Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Struktura Organizacyjna Pomocy Społecznej 1.Organy administracji rządowej i samorządowej organizujące zadania pomocy społecznej. 2. Jednostki organizacyjne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Struktura Organizacyjna Pomocy Społecznej 1.Organy administracji rządowej i samorządowej organizujące zadania pomocy społecznej. 2. Jednostki organizacyjne."— Zapis prezentacji:

1 Struktura Organizacyjna Pomocy Społecznej 1.Organy administracji rządowej i samorządowej organizujące zadania pomocy społecznej. 2. Jednostki organizacyjne pomocy społecznej 3. Wzajemne zależności 4. Przykładowa struktura organizacyjna jednostki organizacyjnej pomocy społecznej

2 Struktura organizacji pomocy społecznej instytucje państwowe rządowe SEKTOR II instytucje prywatne osoby fizycznespółki samorządowe centralne wojewódzkie SEKTOR I gminne powiatowe wojewódzkie związki gminne SEKTOR III organizacje non-profit fundacjestowarzyszenia krajowe regionalne powiatowe

3 Struktura sektora państwowego (publicznego) pomocy społecznej w Polsce Instytucje rządowe Instytucje samorządowe Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Pomocy i Integracji Społecznej Wojewoda Wydział Polityki Społecznej Marszałek Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Starosta Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Wójt, Burmistrz lub Prezydent Ośrodek Pomocy Społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej Mieszkania chronione dla osób z terenów więcej niż jednej gminy Powiatowe Ośrodki Wsparcia w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi Domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży Ośrodek Interwencji Kryzysowej Placówki opiekuńczo-wychowawcze całodobowe (interwencyjne, socjalizacyjne i rodzinne) Placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego (opiekuńcze i specjalistyczne) m.in. kluby, świetlice, ogniska Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze Domy Pomocy Społecznej Mieszkania chronione dla osób z terenów więcej niż jednej gminy Powiatowe Ośrodki Wsparcia w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi Domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży Ośrodek Interwencji Kryzysowej Placówki opiekuńczo-wychowawcze całodobowe (interwencyjne, socjalizacyjne i rodzinne) Placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego (opiekuńcze i specjalistyczne) m.in. kluby, świetlice, ogniska Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze Domy Pomocy Społecznej Placówki opiekuńczo- wychowawcze wsparcia dziennego Mieszkania chronione Domy Pomocy Społecznej Środowiskowe Domy Samopomocy Dzienne Domy Pomocy Domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży Schroniska i domy dla bezdomnych Kluby samopomocy Placówki opiekuńczo- wychowawcze wsparcia dziennego Mieszkania chronione Domy Pomocy Społecznej Środowiskowe Domy Samopomocy Dzienne Domy Pomocy Domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży Schroniska i domy dla bezdomnych Kluby samopomocy wojewódzkiegminnepowiatowe

4 Struktura organizacyjna MOPR Dyrektor Dział OrganizacyjnyRadcy Prawni Sekcja ds. Kontroli i Audytu Sekcja Planowania i Analiz Stanowisko ds. Komunikacji Społecznej Sekcja ds. Rozwoju Pracowników Zastępca Dyrektora Dział Metodyczny Sekcja ds. Domów Pomocy Społecznej Filie MOPR Zastępca Dyrektora Sekcja ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych Sekcja ds. InformatykiDział Opieki Zastępczej Główny Księgowy Dział Ekonomiczny

5


Pobierz ppt "Struktura Organizacyjna Pomocy Społecznej 1.Organy administracji rządowej i samorządowej organizujące zadania pomocy społecznej. 2. Jednostki organizacyjne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google