Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Struktura Organizacyjna Pomocy Społecznej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Struktura Organizacyjna Pomocy Społecznej"— Zapis prezentacji:

1 Struktura Organizacyjna Pomocy Społecznej
Organy administracji rządowej i samorządowej organizujące zadania pomocy społecznej. 2. Jednostki organizacyjne pomocy społecznej 3. Wzajemne zależności 4. Przykładowa struktura organizacyjna jednostki organizacyjnej pomocy społecznej

2 Struktura organizacji pomocy społecznej
samorządowe centralne wojewódzkie SEKTOR I gminne powiatowe SEKTOR II instytucje prywatne osoby fizyczne spółki SEKTOR III organizacje non-profit fundacje stowarzyszenia krajowe regionalne powiatowe instytucje państwowe rządowe związki gminne

3 Struktura sektora państwowego (publicznego) pomocy społecznej w Polsce
Instytucje samorządowe wojewódzkie powiatowe gminne Instytucje rządowe Wójt, Burmistrz lub Prezydent Marszałek Starosta Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Ośrodek Pomocy Społecznej Departament Pomocy i Integracji Społecznej Placówki opiekuńczo- wychowawcze wsparcia dziennego Mieszkania chronione Domy Pomocy Społecznej Środowiskowe Domy Samopomocy Dzienne Domy Pomocy Domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży Schroniska i domy dla bezdomnych Kluby samopomocy Mieszkania chronione dla osób z terenów więcej niż jednej gminy Powiatowe Ośrodki Wsparcia w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi Domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży Ośrodek Interwencji Kryzysowej Placówki opiekuńczo-wychowawcze całodobowe (interwencyjne, socjalizacyjne i rodzinne) Placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego (opiekuńcze i specjalistyczne) m.in. kluby, świetlice, ogniska Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze Domy Pomocy Społecznej Wojewoda Wydział Polityki Społecznej

4 Struktura organizacyjna MOPR
Dyrektor Dział Organizacyjny Radcy Prawni Sekcja ds. Kontroli i Audytu Sekcja Planowania i Analiz Stanowisko ds. Komunikacji Społecznej Sekcja ds. Rozwoju Pracowników Zastępca Dyrektora Dział Metodyczny Sekcja ds. Domów Pomocy Społecznej Filie MOPR Sekcja ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych Sekcja ds. Informatyki Dział Opieki Zastępczej Główny Księgowy Dział Ekonomiczny

5


Pobierz ppt "Struktura Organizacyjna Pomocy Społecznej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google