Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ŚRODOWISKOWY MODEL OPIEKI PSYCHIATRYCZNEJ Krzysztof Banach Małopolska Filia Sekcji Naukowej Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji PTP Stowarzyszenie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ŚRODOWISKOWY MODEL OPIEKI PSYCHIATRYCZNEJ Krzysztof Banach Małopolska Filia Sekcji Naukowej Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji PTP Stowarzyszenie."— Zapis prezentacji:

1 ŚRODOWISKOWY MODEL OPIEKI PSYCHIATRYCZNEJ Krzysztof Banach Małopolska Filia Sekcji Naukowej Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji PTP Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej ŚRODOWISKOWY MODEL OPIEKI PSYCHIATRYCZNEJ Krzysztof Banach Małopolska Filia Sekcji Naukowej Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji PTP Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej Augustów, stycznia 2008

2 PROBLEMY OSÓB CHORUJĄCYCH PSYCHICZNIE W POLSCE 5,5 mln osób niepełnosprawnych z różnymi dysfunkcjami ok. 1 mln 200 tyś. osób to osoby chorujące psychicznie 5,5 mln osób niepełnosprawnych z różnymi dysfunkcjami ok. 1 mln 200 tyś. osób to osoby chorujące psychicznie

3 PRACA - JEDNO Z NIEKWESTIONOWANYCH PRAW KAŻDEGO CZŁOWIEKA! Prawo do pracy, Prawo do godziwych zarobków, Prawo do edukacji, Prawo do podnoszenia swoich kwalifikacji. Prawo do pracy, Prawo do godziwych zarobków, Prawo do edukacji, Prawo do podnoszenia swoich kwalifikacji.

4 w kilku regionach w Polsce (Krakowie i województwie Małopolskim, Bielsku Białej, Warszawie) mamy dobre przykłady programów zintegrowanych i działających kompleksowo systemów leczenia i wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi, ale w skali całego kraju istnieje potrzeba ich dalszego tworzenia. Programy te uwzględniają współdziałanie jednostek samorządu terytorialnego służby zdrowia i organizacji pozarządowych WYPOWIEDŹ SENATORA RP ANTONIEGO SZYMAŃSKIEGO W DEBACIE NAD INFORMACJĄ O SYTUACJI OSÓB CHORYCH PSYCHICZNIE ORAZ PRACACH NAD USTAWĄ O NPOZP

5 Środowiskowy Model Opieki Psychiatrycznej w Krakowie Model ten stawia sobie za cel pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi. Pomoc ta jest: Wszechstronna Indywidualna Trwała Łatwo dostępna Udzielana przez różne instytucje medyczne (lecznicze), społeczne oraz organizacje pozarządowe ściśle ze sobą współpracujące Akceptowana przez pacjenta

6 Współpracakrakowskichinstytucji i stowarzyszeń Katedra Psychiatrii CMUJ Małopolski Urząd Wojewódzki StowarzyszeniePacjentów Otwórzcie Drzwi Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej Szpital Specjalistyczny im. J. Babińskiego Stowarzyszenie Rodzin Zdrowie Psychiczne Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Pomocy Społecznej Zintegrowany program leczenia i rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi Współpraca krakowskich instytucji i stowarzyszeń Zintegrowany program leczenia i rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi Współpraca krakowskich instytucji i stowarzyszeń Krakowska Inicjatywa na rzecz Gospodarki Społecznej - COGITO PFRON Wojewódzki Urząd Pracy Powiatowy Urząd Pracy Zespoły Leczenia Środowiskowego

7 Zintegrowany program leczenia i rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi Obszary oddziaływań Leczenie RodzinaMieszkanie Praca Czas wolny – obozy terapeutyczne

8 Wdrażanie modelu środowiskowej i zintegrowanej opieki w zakresie zdrowia psychicznego Podstawowymi formami opieki psychiatrycznej: Poradnie: dla dorosłych, dla dzieci, dla młodzieży i ich rodzin (w tym indywidualne i specjalistyczne praktyki lekarskie). Formy pośrednie: oddziały dzienne, zespoły opieki środowiskowej, ośrodki interwencji kryzysowych, środowiskowe domy samopomocy, dzienne domy pomocy społeczne, opieka specjalistyczna w środowisku. Różnego typu placówki rehabilitacyjne: WTZ, ZAZ, firmy społeczne. Formy zakwaterowania chronionego (mieszkania chronione) Podstawowymi formami opieki psychiatrycznej: Poradnie: dla dorosłych, dla dzieci, dla młodzieży i ich rodzin (w tym indywidualne i specjalistyczne praktyki lekarskie). Formy pośrednie: oddziały dzienne, zespoły opieki środowiskowej, ośrodki interwencji kryzysowych, środowiskowe domy samopomocy, dzienne domy pomocy społeczne, opieka specjalistyczna w środowisku. Różnego typu placówki rehabilitacyjne: WTZ, ZAZ, firmy społeczne. Formy zakwaterowania chronionego (mieszkania chronione)

9 APEL Szanowni Państwo, Zwracam się do Państwa z serdeczną prośbą o zorganizowanie dalszych działań Koalicji na Rzecz Uchwalenia NPOZP. Koalicja ta została zawiązana przez instytucje psychiatryczne oraz organizacje pozarządowe celem ingerencji szerokiego środowiska w całym kraju, któremu zależy na reformie opieki psychiatrycznej w Polsce. Zależy nam na tym, aby przy współpracy dotychczas istniejącej grupy koalicjantów Programu jak również pozyskując nowych sojuszników naszej idei zmobilizować liczne środowiska w całej Polsce do wystosowania pism poparcia dla idei ustanowienia w Polsce Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, podkreślając iż w chwili obecnej jesteśmy już w posiadaniu projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Pisma prosimy adresować na ręce Ministra Zdrowia Pani Ewy Kopacz, z jednoczesnym przesłaniem ich do wiadomości: Marszałka Sejmu Pana Bogdana Komorowskiego, Ministra Obrony Narodowej Pana Bogdana Klicha, Ministra Sprawiedliwości Pana Zbigniewa Ćwiąkalskiego, Senatora Jarosława Gowina). Będę wdzięczny za Państwa zaangażowanie w realizację tego słusznego celu. Z poważaniem, Dr Andrzej Cechnicki Przewodniczący Sekcji Naukowej Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji PTP Szanowni Państwo, Zwracam się do Państwa z serdeczną prośbą o zorganizowanie dalszych działań Koalicji na Rzecz Uchwalenia NPOZP. Koalicja ta została zawiązana przez instytucje psychiatryczne oraz organizacje pozarządowe celem ingerencji szerokiego środowiska w całym kraju, któremu zależy na reformie opieki psychiatrycznej w Polsce. Zależy nam na tym, aby przy współpracy dotychczas istniejącej grupy koalicjantów Programu jak również pozyskując nowych sojuszników naszej idei zmobilizować liczne środowiska w całej Polsce do wystosowania pism poparcia dla idei ustanowienia w Polsce Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, podkreślając iż w chwili obecnej jesteśmy już w posiadaniu projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Pisma prosimy adresować na ręce Ministra Zdrowia Pani Ewy Kopacz, z jednoczesnym przesłaniem ich do wiadomości: Marszałka Sejmu Pana Bogdana Komorowskiego, Ministra Obrony Narodowej Pana Bogdana Klicha, Ministra Sprawiedliwości Pana Zbigniewa Ćwiąkalskiego, Senatora Jarosława Gowina). Będę wdzięczny za Państwa zaangażowanie w realizację tego słusznego celu. Z poważaniem, Dr Andrzej Cechnicki Przewodniczący Sekcji Naukowej Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji PTP

10 Dziękuje


Pobierz ppt "ŚRODOWISKOWY MODEL OPIEKI PSYCHIATRYCZNEJ Krzysztof Banach Małopolska Filia Sekcji Naukowej Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji PTP Stowarzyszenie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google