Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Edukacja medialna.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Edukacja medialna."— Zapis prezentacji:

1 Edukacja medialna

2 Jan Paweł II o edukacji medialnej
"Dzieci i młodzież powinny przechodzić formację medialną, nie wchodząc na łatwą drogę bezkrytycznej bierności, nie poddając się naciskowi rówieśników ani wyzyskowi komercyjnemu".

3 Jan Paweł II o edukacji medialnej
„Istnieje pilna potrzeba właściwego wychowania całego społeczeństwa, szczególnie młodzieży, do umiejętnego i dojrzałego korzystania ze środków przekazu, tak aby nikt nie był biernym i bezkrytycznym odbiorcą otrzymywanych treści i informacji”.

4 Jan Paweł II o edukacji medialnej
„Młodzież należy także ostrzegać przed niebezpieczeństwami – zarówno dla wiary i moralności, jak i dla ogólnego rozwoju – jakie mogą zagrażać ze strony niektórych czasopism, książek, filmów i programów radiowych czy telewizyjnych”.

5 Cele edukacji medialnej:
świadomy, refleksyjny i krytyczny odbiór przekazów medialnych posługiwanie się mediami jako narzędziami komunikowania, rozwoju intelektualnego i opisywania świata. zachowania etyczne w mediach: nie wszystko co techniczne możliwe jest dobre,

6 Mass media: budują wartości, albo je niszczą,
integrują ludzi, albo ich dzielą, rozwijają człowieka, albo go prymitywizują, przekazują prawdę, albo kłamią.

7 Mass media mogą zniekształcać prawdę
Mit - funkcją mitu jest pozorowanie prawdy, a więc zakłamywanie rzeczywistości. Manipulacja  jest to celowe i skryte działanie, przez które narzuca się jednostce lub grupie ludzi fałszywy obraz pewnej rzeczywistości. Iluzja jest to subiektywne przekonanie o czymś, co w rzeczywistości nie istnieje .

8 Mass media mogą uzależnić od siebie
Stępienie wrażliwości na ludzką krzywdę i nieszczęście. Rugowanie kultury wysokiej na rzecz kultury ułatwionej, popularnej. Uzależnienie się od mediów prowadzi do zagubienia proporcji i odniesień w świecie wartości, ideałów. Człowiek uzależniony od mediów przestaje być kreatywny. Następstwem uzależnienia się jest izolacja człowieka od kontaktów z innymi. Przestaje być komunikatywny.

9 Mass media mogą podważać chrześcijańskie zasady
Promocja wartości antychrześcijańskich, Swoboda seksualna, Nastawienie na zyskiwanie przyjemności, Odrzucenie samodyscypliny, Propagowanie pornografii, Odrzucenie obiektywnej prawdy i wartości moralnych,

10 Człowiek wobec mediów Człowiek współczesny to człowiek medialny.
Media nie tylko informują, ale również kształtują postawy i opinie ludzi. Coraz więcej jest ludzi, którzy nie wyobrażają sobie życia bez komputera i Internetu. Człowiek musi świadomie dokonywać selekcji, by nie zginąć w gąszczu informacji

11 Rola mediów Za sprawą mediów następuje dominacja obrazu, prowadząc do marginalizacji słowa. W społeczeństwie więcej się ogląda niż czyta. W następstwie tego obniża się dociekliwość myślenia, a nawet zwykła spostrzegawczość. Media stają się instrumentem do realizacji interesów politycznych, ekonomicznych lub ideologicznych.

12 O mediach Problem nie polega na istnieniu komputerów, telewizji i Internetu, ale na właściwym z nich korzystaniu. Odbiornik telewizyjny, komputer jest często traktowany jako najważniejszy element wyposażenia mieszkania. Oglądanie programów telewizyjnych nie wymaga żadnego wysiłku, nawet wychodzenia z domu.

13 Wychowanie do mass mediów: postawa krytyczna
brak naiwności i bezmyślności w stosunku do mass mediów, znajomość ich mechanizmów, dystans szczególnie do treści sensacyjnych, dostrzeżenie braku wiarygodności i stosowania manipulacji, dzielenie się krytycznymi uwagami dotyczącymi środków masowego przekazu.

14 Wychowanie do mass mediów: postawa selektywna
dokonywanie wyboru według własnej woli, odbiorowi towarzyszy dystans wobec narzucanych propozycji.

15 Wychowanie do mass mediów: postawa twórczej aktywności
należy wyrobić sobie specyficzny dystans emocjonalny, by utrzymać stan niezależności wobec wpływów mediów, kontakt z mediami nie jest zdolny zaspokoić najgłębszych potrzeb człowieka, nie należy zastępować życia rodzinnego oglądaniem telewizji, rozmów z dziećmi serfowaniem po Internecie, wspólnych obiadów – hamburgerami. dzieci jeszcze bardziej od cudów techniki potrzebują miłości rodziców, dobrej atmosfery ogniska domowego.

16 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Opracował ks. Marcin Kozyra SDB


Pobierz ppt "Edukacja medialna."

Podobne prezentacje


Reklamy Google