Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rzeczy wielkie rodzą się w cierpieniu… mgr Grzegorz Zwoliński doradca metodyczny ds. nauki religii.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rzeczy wielkie rodzą się w cierpieniu… mgr Grzegorz Zwoliński doradca metodyczny ds. nauki religii."— Zapis prezentacji:

1 Rzeczy wielkie rodzą się w cierpieniu… mgr Grzegorz Zwoliński doradca metodyczny ds. nauki religii

2 Katecheta – człowiek udzielający nauki wiary na podstawie misji kanonicznej Katecheza jest wychowaniem w wierze dzieci, młodzieży i dorosłych. Obejmuje przede wszystkim nauczanie doktryny chrześcijańskiej, przekazywanej na ogół w sposób systematyczny i całościowy dla wprowadzenia wierzących w pełnię życia chrześcijańskiego (Catechesi Tradendae 18) Katecheta jako nauczyciel, wychowawca i świadek

3 Pośrednik z Jezusem i przekaziciel Jego nauki Chrystus w centrum nauczania Nurty nauczania: kerygmatyczny (treść objawienia) antropologiczny (życie i egzystencja człowieka) integralny (równowaga teologiczna i antropologiczna)

4 Katecheza jest wychowaniem w wierze dzieci, młodzieży i dorosłych. (CT 18) Przekazuje nie tylko wiadomości, ale powinien również kształtować postawy, wzbudzać potrzebę życia według wartości, wzmacniać wolę dążenia ku dobru Konieczna jest dojrzałość ludzka i wiarygodność chrześcijańska

5 Człowiek współczesny bardziej wierzy świadkom, aniżeli nauczycielom, bardziej doświadczeniu, aniżeli doktrynie, bardziej życiu i faktom, aniżeli teoriom (Jan Paweł II) Konsekwentnie wskazuje na Chrystusa, nie zatrzymuje uwagi na sobie Rozumie swoje chrześcijaństwo jako styl życia

6 Bądźcie i wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski (Mt 4,48) Rozwój duchowy powinien być: ilościowy (Przypowieść o ziarnku gorczycy) jakościowy (Przypowieść o zaczynie) Istotnym czynnikiem doskonałości jest miłość Pełniejsze zjednoczenie z Trójcą Świętą powinno odzwierciedlać się w doskonalszym pełnieniu swych obowiązków stanu

7 Duchowość specyficznie katechetyczna związana jest z pełnioną w Kościele posługą Słowa: słuchanie Słowa Bożego rozważanie Słowa Bożego osobowy kontakt z Chrystusem i wspólnotą Kościoła Jest ona niekończącym się procesem wewnętrznego doskonalenia, wzrostu świadomości, motywacji i decyzji

8 Szczególnie uprzywilejowane miejsce w rozwoju osobowym katechety powinna zajmować formacja duchowa (Jan Paweł II) Wielkość duchowa: kultura osobista wykształcenie umysłu przygotowanie pedagogiczne uczestnictwo w życiu mistycznym Chrystusa

9 Niezbędna jest umiejętność łączenia wymogów życia codziennego z postawą człowieka wierzącego Konieczność prawdziwego entuzjazmu wiary

10 Bycie w Chrystusie jako najgłębsza jedność osobowa z Nim Rozwijanie przynależności do Kościoła oraz nieustanne odkrywanie swojego charyzmatu i powołania

11 Rozpoznawanie i odczytywanie Objawienia Bożego w codziennym życiu Otwieranie się na Działanie Ducha Świętego, a przez to na katechizowanych

12 Ciężka, mozolna praca nad sobą, połączona niekiedy z cierpieniem doznawanym od innych ludzi, zaowocuje radością, cierpliwością, pokojem, zapałem ducha, pokorą, otwartością, empatią itp. Stabilizacja życia duchowego ma zatem proste przełożenie na kreatywność katechety

13 mgr Grzegorz Zwoliński doradca metodyczny ds. nauki religii


Pobierz ppt "Rzeczy wielkie rodzą się w cierpieniu… mgr Grzegorz Zwoliński doradca metodyczny ds. nauki religii."

Podobne prezentacje


Reklamy Google