Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Edukacja Medialna dr inż. Mariusz Kąkolewicz - ZTK UAM.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Edukacja Medialna dr inż. Mariusz Kąkolewicz - ZTK UAM."— Zapis prezentacji:

1 Edukacja Medialna dr inż. Mariusz Kąkolewicz - ZTK UAM

2 Cele edukacji medialnej przygotowanie uczniów do świadomego i krytycznego odbioru przekazów medialnych przygotowanie uczniów do świadomego i krytycznego odbioru przekazów medialnych przygotowanie uczniów do wykorzystywania mediów jako narzędzi pracy intelektualnej w komunikowaniu i uczeniu się przygotowanie uczniów do wykorzystywania mediów jako narzędzi pracy intelektualnej w komunikowaniu i uczeniu się

3 Rola i znaczenie mediów Media czynnikiem kształtowania społeczeństwa informacyjnego Media czynnikiem kształtowania społeczeństwa informacyjnego Miejsce jednostki w społeczeństwie informacyjnym wyznacza miejsce jakie pełni ona w łańcuchu informacyjnym Miejsce jednostki w społeczeństwie informacyjnym wyznacza miejsce jakie pełni ona w łańcuchu informacyjnym Język multimediów - językiem kognitariuszy Język multimediów - językiem kognitariuszy

4 Dlaczego edukacja medialna? Człowiek zanurzony w medialnej hiperrzeczywistości Człowiek zanurzony w medialnej hiperrzeczywistości Człowiek komunikujący medialnie Człowiek komunikujący medialnie Dla człowieka - kognitariusza media narzędziami pracy intelektualnej Dla człowieka - kognitariusza media narzędziami pracy intelektualnej

5 Edukacja medialna poprzez media - media narzędziem komunikowania i wymiany informacji; poprzez media - media narzędziem komunikowania i wymiany informacji; o mediach - rozumienie metafor, form i struktur komunikatów medialnych; znajomość dzieł medialnych o mediach - rozumienie metafor, form i struktur komunikatów medialnych; znajomość dzieł medialnych dla mediów - media jako środek autoekspresji i obszar kreacji dla mediów - media jako środek autoekspresji i obszar kreacji

6 Obszary edukacji medialnej Kto komunikuje i dlaczego? Kto komunikuje i dlaczego? - nadawcy i producenci medialni - nadawcy i producenci medialni Jaki to jest komunikat (tekst)? Jaki to jest komunikat (tekst)? - rodzaje mediów - rodzaje mediów Skąd wiemy co to oznacza? Skąd wiemy co to oznacza? - język mediów - język mediów Dla kogo to jest przeznaczone? Dla kogo to jest przeznaczone? - odbiorca mediów - odbiorca mediów Jak to jest przedstawione? Jak to jest przedstawione? - reprezentacje medialne - reprezentacje medialne Jak to jest produkowanie? Jak to jest produkowanie? - technologie medialne - technologie medialne

7 Edukacja medialna w szkole niezależny przedmiot niezależny przedmiot integracja z innym przedmiotem (np. z informatyką) integracja z innym przedmiotem (np. z informatyką) realizacja międzyprzedmiotowa (j. polski, plastyka, wiedza o kulturze, informatyka) realizacja międzyprzedmiotowa (j. polski, plastyka, wiedza o kulturze, informatyka)

8 Praktyka i metody realizacji zajęć edukacja zgodna z założeniami konstruktywizmu edukacyjnego edukacja zgodna z założeniami konstruktywizmu edukacyjnego wykorzystanie doświadczeń medialnych spoza szkoły wykorzystanie doświadczeń medialnych spoza szkoły rozbudzanie zainteresowań, aktywności i samodzielności poznawczej ucznia rozbudzanie zainteresowań, aktywności i samodzielności poznawczej ucznia komunikaty i narzędzia medialne w rękach ucznia komunikaty i narzędzia medialne w rękach ucznia praca w grupach i indywidualna praca w grupach i indywidualna metody: problemowa i projektów metody: problemowa i projektów

9 Nauczyciel edukacji medialnej nauczyciel kompetentny w zakresie edukacji medialnej: informatyk, polonista, plastyk, bibliotekarz, nauczyciel kompetentny w zakresie edukacji medialnej: informatyk, polonista, plastyk, bibliotekarz, nauczyciel pasjonujący się mediami (filmem, fotografią, technologiami web 2.0, itp.) nauczyciel pasjonujący się mediami (filmem, fotografią, technologiami web 2.0, itp.) nauczyciel specjalista - absolwent pedagogiki medialnej lub studiów podyplomowych nauczyciel specjalista - absolwent pedagogiki medialnej lub studiów podyplomowych

10 Ewaluacja i ocena osiągnięć ucznia obserwacja autonomicznych działań ucznia obserwacja autonomicznych działań ucznia ocenianie wytworów, pracy i zaangażowania ocenianie wytworów, pracy i zaangażowania poszanowanie prawa do pluralizmu, ale także kształtowanie gustów estetycznych poszanowanie prawa do pluralizmu, ale także kształtowanie gustów estetycznych wychowywanie w poszanowaniu wartości wychowywanie w poszanowaniu wartości

11 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Edukacja Medialna dr inż. Mariusz Kąkolewicz - ZTK UAM."

Podobne prezentacje


Reklamy Google