Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Jak wychowywać dziś młodzież?. 2 Na czym polega dorastanie młodzieży? 1. W młodości rodzi się sfera wewnętrzna – DUCHOWE WNĘTRZE (pamięć, rozum wola).

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Jak wychowywać dziś młodzież?. 2 Na czym polega dorastanie młodzieży? 1. W młodości rodzi się sfera wewnętrzna – DUCHOWE WNĘTRZE (pamięć, rozum wola)."— Zapis prezentacji:

1 1 Jak wychowywać dziś młodzież?

2 2 Na czym polega dorastanie młodzieży? 1. W młodości rodzi się sfera wewnętrzna – DUCHOWE WNĘTRZE (pamięć, rozum wola). 2. W sercu młodych powinny rodzić się pytania: co zrobić, by moje życie nie było powierzchownym, żeby żyć życiem głębokim? 3. Młodzi mają prowadzić stały dialog z sobą samym, poznawać siebie. 4. Młodzież w okresie pokwitania potrzebuje pomocy DOROSŁYCH w poznawaniu siebie, żeby odkryć w czym się zmieniają i dlaczego. 5. Młodzi musi się nauczyć MĄDRZE MYŚLEĆ i ODPOWIEDZIALNIE KOCHAĆ.

3 3 1. Negatywne bunty, zmniejszona zdolność do wysiłku, 2. Nieakceptowanie obowiązków i brak odpowiedzialności, 3. Oddalenie się od rodziców na rzecz kolegów, 4. Idealizowanie zachowań spontanicznych, 5. Kierowanie się zachciankami i pożądaniami, 6. Brak poszanowania dla zasad dobrego wychowania, 7. Totalne wyluzowanie, 8. Niezliczone ucieczki od rzeczywistości (seks, narkotyki, alkohol, Internet, muzyka), 9. Fascynacja modą i nowinkami, konsumizm stwarzający sztuczne potrzeby materialne. Najczęstsze problemy młodzieży

4 4 Jak rozwiązywać problemy młodzieży? 1. Rozwiązania powinny pochodzić od rodziców, 2. Należy uczyć młodzież krytycznego osądu rzeczywistości, 3. Młodzież musi znać i wypełniać swe obowiązki, 4. Młodzi muszą od siebie wymagać i kształtować wolę, 5. Należy dużo rozmawiać z młodzieżą o tym co myślą, co czują, co jest dla nich ważne, w co wierzą, 6. Młodzi muszą być uczeni wybierania dobra i samodzielnego podejmowania decyzji, 7. Młodzi muszą uczyć się rozpoznawania i kontrolowania własnych i cudzych uczuć, 8. Należy młodzież zachęcać do refleksji przed podejmowaniem działania.

5 5 1. Bezbożna kultura odrzucająca chrześcijaństwo i jego dziedzictwo 2. Zerwanie z tradycją przekazywaną z pokolenia na pokolenie, 3. Relatywizm moralny: róbta, co chceta 4. Odrzucenie prawdy absolutnej 5. Hedonizm i konsumpcjonizm 6. Niespotykany dawniej rozwój okultyzmu 7. Religijność prywatna Jakie dziś są trudności w przekazie wiary?

6 6 Religijność prywatna 1. Religijność selektywna (wybiórczość w przyjmowaniu zasad moralnych). 2. Religijność impresyjna (nastawiona na przeżycie). 3. Religijność osobista (w wielu środowiskach temat tabu). 4. Religijność naskórkowa (za tzw. chodzeniem do kościoła nie kryje się przemiana w życiu). 5. Religijność prywatna (kierująca się zasadą: Bóg – tak, Kościół – nie).

7 7 Charakterystyka młodzieży 1. Ekranizacja życia 2. Pokolenie mediów: zalew informacji pozbawiony znaczenia 3. Wyobcowane pokolenie: abdykacja rodziców 4. Pokolenie doświadczenia a nie logiki: myślenie emocjami 5. Hedonizacja i konsumpcjonizm 6. Nastawienie na rozrywkę 7. Uleganie presji seksualnej

8 8 Ekranizacja życia Trzy podstawowe ekrany, w których porusza się młodzież: 1. Telewizja 2. Internet 3. Komórka

9 9 Pokolenie mediów 1. Wiedza (np. o Kościele) pochodzi z mediów, telewizji, Internetu, kina. 2. Śledzenie strumienia informacyjnego na temat wydarzeń zastępuje udział w wydarzeniach – możliwość manipulacji. 3. Dezintegracja i dezorganizacja życia rodzinnego (komputer, telewizor w każdym pokoju) 4. Pozorne bycie razem podczas oglądania tych samych programów TV w tym samym pomieszczeniu (brak krytycznych rozmów o tym, jakie wartości są przekazywane).

10 10 Wyobcowane pokolenie 1. Brak jasnego określania KIM JESTEM. 2. Zanik autorytetu rodzicielskiego: rodzic staje się kumplem. 3. Brak ojców w wychowaniu. 4. Styl on-line ale pozbawienie znaczących więzi. 5. Poszukiwanie akceptacji u rówieśników. 6. Moralna próżnia. 7. Inny język niż w świecie dorosłych.

11 11 Jak możemy to zmienić?

12 12 Jak możemy to zmienić?

13 13 Jak możemy to zmienić?

14 14 Jak możemy to zmienić?

15 15 1. Budować głębokie więzi z dziećmi: afirmacja, akceptacja, uznanie, czułość, dostępność, dyscyplina. 2. Uzasadniać istnienie niezmiennych, obiektywnych prawd. 3. Chronić i uodporniać na atak bezbożnej kultury (media, Internet, moda). 4. Być żywym świadkiem a nie tylko nauczycielem. 5. Stwarzać okazje do doświadczenia Boga w domu: wspólna modlitwa, rozmowy o Bogu. 6. Być entuzjastycznym i radosnym w wychowaniu. Zadanie rodziców

16 16 Jak dziś głosić Chrystusa młodym? 1. Dać wsparcie Kościołowi 2. W tym, żeby pomagał rodzicom 3. Budować dobre więzi z dziećmi 4. I dzięki tym więziom głosić im Chrystusa 5. Tak, żeby wychować całe pokolenie młodych ludzi, którzy wiedzą w co wierzą, dlaczego wierzą i to ma wpływ na ich życie 6. I wzbudzą duchową rewolucję w ich pokoleniu.

17 17 Myśli ks. Bosko o wychowaniu 1. Pamiętajcie, że wychowanie jest sprawą serca i że tylko Bóg nim rządzi. 2. Punktem wyjścia dla wychowawcy jest poznanie sytuacji młodzieży, ich potrzeb i problemów. 3. Chrońcie młodzież przed złymi osobami i książkami. 4. Młodzi kochają to, co im się podoba. Niech nauczą się kochać i to, co im się podoba mniej: dyscyplina, nauka, umartwienie.

18 18 Myśli ks. Bosko o wychowaniu 5. Młodzież trzeba zawsze czymś zajmować: bezczynność jest ojcem wszystkich wad. 6. Często spowiedź, częsta Komunia, codzienna Msza św. to kolumny wychowania. 7. W każdym młodym człowieku nawet najbardziej nieszczęśliwym istnieje zapalny punkt dobra. Pierwszym obowiązkiem wychowawcy jest poszukiwanie tego punktu, tej wrażliwej struny serca i wyciagnięcie z niej zysku.

19 19 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Opracował Ks. Marcin Kozyra


Pobierz ppt "1 Jak wychowywać dziś młodzież?. 2 Na czym polega dorastanie młodzieży? 1. W młodości rodzi się sfera wewnętrzna – DUCHOWE WNĘTRZE (pamięć, rozum wola)."

Podobne prezentacje


Reklamy Google