Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jak wychowywać dziś młodzież?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jak wychowywać dziś młodzież?"— Zapis prezentacji:

1 Jak wychowywać dziś młodzież?

2 Na czym polega dorastanie młodzieży?
W młodości rodzi się sfera wewnętrzna – DUCHOWE WNĘTRZE (pamięć, rozum wola). W sercu młodych powinny rodzić się pytania: co zrobić, by moje życie nie było powierzchownym, żeby żyć życiem głębokim? Młodzi mają prowadzić stały dialog z sobą samym, poznawać siebie. Młodzież w okresie pokwitania potrzebuje pomocy DOROSŁYCH w poznawaniu siebie, żeby odkryć w czym się zmieniają i dlaczego. Młodzi musi się nauczyć MĄDRZE MYŚLEĆ i ODPOWIEDZIALNIE KOCHAĆ.

3 Najczęstsze problemy młodzieży
Negatywne bunty, zmniejszona zdolność do wysiłku, Nieakceptowanie obowiązków i brak odpowiedzialności, Oddalenie się od rodziców na rzecz kolegów, Idealizowanie zachowań spontanicznych, Kierowanie się zachciankami i pożądaniami, Brak poszanowania dla zasad dobrego wychowania, „Totalne wyluzowanie”, Niezliczone ucieczki od rzeczywistości (seks, narkotyki, alkohol, Internet, muzyka), Fascynacja modą i nowinkami, konsumizm stwarzający sztuczne potrzeby materialne.

4 Jak rozwiązywać problemy młodzieży?
Rozwiązania powinny pochodzić od rodziców, Należy uczyć młodzież krytycznego osądu rzeczywistości, Młodzież musi znać i wypełniać swe obowiązki, Młodzi muszą od siebie wymagać i kształtować wolę, Należy dużo rozmawiać z młodzieżą o tym co myślą, co czują, co jest dla nich ważne, w co wierzą, Młodzi muszą być uczeni wybierania dobra i samodzielnego podejmowania decyzji, Młodzi muszą uczyć się rozpoznawania i kontrolowania własnych i cudzych uczuć, Należy młodzież zachęcać do refleksji przed podejmowaniem działania.

5 Jakie dziś są trudności w przekazie wiary?
Bezbożna kultura odrzucająca chrześcijaństwo i jego dziedzictwo Zerwanie z tradycją przekazywaną z pokolenia na pokolenie, Relatywizm moralny: „róbta, co chceta” Odrzucenie prawdy absolutnej Hedonizm i konsumpcjonizm Niespotykany dawniej rozwój okultyzmu „Religijność prywatna”

6 „Religijność prywatna”
Religijność selektywna (wybiórczość w przyjmowaniu zasad moralnych). Religijność impresyjna (nastawiona na przeżycie). Religijność osobista (w wielu środowiskach temat tabu). Religijność naskórkowa (za tzw. „chodzeniem do kościoła” nie kryje się przemiana w życiu). Religijność prywatna (kierująca się zasadą: Bóg – tak, Kościół – nie).

7 Charakterystyka młodzieży
Ekranizacja życia Pokolenie mediów: „zalew informacji pozbawiony znaczenia” Wyobcowane pokolenie: abdykacja rodziców Pokolenie doświadczenia a nie logiki: „myślenie emocjami” Hedonizacja i konsumpcjonizm Nastawienie na rozrywkę Uleganie presji seksualnej

8 Ekranizacja życia Trzy podstawowe ekrany,
w których porusza się młodzież: Telewizja Internet Komórka

9 Pokolenie mediów Wiedza (np. o Kościele) pochodzi z mediów, telewizji, Internetu, kina. Śledzenie strumienia informacyjnego na temat wydarzeń zastępuje udział w wydarzeniach –możliwość manipulacji. Dezintegracja i dezorganizacja życia rodzinnego (komputer, telewizor w każdym pokoju) Pozorne bycie razem podczas oglądania tych samych programów TV w tym samym pomieszczeniu (brak krytycznych rozmów o tym, jakie wartości są przekazywane).

10 Wyobcowane pokolenie Brak jasnego określania KIM JESTEM.
Zanik autorytetu rodzicielskiego: rodzic staje się kumplem. Brak ojców w wychowaniu. Styl on-line ale pozbawienie znaczących więzi. Poszukiwanie akceptacji u rówieśników. Moralna próżnia. Inny język niż w świecie dorosłych.

11 Jak możemy to zmienić?

12 Jak możemy to zmienić?

13 Jak możemy to zmienić?

14 Jak możemy to zmienić?

15 Zadanie rodziców Budować głębokie więzi z dziećmi: afirmacja, akceptacja, uznanie, czułość, dostępność, dyscyplina. Uzasadniać istnienie niezmiennych, obiektywnych prawd. Chronić i uodporniać na atak bezbożnej kultury (media, Internet, moda). Być żywym świadkiem a nie tylko nauczycielem. Stwarzać okazje do doświadczenia Boga w domu: wspólna modlitwa, rozmowy o Bogu. Być entuzjastycznym i radosnym w wychowaniu.

16 Jak dziś głosić Chrystusa młodym?
Dać wsparcie Kościołowi W tym, żeby pomagał rodzicom Budować dobre więzi z dziećmi I dzięki tym więziom głosić im Chrystusa Tak, żeby wychować całe pokolenie młodych ludzi, którzy wiedzą w co wierzą, dlaczego wierzą i to ma wpływ na ich życie I wzbudzą duchową rewolucję w ich pokoleniu.

17 Myśli ks. Bosko o wychowaniu
Pamiętajcie, że wychowanie jest sprawą serca i że tylko Bóg nim rządzi. Punktem wyjścia dla wychowawcy jest poznanie sytuacji młodzieży, ich potrzeb i problemów. Chrońcie młodzież przed złymi osobami i książkami. Młodzi kochają to, co im się podoba. Niech nauczą się kochać i to, co im się podoba mniej: dyscyplina, nauka, umartwienie.

18 Myśli ks. Bosko o wychowaniu
Młodzież trzeba zawsze czymś zajmować: bezczynność jest ojcem wszystkich wad. Często spowiedź, częsta Komunia, codzienna Msza św. to kolumny wychowania. W każdym młodym człowieku nawet najbardziej nieszczęśliwym istnieje zapalny punkt dobra. Pierwszym obowiązkiem wychowawcy jest poszukiwanie tego punktu, tej wrażliwej struny serca i wyciagnięcie z niej zysku.

19 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Opracował Ks. Marcin Kozyra


Pobierz ppt "Jak wychowywać dziś młodzież?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google