Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Uzależnienia a rozwój dziecka mgr Marta Iwaniuk. Jakie niebezpieczeństwa zagrażają naszym dzieciom? Agresja i przemoc Niewłaściwe przekazy telewizyjne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Uzależnienia a rozwój dziecka mgr Marta Iwaniuk. Jakie niebezpieczeństwa zagrażają naszym dzieciom? Agresja i przemoc Niewłaściwe przekazy telewizyjne."— Zapis prezentacji:

1 Uzależnienia a rozwój dziecka mgr Marta Iwaniuk

2 Jakie niebezpieczeństwa zagrażają naszym dzieciom? Agresja i przemoc Niewłaściwe przekazy telewizyjne Narkotyki Niewłaściwe korzystanie z komputera Alkohol Uzależniający wpływ internetu Bezrobocie Nikotyna Sekty

3 Uzależnienie Mało kto wie, że jedno z uzależnień jest szczególnie groźne w skutkach i powoduje najwięcej zgonów i innych negatywnych wydarzeń. To nie narkotyki To nie nikotyna To jest alkohol

4 Psychologiczne powody, które mogą skłonić dziecko do uzależnienia. I POSZUKIWANIE NOWYCH, PRZYJEMNYCH WRAŻEŃ II CHĘĆ UWOLNIENIA SIĘ OD STRESU, NAPIĘĆ I PROBLEMÓW III POTRZEBA AKCEPTACJI PRZEZ GRUPĘ

5 Skutki uzależnień przez dzieci POZYTYWNE -Krótkotrwała poprawa samopoczucia -Poczucie mocy (przekraczanie granic wyznaczanych przez dorosłych) -Integracja z grupą rówieśniczą -Walka z nudą – odmienne stany świadomości -Spełnianie oczekiwań grupy i części dorosłych -Zgodność z lansowanym stylem życia -Prowokacja wobec dorosłych -Nauka zachowania związanego z piciem alkoholu

6 Skutki uzależnień przez dzieci NEGATYWNE -Uszkodzenie Centralnego Układu Nerwowego -Zaburzenie rozwoju biologicznego -Zwiększenie podatności na używanie innych substancji -Pogorszenie się wyników w nauce -Naruszanie prawa -Ryzyko bycia ofiarą przestępstwa -Uleganie wypadkom -Zainicjowanie procesu uzależnienia -Osłabienie nabywania nowych umiejętności -Kryzys życia duchowego

7 Kto kształtuje osobowość dziecka? Rodzina Środowisko (grupa rówieśnicza, sąsiedzi, miejsce zamieszkania) Szkoła

8 RODZINA Rodzina jest miejscem, w którym dziecko przychodzi na świat, gdzie zaspakajane są jego potrzeby, zarówno fizjologiczne jak i psychologiczne. W środowisku rodzinnym przebiega proces kształtowania się człowieka. Postawa ojca i matki w stosunku do dziecka odgrywa dużą rolę w procesie wychowania. Dziecko jest jak gąbka – nasiąka i tym co dobre, i tym co złe.

9 Środowisko Ważnym czynnikiem sprzyjającym uzależnieniom, jawnym aktom agresji i przemocy, jest zbyt tolerancyjna postawa społeczna wobec tego typu zjawisk.

10 SZKOŁA Rolą szkoły jest wspieranie i pomaganie rodzicom w wychowaniu dzieci. Organizacja zajęć i warsztatów profilaktycznych, uświadamiających konsekwencje pewnych zachowań i decyzji. Organizacja spotkań ze specjalistami.

11 Co chroni dziecko przed uzależnieniem? SILNA WIĘŹ Z RODZICAMI I ICH OBECNOŚĆ W ŻYCIU DZIECKA Najlepszą profilaktyką jest rodzina. Codzienne rozmowy. Wspólne spędzanie czasu. Poważne rozmowy. Rozwijanie zainteresowań. Wspólne tworzenie zdrowych relacji i zdrowego stylu życia.

12 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Uzależnienia a rozwój dziecka mgr Marta Iwaniuk. Jakie niebezpieczeństwa zagrażają naszym dzieciom? Agresja i przemoc Niewłaściwe przekazy telewizyjne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google