Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Materializm a idealizm Sposób odpowiedzi na pytanie o stosunek myślenia do bytu stanowi kryterium podziału filozofii na dwa podstawowe kierunki: materializm.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Materializm a idealizm Sposób odpowiedzi na pytanie o stosunek myślenia do bytu stanowi kryterium podziału filozofii na dwa podstawowe kierunki: materializm."— Zapis prezentacji:

1 Materializm a idealizm Sposób odpowiedzi na pytanie o stosunek myślenia do bytu stanowi kryterium podziału filozofii na dwa podstawowe kierunki: materializm i idealizm. 1

2 Etapy rozwoju filozofii Struktura problematyki filozoficznej: – Gnoseologia (teoria poznania) – Ontologia (teoria bytu) – Historiozofia (teoria społeczeństwa) Podstawowe kierunki filozofii: materializmy i idealizmy Krytycyzm indywidualny a formacje myślowe Geneza i źródła społeczeństwa masowego i jego wpływ na filozofowanie

3 Kryteria podziału filozofii na materializm i idealizm Podstawowe zagadnienia filozofii: – stosunek między materią a psychiką (myśleniem), – bytem a świadomością. 3

4 Aspekty sporu idealizmu z materializmem 1.teoriopoznawczy: dotyczy stosunku między myślą poznawczą człowieka a poznawaną rzeczywistością i wymaga odpowiedzi na pytanie: czy otaczający człowieka świat jest poznawalny? 2.ontologiczny: dotyczy natury świata i odpowiada na pytania: jaki jest świat? co jest genetycznie i funkcjonalnie pierwotne: materia czy świadomość? 3.historiozoficzny: dotyczy stosunku między bytem społecznym a świadomością społeczną i odpowiada na pytanie o charakter podstawowych czynników rozwoju społecznego. 4

5 Etapy rozwoju filozofii materialistycznej Materializm naiwny Mechanistyczny Dialektyczny Podstawowe cechy wspólne i różnice 5

6 Idealizm Dwa nurty idealizmu: – Obiektywny – Subiektywny Społeczne źródła idealizmu: – Oddzielenie pracy umysłowej od fizycznej przyczyną złudzenia o niezależności ludzkiego myślenia od praktyki i określającej roli myślenia w stosunku do bytu – Klasowe źródła i funkcje tego poglądu 6

7 Teoriopoznawcze źródła idealizmu Absolutyzacja jednej ze stron procesu poznania (podmiotu lub przedmiotu). – Idealizm obiektywny: oderwanie cech ogólnych w postaci pojęć – idei od realnej rzeczywistości i uznanie ich za samoistne. Pozorna obiektywność przedmiotu poznania. – Idealizm subiektywny: absolutyzacja roli podmiotu w procesie poznania. Sprowadzenie poznawanego świata do wrażeń zmysłowych. Związek idealizmu z religią: podobieństwo gnozeologicznych i społecznych źródeł idealizmu 7

8 Współczesne formy materializmu i idealizmu Klasowe i światopoglądowe uwarunkowania interpretacji osiągnięć współczesnej nauki podstawą walki idealizmu z materializmem. Neopozytywistyczna odmiana idealizmu w teorii poznania. 8

9 Walka idealizmu z materializmem a przyrodoznawstwo – Indeterministyczna interpretacja zasady nieoznaczoności Heisenberga, – Kwestionowanie materialności cząstek elementarnych. – Teorie kreacjonizmu i finalizmu jako forma walki z materializmem na gruncie nauk biologicznych. – Teoria ewolucji wszechświata Teilharda de Chardin jako przykład tendencji uwspółcześniania treści idealizmu. 9

10 Walka idealizmu z materializmem w historiozofii – Negacja obiektywnych praw rozwoju społecznego w koncepcjach idealistyczno-subiektywistycznych – Ideologiczne uwarunkowanie tych teorii – Próba wulgaryzacji materialistycznego światopoglądu poprzez negację zawartości problematyki etycznej 10

11 Ideologiczne formy walki materializmu z idealizmem Spór między materializmem a idealizmem jako specyficzna forma walki klasowej. Swoistość współczesnego etapu walki między materializmem a idealizmem: rozwój rewolucji naukowo-technicznej określa nowy zakres dyskusji filozoficznych i światopoglądowych. Współczesne przemiany społeczne, rewolucje społeczne przenoszą akcent walki ideologicznej z terenu dotyczącego sporu o naturę i budowę świata na teren form życia społeczno-politycznego, stosunków międzyludzkich (etyka, ideologia, humanizm, wizje przyszłości). 11

12 Związek społecznych teorii z ruchami politycznymi i społecznymi Związki między przekonaniami światopoglądowymi a postawami politycznymi i względna niezależność tych ostatnich. Konsekwencje charakteru tych relacji dla praktyki społecznej i politycznej. Rola partii politycznych w organizowaniu współpracy politycznej ludzi o różnych światopoglądach. 12


Pobierz ppt "Materializm a idealizm Sposób odpowiedzi na pytanie o stosunek myślenia do bytu stanowi kryterium podziału filozofii na dwa podstawowe kierunki: materializm."

Podobne prezentacje


Reklamy Google