Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

prawo do nauki, prawo do wychowania w rodzinie, prawo do wychowania bez przemocy, prawo do informacji, prawo do swobody my ś li, sumienia religii,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "prawo do nauki, prawo do wychowania w rodzinie, prawo do wychowania bez przemocy, prawo do informacji, prawo do swobody my ś li, sumienia religii,"— Zapis prezentacji:

1

2

3

4

5 prawo do nauki, prawo do wychowania w rodzinie, prawo do wychowania bez przemocy, prawo do informacji, prawo do swobody my ś li, sumienia religii, prawo do swobody wypowiedzi Prawo do opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa, Prawo do zapoznania się z wewnątrzszkolnym systemem oceniania i oceny zgodnie z jego założeniami, Prawo do podmiotowego traktowania, Prawo do rozwijania swoich zainteresowań, zdolności i talentów, Prawo do odpoczynku w czasie przerw świątecznych i ferii, Prawo do uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce, Prawo do korzystania z opieki zdrowotnej oraz poradnictwa i terapii pedagogicznej i psychologicznej

6 Prace nagrodzone w konkursie STOP przemocy 10.04.2008

7

8 Prawa człowieka w kontekście podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych Uświadamianie uczniom, że wspólnoty takie jak: rodzina, środowisko lokalne i ojczyzna stanowią wielką wartość w życiu każdego człowieka, i że każdy ma wobec tych wspólnot obowiązki. Moja postawa wobec innych. Koleżeństwo, przyjaźń, miłość. Prawa moje i prawa innych. Stosunek do środowiska przyrodniczego i kulturowego. Społeczeństwo. Prawa i obowiązki obywatelskie. Postawy prospołeczne i aspołeczne Istnienia w kulturze, przede wszystkim w jej wymiarze symbolicznym i aksjologicznym, tak by stawała się wewnętrzną i osobistą własnością dziecka. Rozwijanie w uczniach poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości. Poszukiwanie swojego miejsca w świecie, świadome korzystanie z przysługujących praw oraz wypełnianie obowiązków. Najważniejsze wartości: prawda, dobro, piękno i sprawiedliwość w otaczającym świecie.

9 Prelekcje dla uczniów i rodziców -edukacja prawna -spotkania z przedstawicielami policji -spotkania z psychologiem, pedagogiem Uroczystości i imprezy szkolne -festyny prozdrowotne -imprezy organizowane przez SU -Dzień Dziecka -Święto Rodziny -Święto Szkoły Zajęcia pozalekcyjne: -koła zainteresowań -zajęcia sportowe -świetlica środowiskowa -zajęcia muzyczne i plastyczne Gdzie szukać pomocy? -Dyrekcja szkoły -Rzecznik Praw Ucznia -Pedagog szkolny -Wychowawca -Pozostali pracownicy szkoły Prawa dziecka w różnych obszarach pracy

10 Osobiste – jak wolność od tortur, prawo do życia, prawo do uznania podmiotowości prawnej. Obywatelskie – np. prawo do posiadania obywatelstwa, wolność myśli, sumienia i wyznania. Polityczne – jak prawo do zrzeszania się, prawo do wolności opinii, prawo do uczestnictwa w rządzeniu krajem. Społeczne - np. prawo do urlopu, prawo do ochrony zdrowia. Ekonomiczne – jak prawo do pracy. Kulturalne – np. prawo do korzystania z dóbr kultury.

11 Prawa indywidualne – ich podmiotem nie są grupy ludzi, ale pojedynczy człowiek. Wyjątkowo mówi się o ochronie poszczególnych praw grup społecznych, np.: prawa mniejszości narodowych czy prawa uchodźców. Gdy mówimy o prawach człowieka to myślimy o prawach poszczególnych osób, jednostek należących do tych grup. Prawa człowieka to: Prawa niezbywalne – żadna władza nie może ich odebrać, tak jak żadna osoba nie może zrzec się swoich praw czy zrezygnować z nich, np.: wolność od niewolnictwa oznacza, że sam nie mogę oddać się w niewolę, takie działanie nie powoduje żadnych skutków, jest po prostu bez znaczenia. Ludzie posiadają prawa człowieka, nawet jeśli nie uznaje tego prawo ich kraju czy wówczas, kiedy są one naruszane.

12

13

14

15


Pobierz ppt "prawo do nauki, prawo do wychowania w rodzinie, prawo do wychowania bez przemocy, prawo do informacji, prawo do swobody my ś li, sumienia religii,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google