Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dlaczego edukacja medialna? Dr Piotr Drzewiecki Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dlaczego edukacja medialna? Dr Piotr Drzewiecki Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie."— Zapis prezentacji:

1 Dlaczego edukacja medialna? Dr Piotr Drzewiecki Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

2 Wychowanie do mediów 1.Potrzeba: przemiany technologiczno- kulturowe 2.Konkretne zadania społeczne

3 Jak technologia zmienia kulturę Nowe odkrycia i wynalazki techniczne Przemiany społeczne i kulturowe Nowe technologie komunikacji i ich dominacja nowy typ kultury Zmiana w postrzeganiu świata (przemiany antropologiczne) Technologia komunikacji Kultura Człowiek Zmienia środowisko człowieka Środowisko wpływa na jego życie i rozwój. Określone umiejętności zyskują na znaczeniu Jest twórcą technologii

4 Rozwój technologii komunikacji i efekt opóźnienia kulturowego I etap – nowa technologia –Fascynacja nowością –Lęk przed nowym –Niepewność jutra II etap – adaptacja kulturowa –Rozumienie szans i zagrożeń –Akceptacja, afirmacja –Edukacja Media to zagrożenie, manipulacja Media to nośniki ideologii Brak umiejętności wykorzystania – wykluczenie społeczne Media to tylko narzędzia, które mogą nam się bardzo przydać Korzystanie z nich to ważny element naszego życia i rozwoju Trzeba uczyć się z nich korzystać Komputer w każdej szkole!

5 Współczesna zmiana technologiczna: media drukowane media audiowizualne multimedia Jak zmienia się kultura, jak zmienia się człowiek? Jak go mamy kształtować (edukacja)? Wzrost znaczenia obrazu. Współudział w przekazie Znaczenie komunikatywności jako element sukcesu – alfabetyzm funkcjonalny Dokonywanie świadomych wyborów – nadmiar opcji do wyboru Społeczeństwo wiedzy. Znaczenie rozumienia i selekcji przekazów. Umiejętności informacyjne – nadmiar informacji Niezmienność naszych wartości, zmiana w sposobie ich wyrażania Co się zmienia, a co pozostaje niezmiene? Przemiany ilościowe i jakościowe

6 Nowy typ kultury i sposób uczestnictwa Kultura druku – warunkiem uczestnictwa umiejętności czytania i pisania Kultura telewizyjna, multimedialna – alfabetyzacja obejmuje również –Słuchanie –Patrzenie –Rozumienie przekazów (świadomość, krytycyzm) –Dokonywanie wyborów (selektywność) –Odbiór i tworzenie przekazów

7 Nowa technologia komunikacji. Budzenie świadomości odbiorczej Mass media Bierny odbiorca, niski stopień interakcji Nieduża liczba nadawców Centralizacja mediów – tradycyjne radio i telewizja dla wszystkich, wiodące dzienniki krajowe Nowe media Interaktywność – możliwość wyrażania opinii, głosowania, wybierania Wiele nadawców Rozproszenie, decentralizacja np. internet, formatowanie stacji, rozwój prasy specjalistycznej i regionalnej Jak zmienia się człowiek – odbiorca pod wpływem nowych technologii komunikacyjnych?

8 Odbiorca jako element rynku mediów nadawca odbiorca Badania opinii, decyzja o doborze przekazów Formatowanie medium Przekaz, oferta programowa Decyzja odbiorcy, co oglądam Udział w ankietach. Badania telemetryczne EDUKACJA MEDIALNA. Odbiorca bardziej świadomy, wykształcony Bierność odbiorcza: oglądam to, co mi pokazują Większe wyzwanie dla mediów większy stopień rozwoju rynku mediów aktywny REKLAMA DECYZJE ZAKUPOWE Powiązanie edukacja medialna – edukacja konsumencka

9 Media – konieczna zmiana nastawienia Odbiorca wykształcony – większe wyzwanie dla mediów. Lepszy jest odbiorca bierny Na dłuższą metę i tak nie będziemy mogli ignorować odbiorcy Internet, dziennikarstwo obywatelskie, rozwój szkolnictwa wyższego w Polsce Edukacja medialna jako element strategii rozwoju mediów i rynku Większe możliwości formatowania przekazu

10 Edukacja medialna Nowa wizja piśmienności – nowoczesna retoryka Nowa wizja edukacji – decentralizacja, doświadczanie świata, rozwiązywanie problemów, edukacja połączona z rozrywką – edutainment, wielokierunkowość – opcje do wyboru Media literacy Edukacja oparta na kulturze druku – przekaz wiedzy, dyscyplina, logika, centralizacja, jednokierunkowość: nauczający, nauczani

11 Edukacja medialna: Nie jest: –Szkoleniem z zakresu dziennikarstwa –Wiedzą o mediach Nie powinna być –Jednym z wielu przedmiotów szkolnych do wyboru Jest i może być –Kształtowaniem podstawowych umiejętności w społeczeństwie informacyjnym –Ruchem społecznym rodziców i nauczycieli –Nową wizją reformy edukacji strategii mediów

12 Media i szkoła Upadek autorytetu szkoły jako centrum przekazu wiedzy Edukacja równoległa – uczniowie więcej czasu spędzają na odbiorze mediów niż nauce szkolnej Zmiana charakteru instytucji jako efekt zmiany technologicznej Konieczność nowej wizji szkoły

13 Media i edukacja. Trzy typy relacji Edukacja przez media – media edukacyjne Media w edukacji – technologia kształcenia, media w nauczaniu Wychowanie do mediów – kształtowanie umiejętności odbiorczych, budzenie twórczości medialnej Do tej pory koncentrowano się na tych dwóch aspektach Zaniedbanie właściwej edukacji medialnej

14 Priorytet umiejętności Do tej pory –Przekaz wiedzy o mediach –Konferencje naukowe –Debaty nt. zagrożeń medialnych Zaniedbania –Praktyka społeczna –Warsztaty edukacyjne, programy społeczne

15 Jak kształtować człowieka (edukacja)? Konieczność adaptacji do nowych warunków kulturowych: –Przekaz wiedzy – nadmiar, ważniejsze umiejętności poszukiwania rozwiązań i odpowiedzi –Kształtowanie umiejętności – wiedzieć jak i gdzie szukać. WIĘKSZE ZNACZENIE UMIEJĘTNOŚCI Nowe formy wyrażania –Wartości – komunikowanie siebie innym Wspólne zadanie – różne podmioty społeczne

16 2. Konkretne zadania społeczne

17 Edukacja medialna – zadanie społeczne Rodzina – podstawowe środowisko wychowawcze i miejsce odbioru mediów, gł. przekaz wartości. Samowychowanie do mediów, wychowanie do mediów w rodzinie Szkoła – częściowo przejmuje zadanie wychowawcze rodziny, gł. przekaz wiedzy i umiejętności. Edukacja medialna w szkole

18 Edukacja medialna – zadanie społeczne Organizacje społeczne – wsparcie rodziny i szkoły. Edukacyjno-medialne programy społeczne Państwo – prawo medialne i organizacja mediów. Animacja działań organizacji społecznych – Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Media – edukacja medialna jako element strategii public relations, kształtowanie własnego odbiorcy Badania naukowe

19 Jak budować edukację medialną w Polsce? 1. Rodzina, samowychowanie do mediów 2. Szkoła. Edukacja medialna 5a. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji – animator działań 3. Organizacje społeczne 4. Media 5b. MEN 5. PAŃSTWO Praktyka społeczna Szkolnictwo Zasada współdziałania. Co możemy zrobić dla siebie wzajemnie? Badania naukowe, doradztwo, szkolenia Rynek usług i produktów

20 Konkrety Nowoczesny program nauczania edukacji medialnej w szkole (priorytet umiejętności, odrębny przedmiot) Programy społeczne tj. np. Cała Polska czyta dzieciom Edukacja medialna jako element promocji wizerunku mediów prywatnych w Polsce. Media publiczne – element misyjny KRRiT – krajowy animator działań, organizacja tygodnia edukacji medialnej, budzenie świadomości problemu

21 Pomysły na programy społeczne w zakresie edukacji medialnej Wytyczne Komisji Europejskiej (12.2007) Polityka UE w zakresie wychowania do mediów: 1.Edukacja medialna odnośnie komunikatów komercyjnych (reklama) 2.Edukacja medialna w stosunku do dzieł europejskich (kinematografia europejska) 3.Edukacja medialna odnośnie usług on- line

22 Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa UKSW. Jak możemy pomóc i co robimy? Kształcenie nauczycieli wychowania do mediów Nowe programy nauczania edukacji medialnej – MediaAKTYWNI Szkolenia, projekty edukacyjne - warsztaty Badania naukowe Współpraca międzynarodowa (Kanada, USA, Europa)

23 MediaAKTYWNI. Jak ja chcę pomóc w rozwoju edukacji medialnej? Pakiet projektów edukacyjnych dla szkół i nie tylko MediaAKTYWNI12+ dla gimnazjalistów Projekt badawczy Metody aktywizujące w edukacji medialnej Trzyletni program nauczania –Sztuka komunikacji –Moje media –Społeczeństwo informacyjne Plany –MediaAKTYWNI16+ (liceum) –MediaAKTYWNI50+ (dla dorosłych) – Funkcja edukacji medialnej w aktywizacji zawodowej dorosłych

24 Przesłanie końcowe. Czas zmiany Zmienia się technologia mediów, a w ślad za nią kultura i człowiek Problem do rozwiązania: odbiorca pozostaje sam sobie Wychowanie do mediów. Powinniśmy konsekwentnie zmienić: –Nastawienie społeczne –Model edukacji –Strategię rozwoju mediów –Prawo

25 Dziękuje za uwagę Zapraszam do serwisu http://presscafe.yoyo.pl


Pobierz ppt "Dlaczego edukacja medialna? Dr Piotr Drzewiecki Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google