Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NOWA RZECZYWISTOŚĆ NOWE ZADANIA. WYCHOWANIE WEDŁUG PARADYGMATU SZTUKI KSZTAŁTOWANIE INTELIGENCJI TYPU ESTETYCZNEGO GDY ZGINIE SZTUKA, DUCH LUDZKI STAJE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NOWA RZECZYWISTOŚĆ NOWE ZADANIA. WYCHOWANIE WEDŁUG PARADYGMATU SZTUKI KSZTAŁTOWANIE INTELIGENCJI TYPU ESTETYCZNEGO GDY ZGINIE SZTUKA, DUCH LUDZKI STAJE."— Zapis prezentacji:

1 NOWA RZECZYWISTOŚĆ NOWE ZADANIA

2 WYCHOWANIE WEDŁUG PARADYGMATU SZTUKI KSZTAŁTOWANIE INTELIGENCJI TYPU ESTETYCZNEGO GDY ZGINIE SZTUKA, DUCH LUDZKI STAJE SIĘ BEZSILNY, ŚWIAT COFA SIĘ W BARBARZYŃSTWO

3 KRYZYS WARTOŚCI EKSPANSJA SZTUKI POPULARNEJ

4 ROZSZERZENIE ZAINTERESOWAŃ NA KULTURĘ POPULARNĄ I ESTETYCZNE ASPEKTY ŻYCIA CODZIENNEGO UWZGLĘDNIENIE NOWYCH MEDIÓW ANALIZA DZIAŁAŃ POZAARTYSTYCZNYCH

5 STRUKTURA INTERDYSCYPLINARNA PROGRAM DZIAŁANIA PRAKTYCZNEGO

6 ZAPEWNIENIE INTENSYWNOŚCI PERCEPCJI EKSPRESJA WRAŻEŃ W FORMIE KOMUNIKATYWNEJ PROWOKOWANIE DO UZEWNĘTRZNIANIA PSYCHICZNYCH DOZNAŃ W KONTAKCIE ZE SZTUKĄ KSZTAŁCENIE WYRAŻANIA MYŚLI W TRAFNEJ FORMIE POSTAWA TWÓRCZA

7 KSZTAŁCENIE WIZUALNE – WZROK – PROJEKTOWANIE PLASTYCZNE – DOTYK – PROJEKTOWANIE MUZYCZNE – SŁUCH – MUZYKA KINETYCZNE – MIĘŚNIE – TANIEC, RYTMIKA MOWY – JĘZYK – POEZJA I TEATRA KONSTRUKCYJNE – MYŚLENIE – SZTUKA UŻYTKOWA

8 W JAKI SPOSÓB KSZTAŁTOWAĆ I ROZWIJAĆ ZAINTERESOWANIA ESTETYCZNE? JAK LOKALIZOWAĆ POJĘCIE PIĘKNA CODZIENNEGO I W JAKI SPOSÓB PRZEKŁADA SIĘ ONO NA DOZNANIA O CHARAKTERZE ESTETYCZNYM? JAKIMI METODAMI KSZTAŁCIĆ I WYCHOWYWAĆ LUDZI WRAŻLIWYCH ESTETYCZNE? W JAKI SPOSÓB BUDOWAĆ ZADOWOLENIE WYNIKAJĄCE Z AKTYWNEGO UDZIAŁU W SZTUCE?

9 WYCHOWANIE ESTETYCZNE EDUKACJA KULTURALNA

10 PRZYGOTOWANIE DO UCZESTNICTWA W KULTURZE

11 ODBIORCA SZTUKI ANIMATOR OBIEKT SZTUKI

12 WPROWADZANIE W ŚWIAT SZTUKI POPRZEZ AKTYWNOŚĆ: GRY I ZABAWY ZAPOZNANIE Z TECHNIKAMI SZTUKI DAWNEJ I WSPÓŁCZESNEJ – POZNANIE – AKTYWNOŚĆ NAUCZENIE POSŁUGIWANIA SIĘ JĘZYKIEM – SYMBOLIKĄ SZTUKI PRZEZ SPOTKANIA Z ARTYSTAMI, KUSTOSZAMI I PRÓBY KRYTYKI ZAPOZNANIE Z DZIEDZICTWEM KULTUROWYM ZAPOZNANIE Z INSTYTUCJAMI KULTURALNYMI

13 NAUCZENIE KORZYSTANIA Z NOWYCH MEDIÓW (TWORZENIE PRZEKAZU ARTYSTYCZNEGO, PROJEKTOWANIE I TWORZENIE WYSTAW NAUCZENIE KOMUNIKOWANIA SIĘ POPRZEZ SZTUKĘ W ŚWIECIE REALNYM I WIRTUALNYM SZTUKA JAKO PUNKT WYJŚCIA DO DYSKUSJI NA TEMATY OTACZAJĄCEJ NAS RZECZYWISTOSCI

14 WIEDZA PRZEDMIOTOWA UMIEJĘTNOŚCI PROJEKTOWE (ZAPEWNIENIE KONTAKTU ZE SZTUKĄ) UMIEJĘTNOŚCI ORGANIZATORSKIE UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKATYWNE UMIEJĘTNOŚCI KIEROWNICZE UMIEJĘTNOSCI PRAKTYCZNE

15 NAUCZYCIEL PRZEDMIOTU ANIMATOR ORGANIZATOR I KONSULTANT KOORDYNATOR DIAGNOSTA

16 H. Read, Wychowanie przez sztukę, Wrocław 1976, B. Suchodolski, Integracja wychowania estetycznego w teorii i praktyce, Wrocław 1975 S. Szuman, O sztuce i wychowaniu estetycznym, Warszawa 1990 I. Wojnar, Estetyka i wychowanie, Warszawa 1964


Pobierz ppt "NOWA RZECZYWISTOŚĆ NOWE ZADANIA. WYCHOWANIE WEDŁUG PARADYGMATU SZTUKI KSZTAŁTOWANIE INTELIGENCJI TYPU ESTETYCZNEGO GDY ZGINIE SZTUKA, DUCH LUDZKI STAJE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google