Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pole zarezerwowane dla paska brandingowego III filar ubezpieczeń emerytalnych - IKE i IKZE Karol Rajewski Członek Zarządu ING Towarzystwo Ubezpieczeń na.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pole zarezerwowane dla paska brandingowego III filar ubezpieczeń emerytalnych - IKE i IKZE Karol Rajewski Członek Zarządu ING Towarzystwo Ubezpieczeń na."— Zapis prezentacji:

1 Pole zarezerwowane dla paska brandingowego III filar ubezpieczeń emerytalnych - IKE i IKZE Karol Rajewski Członek Zarządu ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Warszawa, dnia 29 marca 2012 r.

2 Pole zarezerwowane dla paska brandingowego Orange RGB= 255,102,000 Light blue RGB= 180,195,225 Dark blue RGB= 000,000,102 Grey RGB= 150,150,150 ING opis kolorów Agenda Geneza wprowadzenia IKE i IKZE IKE i IKZE w różnych instytucjach finansowych Co to jest IKE i IKZE? Porównanie głównych cech IKE i IKZE Sposób zawarcia umowy Przykład produktu IKE/IKZE O czym myśli klient?

3 Pole zarezerwowane dla paska brandingowego Orange RGB= 255,102,000 Light blue RGB= 180,195,225 Dark blue RGB= 000,000,102 Grey RGB= 150,150,150 ING opis kolorów Geneza wprowadzenia IKE i IKZE Negatywne prognozy demograficzne Spodziewana emerytura z I i II filara będzie niższa niż ostatnie wynagrodzenie Zachęcanie do indywidualnego dodatkowego i dobrowolnego gromadzenia oszczędności na przyszłą emeryturę w ramach III filara Ograniczenie roli II filara w 2011 r. – podział składki przekazywanej do OFE i odprowadzanie większej jej części na subkonto w ZUS

4 Pole zarezerwowane dla paska brandingowego Orange RGB= 255,102,000 Light blue RGB= 180,195,225 Dark blue RGB= 000,000,102 Grey RGB= 150,150,150 ING opis kolorów 44 IKE w różnych instytucjach finansowych Liczba prowadzonych IKE na dzień Zakłady ubezpieczeń Towarzystwa funduszy inwestycyjnych Podmioty prowadzące działalność maklerską Banki Razem Do końca 2010 r. zauważalny ciągły spadek zainteresowania tym produktem

5 Pole zarezerwowane dla paska brandingowego Orange RGB= 255,102,000 Light blue RGB= 180,195,225 Dark blue RGB= 000,000,102 Grey RGB= 150,150,150 ING opis kolorów 55 IKE w różnych instytucjach finansowych Wartość środków w tys. zł na dzień Zakłady ubezpieczeń Towarzystwa funduszy inwestycyjnych Podmioty prowadzące działalność maklerską Banki Razem Stosunkowo niska ogólna wartość środków zgromadzonych na IKE

6 Pole zarezerwowane dla paska brandingowego Orange RGB= 255,102,000 Light blue RGB= 180,195,225 Dark blue RGB= 000,000,102 Grey RGB= 150,150,150 ING opis kolorów 66 IKZE w różnych instytucjach finansowych Wprowadzenie IKZE i jednoczesne rozszerzenie możliwości prowadzenia IKE przez dobrowolne fundusze emerytalne szansą na odwrócenie negatywnej tendencji w zakresie gromadzenia środków w III filarze Do dnia 20 marca 2012 r. zostało utworzonych 6 DFE: ING Allianz Polska Metlife Amplico Nordea PKO PZU

7 Pole zarezerwowane dla paska brandingowego Orange RGB= 255,102,000 Light blue RGB= 180,195,225 Dark blue RGB= 000,000,102 Grey RGB= 150,150,150 ING opis kolorów IKE/IKZE w różnych instytucjach finans. IKE oraz IKZE mogą być prowadzone w: Funduszu inwestycyjnym Instytucji prowadzącej działalność maklerską Zakładzie ubezpieczeń Banku Dobrowolnym funduszu emerytalnym

8 Pole zarezerwowane dla paska brandingowego Orange RGB= 255,102,000 Light blue RGB= 180,195,225 Dark blue RGB= 000,000,102 Grey RGB= 150,150,150 ING opis kolorów Co to jest IKE i IKZE? IKE / IKZE - wyodrębniony zapis w rejestrze lub rachunek prowadzony w odpowiedniej instytucji finansowej Regulowane ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2012 r.

9 Pole zarezerwowane dla paska brandingowego Orange RGB= 255,102,000 Light blue RGB= 180,195,225 Dark blue RGB= 000,000,102 Grey RGB= 150,150,150 ING opis kolorów Co to jest IKE i IKZE? Wpłaty podlegają limitom podatkowym Wpłaty są dobrowolne Możliwość wskazania osoby uprawnionej do wypłaty środków na wypadek śmierci – wtedy środki nie wchodzą w skład spadku Wypłata środków bez konsekwencji podatkowych po spełnieniu ustawowych kryteriów Wypłata może być jednorazowa lub w ratach

10 Pole zarezerwowane dla paska brandingowego Orange RGB= 255,102,000 Light blue RGB= 180,195,225 Dark blue RGB= 000,000,102 Grey RGB= 150,150,150 ING opis kolorów 10 IKE / IKZE porównanie głównych cech Maksymalna składka: 4% od dochodu uzys- kanego w roku poprzednim (ale nie więcej niż 4% od 30 x średnia miesięczna pensja). Za 2011: 335,90 zł /miesiąc, zł /rok Możliwość odpisania od podstawy opodatkowania do 4% dochodów -> co ma wpływ na zmniejszenie podatku płaconego fiskusowi Po osiągnięciu wieku emerytalnego kwota wypłacona z IKZE będzie opodatkowana jako przychód z innych źródeł wg obowiązującej skali podatkowej. Jednorazowo lub w ratach, minimalny okres dla wypłaty w ratach to 10 lat 65 lat, konieczność dokonania wpłaty w dowolnych 5 latach kalendarzowych Maksymalna składka: 3 x przeciętne wynagrodzenie miesięczne W 2012r: 881,50zł/miesiąc, zł /rok Brak ulgi na początku, gdyż składka płacona jest z wynagrodzenia netto, od którego zapłacono już podatek PIT Brak podatku Belki przy wypłacie środków po osiągnięciu wieku emerytalnego Jednorazowo lub w ratach (ilość rat do wyboru) 60 lat lub po ukończeniu 55 lat i nabyciu uprawnień emerytalnych, konieczność dokonania wpłat w dowolnych 5 latach kalendarzowych

11 Pole zarezerwowane dla paska brandingowego Orange RGB= 255,102,000 Light blue RGB= 180,195,225 Dark blue RGB= 000,000,102 Grey RGB= 150,150,150 ING opis kolorów 11 IKE / IKZE - Sposób zawarcia umowy IKE i IKZE prowadzone są na podstawie pisemnej umowy z odpowiednią instytucją finansową (wybór przepisów) Art. 8. ust. 1. IKE lub IKZE jest prowadzone na podstawie pisemnej umowy zawartej przez oszczędzającego (…) Art. 8 ust. 3. Oszczędzający może gromadzić środki na IKE lub IKZE w ubezpieczeniowym funduszu kapitałowym gromadzonym w ramach umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, zawartej przed dniem podpisania umowy o prowadzenie IKE lub IKZE (…) Art. 8 ust. 4. Oszczędzający może gromadzić środki na IKE lub IKZE w ramach umowy o świadczenie usług polegających na wykonywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych i prowadzenie rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego zawartej przed dniem podpisania umowy o prowadzenie IKE lub IKZE (…) Art. 9 ust. 2. W przypadku podpisania umowy o prowadzenie IKE lub IKZE z zakładem ubezpieczeń (…)

12 Pole zarezerwowane dla paska brandingowego Orange RGB= 255,102,000 Light blue RGB= 180,195,225 Dark blue RGB= 000,000,102 Grey RGB= 150,150,150 ING opis kolorów 12 IKE / IKZE - Sposób zawarcia umowy Ustawa nie przewiduje nieważności umowy, w przypadku niezachowania zastrzeżonej formy pisemnej Umowa zawarta bez zachowania zastrzeżonej formy jest skuteczna Art. 73 i 74 kodeksu cywilnego Skuteczne jest również zawarcie umowy za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość – Internet, telefon

13 Pole zarezerwowane dla paska brandingowego Orange RGB= 255,102,000 Light blue RGB= 180,195,225 Dark blue RGB= 000,000,102 Grey RGB= 150,150,150 ING opis kolorów 13 IKE / IKZE – możliwość zawarcia umowy na odległość Złożenie oświadczeń przez Oszczędzającego za pomocą elektronicznego formularza udostępnionego przez instytucję finansową Przesłanie Oszczędzającemu propozycji brzmienia Umowy o prowadzenie IKE/IKZE na adres wraz z nr rachunku bankowego do wpłaty Dokonanie pierwszej wpłaty na IKE lub IKZE – traktowane jako oświadczenie woli Oszczędzającego UMOWA ZAWARTA Doręczenie Oszczędzającemu potwierdzenia zawarcia Umowy o prowadzenie IKE / IKZE (mail lub zwykła poczta)

14 Pole zarezerwowane dla paska brandingowego Orange RGB= 255,102,000 Light blue RGB= 180,195,225 Dark blue RGB= 000,000,102 Grey RGB= 150,150,150 ING opis kolorów 14 IKE / IKZE – zawarcie umowy z zachowaniem formy pisemnej Złożenie oświadczeń przez Oszczędzającego za pomocą elektronicznego formularza udostępnionego przez instytucję finansową Przesłanie Oszczędzającemu zwykłą pocztą lub kurierem 2 egzemplarzy Umowy o prowadzenie IKE/IKZE podpisanych przez instytucję finansową Podpisanie Umowy o prowadzenie IKE/IKZE przez Oszczędzającego UMOWA ZAWARTA (wpłata nie jest wymagana) Doręczenie Oszczędzającemu potwierdzenia zawarcia Umowy o prowadzenie IKE / IKZE (mail lub zwykła poczta)

15 Pole zarezerwowane dla paska brandingowego Orange RGB= 255,102,000 Light blue RGB= 180,195,225 Dark blue RGB= 000,000,102 Grey RGB= 150,150,150 ING opis kolorów 15 Przykład produktu IKE / IKZE Ogólne warunki ubezpieczenia ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.: umowa o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego umowa o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego

16 Pole zarezerwowane dla paska brandingowego Orange RGB= 255,102,000 Light blue RGB= 180,195,225 Dark blue RGB= 000,000,102 Grey RGB= 150,150,150 ING opis kolorów 16 O czym myśli klient? Czy ja tego potrzebuję? Gdzie i jak mogę zawrzeć umowę? Czy jest dla mnie korzystna, czy różne towarzystwa mają różne warunki? Czy ja to na pewno dobrze rozumiem? Jak się firma będzie ze mną kontaktowała? A jak się rozmyślę? Jak ta firma potraktuje moją skargę?

17 Pole zarezerwowane dla paska brandingowego Orange RGB= 255,102,000 Light blue RGB= 180,195,225 Dark blue RGB= 000,000,102 Grey RGB= 150,150,150 ING opis kolorów 17 Pytania ? Komentarze ? PODSUMOWANIE DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Pole zarezerwowane dla paska brandingowego III filar ubezpieczeń emerytalnych - IKE i IKZE Karol Rajewski Członek Zarządu ING Towarzystwo Ubezpieczeń na."

Podobne prezentacje


Reklamy Google