Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

III filar ubezpieczeń emerytalnych - IKE i IKZE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "III filar ubezpieczeń emerytalnych - IKE i IKZE"— Zapis prezentacji:

1 III filar ubezpieczeń emerytalnych - IKE i IKZE
Karol Rajewski Członek Zarządu ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Warszawa, dnia 29 marca 2012 r.

2 Agenda Geneza wprowadzenia IKE i IKZE
IKE i IKZE w różnych instytucjach finansowych Co to jest IKE i IKZE? Porównanie głównych cech IKE i IKZE Sposób zawarcia umowy Przykład produktu IKE/IKZE O czym myśli klient?

3 Geneza wprowadzenia IKE i IKZE
Negatywne prognozy demograficzne Spodziewana emerytura z I i II filara będzie niższa niż ostatnie wynagrodzenie Zachęcanie do indywidualnego dodatkowego i dobrowolnego gromadzenia oszczędności na przyszłą emeryturę w ramach III filara Ograniczenie roli II filara w 2011 r. – podział składki przekazywanej do OFE i odprowadzanie większej jej części na subkonto w ZUS

4 IKE w różnych instytucjach finansowych
Do końca 2010 r. zauważalny ciągły spadek zainteresowania tym produktem Liczba prowadzonych IKE na dzień Zakłady ubezpieczeń Towarzystwa funduszy inwestycyjnych Podmioty prowadzące działalność maklerską 8.156 8.782 9.985 11.732 14.564 Banki 53.208 42.520 36.406 31.982 30.148 Razem 4

5 IKE w różnych instytucjach finansowych
Stosunkowo niska ogólna wartość środków zgromadzonych na IKE Wartość środków w tys. zł na dzień Zakłady ubezpieczeń Towarzystwa funduszy inwestycyjnych Podmioty prowadzące działalność maklerską 67.081 96.157 Banki Razem 5

6 IKZE w różnych instytucjach finansowych
Wprowadzenie IKZE i jednoczesne rozszerzenie możliwości prowadzenia IKE przez dobrowolne fundusze emerytalne szansą na odwrócenie negatywnej tendencji w zakresie gromadzenia środków w III filarze Do dnia 20 marca 2012 r. zostało utworzonych 6 DFE: ING Allianz Polska Metlife Amplico Nordea PKO PZU 6

7 IKE/IKZE w różnych instytucjach finans.
IKE oraz IKZE mogą być prowadzone w: Funduszu inwestycyjnym Instytucji prowadzącej działalność maklerską Zakładzie ubezpieczeń Banku Dobrowolnym funduszu emerytalnym

8 Co to jest IKE i IKZE? IKE / IKZE - wyodrębniony zapis w rejestrze lub rachunek prowadzony w odpowiedniej instytucji finansowej Regulowane ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2012 r.

9 Co to jest IKE i IKZE? Wpłaty podlegają limitom podatkowym
Wpłaty są dobrowolne Możliwość wskazania osoby uprawnionej do wypłaty środków na wypadek śmierci – wtedy środki nie wchodzą w skład spadku Wypłata środków bez konsekwencji podatkowych po spełnieniu ustawowych kryteriów Wypłata może być jednorazowa lub w ratach

10 IKE / IKZE porównanie głównych cech
Maksymalna składka: 3 x przeciętne wynagrodzenie miesięczne W 2012r: 881,50zł/miesiąc, zł /rok Maksymalna składka: 4% od dochodu uzys-kanego w roku poprzednim (ale nie więcej niż 4% od 30 x średnia miesięczna pensja). Za 2011: 335,90 zł /miesiąc, zł /rok Składka Brak ulgi „na początku”, gdyż składka płacona jest z wynagrodzenia netto, od którego zapłacono już podatek PIT Ulga podatkowa ,,NA POCZĄTKU” Możliwość odpisania od podstawy opodatkowania do 4% dochodów -> co ma wpływ na zmniejszenie podatku płaconego fiskusowi Brak podatku Belki przy wypłacie środków po osiągnięciu wieku emerytalnego Ulga podatkowa ,,NA KONIEC” Po osiągnięciu wieku emerytalnego kwota wypłacona z IKZE będzie opodatkowana jako przychód z innych źródeł wg obowiązującej skali podatkowej. Jednorazowo lub w ratach (ilość rat do wyboru) wypłaty Jednorazowo lub w ratach, minimalny okres dla wypłaty w ratach to 10 lat 60 lat lub po ukończeniu 55 lat i nabyciu uprawnień emerytalnych, konieczność dokonania wpłat w dowolnych 5 latach kalendarzowych wiek 65 lat, konieczność dokonania wpłaty w dowolnych 5 latach kalendarzowych

11 IKE / IKZE - Sposób zawarcia umowy
IKE i IKZE prowadzone są na podstawie pisemnej umowy z odpowiednią instytucją finansową (wybór przepisów) Art. 8. ust. 1. IKE lub IKZE jest prowadzone na podstawie pisemnej umowy zawartej przez oszczędzającego (…) Art. 8 ust. 3. Oszczędzający może gromadzić środki na IKE lub IKZE w ubezpieczeniowym funduszu kapitałowym gromadzonym w ramach umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, zawartej przed dniem podpisania umowy o prowadzenie IKE lub IKZE (…) Art. 8 ust. 4. Oszczędzający może gromadzić środki na IKE lub IKZE w ramach umowy o świadczenie usług polegających na wykonywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych i prowadzenie rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego zawartej przed dniem podpisania umowy o prowadzenie IKE lub IKZE (…) Art. 9 ust. 2. W przypadku podpisania umowy o prowadzenie IKE lub IKZE z zakładem ubezpieczeń (…)

12 IKE / IKZE - Sposób zawarcia umowy
Ustawa nie przewiduje nieważności umowy, w przypadku niezachowania zastrzeżonej formy pisemnej Umowa zawarta bez zachowania zastrzeżonej formy jest skuteczna Art. 73 i 74 kodeksu cywilnego Skuteczne jest również zawarcie umowy za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość – Internet, telefon

13 IKE / IKZE – możliwość zawarcia umowy na odległość
Złożenie oświadczeń przez Oszczędzającego za pomocą elektronicznego formularza udostępnionego przez instytucję finansową Przesłanie Oszczędzającemu propozycji brzmienia Umowy o prowadzenie IKE/IKZE na adres wraz z nr rachunku bankowego do wpłaty Dokonanie pierwszej wpłaty na IKE lub IKZE – traktowane jako oświadczenie woli Oszczędzającego UMOWA ZAWARTA Doręczenie Oszczędzającemu potwierdzenia zawarcia Umowy o prowadzenie IKE / IKZE (mail lub zwykła poczta)

14 IKE / IKZE – zawarcie umowy z zachowaniem formy pisemnej
Złożenie oświadczeń przez Oszczędzającego za pomocą elektronicznego formularza udostępnionego przez instytucję finansową 2 egzemplarzy Umowy o prowadzenie IKE/IKZE podpisanych przez instytucję finansową Przesłanie Oszczędzającemu zwykłą pocztą lub kurierem Podpisanie Umowy o prowadzenie IKE/IKZE przez Oszczędzającego (wpłata nie jest wymagana) UMOWA ZAWARTA Doręczenie Oszczędzającemu potwierdzenia zawarcia Umowy o prowadzenie IKE / IKZE (mail lub zwykła poczta)

15 Przykład produktu IKE / IKZE
Ogólne warunki ubezpieczenia ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.: umowa o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego umowa o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego

16 O czym myśli klient? Czy ja tego potrzebuję?
Gdzie i jak mogę zawrzeć umowę? Czy jest dla mnie korzystna, czy różne towarzystwa mają różne warunki? Czy ja to na pewno dobrze rozumiem? Jak się firma będzie ze mną kontaktowała? A jak się rozmyślę? Jak ta firma potraktuje moją skargę?

17 PODSUMOWANIE DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
Pytania ? Komentarze ? PODSUMOWANIE DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "III filar ubezpieczeń emerytalnych - IKE i IKZE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google