Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pole zarezerwowane dla paska brandingowego III filar ubezpieczeń emerytalnych - IKE i IKZE Karol Rajewski Członek Zarządu ING Towarzystwo Ubezpieczeń na.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pole zarezerwowane dla paska brandingowego III filar ubezpieczeń emerytalnych - IKE i IKZE Karol Rajewski Członek Zarządu ING Towarzystwo Ubezpieczeń na."— Zapis prezentacji:

1 Pole zarezerwowane dla paska brandingowego III filar ubezpieczeń emerytalnych - IKE i IKZE Karol Rajewski Członek Zarządu ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Warszawa, dnia 29 marca 2012 r.

2 Pole zarezerwowane dla paska brandingowego Orange RGB= 255,102,000 Light blue RGB= 180,195,225 Dark blue RGB= 000,000,102 Grey RGB= 150,150,150 ING opis kolorów Agenda Geneza wprowadzenia IKE i IKZE IKE i IKZE w różnych instytucjach finansowych Co to jest IKE i IKZE? Porównanie głównych cech IKE i IKZE Sposób zawarcia umowy Przykład produktu IKE/IKZE O czym myśli klient?

3 Pole zarezerwowane dla paska brandingowego Orange RGB= 255,102,000 Light blue RGB= 180,195,225 Dark blue RGB= 000,000,102 Grey RGB= 150,150,150 ING opis kolorów Geneza wprowadzenia IKE i IKZE Negatywne prognozy demograficzne Spodziewana emerytura z I i II filara będzie niższa niż ostatnie wynagrodzenie Zachęcanie do indywidualnego dodatkowego i dobrowolnego gromadzenia oszczędności na przyszłą emeryturę w ramach III filara Ograniczenie roli II filara w 2011 r. – podział składki przekazywanej do OFE i odprowadzanie większej jej części na subkonto w ZUS

4 Pole zarezerwowane dla paska brandingowego Orange RGB= 255,102,000 Light blue RGB= 180,195,225 Dark blue RGB= 000,000,102 Grey RGB= 150,150,150 ING opis kolorów 44 IKE w różnych instytucjach finansowych Liczba prowadzonych IKE na dzień 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 Zakłady ubezpieczeń 634.577 671.894 633.665 592.973 579.090 Towarzystwa funduszy inwestycyjnych 144.322 192.206 173.776 172.532 168.664 Podmioty prowadzące działalność maklerską 8.156 8.782 9.985 11.732 14.564 Banki 53.208 42.520 36.406 31.982 30.148 Razem 840.263 915.492 853.832 809.219 792.466 Do końca 2010 r. zauważalny ciągły spadek zainteresowania tym produktem

5 Pole zarezerwowane dla paska brandingowego Orange RGB= 255,102,000 Light blue RGB= 180,195,225 Dark blue RGB= 000,000,102 Grey RGB= 150,150,150 ING opis kolorów 55 IKE w różnych instytucjach finansowych Wartość środków w tys. zł na dzień 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 Zakłady ubezpieczeń 491.406 722.646 716.738 964.146 1.167.642 Towarzystwa funduszy inwestycyjnych 578.106 846.458 564.263 800.436 972.295 Podmioty prowadzące działalność maklerską 67.081 96.157 121.060 190.659 293.762 Banki 161.952 199.309 211.728 244.180 292.696 Razem 1.298.545 1.864.570 1.613.789 2.199.421 2.726.395 Stosunkowo niska ogólna wartość środków zgromadzonych na IKE

6 Pole zarezerwowane dla paska brandingowego Orange RGB= 255,102,000 Light blue RGB= 180,195,225 Dark blue RGB= 000,000,102 Grey RGB= 150,150,150 ING opis kolorów 66 IKZE w różnych instytucjach finansowych Wprowadzenie IKZE i jednoczesne rozszerzenie możliwości prowadzenia IKE przez dobrowolne fundusze emerytalne szansą na odwrócenie negatywnej tendencji w zakresie gromadzenia środków w III filarze Do dnia 20 marca 2012 r. zostało utworzonych 6 DFE: ING Allianz Polska Metlife Amplico Nordea PKO PZU

7 Pole zarezerwowane dla paska brandingowego Orange RGB= 255,102,000 Light blue RGB= 180,195,225 Dark blue RGB= 000,000,102 Grey RGB= 150,150,150 ING opis kolorów IKE/IKZE w różnych instytucjach finans. IKE oraz IKZE mogą być prowadzone w: Funduszu inwestycyjnym Instytucji prowadzącej działalność maklerską Zakładzie ubezpieczeń Banku Dobrowolnym funduszu emerytalnym

8 Pole zarezerwowane dla paska brandingowego Orange RGB= 255,102,000 Light blue RGB= 180,195,225 Dark blue RGB= 000,000,102 Grey RGB= 150,150,150 ING opis kolorów Co to jest IKE i IKZE? IKE / IKZE - wyodrębniony zapis w rejestrze lub rachunek prowadzony w odpowiedniej instytucji finansowej Regulowane ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2012 r.

9 Pole zarezerwowane dla paska brandingowego Orange RGB= 255,102,000 Light blue RGB= 180,195,225 Dark blue RGB= 000,000,102 Grey RGB= 150,150,150 ING opis kolorów Co to jest IKE i IKZE? Wpłaty podlegają limitom podatkowym Wpłaty są dobrowolne Możliwość wskazania osoby uprawnionej do wypłaty środków na wypadek śmierci – wtedy środki nie wchodzą w skład spadku Wypłata środków bez konsekwencji podatkowych po spełnieniu ustawowych kryteriów Wypłata może być jednorazowa lub w ratach

10 Pole zarezerwowane dla paska brandingowego Orange RGB= 255,102,000 Light blue RGB= 180,195,225 Dark blue RGB= 000,000,102 Grey RGB= 150,150,150 ING opis kolorów 10 IKE / IKZE porównanie głównych cech Maksymalna składka: 4% od dochodu uzys- kanego w roku poprzednim (ale nie więcej niż 4% od 30 x średnia miesięczna pensja). Za 2011: 335,90 zł /miesiąc, 4 030 zł /rok Możliwość odpisania od podstawy opodatkowania do 4% dochodów -> co ma wpływ na zmniejszenie podatku płaconego fiskusowi Po osiągnięciu wieku emerytalnego kwota wypłacona z IKZE będzie opodatkowana jako przychód z innych źródeł wg obowiązującej skali podatkowej. Jednorazowo lub w ratach, minimalny okres dla wypłaty w ratach to 10 lat 65 lat, konieczność dokonania wpłaty w dowolnych 5 latach kalendarzowych Maksymalna składka: 3 x przeciętne wynagrodzenie miesięczne W 2012r: 881,50zł/miesiąc, 10 578 zł /rok Brak ulgi na początku, gdyż składka płacona jest z wynagrodzenia netto, od którego zapłacono już podatek PIT Brak podatku Belki przy wypłacie środków po osiągnięciu wieku emerytalnego Jednorazowo lub w ratach (ilość rat do wyboru) 60 lat lub po ukończeniu 55 lat i nabyciu uprawnień emerytalnych, konieczność dokonania wpłat w dowolnych 5 latach kalendarzowych

11 Pole zarezerwowane dla paska brandingowego Orange RGB= 255,102,000 Light blue RGB= 180,195,225 Dark blue RGB= 000,000,102 Grey RGB= 150,150,150 ING opis kolorów 11 IKE / IKZE - Sposób zawarcia umowy IKE i IKZE prowadzone są na podstawie pisemnej umowy z odpowiednią instytucją finansową (wybór przepisów) Art. 8. ust. 1. IKE lub IKZE jest prowadzone na podstawie pisemnej umowy zawartej przez oszczędzającego (…) Art. 8 ust. 3. Oszczędzający może gromadzić środki na IKE lub IKZE w ubezpieczeniowym funduszu kapitałowym gromadzonym w ramach umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, zawartej przed dniem podpisania umowy o prowadzenie IKE lub IKZE (…) Art. 8 ust. 4. Oszczędzający może gromadzić środki na IKE lub IKZE w ramach umowy o świadczenie usług polegających na wykonywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych i prowadzenie rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego zawartej przed dniem podpisania umowy o prowadzenie IKE lub IKZE (…) Art. 9 ust. 2. W przypadku podpisania umowy o prowadzenie IKE lub IKZE z zakładem ubezpieczeń (…)

12 Pole zarezerwowane dla paska brandingowego Orange RGB= 255,102,000 Light blue RGB= 180,195,225 Dark blue RGB= 000,000,102 Grey RGB= 150,150,150 ING opis kolorów 12 IKE / IKZE - Sposób zawarcia umowy Ustawa nie przewiduje nieważności umowy, w przypadku niezachowania zastrzeżonej formy pisemnej Umowa zawarta bez zachowania zastrzeżonej formy jest skuteczna Art. 73 i 74 kodeksu cywilnego Skuteczne jest również zawarcie umowy za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość – Internet, telefon

13 Pole zarezerwowane dla paska brandingowego Orange RGB= 255,102,000 Light blue RGB= 180,195,225 Dark blue RGB= 000,000,102 Grey RGB= 150,150,150 ING opis kolorów 13 IKE / IKZE – możliwość zawarcia umowy na odległość Złożenie oświadczeń przez Oszczędzającego za pomocą elektronicznego formularza udostępnionego przez instytucję finansową Przesłanie Oszczędzającemu propozycji brzmienia Umowy o prowadzenie IKE/IKZE na adres e-mail wraz z nr rachunku bankowego do wpłaty Dokonanie pierwszej wpłaty na IKE lub IKZE – traktowane jako oświadczenie woli Oszczędzającego UMOWA ZAWARTA Doręczenie Oszczędzającemu potwierdzenia zawarcia Umowy o prowadzenie IKE / IKZE (mail lub zwykła poczta)

14 Pole zarezerwowane dla paska brandingowego Orange RGB= 255,102,000 Light blue RGB= 180,195,225 Dark blue RGB= 000,000,102 Grey RGB= 150,150,150 ING opis kolorów 14 IKE / IKZE – zawarcie umowy z zachowaniem formy pisemnej Złożenie oświadczeń przez Oszczędzającego za pomocą elektronicznego formularza udostępnionego przez instytucję finansową Przesłanie Oszczędzającemu zwykłą pocztą lub kurierem 2 egzemplarzy Umowy o prowadzenie IKE/IKZE podpisanych przez instytucję finansową Podpisanie Umowy o prowadzenie IKE/IKZE przez Oszczędzającego UMOWA ZAWARTA (wpłata nie jest wymagana) Doręczenie Oszczędzającemu potwierdzenia zawarcia Umowy o prowadzenie IKE / IKZE (mail lub zwykła poczta)

15 Pole zarezerwowane dla paska brandingowego Orange RGB= 255,102,000 Light blue RGB= 180,195,225 Dark blue RGB= 000,000,102 Grey RGB= 150,150,150 ING opis kolorów 15 Przykład produktu IKE / IKZE Ogólne warunki ubezpieczenia ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.: umowa o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego umowa o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego

16 Pole zarezerwowane dla paska brandingowego Orange RGB= 255,102,000 Light blue RGB= 180,195,225 Dark blue RGB= 000,000,102 Grey RGB= 150,150,150 ING opis kolorów 16 O czym myśli klient? Czy ja tego potrzebuję? Gdzie i jak mogę zawrzeć umowę? Czy jest dla mnie korzystna, czy różne towarzystwa mają różne warunki? Czy ja to na pewno dobrze rozumiem? Jak się firma będzie ze mną kontaktowała? A jak się rozmyślę? Jak ta firma potraktuje moją skargę?

17 Pole zarezerwowane dla paska brandingowego Orange RGB= 255,102,000 Light blue RGB= 180,195,225 Dark blue RGB= 000,000,102 Grey RGB= 150,150,150 ING opis kolorów 17 Pytania ? Komentarze ? PODSUMOWANIE DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Pole zarezerwowane dla paska brandingowego III filar ubezpieczeń emerytalnych - IKE i IKZE Karol Rajewski Członek Zarządu ING Towarzystwo Ubezpieczeń na."

Podobne prezentacje


Reklamy Google