Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ulga w opłacaniu składek dla osób rozpoczynających pozarolniczą działalność gospodarczą Robert Kordaszewski 25.06.2009 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ulga w opłacaniu składek dla osób rozpoczynających pozarolniczą działalność gospodarczą Robert Kordaszewski 25.06.2009 r."— Zapis prezentacji:

1 Ulga w opłacaniu składek dla osób rozpoczynających pozarolniczą działalność gospodarczą Robert Kordaszewski 25.06.2009 r.

2 Tytuł prezentacji i data 2 Ulgi w prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, twórcę i artystę, osobę prowadzącą działalność w zakresie wolnego zawodu, wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej, osobę prowadzącą niepubliczną szkołę, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty Za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą uważa się:

3 Tytuł prezentacji i data 3 Zmiany wprowadzone 24 sierpnia Dla osób rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej po 24 sierpnia 2005r. w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej podstawę wymiaru składek stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia; W ten sposób: W 2005r. – 254,70 zł (czyli 30% x 849 zł) W 2006r. – 269,73 zł (30% x 899,10 zł) W 2007r. – 280,80 zł (30% x 936 zł) W 2008r. – 337,80 zł (30% x 1126 zł) W 2009r. – 382,80 zł (30% x 1276 zł) Zmiany wprowadzone ustawą z 1 lipca 2005r.

4 Tytuł prezentacji i data 4 Ulgi w prowadzeniu pozarolniczej działalności w momencie wejścia w życie ustawy, już prowadziły działalność lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadziły pozarolniczą działalność wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej Zasada o której mowa nie ma zastosowania w przypadku osób które:

5 Tytuł prezentacji i data 5 Ulgi w prowadzeniu pozarolniczej działalności Składka preferencyjna obowiązuje od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku: ubezpieczenie emerytalne – 74,72 zł, ubezpieczenia rentowe – 22,97 zł, ubezpieczenie chorobowe – 9,38 zł, ubezpieczenie wypadkowe (dla płatników zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych) – 6,39 zł Suma składek na preferencyjne ubezpieczenia społeczne – 113, 46 zł. Preferencyjna wysokość składek na ubezpieczenia społeczne

6 Tytuł prezentacji i data 6 Ulgi w prowadzeniu pozarolniczej działalności Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne (bez ulgi) 1.Składka obowiązuje od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku: - ubezpieczenie emerytalne – 373, 96 zł, (19,52%) - ubezpieczenia rentowe – 114, 95 zł, (6%) - ubezpieczenie chorobowe – 46, 94 zł, (2,45%) - ubezpieczenie wypadkowe (dla płatników zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych – 31,99 zł (1,67%) Suma składek na ubezpieczenia społeczne – 567, 84 zł

7 Tytuł prezentacji i data 7 Ulgi w prowadzeniu pozarolniczej działalności Dla osób które uprzednio prowadziły działalność gospodarczą na terenie państwa członkowskiego – a zamierzają rozpocząć prowadzenie pozarolniczej działalności na terenie Polski: Rozporządzenie 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego Prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej na terytorium innego państwa członkowskiego UE w okresie po 30 kwietnia 2004r. nie pozbawia tej osoby prawa do deklarowania do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne kwoty nie niższej niż 30 % minimalnego wynagrodzenia, o ile dla tej działalności, przez cały okres jej prowadzenia, polskie ustawodawstwo nie było właściwe

8 Tytuł prezentacji i data 8 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Ulga w opłacaniu składek dla osób rozpoczynających pozarolniczą działalność gospodarczą Robert Kordaszewski 25.06.2009 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google