Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

© Allianz SE 2012 TU Allianz Życie S.A./ TFI Allianz Polska S.A. Przemysław Gawlak 1 PGE Dystrybucja Sp. z o.o. Praktyczne Aspekty Obsługi Pracowniczego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "© Allianz SE 2012 TU Allianz Życie S.A./ TFI Allianz Polska S.A. Przemysław Gawlak 1 PGE Dystrybucja Sp. z o.o. Praktyczne Aspekty Obsługi Pracowniczego."— Zapis prezentacji:

1 © Allianz SE 2012 TU Allianz Życie S.A./ TFI Allianz Polska S.A. Przemysław Gawlak 1 PGE Dystrybucja Sp. z o.o. Praktyczne Aspekty Obsługi Pracowniczego Programu Emerytalnego IKZE – mikrorynek? Czy indywidualne plany emerytalne są odpowiedzią na potrzeby? Przemysław Gawlak Menedżer Wydziału Sprzedaży TU Allianz Życie Polska S.A. TFI Allianz Polska S.A. Konferencja Dialogu Społecznego: Dodatkowe ubezpieczenia emerytalne: niezbędny filar godnej starości Organizator: BCC

2 © Allianz SE 2012 TU Allianz Życie S.A./ TFI Allianz Polska S.A. Przemysław Gawlak 2 Porównanie obciążeń PIT/ZUS z punktu widzenia pracobiorcy (umowa o pracę)

3 © Allianz SE 2012 TU Allianz Życie S.A./ TFI Allianz Polska S.A. Przemysław Gawlak 3 Efekt finansowy zmian w systemie emerytalnym w części kapitałowej poprzez pomniejszenie salda wpłat do OFE i wprowadzenie IKZE - dla budżetu Państwa bardzo wysoka efektywność gdy do IKZE przystąpi 10-20% podatników Poprawa salda FUS po zmniejszeniu składki emerytalnej trafiającej do OFE (dane w mld zł) Koszty ulgi podatkowej w zależności od odsetka ubezpieczonych decydujących się na dodatkowe ubezpieczenie emerytalne w IKZE (dane w mld zł) A.100%B.50%C.10% , ,33,51,80, ,53,81,90, ,84,12,10, ,94,42,20, ,84,62,30,5 Źródło: obliczenia na podstawie danych Ministerstwa Finansów

4 © Allianz SE 2012 TU Allianz Życie S.A./ TFI Allianz Polska S.A. Przemysław Gawlak 4 Źródło Edinem, opracowanie Maciej Rogala na podstawie danych z KNF Rynek IKE - analiza makro za lata

5 © Allianz SE 2012 TU Allianz Życie S.A./ TFI Allianz Polska S.A. Przemysław Gawlak 5 41% uczestników w wieku przedemerytalnym Źródło Edinem, opracowanie Maciej Rogala na podstawie danych z KNF Rynek IKE - analiza demograficzna – dominująca grupa które rozpoczęły zbyt późno oszczędzanie na starość

6 © Allianz SE 2012 TU Allianz Życie S.A./ TFI Allianz Polska S.A. Przemysław Gawlak 6 Źródło Edinem, opracowanie Maciej Rogala na podstawie danych z KNF Rynek IKE

7 © Allianz SE 2012 TU Allianz Życie S.A./ TFI Allianz Polska S.A. Przemysław Gawlak 7 Źródło PricewaterhouseCoopers Model podatkowy zorientowany na ulgi w okresie składkowym jest motorem rynku i powszechności systemu komercyjnego – ważne odciążenie budżetu Państw

8 © Allianz SE 2012 TU Allianz Życie S.A./ TFI Allianz Polska S.A. Przemysław Gawlak 8 Rynek PPE - analiza makro (1) za lata : Niska dynamika wzrostu ilości nowych PPE zakładanych przez pracodawców: - utworzonych zostało tylko 49 PPE w roku nowo przystępujący pracownicy osób (wzrost o 2,6% w stosunku do roku 2008) – w większości do programów utworzonych w latach ubiegłych Wysoki współczynnik kont biernych (20,2%!!! – osób) na które nie wpływa składka podstawowa od pracodawcy 8 wrost o 400 aktywnych uczestnikówSpadek o 8200 aktywnych uczestników

9 © Allianz SE 2012 TU Allianz Życie S.A./ TFI Allianz Polska S.A. Przemysław Gawlak 9 Rynek PPE - analiza makro (2) za lata : Niska dynamika wzrostu ilości nowych PPE zakładanych przez pracodawców: - utworzonych zostało tylko 29 PPE w roku nowo przystępujący pracownicy 9000 osób (wzrost o 2,7% w stosunku do roku 2009) – w większości do programów utworzonych w latach ubiegłych Wysoki współczynnik kont biernych (15,0%!!! ) na które nie wpływa składka podstawowa od pracodawcy 9 wzrost o aktywnych uczestnikówspadek o biernych uczestników

10 © Allianz SE 2012 TU Allianz Życie S.A./ TFI Allianz Polska S.A. Przemysław Gawlak 10 Rynek PPE

11 © Allianz SE 2012 TU Allianz Życie S.A./ TFI Allianz Polska S.A. Przemysław Gawlak 11 Kierunki niezbędnych zmian w systemie emerytalnym Dokończenie reformy systemu emerytalnego: - w III filarze dla PPE ulga podatkowa w okresie składkowym (oprócz ulgi w IKZE) - w II filarze ustabilizowanie zasad oszczędzania - w I filarze stopniowe wydłużanie wieku emerytalnego, inne … dodatkowo w ustawie o PPE - wprowadzenie dwóch dodatkowych modeli składkowych: a) współpłacenie przez pracodawcę i pracownika (tzw. matching) b) możliwość zróżnicowania składek w podgrupach pracowniczych - uelastycznienie zasad obsługi uczestników: zlecenia dotyczące zmiany alokacji składki i konwersji środków powinny być składane z pominięciem pracodawcy - notyfikacja w KNF zamiast rejestracji (jeśli będzie model EET) 11

12 © Allianz SE 2012 TU Allianz Życie S.A./ TFI Allianz Polska S.A. Przemysław Gawlak 12 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "© Allianz SE 2012 TU Allianz Życie S.A./ TFI Allianz Polska S.A. Przemysław Gawlak 1 PGE Dystrybucja Sp. z o.o. Praktyczne Aspekty Obsługi Pracowniczego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google