Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rozwój Powiatu Kartuskiego w kontekście projektów finansowanych przez Unię Europejską Wydział Strategii i Rozwoju Powiatu Olga Walaszkowska Kartuzy 12.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rozwój Powiatu Kartuskiego w kontekście projektów finansowanych przez Unię Europejską Wydział Strategii i Rozwoju Powiatu Olga Walaszkowska Kartuzy 12."— Zapis prezentacji:

1 Rozwój Powiatu Kartuskiego w kontekście projektów finansowanych przez Unię Europejską Wydział Strategii i Rozwoju Powiatu Olga Walaszkowska Kartuzy 12 listopada 2010 r.

2 Pozyskiwanie funduszy na realizację projektów: Od 2007 roku Powiat Kartuski pozyskał w sumie 38 359 681,73 zł W ramach Funduszy Europejskich i środków krajowych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 Powiat Kartuski pozyskał środki z następujących Funduszy: Fundusze Europejskie: Regionalny Program Operacyjny – 5 projektów Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – 1 projekt Program Operacyjny Kapitał Ludzki – 11 projektów Środki Krajowe: Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2012 – 2 projekty Fundusz Kultury Fizycznej i Sportu – 2 projekty Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4 Typy projektów realizowanych przez Powiat Kartuski: Projekty inwestycyjne: budowa dróg, infrastruktura sportowa (boiska, sale gimnastyczne), infrastruktura szkolna (termomodernizacja budynków oświatowych), zakup ambulansów Projekty edukacyjne Wsparcie kształcenia ponadgimnazjalnego: Wsparcie dla uczniów szkół zawodowych Wsparcie dla uczniów szkół ogólnokształcących Projekty społeczne Budowanie partnerstw JST i organizacji pozarządowych Wsparcie ekonomii społecznej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5 Projekty inwestycyjne: Wzrost dostępu do Trójmiasta dla mieszkańców powiatu kartuskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1929G Lniska- Przyjaźń – Łapino - zrealizowany w ramach RPO WP – Przebudowa drogi na odcinku 8.16 km - poprzez modernizację i poszerzenie nawierzchni na odcinku 8,16 km – Wzrost dostępu mieszkańców Powiatu do Trójmiasta Projekt o wartości 8 560 925,98 zł finansowany był w 35% ze środków EFRR w kwocie 2 996 324,10 zł. Pozostała kwota pochodzi z budżetu Powiatu Kartuskiego – 4 564 601,88 zł oraz z budżetu gminy Żukowo w wysokości 1 000 000 zł. Projekt zrealizowany w partnerstwie z Gminą Żukowo we współpracy z Zarządem Dróg Powiatowych. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6 Projekty inwestycyjne: Przebudowa i budowa drogi na odcinku Sierakowice – Paczewo - Bącka Huta - współfinansowany w ramach RPO WP – Wartość projektu – 2.000.000,00 zł – Dofinansowanie EFRR – 461 800,00 zł Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

7 Projekty inwestycyjne: Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. J.Wybickiego w Somoninie - Współfinansowany w ramach RPO WP – Wartość przedsięwzięcia – 2 889 016,38 zł – Dofinansowanie EFRR – 2 000 000,00 zł Będzie to budynek o powierzchni 604 m kw. z zapewnionym dostępem dla osób niepełnosprawnych. Wokół budynku utworzone zostaną parkingi i ciągi piesze. Na parterze budynku znajdować się będzie sala gimnastyczna z holem wejściowym połączonym klatką schodową z piętrem, komunikacją wewnętrzną, pokojem nauczycieli, szatniami dla ćwiczących z umywalniami, sanitariatami i magazynem sprzętu sportowego. Na piętrze znajdować się będzie antresola widokowa. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

8 Projekty inwestycyjne: Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Powiatu Kartuskiego - Współfinansowany w ramach RPO WP – Projekt Partnerski 8 Gmin oraz Powiatu – Wartość projektu 12.496.811,32 zł – Dofinansowanie EFRR - 5.984.459,97 zł. – W ramach projektu Powiat termomodernizuje budynek ZSZiO w Kartuzach. Wartość inwestycji – 1.270.314,00 zł Finansowanie z EFRR – 635.157,00 zł Powiat Kartuski jest Partnerem Wiodącym Projektu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

9 Projekty inwestycyjne: Poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia w Powiecie Kartuskim poprzez zakup ambulansów na potrzeby oddziału ratunkowego - Współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko – W ramach projektu zakupiono 2 nowoczesne Ambulanse na potrzeby Oddziału Ratunkowego Powiatowego Centrum Zdrowia w Kartuzach – Wartość projektu – 867 395,36 zł – Finansowanie z EFRR – 670.955,49 zł Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

10 Projekty edukacyjne w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Powiat Kartuski w odpowiedzi na ogłaszane przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego konkursy PO KL tworzy projekty wspierające system edukacji ponadgimnazjalnej w Powiecie we współpracy z Wydziałem Edukacji Starostwa: – Współpraca z dyrektorami i nauczycielami szkół w określeniu rzeczywistych potrzeb edukacyjnych młodzieży – Wsparcie nastawione rozszerzenie oferty edukacyjnej szkół – Doradztwo zawodowe – Wsparcie psychologiczne – Kursy certyfikowane – Zakup narzędzi dydaktycznych – Zakup materiałów edukacyjnych dla uczniów – Badanie rynku pracy w celu trafnego zaprojektowania wsparcia Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

11 Wybierz dobrze – sieć doradztwa zawodowego w szkołach Powiatu Kartuskiego Kontynuacja działań podjętych w ramach projektu Rozszerzenie oferty szkół zawodowych powiatu kartuskiego o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno – zawodowym Wartość projektu: 539.140,80 zł (w tym wkład własny niepieniężny o wartości: 68.740,80 zł) Termin Realizacji: od 02.08.2010 do 31.12.2011 Uczestnicy projektu to 2.500 uczniów szkół zawodowych Szkoły objęte wsparciem: ZSZiO w Kartuzach ZSZiO w Żukowie ZSP w Somoninie ZSP w Przodkowie ZSP w Sierakowicach Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

12 Wybierz dobrze – sieć doradztwa zawodowego w szkołach Powiatu Kartuskiego Cel Główny projektu: Przygotowanie uczniów do trafnego wyboru zawodu, odpowiedniej ścieżki kształcenia a także wyposażenie w umiejętności poruszania się na rynku pracy poprzez rozszerzenie oferty szkół zawodowych o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno zawodowym. Cele szczegółowe: Poradnictwo indywidualne i grupowe przełamujące stereotypy dotyczące ról kobiet i mężczyzn w życiu zawodowym i społecznym Przygotowanie Uczestników Projektu do podejmowania samodzielnych decyzji dotyczących życia zawodowego, ścieżki kształcenia, dokonania trafnego wyboru zawodu Zróżnicowanie wsparcia dla Dziewcząt i chłopców – z uwzględnieniem zas. równych szans Przygotowanie do roli pracownika/pracowniczki Umożliwienie stałego bezpłatnego dostępu do informacji online w siedzibie szkoły Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

13 Wybierz dobrze – sieć doradztwa zawodowego w szkołach Powiatu Kartuskiego Typy wsparcia:- - POWOŁANIE 6 OŚRODKÓW DORADZTWA ZAWODOWEGO: Doradztwo indywidualne i grupowe, warsztaty, ćwiczenia Stworzenie zintegrowanej sieci informacyjnej online NOWOŚĆ!! – bezpośredni i darmowy dostęp do informacji dotyczących rynku pracy, edukacji, ofert pracy, studiów, informacje o projekcie, stworzenie specjalnej strony internetowej wraz z bieżącymi aktualizacjami – w każdej ze szkół INFOKIOSK będący portalem dostępu do tych informacji - WYJAZDY EDUKACYJNE DO SIEDZIB PRZEDSIEBIORSTW, INSTYTUCJI NAUKOWYCH, NA UCZELNIE Łącznie 36 wyjazdów dla wszystkich szkół - WARSZTATY AUTOPREZENTACJI – przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, rozmowa z klientem, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych CV, list motywacyjny Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

14 Wybierz dobrze – sieć doradztwa zawodowego w szkołach Powiatu Kartuskiego Typy wsparcia: WYJAZDY NA TARGI PRACY, I WYDARZENIA NAUKOWE Wojewódzkie Targi Pracy Bałtycki Festiwal Nauki Gdański Salon Maturzystów Targi Akademia Dziewczyny na Politechniki TARGI SZKÓŁ biorących udział w projekcie SPOTKANIA Z PRACIODAWCAMI, PRZEDSTAWICIELAMI RYNKU PRACY – nawiązanie współpracy z przedsiębiorcami, informacje o oczekiwaniach dot. pracowników. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

15 Kompetencje dla przyszłości- zajęcia i kursy wspierające kształcenie zawodowe w szkołach Powiatu Kartuskiego Kontynuacja działań podjętych w ramach projektu Modernizacja oraz dostosowanie do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy oferty szkół zawodowych powiatu kartuskiego poprzez organizacje dodatkowych zajęć pozaszkolnych i pozalekcyjnych Wartość projektu: 947.548,00 zł (w tym wkład własny niepieniężny o wartości: 120.816,00 zł) Termin Realizacji: od 01.09.2010 do 31.12.2011 Wsparciem zostaną objęte szkoły: ZSZiO w Kartuzach ZSZiO w Żukowie ZSP w Somoninie ZSP w Przodkowie ZSP w Sierakowicach Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

16 Kompetencje dla przyszłości- zajęcia i kursy wspierające kształcenie zawodowe w szkołach Powiatu Kartuskiego Cel Główny projektu: Wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół powiatu o elementy pożądane na lokalnym i regionalnym rynku pracy z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania. Cele szczegółowe: Wyrównanie szans młodych kobiet i mężczyzn poprzez dostosowanie ich kwalifikacji do realnych potrzeb pracodawców Zwiększenie szans na zatrudnienie dzięki kursom certyfikowanym, niedostępnym dla uczniów ze względu na ich koszt Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

17 Kompetencje dla przyszłości- zajęcia i kursy wspierające kształcenie zawodowe w szkołach Powiatu Kartuskiego Uczestnicy projektu: W projekcie biorą udział dziewczęta i chłopcy 792 osoby– uczniowie szkół zawodowych Powiatu Kartuskiego, kształcący się w zawodach cenionych na rynku pracy związanych z budownictwem, gastronomią, transportem, spawalnictwem i ekonomią. Zrekrutowane osoby zainteresowane są uzupełnieniem swoich kompetencji w formie zajęć pozalekcyjnych Ze względu na gorszą sytuację kobiet na rynku pracy rekrutacja odbywa się w proporcji 60% dziewczęta – 40% chłopcy – by skierować większe wsparcie do grupy w gorszym położeniu. Warunkiem skorzystania ze specjalistycznego wsparcia (np. kurs spawania, prawo jazdy) jest spełnienie wymagań ustawowych w tym zakresie (badania, BHP, zdolność wykonywania zawodu) Rekrutacja prowadzona będzie przed każdym z 3 semestrów w których trwać będzie projekt Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

18 Kompetencje dla przyszłości- zajęcia i kursy wspierające kształcenie zawodowe w szkołach Powiatu Kartuskiego Typy wsparcia: KÓŁKO REGIONALNO GASTRONOMICZNE Z ELEMENTAMI ARANŻACJI STOŁU Zajęcia rozwijające wiedzę i umiejętności w zakresie – przygotowania i prezentacji potraw, dań, komponowania menu, przygotowania, obsługi bankietów i przyjęć KÓŁKO INFORMATYCZNE Zdobywanie umiejętności w zakresie obsługi i wykorzystywania oprogramowania i sprzętu – praca z bazami danych, otoczenie sieciowe, grafika, animacja, projektowanie stron www KURS PRAWA JAZDY KAT B I C (usługa obca) Kurs przygotowujący do egzaminu uprawniającego do kierowania pojazdami Kategoria B –razem 60 os. Kategoria C – razem 24 os. Wsparcie łącznie dla 84 osób w tym 50 dziewcząt i 34 chłopców Zakup niezbędnych pomocy – podręczniki notatniki itp. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

19 Kompetencje dla przyszłości- zajęcia i kursy wspierające kształcenie zawodowe w szkołach Powiatu Kartuskiego Typy wsparcia KÓŁKO J. ANGIELSKIEGO We wszystkich 6 –ciu szkołach Grupy 12 os. Łączenie wszystkich umiejętności językowych (mowa, czytanie, pisania, rozumienie KURS SPAWALNICZY 72 osoby objęte zostaną wsparciem Zakup niezbędnych materiałów do zajęć praktycznych W ramach cross-financingu Zakup spawarki MIGOMAT o wartości ok.. 12 tys. zł AUTORYZOWANE SZKOLENIE Auto CAD I stopień 60 os. objętych wsparciem II stopień 60 os. objętych wsparciem Kurs certyfikowany obsługi programu do projektowania dwu i trójwymiarowego: tworzenie geometrii dwuwymiarowej, wymiarowanie, kreskowanie, zaawansowane obiekty w przestrzeni i płaszczyźnie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

20 Kompetencje dla przyszłości- zajęcia i kursy wspierające kształcenie zawodowe w szkołach Powiatu Kartuskiego Typy wsparcia KURS SPAWALNICZY 72 osoby objęte zostaną wsparciem Zakup niezbędnych materiałów do zajęć praktycznych W ramach cross-financingu Zakup spawarki MIGOMAT o wartości ok.. 12 tys. zł – AUTORYZOWANE SZKOLENIE Auto CAD (usługa obca) I stopień 60 os. objętych wsparciem II stopień 60 os. objętych wsparciem Kurs certyfikowany obsługi programu do projektowania dwu i trójwymiarowego: tworzenie geometrii dwuwymiarowej, wymiarowanie, kreskowanie, zaawansowane obiekty w przestrzeni i płaszczyźnie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

21 Kompetencje dla przyszłości- zajęcia i kursy wspierające kształcenie zawodowe w szkołach Powiatu Kartuskiego Typy wsparcia KURS OBSŁUGI PROGRAMU INSERT i PŁATNIK Wsparcie dla 180 os. w ciągu 3 semestrów Kurs obsługi działów rachmistrz, rewizor, subiekt i gratyfikant Kurs przygotowujący do egzaminów zawodowych (dodatkowe godziny praktyczne dla uczniów) Zakup podręczników i materiałów dydaktycznych cla uczestników wsparcia KONFERENCJA Udział nauczycieli, uczestników projektu, przedstawicieli JST i przedsiębiorców Informacje na temat projektu i typów wsparcia SPOTKANIA-WARSZTATOWO-KONSULTACYJNO-ROBOCZE: Wsparcie dla nauczycieli prowadzących zajęcia Organizacja praktyk dla uczestników Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk miedzy nauczycielami z różnych szkół. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

22 Kompetencje dla przyszłości- zajęcia i kursy wspierające kształcenie zawodowe w szkołach Powiatu Kartuskiego Typy wsparcia inne: KONFERENCJA Udział nauczycieli, uczestników projektu, przedstawicieli JST i przedsiębiorców Informacje na temat projektu i typów wsparcia Dyskusja na temat potrzeb i uwarunkowań rynku pracy w konfrontacji z ofertą edukacyjną szkół zawodowych SPOTKANIA-WARSZTATOWO-KONSULTACYJNO-ROBOCZE: Wsparcie dla nauczycieli prowadzących zajęcia Spotkania z pracodawcami – sugestie, doświadczenia, oczekiwania w stosunku do przyszłych pracowników Organizacja praktyk dla uczestników Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk miedzy nauczycielami z różnych szkół. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

23 Galaktyka możliwości – zajęcia i kursy wspierające uczniów szkół ogólnokształcących Powiatu Kartuskiego Wartość dofinansowania: 1.100.582,00 zł Okres realizacji sierpień 2010 – czerwiec 2012 Projekt zakłada wsparcie dla 396 uczniów szkół ogólnokształcących mieszkających poza miastem, z terenów wiejskich, którzy ze względu na odległość od miejsc w których skupia się edukacja, mają utrudniony do niej dostęp. Projektem zostanie objętych 5 szkół ogólnokształcących Powiatu – w tym nowo tworzone Liceum przy ZSP w Somoninie. Tym razem wsparcie zostanie skierowane do uczniów zdolnych, którzy zainteresowani są rozwijaniem swoich umiejętności w formach pozalekcyjnych. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

24 Galaktyka możliwości – zajęcia i kursy wspierające uczniów szkół ogólnokształcących Powiatu Kartuskiego ZAJĘCIA DODATKOWE I KURSY CERTYFIKOWANE Kurs języka angielskiego przygotowujący do egzaminu FCE Przygotowujący do egzaminu CAE Kurs języka niemieckiego przygotowujący do egzaminu ZD Przygotowujący do egzaminu ZMP Kurs języka francuskiego przygotowujący do egzaminu DELF I lub II Uzupełnieniem wsparcia będzie organizacja dla uczestników szkoleń wyjazdu edukacyjnego – 4 dniowy intensywny kurs językowy z udziałem native speakerów – budowanie praktycznych kontekstów użycia języka obcego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

25 Galaktyka możliwości – zajęcia i kursy wspierające uczniów szkół ogólnokształcących Powiatu Kartuskiego ZAJĘCIA DODATKOWE I KURSY CERTYFIKOWANE ZAJĘCIA DODATKOWE Z MATEMATYKI – poziom rozszerzony Zajęcia prowadzone przez zatrudnionych w tym celu nauczycieli akademickich Rozszerzenie zagadnień o elementy nie objęte programem nauczania Każdy z uczestników otrzyma pomoc dydaktyczną w postaci kalkulatora graficznego – umożliwiającego wykonywanie skomplikowanych obliczeń KURS ECDL Poziom podstawowy Poziom zaawansowany Kurs zakończony certyfikowanym egzaminem zewnętrznym Do realizacji kursu zakupiono 10 zestawów komputerowych które wzbogacą zasoby pracowni informatycznej ZSZiO w Kartuzach gdzie odbywają się zajęcia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

26 Galaktyka możliwości – zajęcia i kursy wspierające uczniów szkół ogólnokształcących Powiatu Kartuskiego LABORATORIA W ZSO W Kartuzach Z FIZYKI Praktyczne zagadnienia i doświadczenia w tematyce – energia i jej przemiany, ciepło i silniki, światło, dźwięk i astronomia Zakup wyposażenia pracowni fizycznej za sumę blisko 70 000 zł !! (teleskopy zestawy do elektroniki elektrostatyki, optyki) Z CHEMII Wprowadzanie elementów praktycznych doświadczeń niemożliwych do realizacji w szkole Wykonywanie i opisywanie doświadczeń pod okiem doświadczonego laboranta Zakup niezbędnego wyposażenia pracowni chemicznej ( naczynia, odczynniki i inne) W ramach Laboratoriów planuje się organizację Wyjazdów pt. Laboratorium w Drodze które dotyczyć będą zagadnień ekologicznych w naszym regionie – pozwolą uczniom zebrać materiał badawczy do zajęć chemicznych i fizycznych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

27 Galaktyka możliwości – zajęcia i kursy wspierające uczniów szkół ogólnokształcących Powiatu Kartuskiego WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE Projekt przewiduje indywidualne konsultacje dla każdego uczestnika projektu, które odbywać się będą w każdej ze szkół ogólnokształcących. (4 godz. w tygodniu w każdej ze szkół) Profilaktyka uzależnień Niwelowanie stereotypów dotyczących ról społecznych, wykształcenia, pochodzenia Konsultacje za pomocą chatu – w sprawach krępujących - NOWOŚĆ Wprowadzenie warsztatów aktywizujących – trening umiejętności psychologicznych Pomoc w świadomym wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej ucznia Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

28 Inne Projekty realizowane lub zrealizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Dialog i partnerstwo szansą na rozwój zasobów ludzkich w powiecie kartuskim – w ramach 7.2.1 – Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Ekonomia społeczna to nic trudnego – w ramach 7.2.2 - Wsparcie ekonomii społecznej Koalicja uczniów i nauczycieli na rzecz rozwoju edukacji w powiecie kartuskim - w ramach 9.5 - Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Uatrakcyjnienie oferty szkół ogólnokształcących powiatu kartuskiego poprzez organizację dodatkowych zajęć pozaszkolnych i pozalekcyjnych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych – w ramach 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

29 Inne Projekty realizowane lub zrealizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Rozszerzenie oferty szkół zawodowych powiatu kartuskiego o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym – w ramach 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Rozwijanie umiejętności językowych nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych powiatu kartuskiego – w ramach 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Akademia nauczyciela – podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Kartuskiego - w ramach 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

30 Podsumowanie: Realizacja projektów inwestycyjnych oraz edukacyjnych daje szanse na zrównoważony rozwój społeczno-ekonomiczny Powiatu dzięki: – Kompleksowemu wsparciu szkół w odpowiedzi na rzeczywiste potrzeby rynku pracy – Budowie infrastruktury sportowo rekreacyjnej dostępnej dla mieszkańców Powiatu – Inwestycją w infrastrukturę drogową umożliwiającą rozwój przedsiębiorczości oraz turystyki. – Wsparciu sektora organizacji pozarządowych budowaniu partnerstw na rzecz wspólnej realizacji przedsięwzięć. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

31 Wszelkie informacje na temat realizowanych przez Powiat projektów dostępne są na stronie internetowej www.projektyue.kartuskipowiat.pl Kontakt Niezbędne linki Informacje o projektach Fotografie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

32 Dziękuję za uwagę Olga Walaszkowska Dyrektor Wydziału Strategii i Rozwoju Powiatu Starostwo Powiatowe w Kartuzach ul. Gdańska 26 pok. 12 tel. 58 6854005 wew 502 walaszkowska@wp.pl


Pobierz ppt "Rozwój Powiatu Kartuskiego w kontekście projektów finansowanych przez Unię Europejską Wydział Strategii i Rozwoju Powiatu Olga Walaszkowska Kartuzy 12."

Podobne prezentacje


Reklamy Google