Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO"— Zapis prezentacji:

1 ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

2 1921 > Pierwsze przepisy 1923 > 30 wniosków ustawodawczych
Rys historyczny 1921 > Pierwsze przepisy 1923 > 30 wniosków ustawodawczych 1924 > Ustawa o weekendzie nr 394 1926 > Kodeks obowiązków 1930 > Ustawa o zdrowiu publicznym

3 1936 > Pierwsze usystematyzowanie przepisów prawnych
Rys historyczny 1936 > Pierwsze usystematyzowanie przepisów prawnych 1946 > Pierwsze przepisy w zakresie bezpieczeństwa społecznego 1950 > Artykuł Nr 174 1963 > Inspektorzy BHP 1971 > Artykuł nr 1475 (przepisy szczegółowe)

4 Obowiązujące przepisy
Prawo pracy (Nr 4857) przyjęte 22 maja 2003 r. 13 artykułów (od 77 do 90) dotyczy BHP

5 Obowiązujące przepisy
Podstawowe przepisy: Pracodawcy ponoszą odpowiedzialność za wdrożenie wszystkich niezbędnych środków dla zapewnienia ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz za dostarczenie odpowiedniego wyposażenia; pracownicy zobowiązani są do przestrzegania wszystkich przepisów w zakresie BHP.

6 Obowiązujące przepisy
Podstawowe przepisy : Ministerstwo Pracy i Bezpieczeństwa Społecznego ma obowiązek wprowadzania zasad i przepisów w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa.

7 Obowiązujące przepisy
Podstawowe przepisy : Praca zostaje zawieszona albo - w zależności od rodzaju zagrożenia - całkowicie lub częściowo przerwana aż do chwili jego usunięcia; w przeciwnym razie miejsce pracy zostaje zamknięte.

8 Obowiązujące przepisy
Podstawowe przepisy : Pracodawca ma obowiązek powołania komitetu ds. BHP w przedsiębiorstwach zatrudniających co najmniej 50 pracowników z co najmniej 6-miesięcznym stażem.

9 Obowiązujące przepisy
Podstawowe artykuły: Pracodawcy zatrudniający na stałe co najmniej 50 pracowników mają obowiązek zatrudnienia jednego lub większej liczby lekarzy o odpowiedniej specjalizacji i stworzenia w zakładzie punktu medycznego stosownie do liczby pracowników i klasy zagrożeń występujących w miejscu pracy.

10 Obowiązujące przepisy
Zdrowie i bezpieczeństwo w budownictwie Zdrowie i bezpieczeństwo pracowników, którzy mają kontakt z azbestem Hałas i wibracje Korzystanie ze środków ochrony indywidualnej Praca w uciążliwych i niebezpiecznych warunkach

11 Organy publiczne Generalna Dyrekcja ds. BHP (İSGGM)
Stosowanie przepisów prawa Rozwój polityki krajowej Uzgodnienia z instytucjami Inspekcje i monitorowanie Ocena pracowników i przedsiębiorstw

12 Organy publiczne Generalna Dyrekcja ds. BHP (İSGGM)
Procedury i zasady dotyczące środków ochrony osobistej Badania i analizy Publikacje, dokumentacja, statystyki Podejmowanie niezbędnych środków Zarządzanie, inspekcje i wyposażenie pracowni

13 Organy publiczne Generalna Dyrekcja ds. BHP (İŞGÜM)
Ustalenie niezbędnych standardów Uaktualnienie zasad i standardów Rozwijanie programów i uczestnictwo Publikacje, dokumentacja o charakterze technicznym

14 Organy publiczne Ośrodek badawczo-szkoleniowy (ÇASGEM)
Rozwiązywanie problemów Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo pracowników Zapewnienie bezpiecznego środowiska pracy Zagwarantowanie bezpieczeństwa społecznego Odpowiedzialność państwa i partnerów społecznych

15 Organy publiczne Komitet ds. Inspekcji Pracy
Kontrola stosowania przepisów Opracowywanie studiów dot. prawodawstwa Dane statystyczne dotyczące inspekcji

16 Organy publiczne TSI 18001 Wprowadzenie systemu BHP
Stosowanie i stałe ulepszanie przepisów BHP Usuwanie i redukowanie zagrożeń dla pracowników

17 Organy publiczne Projekt na rzecz poprawy warunków BHP (İSGİP)
Wdrażanie systemu zarządzania BHP w MŚP Przygotowanie profesjonalistów i ekspertów w dziedzinie BHP Kampanie na rzecz upowszechniania świadomości w zakresie BHP

18 Związki zawodowe pracowników
Zakres odpowiedzialności związków zawodowych: Prowadzenie badań nt. zdrowia pracowników i bezpieczeństwa w pracy Gromadzenie danych uzyskanych w poprzednich badaniach Ocena opublikowanych danych w oparciu o naukowe metody

19 Związki zawodowe pracowników
BHP i analiza kosztów/korzyści Szkolenia Rozkład czasu pracy Posiłki w miejscu pracy Zdrowie Odszkodowania Komitety ds. BHP

20 Związki zawodowe pracowników
Dodatkowe możliwości działania związków zawodowych Przedstawiciele w zakładzie pracy Komitety ds. BHP Grupy robocze ds. BHP

21 Związki zawodowe pracowników
Zwiększenie skuteczności związków zawodowych w zakresie BHP Działalność szkoleniowa w zakresie BHP Kursy nt. organizacji; ośrodki naukowe BHP ważnym narzędziem w działalności związkowej Warsztaty BHP Odpowiednie przeszkolenie związkowców Krajowy Komitet ds. BHP

22 YOL-İŞ Działalność szkoleniowa Dialog społeczny Broszury, foldery
Czasopismo i strona internetowa YOL-İŞ Usługi doradcze Projekty Konferencje, workshopy, seminaria

23 Organizacje pracodawców
Słabe strony: Niechętne podejście Brak jakiejkolwiek propozycji w zakresie polityki BHP Niedostatki metodologiczne i w zakresie materiałów Informacja wyłącznie w zakresie indywidualnych uprawnień Niepełne i nieregularne badania

24 Statystyka (2008) 72.963 wypadków w pracy
866 wypadków śmiertelnych (indywidualnych)

25 Statystyka (2007) Liczba wypadków ogółem: 79.027
z czego wypadków w budownictwie U 428 pracowników orzeczono niepełnosprawność U 5 pracowników stwierdzono chorobę zawodową

26 Statystyka (1998 - 2007) Liczba wypadków w pracy ogółem: 783.448.
3.633 przypadków chorób zawodowych 8.507 pracowników zmarło w wyniku tych wypadków i/lub chorób utraconych dni roboczych

27 Statystyka (styczeń – czerwiec 2009)
670 pracowników zmarło w wyniku wypadków w pracy U 579 pracowników orzeczono niepełnosprawność

28 Codziennie ma miejsce 200 wypadków w pracy
Codziennie 7 pracowników staje się osobami niepełnosprawnymi w wyniku wypadków w pracy Codziennie 3 pracowników umiera w wyniku wypadków w pracy

29 Wypadki w podziale na branże (2008)

30 Śmiertelne wypadki w podziale na branże (2008)

31 Przyczyny wypadków w budownictwie (2008)

32 Wypadki w budownictwie (2001 - 2008)

33 Śmiertelne wypadki w budownictwie (2001 - 2008)

34 Wypadki w budownictwie w podziale na miasta (2008)

35 GŁÓWNE PROBLEMY Praca w branży budowlanej jest tymczasowa, a nie stała. Warunki pracy różnią się na poszczególnych placach budowy. Tempo pracy jest bardzo wysokie ze wszystkimi skutkami, jakie się z tym wiążą. Zróżnicowany zakres zadań. Stosunek pracy z więcej niż jednym pracodawcą lub wykonawcą.

36 GŁÓWNE PROBLEMY Na ogół place budowy są rozległe i rozproszone
Niemożliwe jest zapewnienie odpowiednich warunków termicznych Na ogół czas pracy jest nadmiernie wydłużony i/lub nieregularny Duża rotacja pracowników Wysoki odsetek niewykwalifikowanych pracowników

37 GŁÓWNE ZAGROŻENIA Upadek z wysokości
Wypadki spowodowane przez maszyny w ruchu Porażenia prądem Wypadki podczas czynności kopania

38 GŁÓWNE ZAGROŻENIA Skutki uderzenia przez przedmioty spadające z góry
Dolegliwości układu szkieletowego na skutek dźwigania ciężarów Ekspozycja na niebezpieczne materiały Utrata słuchu na skutek wysokiego poziomu hałasu

39 RAPORTY Z INSPEKCJI Rok 2007
Partner; YOL-İŞ, İNTES, Ministerstwo Pracy Inspekcje objęły 2860 przedsiębiorstw z branży budowlanej

40 ZAPISY I DOKUMENTACJA Projekt zdrowie i bezpieczeństwo
Liczba miejsc pracy niezgodnych z wymogami: 2537 Udział procentowy: 88,70 % Podstawa prawna: Ustawa o ochronie zdrowia i bezpieczeństwie pracy w budownictwie, Artykuły: 5-7, ZAŁĄCZNIK-II

41 ZAPISY I DOKUMENTACJA Zgłoszenia
Liczba miejsc pracy niezgodnych z wymogami: 2309 Udział procentowy: 80,70 % Podstawa prawna: Ustawa o ochronie zdrowia i bezpieczeństwie pracy w budownictwie, Artykuł 5/C, ZAŁĄCZNIK-III

42 ZAPISY I DOKUMENTACJA Dane osobowe
Liczba miejsc pracy niezgodnych z wymogami: 1905 Udział procentowy: 66,60 % Podstawa prawna: Prawo pracy, Artykuł 75

43 ZAPISY I DOKUMENTACJA Zaświadczenia lekarskie
Liczba miejsc pracy niezgodnych z wymogami: 2660 Udział procentowy: 99,28 % Podstawa prawna: Artykuł 86 Prawa pracy i Artykuł 5 Rozporządzenia o pracy w uciążliwych i niebezpiecznych warunkach

44 ZAPISY I DOKUMENTACJA Kontrola urządzeń podnośnikowych
Liczba miejsc pracy niezgodnych z wymogami: 1579 Udział procentowy: 55,20 % Podstawa prawna: Ustawa o ochronie zdrowia i bezpieczeństwie pracy w budownictwie, ZAŁĄCZNIK IV, Rozdział I, Artykuł 75

45 ZAPISY I DOKUMENTACJA Szkolenie
Liczba miejsc pracy niezgodnych z wymogami: 2175 Udział procentowy: 76,04 % Podstawa prawna: Artykuł 77 Prawa pracy, Artykuły 4, 5, 8, 10, 17 Rozporządzenia w sprawie procedur i zasad szkolenia pracowników w zakresie BHP

46 MIEJSCA PRACY Drogi techniczne – Obszary zagrożenia
Liczba miejsc pracy niezgodnych z wymogami: 2175 Udział procentowy: 76,40 % Podstawa prawna: Ustawa o ochronie zdrowia i bezpieczeństwie pracy w budownictwie, ZAŁĄCZNIK IV/A, Artykuł 10

47 MIEJSCA PRACY Pierwsza pomoc
Liczba miejsc pracy niezgodnych z wymogami: 1409 Udział procentowy: 50,00 % Podstawa prawna: Ustawa o ochronie zdrowia i bezpieczeństwie pracy w budownictwie, ZAŁĄCZNIK IV/A, Artykuł 13

48 MIEJSCA PRACY Spadające przedmioty
Liczba miejsc pracy niezgodnych z wymogami: 1690 Udział procentowy: 59,09 % Podstawa prawna: Ustawa o ochronie zdrowia i bezpieczeństwie pracy w budownictwie, ZAŁĄCZNIK IV/B, Dział II, Artykuł 4

49 MIEJSCA PRACY Prace na wysokości
Liczba miejsc pracy niezgodnych z wymogami: 2381 Udział procentowy: 83,25 % Podstawa prawna: Ustawa o ochronie zdrowia i bezpieczeństwie pracy w budownictwie, ZAŁĄCZNIK IV/B, Dział II, Artykuł 5; Rozporządzenie w sprawie wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny użytkowania sprzętu roboczego, ZAŁĄCZNIK II, Artykuł 4.1

50 MIEJSCA PRACY Szczgólne zagrożenia
Liczba miejsc pracy niezgodnych z wymogami: 1712 Udział procentowy: 58,86 % Podstawa prawna: Ustawa o ochronie zdrowia i bezpieczeństwie pracy w budownictwie, ZAŁĄCZNIK IV/A, Dział II, Artykuł 6

51 Dziękuję!


Pobierz ppt "ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO"

Podobne prezentacje


Reklamy Google