Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SZKOLNY OŚRODEK KARIERY (SzOK)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SZKOLNY OŚRODEK KARIERY (SzOK)"— Zapis prezentacji:

1 SZKOLNY OŚRODEK KARIERY (SzOK)
Przygotował: mgr inż. Tadeusz Urbaniak – szkolny doradca zawodowy

2 STATUS SZKOLNEGO DORADCY ZAWODOWEGO
Etatowy pracownik szkoły z wydzielonym pensum godzin (25) na realizację zadań.

3 WYPOSAŻENIE SzOK: 2 komputery z dostępem do internetu
laserowa drukarka kolorowa Kserokopiarka projektor biblioteczka podręczna wraz z fachowymi książkami i ulotkami skaner cyfrowy aparat fotograficzny tablice informacyjne (mapy, plansze)

4 Zasoby SzOK materiały wspomagające przygotowywanie dokumentacji koniecznej do zatrudnienia się metody pracy z uczniem narzędzia w postaci ankiet i testów pomocnych w określaniu zainteresowań programy komputerowe wspomagające pracę szkolnego doradcy zawodowego

5 CELE DZIAŁANIA SZKOLNEGO DORADCY ZAWODOWEGO

6 Wobec ucznia przygotowanie do trafnego wyboru zawodu
przygotowanie do radzenia sobie w sytuacjach trudnych przygotowanie do roli pracownika

7 Wobec rodziców przygotowanie do wspierania dzieci w wyborze
ścieżek edukacyjnych i zawodowych włączanie rodziców, jako przedstawicieli różnych zawodów, do działań informacyjnych szkoły, przykłady różnych karier przedstawienie możliwości zatrudnienia na lokalnym rynku pracy

8 Wobec nauczycieli i szkoły
- pomoc w przygotowaniu lekcji przedmiotowych dot. wyboru zawodu SZKOŁA - wspieranie działań w zakresie rozwoju edukacyjnego i zawodowego ucznia

9 ZADANIA SZKOLNEGO DORADCY
ZAWODOWEGO Diagnoza Gromadzenie danych Informacje - rynek pracy, - trendy rozwojowe, - systemy edukacyjne w kraju i na świecie, - instytucje Indywidualne porady Grupowe zajęcia Współpraca z RP i instytucjami wspierającymi WSD

10 ZADANIA DLA OPIEKUNA SZOK:
wycieczki do zakładów pracy, urzędu pracy organizowanie zajęć dla innych nauczycieli udział w szkoleniach monitorowanie losów absolwentów

11 Jakiego rodzaju informacje są niezbędne dla klienta
Szkolnego Ośrodka Kariery?

12 Informacje o możliwościach dalszej nauki:
typy szkół, sieć szkół, kryteria przyjęć oraz warunki naboru i kształcenia, program, przebieg kształcenia i czas trwania nauki, przygotowanie zawodowe - kwalifikacje uzyskiwane w trakcie i po zakończeniu nauki, możliwości dalszej nauki, podnoszenia i uzupełniania kwalifikacji w systemie szkolnym pozaszkolnym.

13 Informacje o zawodach:
warunki i środowisko pracy, zadania i czynności zawodowe, materiały i narzędzia pracy, wymagania psychofizyczne i przeciwwskazania zdrowotne, typy szkół lub inne drogi kształcenia, w których można dany zawód uzyskać, umiejętności zawodowe stanowiące kwalifikacje w zawodzie i sposoby ich potwierdzania, zawody pokrewne, możliwości zatrudnienia.

14 Informacje o rynku pracy:
oferty pracy trendy na rynku pracy wskaźniki bezrobocia i zatrudnienia wymagania pracodawców potrzebne kwalifikacje i umiejętności zawodowe sposoby poszukiwania pracy wykaz instytucji ułatwiających znalezienie pracy przepisy prawne: akty normatywne dotyczące zatrudnienia i uprawnień pracowniczych, akty normatywne dotyczące systemu kształcenia

15

16

17

18

19

20 STRUKTURA WEWNĄTRZ SZKOLNEGO SYSTEMU DORADZTWA

21 Szkolny Ośrodek Kariery (SzOK), przy ZSP Nr 3 w Myśliborzu
W naszej szkole działa Szkolny Ośrodek Kariery (SzOK), który służy wszystkim uczniom naszej szkoły. SzOK prowadzi Pan Tadeusz Urbaniak szkolny doradca zawodowy Szkolny Ośrodek Kariery działa na zasadzie biura poradnictwa zawodowego.

22 Motto SzOK-u: W naszej szkole nauczymy młodzież jak ma planować swoją przyszłość, jak osiągnąć sukces w życiu zawodowym SzOK w naszej szkole Uczennice klasy III Technikum Gastronomicznego: Joanna Cyganowska i Katarzyna Przybylska szukają ofert pracy sezonowej na wakacje. Działalność SzOK-u w terenie (Karsko) Uczniowie III klas Gimnazjum w Karsku badają swoje preferencje edukacyjne i zawodowe.


Pobierz ppt "SZKOLNY OŚRODEK KARIERY (SzOK)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google