Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dr inż. Henryk Smolarz Firlej, 2011.10.06.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dr inż. Henryk Smolarz Firlej, 2011.10.06."— Zapis prezentacji:

1 Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dr inż. Henryk Smolarz Firlej, 2011.10.06

2 Przewidywany w III Programie udział szkół z terenów wiejskich 275 362 865 125 474 855 136 771 290 339 424 387 274 518 1021 165 lubelskie

3 Uczestnictwo dzieci w Programie służy wyrównywaniu szans edukacyjnych i rozwojowych, jest bezpłatne i dobrowolne, wymaga pisemnej zgody rodziców … i zgody dyrekcji szkół na prowadzenie badań w czasie lekcji na terenie szkoły Platforma zmysłów – zestaw do zdalnych badań przesiewowych słuchu

4 Cele Wykrycie u dzieci zaburzeń słuchu typu odbiorczego i przewodzeniowego Ocena częstości występowania szumów usznych Objęcie dzieci z wykrytymi zaburzeniami opieką diagnostyczną, terapeutyczną i rehabilitacyjną Edukacja społeczna i profilaktyka zdrowotna

5 Organizatorzy Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niesłyszących i Niedosłyszących Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników

6 Finansowanie Programu Wyłącznie z pozabudżetowych, własnych środków współorganizatorów: Koszt jednego badania dla FS: 16-19 zł

7 III Program w 2011 r. Obejmie w całej Polsce około 120 tys. uczniów klas 0 -VI w szkołach podstawowych na terenach wiejskich W okresie III-VI br. wykonano badania u ponad 59 tys. dzieci z 3 353 szkół

8 Zasięg III Programu w Polsce wschodniej PorównanieLiczba wykonanych badań w szkołach Odsetek zainteresowania Liczba dzieci z niedosłuchem Odsetek dzieci z niedosłuchem Polska wschodnia 58.37291,3%8.74515,0% Lubelskie 9.87691,6%1.35013,7% Źródło: Dane IFiPS

9 Wyniki porównawcze 2008/20092010 Udział dzieci w wieku 7 lat80 59273 621 Udział dzieci w wieku od 8 do 12 lat12 28421 790 Liczba dzieci objętych Programem łącznie 188 287 Liczba szkół uczestniczących w Programie5 0454 041 Odsetek szkół88,4%88,6% Odsetek rodziców, którzy wyrazili zgodę na badania dziecka 84,1%89,2% Odsetek rodziców nieświadomych zaburzeń słuchu u ich dziecka 59,5%58,8%

10 Procentowy udział w Programie 6-7-latków i 8-12-latków Program 2008/2009 Program 2010 Źródło: Dane IFiPS

11 Procentowa skala zaburzeń 2008/2009 2010 13,7 % Odsetek dzieci w wieku 7 lat z zaburzeniami słuchu 14,0% Odsetek dzieci w wieku 8-12 lat z zaburzeniami słuchu 13,9% Odsetek dzieci w wieku 7 lat z zaburzeniami słuch u 14,4% Odsetek dzieci w wieku 8-12 lat z zaburzeniami słuchu

12 Echa konferencji prasowych w 2011 r. PAP - Nauka w Polsce - 2011-06-27 Badania słuchu, wzroku i mowy we wspólnej Europie W Warszawie podpisano porozumienie między krajami Unii Europejskiej, dotyczące wprowadzenia badań słuchu, wzroku i mowy wśród dzieci w wieku szkolnym. Wprowadzenie tych badań ma być priorytetem rozpoczynającej się 1 lipca polskiej prezydencji… Rynek Zdrowia – Marzena Sygut 06-07-2011 Europejski Konsensus Naukowy ustrzeże nasze dzieci przed głuchotą? W trakcie X Kongresu EFAS (Europejskiej Federacji Towarzystw Audiologicznych) który odbywał się po raz pierwszy w Warszawie, podpisany został "Europejski Konsensus Naukowy nt. badań przesiewowych słuchu, wzroku i mowy u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym…" Rynek Zdrowia /PAP/22-06-2011 UE: będą badać słuch, wzrok i mowę dzieci w wieku szkolnym Minister zdrowia Ewa Kopacz oraz przedstawiciele pozostałych krajów Unii Europejskiej podpisali porozumienie dotyczące prowadzenia badań słuchu, wzroku i mowy wśród dzieci w wieku szkolnym. Realizacja porozumienia to priorytet polskiej prezydencji.- Podczas prezydencji będziemy ambasadorem wszystkiego, co dobre zaczęło się pod kierunkiem pana prof. Henryka Skarżyńskiego - mówiła Ewa Kopacz. - Ale też będziemy chcieli zarazić wszystkich ideą badań przesiewowych. Tym, że warto badać dzieci, zwłaszcza w wieku przedszkolnym i szkolnym, a potem skutecznie leczyć. 13/09/2011 www.krus.gov.pl

13 Wnioski W 3. Programach KRUS-IFiPS wykryto analogiczny odsetek dzieci z zaburzeniami słuchu Zaburzenia słuchu ma co 5-6 dziecko rozpoczynające edukację szkolną O zaburzeniach słuchu u dzieci nie miało wiedzy ok. 60% ich rodziców W przebadanej populacji dzieci ok. 14% wymaga specjalnej uwagi w procesie edukacji Za sprawą udziału w Programie dzieci z zaburzeniami słuchu mają szansę specjalistycznej pomocy

14 Udział KRUS w Programie Prof. Henryk Skarżyński: KRUS przyczynił się do nienotowanego wcześniej w skali międzynarodowej sukcesu (…) Te nadzwyczajne efekty chcemy propagować w Europie i na świecie Atest, 17.05.2011

15 www.krus.gov.pl rzecznik@krus.gov.pl 22 592 64 15


Pobierz ppt "Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dr inż. Henryk Smolarz Firlej, 2011.10.06."

Podobne prezentacje


Reklamy Google