Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Człowiek- najlepsza inwestycja

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Człowiek- najlepsza inwestycja"— Zapis prezentacji:

1 Człowiek- najlepsza inwestycja
Wolontariat w opolskich szkołach, czyli wszystko co chcielibyście wiedzieć o Szkolnych Klubach Wolontariatu dyskusja zorganizowana w ramach projektu „Więcej wiemy – lepiej pomagamy” Opole, 21 października 2011 r. Człowiek- najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Nasz przewodnik na drodze wolontariatu
Ruby Gloom Dlaczego? Człowiek- najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek- najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 Rubi ma mnóstwo przyjaciół
Czy pomoc przyjacielowi to wolontariat? Definicja wolontariatu brzmi: dobrowolna, bezpłatna, świadoma działalność na rzecz innych, wykraczająca poza związki rodzinne, koleżeńskie czy przyjacielskie Sieć Centrów Wolontariatu Człowiek- najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek- najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4 Kto może być wolontariuszem?
KAŻDY !!!!!! Kto świadomie i dobrowolnie działa na rzecz innych Człowiek- najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek- najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5 Gdyby Rubi z przyjaciółmi chciała pomagać od czego powinna zacząć?
Znaleźć centrum wolontariatu lub szkolnego koordynatora Uzyskać zgodę rodziców Odkryć co lubi robić i gdzie może pracować Podpisać umowę Karta czasu pracy Człowiek- najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek- najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6 Jakie formy ma wolontariat?
Indywidualny Grupowy Stały Akcyjny Międzynarodowy Człowiek- najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek- najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

7 Gdzie Rubi może być wolontariuszką?
Świetlica Schronisko Hospicjum Szkoła OSP Biblioteka Organizacje pozarządowe Szpital Muzea Caritas Wszystkie podmioty nie komercyjne Różne miejsca = różne zadania Człowiek- najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek- najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

8 A co gdy Rubi np. złamie nogę?
Czyli ubezpieczenie wolontariusza: Do 30 dni – wykupić NW Powyżej 30 dni na czas nie określony Powyżej 30 dni na czas określony Człowiek- najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek- najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

9 Jakie są prawa Ruby? Zna ryzyko dla zdrowia i bezpieczeństwa związanym z wykonywanymi świadczeniami oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami Ma zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki wykonywania pracy Otrzymuje zwrot kosztów podróży i diet na zasadach dotyczących pracowników (może zrzec się tego prawa) Człowiek- najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek- najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

10 Obowiązki Ruby: Sumienne wykonywanie zadań Dbałość o powierzane dobra
Jest odpowiedzialna za właściwe wykonanie porozumienia Ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe na skutek własnego działania Człowiek- najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek- najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

11 Główne przepisy / akty prawne regulujące pracę wolontariuszy w Polsce:
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /nowelizacja marzec 2010/ Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 1 września 2000r. w sprawie placówek opiekuńczo – wychowawczych (określa warunki angażowania wolontariuszy w tych placówkach) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 11 grudnia 2002r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych w tym publicznych poradni specjalistycznych (określa warunki angażowania wolontariuszy przez te poradnie) Człowiek- najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek- najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

12 Ruby zaprasza Cię do wolontariatu
Kontakt: Katarzyna Kosmala Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu Ul. Hallera 4 Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych Ul. Damrota 4 Człowiek- najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek- najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Człowiek- najlepsza inwestycja"

Podobne prezentacje


Reklamy Google