Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wolontariat w opolskich szkołach, czyli wszystko co chcielibyście wiedzieć o Szkolnych Klubach Wolontariatu dyskusja zorganizowana w ramach projektu Więcej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wolontariat w opolskich szkołach, czyli wszystko co chcielibyście wiedzieć o Szkolnych Klubach Wolontariatu dyskusja zorganizowana w ramach projektu Więcej."— Zapis prezentacji:

1 Wolontariat w opolskich szkołach, czyli wszystko co chcielibyście wiedzieć o Szkolnych Klubach Wolontariatu dyskusja zorganizowana w ramach projektu Więcej wiemy – lepiej pomagamy Opole, 2 1 października 2011 r. Człowiek- najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Człowiek- najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek- najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nasz przewodnik na drodze wolontariatu Ruby Gloom Dlaczego?

3 Człowiek- najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek- najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Rubi ma mnóstwo przyjaciół Definicja wolontariatu brzmi: dobrowolna, bezpłatna, świadoma działalność na rzecz innych, wykraczająca poza związki rodzinne, koleżeńskie czy przyjacielskie Sieć Centrów Wolontariatu Czy pomoc przyjacielowi to wolontariat?

4 Człowiek- najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek- najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kto może być wolontariuszem? KAŻDY !!!!!! Kto świadomie i dobrowolnie działa na rzecz innych

5 Człowiek- najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek- najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gdyby Rubi z przyjaciółmi chciała pomagać od czego powinna zacząć? Znaleźć centrum wolontariatu lub szkolnego koordynatora Uzyskać zgodę rodziców Odkryć co lubi robić i gdzie może pracować Podpisać umowę Karta czasu pracy

6 Człowiek- najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek- najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jakie formy ma wolontariat? Stały Akcyjny Międzynarodowy Indywidualny Grupowy

7 Człowiek- najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek- najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gdzie Rubi może być wolontariuszką? Świetlica Schronisko Hospicjum Szkoła OSP Biblioteka Organizacje pozarządowe Szpital Muzea Caritas Wszystkie podmioty nie komercyjne Różne miejsca = różne zadania

8 Człowiek- najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek- najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego A co gdy Rubi np. złamie nogę? Czyli ubezpieczenie wolontariusza: Do 30 dni – wykupić NW Powyżej 30 dni na czas nie określony Powyżej 30 dni na czas określony

9 Człowiek- najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek- najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jakie są prawa Ruby? Zna ryzyko dla zdrowia i bezpieczeństwa związanym z wykonywanymi świadczeniami oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami Ma zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki wykonywania pracy Otrzymuje zwrot kosztów podróży i diet na zasadach dotyczących pracowników (może zrzec się tego prawa)

10 Człowiek- najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek- najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Obowiązki Ruby: Sumienne wykonywanie zadań Dbałość o powierzane dobra Jest odpowiedzialna za właściwe wykonanie porozumienia Ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe na skutek własnego działania

11 Człowiek- najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek- najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Główne przepisy / akty prawne regulujące pracę wolontariuszy w Polsce: Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /nowelizacja marzec 2010/ Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 1 września 2000r. w sprawie placówek opiekuńczo – wychowawczych (określa warunki angażowania wolontariuszy w tych placówkach) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 11 grudnia 2002r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych w tym publicznych poradni specjalistycznych (określa warunki angażowania wolontariuszy przez te poradnie)

12 Człowiek- najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek- najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ruby zaprasza Cię do wolontariatu Kontakt: Katarzyna Kosmala Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu Ul. Hallera 4 Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych Ul. Damrota 4


Pobierz ppt "Wolontariat w opolskich szkołach, czyli wszystko co chcielibyście wiedzieć o Szkolnych Klubach Wolontariatu dyskusja zorganizowana w ramach projektu Więcej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google