Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ewa Czyżewska Volume Licensing Specialist 26.05.2011r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ewa Czyżewska Volume Licensing Specialist 26.05.2011r."— Zapis prezentacji:

1 Ewa Czyżewska Volume Licensing Specialist 26.05.2011r

2 Wprowadzenie do Select Plus Co to jest Select Plus Szczegółowe informacje o programie Korzyści Select Plus Select, Select Plus – podobieństwa i różnice Zmiany od 1 lipca 2011

3 Otwarta Licencja Microsoft (Open ) Open Value Open Value Subscription Select Plus Select Enterprise Agreement Enterprise Agreement Subscription programy licencjonowania grupowego Microsoft

4 Jedna umowa i jednolite poziomy cenowe dla całej firmy Centralne raportowanie oraz zarządzanie licencjami i SA Umowa nie wygasa brak odnowień Automatyczne przyznawanie poziomu cenowego na podstawie zakupów całej organizacji; brak prognoz Większa wartość SA dzięki wyeliminowaniu wpływu terminu zakupu i przeliczania proporcjonalnego Jedna umowa i jednolite poziomy cenowe dla całej firmy Centralne raportowanie oraz zarządzanie licencjami i SA Umowa nie wygasa brak odnowień Automatyczne przyznawanie poziomu cenowego na podstawie zakupów całej organizacji; brak prognoz Większa wartość SA dzięki wyeliminowaniu wpływu terminu zakupu i przeliczania proporcjonalnego Ułatwione zarządzanie zasobami Zmniejszona złożoność Zwiększona elastyczność Większa wartość SA Ułatwione zarządzanie zasobami Zmniejszona złożoność Zwiększona elastyczność Większa wartość SA 62% klientów ocenia Select Plus jako zdecydowanie lub bardzo atrakcyjną ofertę (n = 649)

5 Od 250 komputerów Licencje wieczyste Umowa bezterminowa, niewygasająca Elastyczność zamówień Software Assurance zamawiane opcjonalnie Poziom cenowy ustalany na podstawie rzeczywistych zamówień lub przejmowany z umowy stowarzyszonej (EA/EAS/School/Campus) lub Select Prawo do sublicencjonowania podmiotom stowarzyszonym

6 * W krajach, w których opcje takie dostępne są dla Licencji Select, możliwy jest także model dwuwarstwowy lub bezpośredni

7

8 Usprawnione zarządzanie zasobami Globalny obraz organizacji klienta Zamówienia, korzyści SA i subskrypcje sumują się dla całej organizacji Lepsze zrozumienie danych klienta i bardziej precyzyjne pozycjonowanie licencji Łatwiejsza obsługa fuzji i przejęć Affiliate … n Affiliate … n Affiliate … n Affiliate … n podmiot główny Podmiot1Podmiot1Podmiot2Podmiot2 Podmiot 3 … n Podmiot 3 … n Umowa Select Plus SASA SA SA Poziom cen ustalany dla jednostki głównej i obowiązujący dla wszystkich pozostałych jednostek Korzyści i usługi Software Assurance oraz kategorie korzyści ustalane niezależnie dla każdej jednostki PCN. Uwaga: Organizacja może sublicecjonować oprogramowanie jednostkom bez zawartej umowy rejestracji. Rejestracja jednostki nie jest wymagana Agmt: ABC PCN: 123 PCN: 456 PCN: 789 PCN: …n partner A partner B Partner B partner … n MBSAMBSA

9 Cany takie same jak w Licencji Select poziomy cen ( A,B,C,D) wartości punktowe i pule produktów Umowy komercyjne poziomy od A do D ustalane niezależnie dla każdej z pul produktów jeden stały poziom cen dla instytucji edukacyjnych jeden stały poziom cen dla podmiotów państwowych (poziom D) Automatyczne przyznawanie korzystniejszego poziomu cenowego po spełnieniu wyższego minimum produktowego Poziom cen ustalany jest dla jednostki głównej i obowiązuje dla całej organizacji

10 Klient może zamawiać produkty z jednej puli produktów. Jeśli chce zamawiać produkty z wielu pul, musi spełnić wymagania kwalifikacyjne niezależnie dla każdej puli. Kwalifikacja jako nowy klient. Pierwsze zamówienie w nowej umowie w danej puli na dowolną ilość pktów; W rocznicę umowy MS weryfikuje ilość punktów zebranych w pierwszym roku. Brak zakupu za co najmniej 500 pkt w pierwszym roku– zamykanie puli Powiązanie z istniejącą umową EA, EAS lub Campus,School Obowiązuje ustalony dotychczas w/w umowach poziom cen; minimalne wymagania punktowe nie są weryfikowane. Powiązanie z istniejącą umową Licencji Select Warunek zamówienie w ciągu ostatniego roku licencji o wartości minimum 500 punktów. Obowiązuje ustalony poziom cen, wymagania punktowe są weryfikowane.

11 Weryfikacja wielkości zamówień nie dotyczy klientów, którzy powiązali umowę Select Plus z aktywną umową EA, EAS lub Campus i School. Weryfikacja: Jeśli klientowi przyznano poziom z zakresu B – D i sumaryczna wartość punktowa licencji zakupionych w ciągu roku jest niższa od wymaganego minimum, klientowi przyznawany jest poziom o jeden stopień mniej korzystny. Jeśli klientowi przyznano poziom A, to by móc kontynuować zakupy w danej puli produktów klient musi w ciągu roku zamówić licencje o łącznej wartości minimum 500 punktów. W przypadku niespełnienia tego wymogu, możliwość składania zamówień w tej puli jest zawieszana. W stanie zawieszenia może znajdować się więcej niż jedna pula. Złożenie zamówienia na produkty z zawieszonej puli o wartości większej niż 500 punktów powoduje przyznanie poziomu cenowego w oparciu o wielkość zamówienia i reaktywuje możliwość składania zamówień w tej puli przez wszystkie podmioty stowarzyszone.

12 PoziomyWymagana minimalna liczba punktów w ciągu roku w każdej puli A500 B4.000 C10.000 D25.000 Minimalne progi punktowe dla poszczególnych poziomów cenowych, wymagane w ciągu roku

13 AplikacjePunkty Microsoft Office Professional Plus (L)2 Microsoft Excel (L) 1 Microsoft Project (L) 1 Systemy operacyjnePunkty Microsoft Windows 7 Pro Upgrade (L) 2 Produkty serwerowePunkty Microsoft Windows Server Standard (L) 15 Microsoft Windows Server Client Access License (L) 1 Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3

14 Aplikacje Punkty Microsoft Office Professional Plus (L+SA) 2+ 1(SA) Microsoft Excel (L+SA) 1+ 0,5(SA) Microsoft Project (L+SA) 1+ 0,5(SA) Systemy operacyjnePunkty Microsoft Windows 7 Pro Upgrade (L+SA) 2+ 1(SA) Produkty serwerowePunkty Microsoft Windows Server Standard (L+SA) 15+ 7,5(SA) Microsoft Windows Server Client Access License (L+SA) 1+ 0,5(SA) Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3

15 rok 1rok 2rok 3rok 4 JFMAMJJASONDJ FMAM JJ ASOND J FMAM JJ ASOND zam. L+SA na 36 mies. Pełna kwota w chwili zamówienia Rozłożenie płatności na raty płatne w rocznice przystąpienia do umowy 1/3 kwoty w chwili zamówienia i po 1/3 kwoty w najbliższe dwie rocznice przystąpienia do umowy Rozłożenie płatności na raty płatne w rocznice zamówienia 1/3 kwoty w chwili zamówienia i po 1/3 kwoty w najbliższe dwie rocznice zamówienia zam. L+SA na 36 mies. rocznica przystąpienia podmiotu stowarzyszonego do umowypłatność

16 Nie trzeba prognozować zakupów. Nowy poziom cen obowiązuje także dla zamówienia, które spowodowało przekroczenie wyższego progu; zamówienie takie można złożyć w dowolnej chwili. Poziom cen wyznaczany jest na podstawie sumy punktów uzyskanych przez wszystkie podmioty. Weryfikacja przeprowadzana jest raz do roku i obejmuje zamówienia z ostatnich 12 miesięcy. Jeśli wymaganie obecnego poziomu nie zostało spełnione, przyznawany jest poziom tylko o jeden stopień mniej korzystny. nowa umowa weryfikacja rocznicowa C B A T1 5.000 pkt pula serwerów poziom B T2 20.000 pkt pula serwerów D D dla transakcji T2 obowiązuje nowy poziom cen D 25000 pkt 10000 pkt 500 pkt 4000 pkt B

17 Klient podpisuje umowę Select Plus i zamawia licencje wyłącznie z puli serwerów nowa umowa C B A D 25000 pkt 10000 pkt 500 pkt 4000 pkt weryfikacja rocznicowa zamówienie 1 zamówienie 2 zamówienie 3 zamówienie 4 zamówienie 1 5.000 punktów pozwala na uzyskanie w puli serwerów poziomu B zamówienie 2 23.000 punktów pozwala zakwalifikować się na poziom D; weryfikacja w pierwszą rocznicę umowy potwierdza przyznany poziom zamówienie 3 25 punktów to zbyt mało, by utrzymać bieżący poziom cen; po weryfikacji w drugą rocznicę umowy poziom jest obniżany o jeden stopień zamówienie 4 28.000 punktów pozwala zakwalifikować się na poziom D; weryfikacja w trzecią rocznicę umowy potwierdza przyznany poziom

18 36 miesięcy pierwsze zamówienie 33 miesięcy pierwsze odnowienie 30 miesięcy pierwsze odnowienie 27 miesięcy pierwsze odnowienie 32 miesięcy pierwsze odnowienie 29 miesięcy pierwsze odnowienie 36 miesięcy kolejne odnowienie 36 miesięcy kolejne … 36 miesięcy kolejne odnowienie 0 123456789101112 rok = rocznica umowy 1.Każde nowo zamówione SA obowiązuje przez 36 miesięcy. 2.Zamówienie odnowienia powoduje wyrównanie okresu obowiązywania SA do trzeciej kolejnej rocznicy umowy. Cena przeliczana jest proporcjonalnie do liczby miesięcy. Okres odnowienia zawsze wynosi od 25 do 36 miesięcy. Okres odnowienia to liczba miesięcy pozostałych do najbliższej rocznicy umowy (1 do 12 miesięcy) plus 24 miesiące 3.Okres obowiązywania kolejnych odnowień to 36 miesięcy. 2 2 1 1 3 3 1 x 33 miesiące 1 x 33 miesiące 1 x 30 miesięcy 1 x 30 miesięcy 1 x 27 miesięcy 1 x 27 miesięcy 1 x 32 miesiące 1 x 32 miesiące 1 x 29 miesięcy 1 x 29 miesięcy 5 x 36 miesięcy 5 x 36 miesięcy

19 rok 1rok 2rok 3rok 4 SLMKMC L SWPLGSLMKMC L SWPLG S LMKMC L SWPLG rocznica przystąpienia zamówienie L+SA na 36 miesięcy 1.W Select obowiązują trzy różne ceny: za 1 rok, za 2 lata, za 3 lata 2.W Select Plus kwota obliczana jest na podstawie liczby miesięcy pozostałych do końca okresu ochrony opłata za różnicę cen licencji opłata za SA przez liczbę miesięcy pozostałych do końca okresu ochrony zamówienie L+SA na 36 miesięcy zamówienie SA Step-Up zamówienie #1 3 miesiące zamówienie #2 14 miesięcy zamówienie #3 27 miesięcy zamówienie L+SA na 36 miesięcy

20

21

22 * W krajach, w których opcje takie dostępne są dla Licencji Select, możliwy jest także model dwuwarstwowy lub bezpośredni

23 1.Prosty, jednostronicowy formularz rejestracji sprawia, że przystąpienie jest szybkie i proste. 2.Jeden, obejmujący całą organizację kontrakt pozwala wszystkim jednostkom biznesowym korzystać z tego samego poziomu cen. 3.Umowa bez określonego terminu zakończenia powoduje, że decyzje o odnowieniach zapadają na poziomie planowania budżetu IT, a nie na poziomie zarządu, i pozwala na zamawianie licencji wtedy, gdy są potrzebne. 4.Możliwość składania zamówień zarówno w sposób scentralizowany, jak i zdecentralizowany sprawia, że program daje lepsze dopasowanie do sposobu działania firmy. 5.Natychmiastowe dopasowywanie poziomu cenowego w oparciu o zakupy całej organizacji ułatwia uzyskanie najbardziej korzystnych cen. 6.Pełny obraz wszystkich zakupionych licencji ułatwia zarządzanie zasobami i raportowanie. 7.Ochrona SA jest dostępna, ale jej zakup nie jest wymagany. 8.Migracja z dotychczasowych umów może odbywać się w dowolnym tempie. 9.Klient może podpisać EA i skonsolidować pozostałe umowy w Select Plus, co zapewnia łatwiejsze zarządzanie i lepszy wynikowy poziom cen. 10.Wsparcie ze strony firm LAR

24 Od 1 lipca 2011r nie będzie można podpisywać nowych Umów Select. Po 1 lipca 2011r nadal pozostanie możliwość podpisywania nowych Rejestracji pod aktywnymi umowami Select. Aktywne umowy Select pozostają aktywne do momentu ich wygaśnięcia. Klienci mający zawarte umowy Select, które wygasną po 1 lipca 2011r będą mieli możliwość odnowienia umowy Select na 12 lub 36 miesięcy ( nie dotyczy umów w wersji z 2010 r.). – te same warunki, ten sam partner, poziomy cenowe, dane kontaktowe itp.) Klienci z umowami Select mogą zdecydować się na migrację do Select Plus i utrzymać obecny poziom cenowy z umowy Select.

25 © 2008 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Microsoft, Windows, Windows Vista i inne nazwy produktów są lub mogą być znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Informacje zamieszczone w tym dokumencie zostały przedstawione wyłącznie w celach orientacyjnych i odzwierciedlają stanowisko firmy Microsoft aktualne w dniu prezentacji tego dokumentu. Ponieważ Microsoft musi reagować na zmienne warunki rynkowe, nie należy interpretować tego dokumentu jako zobowiązania ze strony Microsoft. Microsoft nie może gwarantować zgodności przedstawionych tu informacji po dacie przeprowadzenia prezentacji. FIRMA MICROSOFT NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI (WYRAŻONYCH WPROST LUB DOMYŚLNIE), W TYM TAKŻE USTAWOWEJ RĘKOJMI ZA WADY FIZYCZNE I PRAWNE, CO DO INFORMACJI ZAWARTYCH W TYM DOKUMENCIE.


Pobierz ppt "Ewa Czyżewska Volume Licensing Specialist 26.05.2011r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google