Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Celem firmy Microsoft jest pomaganie studentom i wykładowcom na całym świecie w pełnym wykorzystywaniu ich potencjału dzięki przeznaczonym dla sektora.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Celem firmy Microsoft jest pomaganie studentom i wykładowcom na całym świecie w pełnym wykorzystywaniu ich potencjału dzięki przeznaczonym dla sektora."— Zapis prezentacji:

1

2 Celem firmy Microsoft jest pomaganie studentom i wykładowcom na całym świecie w pełnym wykorzystywaniu ich potencjału dzięki przeznaczonym dla sektora edukacji narzędziom i technologiom, które: Zapewniają aktywnym społecznościom edukacyjnym dostęp do programów i usług umożliwiających komunikację i współpracę między ludźmi Spełniają potrzeby wszystkich studentów, wykładowców i szkół oferując niezawodne, bezpieczne i uniwersalne produkty i technologie za przystępną cenę, łatwe w obsłudze i współpracujące z narzędziami, których używają dzisiaj i będą używać jutro. Programy licencji grupowych przeznaczone dla środowiska szkolnego i akademickiego pozwalają udostępniać oprogramowanie Microsoft wykładowcom i studentom, aby mogli prowadzić ze sobą dialog, współpracować i zdobywać wiedzę.

3 Subskrypcyjne umowy rejestracyjne dostępne w ramach UMOWY CAMPUS i SCHOOL Minimalna wielkość zamówienia 5 licencji Brak zobowiązania do zakupu licencji obemującej całą instytucję Opcjonalny pakiet Software Assurance 2-letni okres obowiązywania umowy Licencje bezterminowe Brak opcji zakupu licencji dla studentów Jeden poziom cen Licencja Open dla instytucji edukacyjnych Należy policzyć komputery PC Brak zobowiązania do zakupu licencji obejmującej całą instytucję Opcjonalny pakiet Software Assurance Minimalna wielkość zamówienia 1 500 punktów dla każdej z puli Licencja Student Select dostępna w formie opcji Jeden poziom cen Select Plus dla instytucji edukacyjnych Należy policzyć komputery PC Zobowiązanie do zakupu licencji obejmującej całą instytucję Obejmuje pakiet Software Assurance Okres subskrypcji 12 lub 36 miesięcy Minimalna wielkość zamówienia 300 sztuk Student Option 2 poziomy cen dla produktów platformy Program dostępny tylko dla szkół podstawowych i średnich Online Services Umowa School Należy policzyć pracowników Zobowiązanie do zakupu licencji obejmującej całą instytucję Obejmuje pakiet Software Assurance Okres subskrypcji 12 lub 36 miesięcy Minimalna wielkość zamówienia 300 pracowników pełnoetatowych Student Option 2 poziomy cen dla produktów platformy Program dostępny tylko dla wyższych uczelni Online Services Umowa Campus Należy policzyć pracowników Zobowiązanie do zakupu licencji obejmującej całą instytucję na podstawowe produkty platformy desktop Możliwość wprowadzania produktów dodatkowych w zależności od potrzeb Okres subskrypcji 12 lub 36 miesięcy Obejmuje pakiet Software Assurance Minimalna wielkość zamówienia 5 pracowników pełnoetatowych Student Option 2 poziomy cen dla produktów platformy Wszystkie kwalifikujące się instytucje edukacyjne Online Services Enrollment for Education Solutions (OVS-ES)

4 Łatwe do spełnienia wymagania licencyjne Zindywidualizowane rozwiązania Uproszczone zarządzanie aktywami Niewielki nakład prac związanych z administrowaniem licencjami Niższy całkowity koszt posiadania oprogramowania

5 Jedna oferta dla wszystkich Instytucji edukacyjnych zatrudniających co najmniej 5 pracowników pełnoetatowych

6

7 Nowy program subskrypcyjny dostępny w ramach Umowy Campus and School dla WSZYSTKICH kwalifikujących się klientów edukacyjnych, który obejmuje: Gwarantowana obsługa Licencja na produkty platformy obejmująca całą instytucję Coroczne określenie liczby pracowników Należy raz w roku policzyć pracowników (pełnoetatowych) Produkty dodatkowe Możliwość nabywania dowolnej liczby licencji Specjalne korzyści Licencje dla studentów, Software Assurance, możliwość pobierania oprogramowania z sieci (ESD), Live@edu

8 EES to program dostępny w ramach Umowy Campus i School Umowa Campus i School to umowa ramowa, która obejmuje: Opis programu oraz warunki umowy. Szczegółowy opis takich zagadnień jak dostarczanie oprogramowania do licencjonowanych użytkowników oraz prawa do użytkowania oprogramowania w domu (Work at Home). Umowa Campus and School jest bezterminowa. Po podpisaniu tej umowy przy corocznym odnawianiu udziału w programie nie ma potrzeby podpisywania nowej umowy. Jeżeli dana instytucja posiada podpisaną umowę rejestracyjną Campus lub School do umowy ramowej Campus lub School to aby przystąpić do programu EES wystarczy podpisać umowę rejestracyjną EES, która zastąpi poprzedną umowę rejestracyjną Campus lub School.

9 PLATFORMA PROFESSIONAL DESKTOP PLATFORMA ENTERPRISE DESKTOP

10 Szeroki wybór oprogramowania i usług dostępnych jako produkty dodatkowe, na które można wykupić pojedyncze licencje w dowolnej liczbie. Kwalifikujące się produkty obejmują: Aplikacje dla komputerów osobistych Client Access Licenses (CALs) Produkty serwerowe Microsoft Online Services. Pełny wykaz produktów można znaleźć w wykazie produktów Microsoft na stronie: http://www.microsoftvolumelicensing.com/userights/PL.aspx.http://www.microsoftvolumelicensing.com/userights/PL.aspx

11 Zawarta z Microsoft umowa licencji grupowej stanowi kluczowy element naszej strategii mającej na celu zapewnienie pełnych, tanich, ale wartościowych usług dla wykładowców, pracowników i studentów…. Pozwala uprościć proces administrowania licencjami, obniżyć koszty i podnieść poziom bezpieczeństwa oraz ułatwia spełnienie wymagań licencyjnych. Mike Conlon, Ph.D, Associate CIO, IT Architecture, University of Florida Zawarta z Microsoft umowa licencji grupowej stanowi kluczowy element naszej strategii mającej na celu zapewnienie pełnych, tanich, ale wartościowych usług dla wykładowców, pracowników i studentów…. Pozwala uprościć proces administrowania licencjami, obniżyć koszty i podnieść poziom bezpieczeństwa oraz ułatwia spełnienie wymagań licencyjnych. Mike Conlon, Ph.D, Associate CIO, IT Architecture, University of Florida Uwaga: Korzyści dostępne w ramach pakietu Software Assurance mogą ulec zmianie. Aby sprawdzić, jakie korzyści są obecnie dostępne należy zajrzeć do wykazu produktów Microsoft objętych licencjonowaniem zbiorowym (Volume Licensing Product List) na stronie http://www.microsoft.com/licensing/userights/. Korzyści dostępne w ramach pakietu Software Assurance Nowe produkty Nowe wersje produktów Windows 7 Enterprise MDOP Użytkowanie oprogramowania Możliwość użytkowania oprogramowania w domu (Home Use Program - HUP) Szkolenia E-Learning Pomoc techniczna Extended Hotfix Support Usługi specjalistyczne Kopie zapasowe celem przywrócenia pracy systemu po awarii Windows Fundamentals for Legacy PCs Rozłożenie płatności w czasie

12 Pozwalają wykładowcom i pracownikom na korzystanie z aplikacji, systemu i produktów CAL na własnym komputerze do celów związanych z pracą. Uprawnienia do pracy w domu Pomaga uprościć współpracę i współużytkowanie dokumentów w sieci, utrzymać bezpieczeństwo w sieci przy jednoczesnym zachowaniu prywatności danych dzięki niezawodnemu i łatwemu w zarządzaniu rozwiązaniu. Członkostwo zapewnia programistom dostęp do narzędzi developerskich i oprogramowania serwerowego w laboratoriach oraz instalacje na komputerach studentów celem prowadzenia prac badawczych i dydaktycznych. Zapewnia kadrze dydaktycznej narzędzia potrzebne do skutecznego szkolenia studentów w zakresie technologii Microsoft, przygotowywania ich do funkcjonowania w ramach gospodarki globalnej oraz tworzenia społeczności specjalistów. W ramach tego oferowanego w subskrypcji programu członkowskiego dostępne są programy nauczania, materiały szkoleniowe oraz możliwość nauczania za pośrednictwem sieci dla studentów zainteresowanych udaną karierą zawodową, ciągłym samodoskonaleniem oraz uzyskaniem certyfikatów Microsoft. Członkostwo w Akademii Informatycznej (IT Academy) jest dostępne w ramach programu EES w formie licencji subskrypcyjnej na usługi SSL (Services Subscription License), którą można nabyć dla całej instytucji lub wydziału.

13 NOWA OPCJA! Studenci pobierają oprogramowanie w sieci! Mechanizm Electronic Software Download (ESD) umożliwia partnerom zaspokajanie potrzeb studentów i nauczycieli w formie elektronicznej! Studenci w pełnym wymiarze czasu Studenci w niepełnym wymiarze czasu niestacjonarni÷3 Całkowita liczba studentów Dostępna w ramach programu EES opcja Student Option stanowi wygodny i ekonomiczny sposób zakupu przez instytucje licencji na wybrane produkty przeznaczone do wykorzystania przez studentów na komputerach będących ich własnością lub komputerach należących do instytucji, ale przekazanych studentom do ich wyłącznego użytku

14 Subskrypcja roczna Licencje subskrypcyjne na okres jednego roku Opcja jednorazowego przedłużenia o 36 miesięcy Opcja przedłużenia o 12 miesięcy z której można skorzystać maksymalnie pięć razy Subskrypcja trzyletnia Licencje subskrypcyjne na okres trzech lat Licencja na produkty platformy dla przynajmniej takiej samej liczby pracowników pełnoetatowych jak w Roku 1 Licencja na te same produkty platformy desktop, co w roku 1 Ceny Microsoft dla dystrybutora ustalone na poziomie Roku 1* Zamówienia na Rok 2 i Rok 3 składane po upływie kolejnych lat Przy składaniu zamówień na kolejne lata należy podać nową liczbę pracowników pełnoetatowych. Nowo podawana liczba pracowników pełnoetatowych nie może być mniejsza niż liczba pracowników pełnoetatowych podana w roku 1 Możliwość dodawania lub usuwania produktów innych niż produkty platformy po ich aktualnej w danej chwili cenie Opcja jednorazowego przedłużenia o 36 miesięcy Opcja przedłużenia o 12 miesięcy z której można skorzystać maksymalnie trzy razy W programie Enrollment for Education Solutions dostępna jest subskrypcja roczna lub trzyletnia.

15 Zakup jest możliwy poprzez dwa warianty Dla instytucji edukacyjnych z minimum 5 lub więcej pracownikami pełnoetatowymi FTE (wariant OVS-ES): Dla instytucji edukacyjnych z minimum 1000 lub więcej pracownikami pełnoetatowymi FTE (CASA+EES option):

16 Przystąpienie do oferowanego przez Microsoft programu Enrollment for Education Solutions jest bardzo łatwe. Wystarczy skontaktować się ze swoim lokalnym resellerem.

17 © 2010 Microsoft Corporation. All rights reserved. The information contained in this document represents the current view of Microsoft Corporation on the issues discussed as of the date of publication and is subject to change at any time without notice to you. This document and its contents are provided AS IS without warranty of any kind, and should not be interpreted as an offer or commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information presented. The information in this document represents the current view of Microsoft on the content. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED, OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS DOCUMENT. The descriptions of other companies products in this document, if any, are provided only as a convenience to you. Any such references should not be considered an endorsement or support by Microsoft. Microsoft cannot guarantee their accuracy, and the products may change over time. Also, the descriptions are intended as brief highlights to aid understanding, rather than as thorough coverage. For authoritative descriptions of these products, please consult their respective manufacturers.


Pobierz ppt "Celem firmy Microsoft jest pomaganie studentom i wykładowcom na całym świecie w pełnym wykorzystywaniu ich potencjału dzięki przeznaczonym dla sektora."

Podobne prezentacje


Reklamy Google