Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1. 2 Charakterystyka umów EA oraz EAS Enterprise Agreement (EA) Zalety umowy Główne założenia umowy Struktura umowy Budowa Platformy, produkty dodatkowe.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1. 2 Charakterystyka umów EA oraz EAS Enterprise Agreement (EA) Zalety umowy Główne założenia umowy Struktura umowy Budowa Platformy, produkty dodatkowe."— Zapis prezentacji:

1 1

2 2 Charakterystyka umów EA oraz EAS Enterprise Agreement (EA) Zalety umowy Główne założenia umowy Struktura umowy Budowa Platformy, produkty dodatkowe Sposoby zamawiania produktów Kopie licencji i ich przenoszenie Korzyści SA Enterprise Agreement subscription (EAS) EA oraz EAS - podobieństwa i różnice Dla kogo umowa EA i EAS?

3 3 Umowy licencyjne przeznaczone są dla średnich i dużych firm, czyli takich, które posiadają minimum 250 komputerów i które chcą podjąć decyzję o standaryzacji oprogramowania w całym przedsiębiorstwie. Klienci korzystający z programu EA/EAS to zazwyczaj firmy wielooddziałowe, szukające prostego sposobu zakupu licencji na oprogramowanie i łatwego sposobu administrowania nimi w złożonej strukturze organizacyjnej

4 4 Zalety umowy Zalety umowy Główne założenia umowy Główne założenia umowy Struktura umowy Struktura umowy Budowa Platformy, produkty dodatkowe Budowa Platformy, produkty dodatkowe Sposoby zamawiania produktów Sposoby zamawiania produktów Kopie licencji i ich przenoszenie Kopie licencji i ich przenoszenie Korzyści SA Korzyści SA

5 5 Standaryzacja na wszystkich komputerach Łatwość zarządzania – jedna umowa może obejmować wszystkie podmioty stowarzyszone Dostęp do najnowszej wersji produktów Usprawniony proces planowania wydatków przewidywalne płatności w okresie trzech lat Stała opłata za stację roboczą przez 3 lata Płatność w 3 równych ratach rocznych Legalność Narzędzia, usługi planowania wdrożeń, szkolenia dostępne w ramach Software Assurance stanowią o najwyższej wartości uzyskiwanej z inwestycji w oprogramowanie Microsoft

6 6 Minimum 250 komputerów Minimum 250 komputerów Licencje wieczyste Licencje wieczyste Standaryzacja oprogramowania w całej firmie Standaryzacja oprogramowania w całej firmie Umowa zawierana jest na 3 lata z możliwością odnowienia na rok lub na trzy lata Umowa zawierana jest na 3 lata z możliwością odnowienia na rok lub na trzy lata Poziom cenowy ustalany na podstawie ilości komputerów lub użytkowników Poziom cenowy ustalany na podstawie ilości komputerów lub użytkowników Elementem umowy musi być min. co najmniej jeden produkt Platformy Professional Desktop lub Enterprise Desktop Elementem umowy musi być min. co najmniej jeden produkt Platformy Professional Desktop lub Enterprise Desktop Office Professional Plus Office Professional Plus Windows 7 Enterprise upgrade ( z MDOP) Windows 7 Enterprise upgrade ( z MDOP) Core CAL lub Enterprise CAL Core CAL lub Enterprise CAL

7 7 Office Professional Plus 2010 Windows 7 Enterprise Platforma Enterprise Desktop Office Professional Plus 2010 Windows 7 Enterprise Platforma Enterprise Desktop z MDOP Office Professional Plus 2010 Windows 7 Enterprise Platforma Professional Desktop Office Professional Plus 2010 Windows 7 Enterprise Platforma Professional Desktop z MDOP Microsoft Desktop Optimization Pack (MDOP) ochrona Software Assurance

8 8 Windows 7 Professional Windows 7 Professional przeznaczony dla małych i średnich organizacji działa na komputerach PC spełniających wymagania sprzętowe Windows Vista Business, zapewnia wysoką niezawodność, wyższą produktywność i ułatwia ochronę efektów pracy dla każdego Windows 7 Enterprise Windows 7 Enterprise przeznaczony dla dużych organizacji chcących zoptymali- zować infrastrukturę stacji roboczych ułatwia zapewnienie wysokiej produktywności pracy w dowolnym miejscu, zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa i kontroli oraz ułatwia zarządzanie komputerami dostępny wyłącznie w Software Assurance, w tym w ramach Enterprise Agreement usługi zarządzania zasobami wirtualizacja aplikacji SoftGrid zestaw narzędzi diagnostycznych i naprawczych zaawansowane zarządzanie zasadami grupy monitorowanie błędów na stacjach roboczych dostępny wyłącznie na zasadach subskrypcji w ramach Software Assurance *subskrypcja w ramach Software Assurance wymagana wyłącznie w przypadku VECD for Rich Clients * Windows 7 Enterprise

9 9 1 Całościowe rozwiązanie 2 3 Natychmiastowy zwrot z inwestycji (ROI) Niższy całkowity koszt posiadania pulpitu (Desktop TCO) regularne aktualizacje krótszy, niezależny od Windows cykl uaktualnień łatwe wdrożenie działa natychmiast po zainstalowaniu integracja z istniejącymi rozwiązaniami zarządzania ponad 95% klientów MDOP jest (bardzo) zadowolone *1 korzystanie z MDOP przynosi oszczędności netto rzędu USD na każdą stację roboczą *2 *1. Badania satysfakcji klientów Microsoft MDOP; podstawa: obecni klienci MDOP n=108, klienci niekorzystający z MDOP n=367 *2. Analiza zwrotu z inwestycji w MDOP opracowana przez Wipro

10 10 Zgodność oraz bezpieczna komunikacja i praca grupowa zarządzanie prawami do informacji Information Rights Management zunifikowana komunikacja i zgodność internetowe formularze publikowanie arkuszy kalkulacyjnych składniki Web parts z obsługą dostępu do danych obecność elektroniczna i komunikacja synchroniczna (instant messaging) rozwiązania telekonferencji, wideokonferencji i konferencji internetowych instalowane w siedzibie klienta monitoring i aktualizacje klienckich stacji roboczych bezpieczeństwo stacji klienckich, serwerów i sieci Fundamenty infrastruktury IT pla tforma, zasady grupy, tożsamość i bezpieczeństwo poczta, kalendarze i kontakty zarządzanie treścią portale i wyszukiwanie korporacyjne witryny pracy grupowej dla zespołów zarządzanie systemami Zestaw Core CAL Windows Server ® CAL Exchange Server Standard CAL Office SharePoint Server Standard CAL System Center Configuration Manager CML Zestaw Enterprise CAL Zestaw Core CAL Windows Rights Management Services CAL Microsoft Exchange Server Enterprise CAL Microsoft Office SharePoint Server Enterprise CAL Microsoft Lync Server Standard CAL Microsoft Lync Server Enterprise CAL Microsoft System Center Operations Manager Client OML Microsoft Forefront Security Suite

11 11 Poziom cen produktów platformy, a także produktów dodatkowych, w odpowiadających im pulach produktów wyznaczany jest na podstawie całkowitej początkowej liczby kwalifikujących się komputerów Dla podmiotów komercyjnych przewidziano cztery poziomy cenowe. Podmioty administracji* dokonują zakupu po cenach z poziomu D Ochrona cen W umowie EA każde kolejne zamówienie na produkt realizowane jest w cenie ustalonej dla zamówienia początkowego Poziomliczba komputerów A B C Dponad * Definicja uprawnionych podmiotów państwowych dostępna jest pod adresem:

12 12 Uprawniony Komputer oznacza każdy osobisty komputer stacjonarny, komputer przenośny, stację roboczą lub podobne urządzenie, które jest używane przez Klienta lub dowolny podmiot stowarzyszony (lub na ich rzecz) i które spełniają minimalne wymagania do uruchomienia każdego z produktów platformy desktop Uprawnionymi Komputerami nie są: (1) komputery, które zostały przeznaczone do pracy jako serwery i nie są używane jako komputery osobiste; (2) urządzenia branżowe; (3) urządzenia z uruchamianym wbudowanym systemem operacyjnym (np. z wbudowanym systemem Windows Vista lub Windows XP), które nie mają dostępu do infrastruktury pulpitu wirtualnego.

13 13 Urządzenie Branżowe (zwane także urządzeniem specjalistycznym) oznacza dowolne urządzenie, którego: (1) nie można używać we wdrożonej konfiguracji w charakterze osobistego urządzenia ogólnego zastosowania do przetwarzania danych (takiego jak komputer osobisty), serwera wielofunkcyjnego ani przydatnego handlowo zastępnika któregokolwiek z tych systemów; oraz (2) można używać tylko w połączeniu z oprogramowaniem przeznaczonym dla określonej branży lub do wykonywania określonych zadań, np. z oprogramowaniem wspomagającym projektowanie używanym przez architektów lub oprogramowaniem do obsługi punktu sprzedaży (Oprogramowanie Branżowe). Urządzenie może obejmować funkcje pochodzące z oprogramowania Microsoft lub oprogramowania innej firmy. Jeśli urządzenie udostępnia funkcje komputera stacjonarnego (m.in. funkcje poczty , przetwarzania tekstu, arkusza kalkulacyjnego, przeglądania sieci lub Internetu, sporządzania harmonogramów i planowania finansów osobistych), funkcje komputera stacjonarnego: (1) mogą być używane wyłącznie w celu obsługi Oprogramowania Branżowego oraz (2) muszą być technicznie zintegrowane z Oprogramowaniem Branżowym lub oparte na architekturze lub na zasadach egzekwowanych za pomocą środków technicznych uniemożliwiających używanie tych funkcji bez związku z funkcjami Oprogramowania Branżowego.

14 14 Produkty Platformy Desktop (Office Professional Plus,Windows 7 Enterprise upgrade, Core CAL, Enterprise CAL) Zamówienie przy podpisywaniu umowy Zamówienie na wszystkie kwalifikowane komputery w przedsiębiorstwie (L+SA) Płatność rozłożona na 3 raty; gwarancja ceny Roczne zamówienie uaktualniające True-up Płatność za True up jednorazowa (po gwarantowanej cenie) True up - zgłoszenie zwiększenia się ilości licencji zakupionych przy podpisywaniu umowy– zamówienie na L+SA True up - zgłoszenie zwiększenia się ilości licencji zakupionych przy podpisywaniu umowy– zamówienie na L+SA

15 15 Klienci muszą zgłosić nabyte w ciągu roku komputery w ramach corocznego zamówienia aktualizacyjnego True Up Komputery te zostają automatycznie objęte takimi samymi licencjami, jak komputery zgłoszone na początku obowiązywania umowy W przypadku decyzji o odnowieniu umowy zamówienie True Up jest także wymagane po trzecim roku Istnieje możliwość składania zamówień aktualizacyjnych True Up kilka razy w ciągu roku, jeśli ułatwi to klientowi zarządzanie wydatkami. Uwaga takie zamówienia traktowane są jako dodatkowe, niezależne od obowiązkowych rocznych zamówień True Up

16 16 Zamówienie przy podpisywaniu umowy – zamówienie na dowolną ilość licencji Płatność rozłożona na 3 raty + gwarancja ceny Roczne zamówienie uaktualniające True-up Płatność za True up jednorazowa (po gwarantowanej cenie) Zamówienie nowego, wcześniej nie zamawianego produktu dodatkowego w trakcie trwania umowy Cena z bieżącego cennika Cena z bieżącego cennika Płatność jednorazowa Płatność jednorazowa Roczne zamówienie uaktualniające True-up Roczne zamówienie uaktualniające True-up

17 17 Tworzenie kopii oprogramowania wewnętrzne wdrożenia i dystrybucja kopie szkoleniowe, ewaluacyjne i zapasowe a) 20 kopii do celów szkoleniowych b) 10 kopii ewaluacyjnych na okres 60 dni Prawo do udzielania sublicencji podmiotom stowarzyszonym Przenoszenie licencji bez uprzedniego informowania Microsoft dopuszczalne jest przenoszenie licencji pomiędzy podmiotami stowarzyszonymi ( włączonymi do umowy). Inne przeniesienia licencji wymagają pisemnej zgody Microsoft przeniesienia krótkoterminowe nie są dozwolone

18 18 Rejestracja Enterprise Klient Regionalne przedstawicielstwo Microsoft Firma LAR Umowa Enterprise Agreement ) Microsoft Business and Services Agreement (MBSA)

19 19 Standaryzacja oprogramowania w całej organizacji Standaryzacja oprogramowania w całej organizacji Gwarancja stałej ceny na 3 lata dla zakupionych produktów Gwarancja stałej ceny na 3 lata dla zakupionych produktów Płatności ratalne Płatności ratalne Łatwość budżetowania ( raty roczne, True up) Łatwość budżetowania ( raty roczne, True up) Prawo objęcia jedna umową wszystkich lub wybranych spółek z całego świata Prawo objęcia jedna umową wszystkich lub wybranych spółek z całego świata Prawo do sublicencjonowania Prawo do sublicencjonowania Prawo do kopii testowych i szkoleniowych Prawo do kopii testowych i szkoleniowych Prawo dla wszystkich stacji roboczych do zainstalowania i używania najbardziej aktualnej wersji zakupionych produktów Microsoft w okresie trwania umowy Prawo dla wszystkich stacji roboczych do zainstalowania i używania najbardziej aktualnej wersji zakupionych produktów Microsoft w okresie trwania umowy Łatwość zarządzania polityką ilościową – minimalizacja kosztów Łatwość zarządzania polityką ilościową – minimalizacja kosztów Centralne zarządzanie zamówieniami Centralne zarządzanie zamówieniami Korzyści Software Assurance Korzyści Software Assurance

20 20 Software Assurance w programach licencjonowania grupowego ułatwia podniesienie sprawności organizacyjnej dzięki pomocy technicznej w trybie 24x7, usługom planowania wdrożeń, szkoleniom dla użytkowników końcowych i szkoleniom technicznym, dostępowi do najnowszych wersji oprogramowania Microsoft i innych technologii wszystko w jednym, ekonomicznym programie.

21 21 Planowanie Wdrażanie Eksploatacja

22 22 Jednolity standard oprogramowania w przedsiębiorstwie Jednolity standard oprogramowania w przedsiębiorstwie Umowa na 3 lata z możliwością jej przedłużenia Umowa na 3 lata z możliwością jej przedłużenia - stałe gwarantowane ceny w trakcie trwania umowy - płatności ratalne - płatności ratalne Łatwość budżetowania Łatwość budżetowania Dostęp do najnowszych technologii Dostęp do najnowszych technologii Łatwość zarządzania polityką ilościową – minimalizacja kosztów Łatwość zarządzania polityką ilościową – minimalizacja kosztów Centralne zarządzanie zamówieniami Centralne zarządzanie zamówieniami Pakiet dodatkowych benefitów w ramach Software Assurance Pakiet dodatkowych benefitów w ramach Software Assurance

23 23 Zamówienia i faktury Kontrakt oraz ustalenie poziomu cenowego Large Account Reseller Klient Lista partnerów LAR

24 24 Standard 2007 prawo do WordExcel PowerPointOutlook OneNotePublisherAccessInfoPath Communicator SharePoint Workspace ( poprzednio Groove) Office Web Apps* zaawansowane funkcje integracji = nowość Standard 2010 Professional Plus 2010 * Internetowe aplikacje Office Office Web Apps obejmują dostęp przez przeglądarkę internetową do aplikacji Word, Excel, PowerPoint i OneNote. Dostęp do tych aplikacji wliczony jest w cenę licencji Office

25 25 opcje hostingu serwerowego Client zawiera aplikacje Office Web Apps na miejscu: zestaw ECAL on-line (S+S): BPOS-S mają w pracy dedykowaną stację roboczą lub laptopa tworzą i edytują nowe treści współpracują z innymi pracownikami potrzebują dostępu do dokumentów z dowolnego miejsca

26 26 Udostępniają funkcjonalność Office przez Internet na stacjach roboczych, w telefonach, przeglądarkach Licencjonowane w trybie na urządzenie, ale podstawowy użytkownik urządzenia z licencją Office Pro Plus 2010 lub Office Standard 2010 może uzyskać dostęp do aplikacji Office Web Apps z dowolnego urządzenia Wchodzą w skład licencji Office; służby IT mogą zainstalować je na serwerze Microsoft SharePoint Server lub Microsoft SharePoint Foundation Server (wcześniej WSS) znajdującym się w siedzibie firmy. Nie zastępują pełnej wersji Office Proste funkcje edycji dokumentów Office z dala od własnego komputera Office Web Apps użytkownik podstawowy prawa dla pojedynczego użytkownika na dowolnym urządzeniu komputer Larryego w pracy Larry w bibliotece Larry w domu Larry w kafejce osobisty laptop komputer domowy publiczny kiosk

27 27 Zapewnienie produktywności użytkowników w dowolnym miejscu DirectAccess BranchCache zakresy wyszukiwania korporacyjnego Zaawansowane bezpieczeństwo i ochrona danych BitLocker i BitLocker To Go AppLocker Uproszczone zarządzanie komputerem pakiety językowe MUI bogatsza funkcjonalność VDI Remoting i rozruch z VHD (VDI wymaga licencji VECD) 4 wirtualne systemy operacyjne podsystem dla aplikacji UNIX Większa wartość funkcji dla organizacji Kodek DVD oraz Media Center 4 licencje na wirtualne systemy operacyjne umożliwiające uruchamianie starszych wersji Windows (wcześniej było to możliwe wyłącznie na Windows Vista Enterprise) W ramach Software Assurance dla Windows Desktop Software Assurance dla licencji Windows 7 Professional Umowy Open License, Open Value i Open Value Subscription Umowy Enterprise Agreement i Enterprise Agreement Subscription niedostępne w Windows 7 Professional

28 28 Umowa licencyjna zapewniająca standaryzację oprogramowania na wszystkich komputerach w całej organizacji. Oferuje licencje czasowe ( wygasające) na okres 3 lat, za które płatność wnoszona jest w ratach rocznych

29 29 Standaryzacja Łatwość zarządzania – jedna umowa obejmująca wszystkie podmioty stowarzyszone Dostęp do najnowszej wersji produktów Legalność Usprawniony proces planowania wydatków Opłaty jedynie za licencje faktycznie używane w firmie Brak dodatkowych opłat za produkty platformy zainstalowane na komputerach nowych, dodanych w ciągu roku ! Dopasowanie ilości licencji do swoich potrzeb – możliwość zmniejszania ilości licencji Mniejsze obciążenia finansowe dla firmy– płatność w ratach Porządek w licencjach

30 30 Minimum 250 komputerów Minimum 250 komputerów Licencje terminowe ( wygasają wraz z umową) Licencje terminowe ( wygasają wraz z umową) Standaryzacja oprogramowania w całej firmie Standaryzacja oprogramowania w całej firmie Umowa zawierana jest na 3 lata Umowa zawierana jest na 3 lata Po wygaśnięciu umowy: Po wygaśnięciu umowy: możliwość odnowienia na rok lub na trzy lata możliwość odnowienia na rok lub na trzy lata wykupu licencji na własność wykupu licencji na własność zakup licencji w innych programach licencyjnych zakup licencji w innych programach licencyjnych Elementem umowy musi być min. co najmniej jeden produkt Platformy Professional Desktop lub Enterprise Desktop Elementem umowy musi być min. co najmniej jeden produkt Platformy Professional Desktop lub Enterprise Desktop Office Professional Plus Office Professional Plus Windows 7 Enterprise upgrade ( z MDOP) Windows 7 Enterprise upgrade ( z MDOP) Core CAL lub Enterprise CAL Core CAL lub Enterprise CAL

31 31 Umowa 3 letnia Minimum 250 PCs Podział na produkty Platformy Desktop Professional Desktop Enterprise + produkty dodatkowe Standaryzacja Konieczność zamówienia co najmniej 1 produktu Platformy na wszystkie PCs Płatność w ratach rocznych Wszystkie licencje z SA Korzyści SA Struktura umowy (MBSA, Umowa, Rejestracja)

32 32 Enterprise AgreementEnterprise Agreement subscription Rodzaj licencjiLicencje wieczysteLicencje terminowe ( wygasające) na okres 3 lat Zwiększanie/ Zmniejszanie ilości licecnji Prawo tylko do zwiększania ilości licencji Prawo do zmniejszania i zwiększania ilości licencji Dostępne licencje L+SA, SAL+SA Po 3 latachLicencje na własność; Wygasa tylko SA. Możliwość odnowienia umowy (zakupu SA) jako kontynuacje na rok lub 3 lata Licencje wraz z SA wygasaja. Tracimy prawo do ich używania. Możemy podpisać nową umowe lub wykupić licencje ( 175% x opłata roczna)

33 33 Minimum 250 komputerów Minimum 250 komputerów Licencje terminowe ( wygasają wraz z umową) Licencje terminowe ( wygasają wraz z umową) Standaryzacja oprogramowania w całej firmie Standaryzacja oprogramowania w całej firmie Umowa zawierana jest na 3 lata Umowa zawierana jest na 3 lata Po wygaśnięciu umowy: Po wygaśnięciu umowy: możliwość odnowienia na rok lub na trzy lata możliwość odnowienia na rok lub na trzy lata wykupu licencji na własność wykupu licencji na własność zakup licencji w innych programach licencyjnych zakup licencji w innych programach licencyjnych Poziom cenowy ustalany na podstawie ilości komputerów lub użytkowników Poziom cenowy ustalany na podstawie ilości komputerów lub użytkowników Elementem umowy musi być min. co najmniej jeden produkt Platformy Professional Desktop lub Enterprise Desktop Elementem umowy musi być min. co najmniej jeden produkt Platformy Professional Desktop lub Enterprise Desktop Office Professional Plus Office Professional Plus Windows 7 Enterprise upgrade ( z MDOP) Windows 7 Enterprise upgrade ( z MDOP) Core CAL lub Enterprise CAL Core CAL lub Enterprise CAL

34 34 Podmiotów posiadających co najmniej 250 komputerów ( łącznie w różnych lokalizacjach zarówno w Polsce jak i w innych krajach) Chcą nabywać licencje na własność Chcą uporządkować kwestie zakupów licencji i nabywać je w jednej umowie, również dla swych podmiotów stowarzyszonych Rozważają w przyszłości inwestycje w różne rozwiązania MS ( w tym w usługi online, cloud, usługi supportowe). Zainteresowani płatnościami ratalnymi Zainteresowaniu wdrożenia jednolitego standardu oprogramowania na WSZYSTKICH swoich komputerach ( w oparciu o Office, Windows lub Core CALe/E-CAL W szczególny sposób dbają o kwestię legalności oprogramowania Chcą mieć prawo do używania zawsze najnowszej wersji ale również prawo do starszych wersji produktów Zależy na łatwości zarządzania posiadanymi licencjami

35 35 Podmiotów o rozproszonej strukturze organizacyjnej posiadających co najmniej 250 komputerów ( łącznie) w Polsce jak i w innych krajach) Posiadają z góry ustalony i ograniczony budżet na zakup licencji Chcą płacić wyłącznie za licencje faktycznie używane w firmie Podmioty, których rozwój w ciagu najbliższych 3 lat jest trudny do przewidzenia – zarówno mogą się szybko rozwijać i kupować nowe komputery i jak i redukować ich liczbę ( lub prowadzą projekty czasowe) Którzy chcą uporządkować kwestie zakupów licencji i nabywać je w jednej umowie aby łatwiej zarządzać Rozważają inwestycje w różne rozwiązania MS ( w tym w usługi online, cloud, usługi supportowe). Zainteresowane płatnościami ratalnymi Jednolity standard oprogramowania na WSZYSTKICH komputerach W szczególny sposób dbają o kwestię legalności oprogramowania Chcą mieć prawo do używania zawsze najnowszej wersji ale również prawo do starszych wersji oprogramowania.

36 36 Programy licencjonowania grupowego Microsoft: Umowy Enterprise Agreement i Enterprise Subscription Agreement: Microsoft Software Assurance: Licencjonowanie grupowe dla podmiotów państwowych: Definicja podmiotów państwowych: x?Mode=3&DocumentTypeId=6 x?Mode=3&DocumentTypeId=6 x?Mode=3&DocumentTypeId=6

37 37 © 2009 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. FIRMA MICROSOFT NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI (WYRAŻONYCH WPROST LUB DOMYŚLNIE), W TYM TAKŻE USTAWOWEJ RĘKOJMI ZA WADY FIZYCZNE I PRAWNE, CO DO INFORMACJI PRZEDSTAWIONYCH W TEJ PREZENTACJI. Prezentacja ta ma charakter wyłącznie informacyjny i odzwierciedla stanowisko Microsoft aktualne w dniu jej przedstawienia. Celem prezentacji jest objaśnienie programów licencjonowania grupowego Microsoft oraz procesu nabywania licencji i użytkowania oprogramowania w ramach tych programów. Pełne definicje praw i obowiązków klienta programów licencjonowania grupowego Microsoft znajdują się w podpisywanych umowach. Oprogramowanie Microsoft jest udostępniane na licencji, a nie sprzedawane. Korzyści uzyskane w wyniku użytkowania oprogramowania i usług Microsoft mogą być różne dla różnych klientów Microsoft. Pytania na temat różnic pomiędzy informacjami zamieszczonymi w tym dokumencie a umowami należy kierować do odsprzedawców i opiekunów klienta w Microsoft. Firma Microsoft nie ustala warunków płatności ani cen licencji dostępnych u odsprzedawców. Ceny licencji i warunki płatności za licencje są przedmiotem negocjacji pomiędzy klientem a odsprzedawcą. Dołożymy wszelkich starań, by informacje zawarte w tej prezentacji były spójne z aktualną dokumentacją licencjonowania grupowego, jednak w przypadku wystąpienia rozbieżności za obowiązujące uznaje się warunki zamieszczone w podpisanej umowie. Ponieważ Microsoft musi reagować na zmienne warunki rynku, nie należy interpretować tej prezentacji jako zobowiązania firmy Microsoft. Microsoft nie może gwarantować zgodności przedstawionych tu informacji po dacie przedstawienia prezentacji.


Pobierz ppt "1. 2 Charakterystyka umów EA oraz EAS Enterprise Agreement (EA) Zalety umowy Główne założenia umowy Struktura umowy Budowa Platformy, produkty dodatkowe."

Podobne prezentacje


Reklamy Google