Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Licencjonowanie dla małych i średnich firm

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Licencjonowanie dla małych i średnich firm"— Zapis prezentacji:

1 Licencjonowanie dla małych i średnich firm
Zasady odnawiania umów licencji grupowych Zasady odnawiania i wykup OSL Ewa Czyżewska Licensing Marketing Manager

2 Agenda Porównanie OSL1 i OSL 6
Wykup licencji w prgramach OSL1 lub OSL 6x Przedłużenie OSL 1 i OSL1 Partner Program w programie OSL6 Przedłużenie OSL 6 w programie OSL6.x Przedłużenie UA w ramach SA w OPEN Przedłużenie OPEN UA/SA w ramach WOG Przedłużenie umowy WOL/WOG

3 Licencjonowanie dla małych i średnich firm
Porównanie OSL 1 z OSL 6

4 Główne różnice między umową OSL1 a OSL 6
Licencjonowanie dla małych i średnich firm Główne różnice między umową OSL1 a OSL 6 Definicja licencji dostępowych Core CAL OSL 1: BackOffice CAL = Windows CAL, Exchange CAL, Systems Management Server CAL, SQL Server CAL OSL 6: Core CAL = Windows CAL, Exchange CAL, Systems Management Server CAL, SharePoint Portal Server CAL Poziomy cenowe: OSL 1: B 10 – 199 PC, C 200+ PC OSL 6: A 5 – 49 PC, B PC, C 250+ PC 1 listopada 2000 roku dla nowych umów OSL został obniżony próg minimalnej liczby komputerów z 10 do 5. Wraz z wprowadzeniem wersji 6.0 umowy — z myślą o zaspokojeniu potrzeb większej liczby klientów — próg ten obniżono do 5 komputerów.

5 Główne różnice między umową OSL1 a OSL 6
Pomoc techniczna – liczba incydentów w ciągu roku dla składników platformy OSL 1: 3 incydenty OSL 6: A — 2, B — 4, C — 6 incydentów Produkty dodatkowe OSL 1: uzyskanie licencji niewygasających poprzez zakup w programie Otwartej Licencji Microsoft (OPEN) OSL 6: uzyskiwanie licencji terminowych poprzez coroczne zamówienia w umowie OSL Przedłużenie umowy (z zastosowaniem cen z dnia przedłużenia) OSL 1: możliwość przedłużenia na 3 lata OSL 6: możliwość przedłużenia umowy na 1 rok lub 3 lata

6 Główne różnice między umową OSL1 a OSL 6 c.d.
Możliwość wykupu OSL 1: liczba komputerów objętych umową na koniec 2. roku x 120%  rocznej opłaty za licencję stosowana jest początkowa opłata roczna za licencję OSL 6: liczba komputerów objętych umową na koniec 3. roku x 120% rocznej opłaty za licencję + liczba komputerów dodanych w 3. roku x opłata roczna stosowana jest bieżąca opłata roczna za licencję 120% - przy ratach miesięcznych;przy ratach rocznych obowiązuje 150% opłaty rocznej.

7 Oferta usług Software Assurance dla stacji roboczych w OSL
Licencjonowanie dla małych i średnich firm Oferta usług Software Assurance dla stacji roboczych w OSL Oferta* OSL Wydajność Prawo do nowych wersji Płatność ratalna Program użytkowania w domu (Office) Program zniżek dla pracowników Office Solution Accelerator Pomoc i wsparcie techniczne Rozmowa internetowa TechNet Online Concierge — zasoby Premium Narzędzia WinPE Firmowe zgłaszanie błędów Szkolenie eLearning Karnety szkoleniowe W tabeli tej przedstawiono szczegółowo ofertę usług Software Assurance dla stacji roboczych, dostępną w ramach umowy OSL. * Dostępność usług różna w zależności od regionu

8 Oferta usług Software Assurance dla produktów serwerowych w OSL
Licencjonowanie dla małych i średnich firm Oferta usług Software Assurance dla produktów serwerowych w OSL SA wymagane zarówno dla produktu serwerowego, jak i licencji CAL Oferta* OSL Wydajność Prawo do nowych wersji Płatność ratalna Pomoc i wsparcie techniczne Pomoc w rozwiązywaniu problemów pomoc internetowa dla edycji Standard pomoc telefoniczna w godzinach pracy oraz pomoc internetowa dla edycji Enterprise Rozmowa internetowa TechNet Online Concierge TechNet Plus moderowane grupy dyskusyjne subskrypcja TechNet Plus Dostępność poprawek typu hot-fix Narzędzia Rezerwowe kopie do odtwarzania serwera po awarii Win PE Firmowe zgłaszanie błędów Szkolenie eLearning W tabeli tej przedstawiono szczegółowo ofertę usług Software Assurance dla produktów serwerowych, dostępną w ramach umowy OSL.

9 Zakończenie umowy OSL Co dalej?
Licencjonowanie dla małych i średnich firm Zakończenie umowy OSL Co dalej? Pod koniec obowiązywania umowy OSL, klient ma trzy możliwości: Wykupić licencje Przedłużyć umowę przystępując do najnowszej wersji programu (obecnie jest to OSL 6.3) Odinstalować oprogramowanie

10 Wykup licencji w programach OSL 1 lub OSL 6.x
Jeśli klient zdecyduje się na wykup licencji, zamówienie na wykup musi zostać złożone na co najmniej: 15 dni przed końcem obowiązywania umowy OSL 1.0 30 dni przed końcem obowiązywania umowy OSL 6.x Klient uzyskuje licencje niewygasające na najnowsze wersje oprogramowania, jakie istnieją w dniu wykupu. Po wykupieniu licencji istnieje możliwość zakupu samej licencji SA w programach: OPEN, Select, WOG (90 dni) kupując SA klient uzyskuje prawo do wszystkich benefitów dostepnych w programie SA.

11 Kiedy klient może wykupić licencje OSL?
Licencjonowanie dla małych i średnich firm Kiedy klient może wykupić licencje OSL? Klient może wykupić licencje OSL w trakcie obowiązywania umowy (np. pod koniec 2. roku). Musi jednak wtedy liczyć się z tym, że: nie będzie mógł instalować nowych wersji produktów po wykupie nie będzie miał prawa do dalszego korzystania z korzyści wynikających z SA musi wnieść opłatę za pozostałe lata umowy + opłatę za wykup Wczesny wykup licencji nie leży w interesie klienta!

12 Zasady wykupu częściowego
Licencjonowanie dla małych i średnich firm Zasady wykupu częściowego W przypadku umowy OSL nie jest możliwy częściowy wykup licencji na platformę oprogramowania lub na jej składniki Na przykład klient, który zawarł OSL na platformę oprogramowania dla 100 komputerów, nie może wykupić 10 licencji na Office, 100 licencji na Windows i 100 licencji CAL — w takim wypadku wykup musi obejmować 100 licencji Office Klient ten może wykupić >100 licencji na platformę oprogramowania, o ile wszystkie składniki platformy są wykupywane w tych samych ilościach — na przykład 50 Office, 50 Windows i 50 Core CAL Klient posiadjący w ramach np. OSL Office i Windows nie może wykupić tylko jednego komponentu. Produkty dodatkowe można wykupić częściowo — na przykład tylko licencje na Project

13 Cena wykupu licencji to 120% rocznej opłaty za licencję.
Licencjonowanie dla małych i średnich firm Ceny wykupu OSL Cena wykupu licencji to 120% rocznej opłaty za licencję. Klient nie może wykupić platformy (ponieważ nie można jej przypisać konkretnej wersji oprogramowania), ale może wykupić poszczególne składniki platformy: Office, Windows i Core CAL (nie przysługuje wtedy 15% zniżka za platformę) tzn. cena wykupu całej platformy nie jest równa 1,2 x opłata roczna za licencję na platformę oprogramowania Cenę wykupu licencji w ramach OSL 6.x można sprawdzić w aktualnych cennikach (cena ta to 1,2 razy opłata roczna za licencję w programie 6.x)

14 Ceny wykupu w przypadku OSL 1.0
Licencjonowanie dla małych i średnich firm Ceny wykupu w przypadku OSL 1.0 Wykup Back Office CAL w ramach OSL 1.0: Jednym ze składników platformy OSL 1.0 były licencje Back Office CAL, które teraz nie są już oferowane Klient może wykupić niektóre lub wszystkie składniki zestawu Back Office CAL: Windows CAL Exchange CAL SMS CAL SQL CAL

15 Ceny wykupu licencji w OSL 1.0 pod koniec okresu obowiązywania umowy
Wykup wyłącznie Windows Upgrade = 1,2 x roczna opłata z cennika mającego zastosowanie w dniu podpisania umowy.(przy ratach miesięcznych) Wykup wyłącznie Office = 1,2 x roczna opłata z cennika mającego zastosowanie w dniu podpisania umowy. ( jest to cena w przypadku rat miesięcznych) Wykup Platformy = 1,2 x suma rocznych opłat za wszystkie elementy składowe platformy tzn. suma a) i b) oraz opłata za licencje dostępowe BackOffice CAL, jak wyliczono poniżej Licencja Back Office CAL nie jest już traktowana jako jednolity produkt. Klient musi wykupić indywidualne składniki licencji Back Office CAL w cenie równej 1,2 x roczna, ustalona w umowie opłata za składnik licencji dostępowej Back Office CAL. Uwaga: przy wykupie licencji nie stosuje się zniżki za zakup platformy, klient nie może wykupić licencji na całą platformę Klient może jedynie oddzielnie wykupić licencje na każdy element składowy. Uwaga: przy ustalaniu ceny wykupu licencji w ramach OSL 1.0 należy posłużyć się archiwalnymi cennikami licencji, dostępnymi u dystrybutorów, upewniając się, że: wybrano prawidłowy poziom cenowy (B lub C), wybrano prawidłową cenę — inną, jeśli umowa została podpisana przed grudniem 2000 i inną, gdy umowa została podpisana po grudniu 2000 roku (dla poziomu cenowego).

16 Wykup licencji OSL przed datą zakończenia umowy (np
Wykup licencji OSL przed datą zakończenia umowy (np. na koniec drugiego roku umowy) W przypadku klientów, którzy chcą wykupić swoje licencje OSL przed datą zakończenia umowy (na przykład na koniec drugiego roku umowy), mają zastosowanie następujące zasady: Klient uzyska licencje wieczyste na najnowsze wersje oprogramowania, istniejące w dniu wykupu i nie będzie uprawniony do dalszego uaktualniania wersji. Korzyści dostępne w ramach Software Assurance zostają wstrzymane w momencie wykupu licencji. Klient musi wnieść opłatę za pozostałe lata umowy oraz opisaną wyżej opłatę za wykup licencji OSL. Jeśli klient chce objąć licencje SA oraz uzyskać dostęp do innych usług programu SA, może zakupić samą licencję SA w ramach programów: OPEN, Select lub WOG.

17 Nie będą wydawane potwierdzenia licencji – mozliwość skorzystania z witryny MVLS
Uwaga — wyjątek! Jeśli istnieje taka potrzeba, klienci mogą od razu (z góry) wnieść opłatę za trzy lata umowy i następnie wykupić licencje (po cenie wykupu), aby zamienić je na licencje niewygasające.

18 Przedłużenie OSL 1 w programie OSL 6
Nie ma zniżki ”Up to date” za posiadane już oprogramowanie. Klient może przedłużyć umowę tylko na 3 lata. Gwarancja ceny w Euro za stanowisko przez 3 lata (ochrona ceny). Umowa przedłużająca musi wpłynąć do Irlandii najpóźniej w ciągu 30 dni od daty wygaśnięcia umowy OSL 1. Datą rozpoczęcia umowy przedłużającej jest data wygaśnięcia poprzedniej umowy. Informacje o licencjach pojawią się w witrynie MVLS dla klientów: Odnawianie licencji dostępowych Back OfficeCAL do licencji dostępowych Core CAL Klient w ramach OSL 1 posiadał licencje dostępowe Back Office CAL jako niezależny komponent — jeśli taki klient nadal chce mieć prawo korzystania z licencji CAL, należy zamówić licencje dostępowe Core CAL. Jeśli klient chce korzystać z licencji CAL, wchodzących w skład Back Office CAL, a niedostępnych w Core CAL — powinien zamówić je jako produkt dodatkowy. Nie ma możliwość odnowienia licencji BackOffice CAL jako jednego produktu.

19 Przedłużenie OSL 6 w programie OSL 6 x
Przy przedłużeniu umowy nie ma zniżki „Up to date” (za posiadane już oprogramowanie). Umowę można przedłużyć na 1 rok lub na 3 lata. (W programie OSL partner nie ma opcji przedłużenia) Klienci powinni złożyć zamówienie na przedłużenie umowy lub na nową umowę w programie 6.x przed terminem wygaśnięcia umowy OSL 6. Microsoft będzie akceptować zamówienia na przedłużenie umowy do 30 dni od daty wygaśnięcia umowy OSL 6. Datą rozpoczęcia umowy przedłużającej jest data wygaśnięcia poprzedniej umowy. Gwarancja ceny w Euro za stanowisko przez 3 lata (ochrona ceny) Informacja o licencjach pojawi się w witrynie MVLS dla klientów.

20 Przedłużenie UA w ramach SA w Otwartej Licencji Microsoft (OPEN)
Wszystkie licencje Upgrade Advantage będą traktowane jak Software Assurance (SA) . Klienci, którzy nabyli licencje Upgrade Advantage, Software Assurance w OPEN i chcą przedłużyć ochronę aktualizacyjną oprogramowania, mogą w ciągu 90 dni od wygaśnięcia numeru autoryzacyjnego (numeru identyfikacyjnego licencjobiorcy) poprzedniej umowy Otwartej Licencji Microsoft zamówić Software Assurance (SA) w programie Otwartej Licencji Microsoft 6.0 i otrzymać nowy numer autoryzacyjny.

21 Przedłużenie Open UA/SA w ramach WOG
Klienci OPEN mogą odnowić licencje SA w ramach programu WOG. (nie ma możliwości odnowienia SA w WOL; sama licencja SA w WOL nie występuje). Klienci powinni złożyć zamówienie w programie WOG nie później niż 90 dni po wygaśnięciu poprzedniej umowy OPEN Na formularzu nowej umowy WOG w polu dotyczącym poprzedniej umowy należy wpisać cztery ostatnie cyfry numeru autoryzacyjnego licencji Open. Datą rozpoczęcia umowy WOG będzie pierwszy dzień miesiąca następującego po dacie wygaśnięcia licencji OPEN. Informacje o licencjach pojawią się w witrynie MVLS dla klientów.

22 Dostępność samej licencji SA w ramach WOG
Opisane poniżej zasady dotyczą wyłącznie programu WOG oraz dodatkowych produktów nabytych w ramach umowy WOL lub WOG. Możliwość zamówinia samej licencji SA: W momencie rozpoczęcia nowej umowy klient może zamówić SA dla produktów, dla których poprzednio posiadał licencje niewygasające z Upg Adv/SA jeśli: nowa umowa wejdzie w życie nie później niż następnego dnia po dacie wygaśnięcia poprzedniej ochrony aktualizacyjnej, klient złoży zamówienie na SA w momencie zamawiania nowej umowy licencyjnej, w nowej umowie klient wskaże poprzednią umowę, rejestrację lub numer autoryzacji (numer identyfikacyjny licencjobiorcy).

23 W czasie obowiązywania umowy WOG klient może w ramach tej umowy SA można zamówić:
Dla aktualnych produktów Microsoft w kategorii systemy lub serwery zakupionych jako FPP lub OEM, w ciągu wymaganych 90 dni od daty zakupu. dla licencji Microsoft Office 2003 Pro i Microsoft Office 2003 SB (oraz kolejnych wersji Office) nabytych w wersji OEM zakupionych w ciągu 90 dni Klient może odnowić SA, zamówione w ramach programu WOG, gdy odnawia tę umowę. W momencie wygaśnięcia licencji OPEN, w ramach której zakupiona była licencja UA lub SA, klient może: zawrzeć nową umowę WOG i zakupić tylko Software Assurance

24 Przedłużenie umowy WOL lub WOG (odnawianie samej licencji SA)
Klienci mogą przedłużyć umowę na 1 rok lub na 3 lata. Klienci powinni złożyć zamówienie odnawiające umowę WOL przed datą wygaśnięcia posiadanej umowy. Microsoft akceptuje zamówienia na przedłużenie umowy, otrzymane do 30 dni od daty wygaśnięcia poprzedniej umowy. Datą nowej umowy jest data wygaśnięcia poprzedniej umowy. Gwarancja ceny w euro za stanowisko przez 3 lata (ochrona ceny) Informacje o licencjach pojawią się w witrynie MVLS dla klientów.

25 Promocja dla Partnerów ( 1 września- 30 listopada br)
Rabat dla partnerów za zakup od dystrybutorów MS licencji SA (odnowienie licencji UpgrAdv/SA) Rabat jest przyznawany za zakup następujących licencji: licencje SA w OPEN licencje SA w WOG dowolne licencje (L+SA) w OSL, również nowe umowy OSL ( w przypadku nowych umów, wartość faktury z 1 roku x 3 !) Rabat jest wypłacony czekiem. O rabat można wystapić tylko raz! (najlepiej tuż po zakończeniu promocji) UWAGA: Do uzyskania rabatu nie kwalifikują się licencje nabyte w: OPEN dla administracji (Open Government) oraz OPEN dla edukacji (Open Academic).

26 Dziękuję Ewa Czyżewska


Pobierz ppt "Licencjonowanie dla małych i średnich firm"

Podobne prezentacje


Reklamy Google