Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Portal Leśno-Drzewny Moduł rdLP Stan na: 31.10.2012 Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego wspierania sprzedaży drewna.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Portal Leśno-Drzewny Moduł rdLP Stan na: 31.10.2012 Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego wspierania sprzedaży drewna."— Zapis prezentacji:

1 Portal Leśno-Drzewny Moduł rdLP Stan na: 31.10.2012 Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego wspierania sprzedaży drewna

2 2 2 Moduł klienta Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego wspierania sprzedaży drewna Umowy wieloletnie - okres składania wniosków Nowa funkcjonalność

3 3 Klient XYZ 3 Moduł rdLP – Umowa wieloletnia - okres składania wniosków Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego wspierania sprzedaży drewna Jeżeli klient w okresie składania wniosków wyrazi chęć zawarcia umowy wieloletniej i system zarejestruje jego wniosek, informacja o tym fakcie będzie odnotowana także po stronie nadleśnictwa macierzystego RDLP ZYZ Umowa będzie miała status DO PODPISANIA Klient XYZ

4 4 Klient ABC Klient XYZ 4 Moduł rdLP – Umowa wieloletnia – - stan: po podpisaniu przez Dyrektora Generalnego LP Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego wspierania sprzedaży drewna Po podpisaniu umowy wieloletniej przez Dyrektora Generalnego LP klient zgłasza się do nadleśnictwa macierzystego. Umowa zostaje wydrukowana i podpisana przez klienta w obecności upoważnionego pracownika jednostki macierzystej i przechowywana w aktach. Dopiero po wypełnieniu ww. formalności upoważniony pracownik nadleśnictwa macierzystego może wprowadzić datę podpisania umowy przez klienta. Od tego momentu klient logując się do aplikacji PL-D będzie mógł pobrać z systemu plik wraz z informacją dodatkową. Do momentu wpisania daty widoczne są jedynie wzory umowy i informacji. Klient ABC Klient XYZ RDLP ZYZ

5 5 5 Moduł rdLP – Umowa wieloletnia i Informacja uzupełniająca – stan przed po podpisaniem przez strony Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego wspierania sprzedaży drewna Przed złożeniem kompletu podpisów tj. Dyrektora Generalnego LP oraz klientów widoczna jest jedynie treść dokumentów - bez danych indywidualnych klienta

6 6 6 Moduł rdLP – Umowa wieloletnia i Informacja uzupełniająca - stan: po podpisaniu przez obie strony Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego wspierania sprzedaży drewna Procedura dot. umów wieloletnich nie będzie obejmowała grup handlowo- gatunkowych: S4, M2, ZREBKI_OP, KARPINA_PR, KARPINA_OP, M2ZE, M2BE. XXXXXXX XXXXXXX zamieszkałym(-ą) w xxxxxxxxxxxxxxxxxxx ul. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX NIP: XXX-XXX-XX-XX Regon: XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX zamieszkałym(-ą) w xxxxxxxxxxxxxxxxxxx ul. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX NIP: XXX-XXX-XX-XX Regon: XXXXXXXXXX Informacja uzupełniająca stanowi integralną część umowy. Ważna jest trzy miesiące od daty wydruku z zastrzeżeniem, że nie dłużej jak data obowiązywaniu umowy w przypadku jej wypowiedzenia przez jedną ze stron

7 7 7 Moduł rdLP – Umowa wieloletnia - wypowiedzenie umowy Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego wspierania sprzedaży drewna W celu wypowiedzenia umowy należy nacisnąć przycisk Po potwierdzeniu komunikatu należy wybrać typ wypowiedzenia umowy wieloletniej System wygeneruje komunikat

8 8 8 Moduł rdLP – Umowa wieloletnia - wypowiedzenie umowy Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego wspierania sprzedaży drewna System po zakończeniu procedury wypowiedzenia umowy wieloletniej wygeneruje informację. W celu ostatecznego zakończenia umowy należy ustalić stronę wypowiadającą umowę oraz nacisnąć przycisk

9 9 9 Moduł nadleśnictwa Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego wspierania sprzedaży drewna Wielkość zakupów

10 10 Moduł nadleśnictwa – Wielkość zakupów Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego wspierania sprzedaży drewna 1. Do wielkości zakupów nie będzie wliczane drewno sortymentów: -S4, -M2, -karpina, -drobnica na cele energetyczne -zrębki opałowe. 2. Zakupów podzielone zostały na grupy drewna: -W_Iglaste, -W_Lisciaste, -S, -M. 3. Zakupy drewna sortymentów S3A i ZP przyporządkowana zostały do grupy drewna M. Należy pamiętać o korekcie wielkości zakupów spedytorów (należy wyzerować wielkość spedytorom a przypisać klientom którzy bezpośrednio uczestniczyli w procedurach) oraz ustalić wielkość zakupów w przypadku następstw prawnych) Korekta wielkości zakupów może być wykonana do ostatniego dnia składania oferty zakupów przez klientów w I etapie. Należy uczulić klientów, aby nie zwlekali z wnioskiem o korektę wielkości zakupów.

11 11 Moduł rdLP Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego wspierania sprzedaży drewna Tworzenie ofert sprzedaży Ustalenie miejsca wpisywania cen Nowa funkcjonalność !!!

12 12 Moduł rdLP Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego wspierania sprzedaży drewna Istnieją dwa sposoby wprowadzania cen do ofert sprzedaży. Ceny mogą być wprowadzane w rdLP lub nadleśnictwie w zależności od ustawienia znacznika Tak / Nie w kolumnie Wprowadzanie Tak.Nie Znacznik ustalony na TAK przy nadleśnictwie oznacza przeniesienie uprawnień wprowadzania cen z rdLP na nadleśnictwo. Priorytet przy sporządzaniu oferty sprzedaży ma cena wpisana w nadleśnictwie

13 13 Moduł rdLP Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego wspierania sprzedaży drewna Po ustaleniu znacznika dla wszystkich jednostek należy dane

14 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Portal Leśno-Drzewny Moduł rdLP Stan na: 31.10.2012 Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego wspierania sprzedaży drewna."

Podobne prezentacje


Reklamy Google