Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt Indywidualne ścieżki zatrudnienia jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt Indywidualne ścieżki zatrudnienia jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany."— Zapis prezentacji:

1 Projekt Indywidualne ścieżki zatrudnienia jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie. TRENING PRACY – ZATRUDNIENIE WSPOMAGANE

2 Projekt Indywidualne ścieżki zatrudnienia jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie. Historia zatrudnienia wspomaganego Idea wspierania zatrudniania osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy przy udziale wykwalifikowanych instruktorów (trenerów) – Job Coaching zrodziła się w USA w latach 80 – tych. Pozarządowe organizacje w Stanach Zjednoczonych (m.in. Agencja Wspomaganego Zatrudnienia z Charlotte w stanie Północna Karolina) wypracowały nowy model zatrudniania oparty na zmianie podejścia do usług w zakresie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy.

3 Projekt Indywidualne ścieżki zatrudnienia jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie. Definicja zatrudnienia wspomaganego Job coaching to metoda wprowadzania osób na rynek pracy i utrwalania tych osób na tym rynku.

4 Projekt Indywidualne ścieżki zatrudnienia jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie. W job coachingu sukcesem nie jest przygotowanie kogoś do aktywnego poszukiwania pracy, czy nawet znalezienie przez niego posady, ale jak najdłuższe utrzymanie się takiego pracownika w firmie, która go zatrudniła.

5 Projekt Indywidualne ścieżki zatrudnienia jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie. Czym jest zatrudnienie wspomagane Polega ono na zatrudnianiu przede wszystkim osoby niepełnosprawnej na otwartym rynku pracy ze wsparciem tzw. trenera pracy (job coach), który pomaga przystosować się do wykonywania zadań i obowiązków zawodowych oraz adaptacji do fizycznego i społecznego środowiska pracy.

6 Projekt Indywidualne ścieżki zatrudnienia jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie. W początkowym okresie zatrudnienia, który zwykłe ma charakter przyuczenia do wykonywania zadań zawodowych, pomoc trenera jest intensywniejsza. Trwa ona początkowo przez cały czas pracy, następnie stopniowo zmniejsza się liczbę wspólnych godzin i dni pracy w tygodniu, w zależności od stopnia usamodzielniania się pracownika niepełnosprawnego. Bezpośrednia pomoc trenera w zakładzie pracy jest stopniowo ograniczana aż do całkowitego jej zaniechania. Zaniechanie bezpośredniej pomocy asystenta zawodowego nie oznacza, że całkowicie przestaje on interesować się podopiecznym. W dalszym ciągu w razie potrzeby jest gotów udzielać pomocy w rozwiązaniu ewentualnych problemów i to zarówno pracownikowi, jak też pracodawcy. Zainteresowanie to trwa aż do całkowego ustabilizowania się pozycji zawodowej pracownika w zakładzie pracy.

7 Projekt Indywidualne ścieżki zatrudnienia jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie. Efektywne formy zatrudnienia osób niepełnosprawnych Za najbardziej efektywną formę zatrudnienia osób z trudnościami w samodzielnym pozyskiwaniu i utrzymaniu zatrudnienia na otwartym rynku pracy uznana została praca wspomagana (supported employment) oparta głównie na treningu pracy.

8 Projekt Indywidualne ścieżki zatrudnienia jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie. Formy wspomaganego zatrudnienia enklawy pracownicze (zespoły około 8 osób pracujących z 1 – 2 trenerami pracy w firmie na otwartym rynku) mobilne grupy pracownicze (grypy zadaniowe, około 8 osób pracujących z 1 – 2 trenerami pracy najczęściej w usługach) praca na otwartym rynku przy udziale trenera pracy (job coaching)

9 Projekt Indywidualne ścieżki zatrudnienia jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie. Model Job Coaching – NAUKA PRACY W PRACY Trening + Coaching + długoterminowe wsparcie Trening to proces, dzięki któremu dana osoba uczy się nowej umiejętności bądź nabywa wiedzę Coaching to proces wzmacniania i poprawiania nabytych umiejętności oraz wiedzy w konkretnej dziedzinie. Celem Coaching-u jest pomoc w przełożeniu wiedzy danej osoby na jej funkcjonowanie.

10 Projekt Indywidualne ścieżki zatrudnienia jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie. Model Job Coaching oparty jest na zmianie podejścia do usług w zakresie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy poprzez zmianę sposobu myślenia z tradycyjnego: przeszkolić zatrudnić, na zgodne z procesem wspomaganego zatrudnienia: zatrudnić wyszkolić utrzymać

11 Projekt Indywidualne ścieżki zatrudnienia jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie. zatrudnić wyszkolić utrzymać ustalenie profilu analiza stanowiska stałe monitorowanie zawodowego pracy poszukiwanie strategia wsparcia ocena postępu zatrudnienia i rozwoju ustalenie planu rozwoju zweryfikowany plan zweryfikowany plan w miejscu pracy rozwoju rozwoju Model zatrudniania wspomaganego

12 Projekt Indywidualne ścieżki zatrudnienia jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie. Podstawowe wartości pracy wspomaganej Samostanowienie, godne życie Planowanie nastawione na osobę Włączanie społeczne i ekonomiczne Wybór i niezależność Każdy ma szanse na zatrudnienie

13 Projekt Indywidualne ścieżki zatrudnienia jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie. Zakres wspomagania osoby zatrudnianej przez trenera pracy obejmuje: ocenę możliwości kandydata do zatrudnienia, treningi i wsparcie w nabywaniu/utrwalaniu umiejętności społecznych wyszukiwanie miejsc pracy poznanie środowiska pracy u konkretnego pracodawcy, współpraca z zespołem pracowniczym wsparcie w procedurze zatrudniania, określenie warunków zatrudnienia (organizacja i wymiar pracy) wyszkolenie w miejscu pracy stałe monitorowanie przebiegu pracy, ewentualne szkolenia wyrównawcze równolegle prowadzenie grup wsparcia dla osób pracujących.

14 Projekt Indywidualne ścieżki zatrudnienia jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie. Zakres dokształcania kandydatów do zatrudnienia Zakres dokształcania osoby zatrudnionej dotyczy przede wszystkim takich umiejętności jak: samodzielne przychodzenie do pracy orientacja przestrzenna w zakładach pracy orientacje czasowe tj. punktualne przybycie, dotrzymywanie czasu przerw, końca pracy, rozwój rozumienia przebiegu pracy wyuczenie konkretnych czynności powierzonych pracownikowi

15 Projekt Indywidualne ścieżki zatrudnienia jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie. wyuczenie tzw. umiejętności społecznych (radzenie sobie z krytyką, współpraca w zespole, wyrażania zainteresowań, zadawanie pytań, zaradność życiowa, budowanie relacji, komunikowanie się ze współpracownikami, itp.) rozwinięcie rozumienia dla pracy, utwierdzenie we własnej motywacji w razie potrzeby poinformowanie współpracowników o możliwościach komunikacji z niepełnosprawnym pracownikiem

16 Projekt Indywidualne ścieżki zatrudnienia jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie. Standardy pracy Job Coacha W relacjach trener – klient podmiotowość klienta oparta na otwartości, szczerości, wzajemnym zaufaniu partnerskie współdziałanie potrzeba dobrej znajomości klienta przy poszanowaniu jego prawa do prywatności (tajemnica) indywidualne Plany Rozwoju Tworzenie relacji między trenerem a osobą wspieraną musi być procesem ciągłym, dobrowolnym i konsekwentnym

17 Projekt Indywidualne ścieżki zatrudnienia jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie. Standardy pracy Job Coacha W relacjach trener – pracodawca trener jest coachem pracownika a nie pracownikiem pracodawcy trener modeluje prawidłowe relacje w miejscu pracy trener negocjuje (rozsądne dostosowanie warunków zatrudnienia i pracy, przeciwdziałanie konfliktom w zespole pracowniczym) trener posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na wyjaśnianie wątpliwości pracodawcy, rodziny, zasady komunikacji z osobą niepełnosprawną trener tworzy pozytywny wizerunek klienta jako pracownika

18 Projekt Indywidualne ścieżki zatrudnienia jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie. Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Projekt Indywidualne ścieżki zatrudnienia jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany."

Podobne prezentacje


Reklamy Google