Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Działania służące wydłużaniu aktywności zawodowej MODEL ZATRUDNIENIA WSPOMAGANEGO OSÓB PO 45 ROKU ŻYCIA - WIEK GORĄCEGO ZIEMNIAKA projekt innowacyjny z.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Działania służące wydłużaniu aktywności zawodowej MODEL ZATRUDNIENIA WSPOMAGANEGO OSÓB PO 45 ROKU ŻYCIA - WIEK GORĄCEGO ZIEMNIAKA projekt innowacyjny z."— Zapis prezentacji:

1 Działania służące wydłużaniu aktywności zawodowej MODEL ZATRUDNIENIA WSPOMAGANEGO OSÓB PO 45 ROKU ŻYCIA - WIEK GORĄCEGO ZIEMNIAKA projekt innowacyjny z komponentem ponadnarodowym Projekt Indywidualne ścieżki zatrudnienia jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie.

2 Realizatorzy Projekt Indywidualne ścieżki zatrudnienia jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie. Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych Polska Kynnys Ry Turun toimikunta Finlandia

3 Idea projektu Projekt Indywidualne ścieżki zatrudnienia jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie. Powstała w oparciu o wieloletnie doświadczenie ERKON w realizacji usług na rzecz osób niepełnosprawnych -doradztwo zawodowe - wsparcie psychologiczne -szkolenia zawodowe -pośrednictwo pracy IDEA ZMIAN – stworzenie nowego modelu zatrudnienia

4 TRADYCYJNY MODEL ZATRUDNIENIA PRZESZKOLIĆ ZATRUDNIĆ Model, który powstał został wzbogacony o element wzmocnienia i utrzymania MODEL WIEK GORĄCEGO ZIEMNIAKA WYSZKOLIĆ ZATRUDNIĆ WZMOCNIĆ UTRZYMAĆ Projekt Indywidualne ścieżki zatrudnienia jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie.

5 Projekt Indywidualne ścieżki zatrudnienia jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie. Grupy docelowe 1.ODBIORCY INNOWACJI: 32 osoby długotrwale bezrobotne i nieaktywne zawodowo w wieku powyżej 45 lat, w tym 22 osoby niepełnosprawne Faza testowania: 8 OSÓB ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY 24 OSOBY NIEAKTYWNE ZAWODOWO 2.UŻYTKOWNICY INNOWACJI: - publiczne i niepubliczne instytucje rynku pracy - pracodawcy Faza testowania: POWIATOWY URZĄD PRACY W ELBLĄGU ELBLĄSKA RADA KONSULTACYJNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 30 PRACODAWCÓW

6 Projekt Indywidualne ścieżki zatrudnienia jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie.

7 Projekt Indywidualne ścieżki zatrudnienia jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie.

8 Projekt Indywidualne ścieżki zatrudnienia jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie.

9 Projekt Indywidualne ścieżki zatrudnienia jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie. Life trening zdobywanie /odbudowywanie umiejętności życiowych. Life coaching wzmacniający proces wykorzystywania nabytych umiejętności życiowych oraz stwarzający warunki do samodzielnego rozwiązywania trudnych sytuacji życiowych, napotykanych przez Odbiorcę Innowacji. Job trening dotyczy wszelkich działań nakierowanych na zdobywanie umiejętności pracowniczych i zawodowych. Trening może dotyczyć ogólnych umiejętności pracowniczych oraz specyficznych umiejętności wykorzystywanych w pracy na danym stanowisku. Trening ma charakter formalny (kurs, warsztat) oraz nieformalny (wsparcie trenera pracy). Job coaching wzmacniający proces utrwalania i pogłębiania umiejętności pracowniczo- zawodowych. Job coaching realizowany będzie, w trakcie indywidualnych zajęć z doradcą zawodowym.

10 Projekt Indywidualne ścieżki zatrudnienia jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie. TRENING – COACHING?

11 Grupa robocza ds. opracowania produktu Projekt Indywidualne ścieżki zatrudnienia jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie. BARBARA DYRLA PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA ELBLĄGA DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MARIA MACIEJSKA MIEJSKI ZESPÓŁ DS. REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ ON - DYREKTOR IWONA RADEJ POWIATOWY URZĄD PRACY W ELBLĄGU – DYREKTOR MAŁGORZATA ROMANIUK WARMIŃSKO – MAZURSKI SEJMIK ON – KOORDYNATOR BIURA MAGDALENA STERNICKA UNIWERSYTET WARMIŃSKO - MAZURSKI – PRACOWNIK DYDAKTYCZNO – NAUKOWY ALICJA ZAJĄCZKOWSKA PREPOST CONSULTING – EKSPERT DS. BUDOWANIA STRATEGII HALINA ZYGNERSKA REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ - KIEROWNIK BIURA DS. ON WOJCIECH ZALEWSKI FUNDACJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ATUT – PREZES KRZYSZTOF GRABLEWSKI, ELIZA POPŁAWSKA – JODKO, ANNA TRZUSKOLAS, BEATA WRZOSEK ELBLĄSKA RADA KONSULTACYJNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

12 Projekt Indywidualne ścieżki zatrudnienia jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie. Dziękuję za uwagę Eliza Popławska – Jodko Dyrektor Elbląskiej Rady Konsultacyjnej Osób Niepełnosprawnych


Pobierz ppt "Działania służące wydłużaniu aktywności zawodowej MODEL ZATRUDNIENIA WSPOMAGANEGO OSÓB PO 45 ROKU ŻYCIA - WIEK GORĄCEGO ZIEMNIAKA projekt innowacyjny z."

Podobne prezentacje


Reklamy Google