Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ w laboratorium analitycznym (cz. II) DOKUMENTACJA wykład dla studentów V roku specjalizacji Analiza i Ocena Żywności dr inż.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ w laboratorium analitycznym (cz. II) DOKUMENTACJA wykład dla studentów V roku specjalizacji Analiza i Ocena Żywności dr inż."— Zapis prezentacji:

1 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ w laboratorium analitycznym (cz. II) DOKUMENTACJA wykład dla studentów V roku specjalizacji Analiza i Ocena Żywności dr inż. Maciej Wojtczak Politechnika Łódzka Instytut Chemicznej Technologii Żywności

2 System zarządzania jakością w laboratorium Dr inż. Maciej Wojtczak2 PN-EN ISO/IEC 17025 1999 Jeżeli laboratorium badawcze spełnia wymagania normy PN-EN ISO 17025 to badania wykonuje w systemie jakości, który spełnia także wymagania ISO 9001 lub ISO 9002 (obecnie ISO 9001 2000)

3 System zarządzania jakością w laboratorium Dr inż. Maciej Wojtczak3 SYSTEM JAKOŚCI Zarządzanie jakością Dokumentacja Audity wewnętrzne

4 System zarządzania jakością w laboratorium Dr inż. Maciej Wojtczak4 DOKUMENTACJA DOKUMENTACJA umożliwia komunikowanie zamiarów i spójności działań. Tworzenie dokumentacji nie może być celem samym w sobie, ale ma służyć zwiększaniu wartości firmy (zarządzania)

5 System zarządzania jakością w laboratorium Dr inż. Maciej Wojtczak5 DOKUMENTACJA Przyczynia się do: Osiągania zgodności z wymaganiami klienta i do doskonalenia jakości Zapewniania odpowiedniego szkolenia Zapewniania powtarzalności i identyfikowalności Dostarczanie dowodu obiektywnego Oceny skuteczności i ciągłej przydatności systemu zarządzania jakością

6 System zarządzania jakością w laboratorium Dr inż. Maciej Wojtczak6 RODZAJE DOKUMENTÓW KSIĘGA JAKOŚCI – dostarcza spójnych informacji (zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz) o systemie zarządzania jakością laboratorium PLANY JAKOŚCI – dostarczają informacji jak system jakości jest stosowany do określonego działania

7 System zarządzania jakością w laboratorium Dr inż. Maciej Wojtczak7 RODZAJE DOKUMENTÓW OGÓLNE PROCEDURY (QAG) – zawierają informacje jak wykonywać działania – dotyczą całego laboratorium INSTRUKCJE OPERACYJNE (SOP) – zawierają informacje jak wykonać konkretne jednostkowe działania

8 System zarządzania jakością w laboratorium Dr inż. Maciej Wojtczak8 RODZAJE DOKUMENTÓW ZAPISY – dostarczają dowody obiektywne o wykonanych działaniach lub osiągniętych wynikach –ZAPIS – dokument, w którym przedstawiono uzyskane wyniki lub dowody przeprowadzonych działań

9 System zarządzania jakością w laboratorium Dr inż. Maciej Wojtczak9 NADZÓR NAD DOKUMENTAMI Laboratorium powinno ustalić i utrzymywać procedury nadzorowania wszystkich dokumentów, które stanowią składniki systemu jakości.

10 System zarządzania jakością w laboratorium Dr inż. Maciej Wojtczak10 NADZÓR NAD DOKUMENTAMI Zatwierdzanie i wydawanie dokumentów –Wszystkie dokumenty powinny być przeglądane i zatwierdzane do stosowania przez upoważniony personel przed ich wydaniem –Należy ustanowić dostępną listę identyfikującą aktualny status zmian i dystrybucję dokumentów w systemie jakości, aby uniemożliwić stosowanie dokumentów nieważnych i nieaktualnych

11 System zarządzania jakością w laboratorium Dr inż. Maciej Wojtczak11 NADZÓR NAD DOKUMENTAMI Należy zapewnić: –We wszystkich miejscach, gdzie wykonywane są działania dostępne autoryzowane wydania właściwych dokumentów –Okresowe przeglądy dokumentów i ich aktualizacje –Usuwanie nieważnych dokumentów tam gdzie są stosowane i ich archiwizację

12 System zarządzania jakością w laboratorium Dr inż. Maciej Wojtczak12 NADZÓR NAD DOKUMENTAMI Dokumenty systemu jakości w laboratorium powinny być jednoznacznie zidentyfikowane. Identyfikacja powinna obejmować: –Data wydania –Oznaczenie nowelizacji (wersja) –Numerację stron i ogólną liczbę stron (lub znak końca dokumentu) –Instancję wydającą

13 System zarządzania jakością w laboratorium Dr inż. Maciej Wojtczak13 NADZÓR NAD ZAPISAMI Laboratorium powinno ustanowić i utrzymywać procedury dotyczące identyfikacji, gromadzenia, oznaczania, dostępu, katalogowania, przechowywania, utrzymywania oraz niszczenia zapisów dotyczących jakości i zapisów technicznych Wszystkie zapisy powinny być czytelne oraz przechowywane tak aby były łatwe do odszukania.

14 System zarządzania jakością w laboratorium Dr inż. Maciej Wojtczak14 NADZÓR NAD ZAPISAMI Zapisy powinny być przechowywane w sposób zapewniający bezpieczeństwo i poufność Powinien być ustalony okres przechowywania zapisów Laboratorium powinno mieć procedury dotyczące ochrony oraz tworzenia kopii bezpieczeństwa zapisów przechowywanych elektronicznie oraz ich zabezpieczenia.

15 System zarządzania jakością w laboratorium Dr inż. Maciej Wojtczak15 KSIĘGA JAKOŚCI Dokument (informacja i jej nośnik) w którym określono system zarządzania jakością laboratorium

16 System zarządzania jakością w laboratorium Dr inż. Maciej Wojtczak16 Wymagania dotyczące zarządzania wg. PN-EN 17025 (Rozdział 4) 4.1 Organizacja 4.2 System jakości 4.3 Nadzór nad dokumentami 4.4 Przegląd zamówień, ofert i umów 4.5 Podwykonawstwo badań i wzorcowań 4.6 Zakupy usług i dostaw 4.7 Obsługa klienta

17 System zarządzania jakością w laboratorium Dr inż. Maciej Wojtczak17 Wymagania dotyczące zarządzania (R.4) 4.8 Skargi 4.9 Nadzorowanie niezgodnych z wymaganiami badań (wzorcowań) 4.10 Działania korygujące 4.11 Działania zapobiegawcze 4.12 Nadzór nad zapisami 4.13 Audity wewnętrzne 4.14 Przeglądy zarządzania

18 System zarządzania jakością w laboratorium Dr inż. Maciej Wojtczak18 Wymagania techniczne (R.5) Personel Warunki lokalowe i środowiskowe Wyposażenie Kompetencje techniczne

19 System zarządzania jakością w laboratorium Dr inż. Maciej Wojtczak19 KSIĘGA JAKOŚCI Informuje jakie systematyczne działania podejmowane są przez przedsiębiorstwo w celu sprecyzowania wymagań jakościowych stawianych jego wyrobom czy usługom oraz co należy czynić aby sprostać tym wymaganiom KJ stanowi wizytówkę przedsiębiorstwa powinna w najlepszy sposób prezentować przedsiębiorstwo (pion/dział)

20 System zarządzania jakością w laboratorium Dr inż. Maciej Wojtczak20 FUNKCJE KSIĘGI JAKOŚCI Charakterystyka oferowanych usług Prezentacja struktury organizacyjnej, form zarządzania i polityki jakościowej laboratorium Prezentacja elementów SJ i relacji między nimi Spełnienie podstawowego warunku akredytacji Ważne źródło informacji wewnątrzzakładowej

21 System zarządzania jakością w laboratorium Dr inż. Maciej Wojtczak21 Struktura formalna Księgi Jakości STRONA TYTUŁOWA –Pełna nazwa instytucji będącej właścicielem księgi –Nazwa komurki, której dotyczy odnośna księga jakości –Identyfikator księgi jakości –Nazwisko osoby odpowiedzialnej za treść oraz aktualizację –Datę wydania (poszczególnych dokumentów) –Nazwisko i podpis osoby zatwierdzającej KJ (dokumenty)

22 System zarządzania jakością w laboratorium Dr inż. Maciej Wojtczak22 Struktura formalna Księgi Jakości NASTĘPNA STRONA –Spis treści całej księgi jakości STRONY TYTUŁOWE ROZDZIAŁÓW –Nazwę instytucji –Numer rozdziału, ilość stron w rozdziale, numer bieżącej strony –Numer wersji –Pełny i aktualny spis treści rozdziału wraz z podaniem ilości stron w danym podrozdziale. –Podpis osoby zatwierdzającej

23 System zarządzania jakością w laboratorium Dr inż. Maciej Wojtczak23 Aktualizacja Księgi Jakości Księga Jakości jest obiektywną i zawsze aktualną dokumentacją laboratorium. Zaleca się opracowanie i umieszczenie w księdze wykazu zmian.

24 System zarządzania jakością w laboratorium Dr inż. Maciej Wojtczak24 Cechy dobrej dokumentacji 1.Celowa (aby osiągnąć postawione cele jakościowe) 2.Kompletna (obejmuje wszystkie istotne aspekty mające wpływ na jakość naszych usług) 3.Aktualna (zawiera zmiany i usprawniania, względnie działania korygujące) 4.Odnajdywalna (przejrzysta identyfikacja i dobre archiwum)


Pobierz ppt "SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ w laboratorium analitycznym (cz. II) DOKUMENTACJA wykład dla studentów V roku specjalizacji Analiza i Ocena Żywności dr inż."

Podobne prezentacje


Reklamy Google