Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zarządzanie 1. Zarządzanie Zarządzanie 2. Cztery podstawowe funkcje w procesie zarządzania. Cztery podstawowe funkcje w procesie zarządzania.Cztery podstawowe.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zarządzanie 1. Zarządzanie Zarządzanie 2. Cztery podstawowe funkcje w procesie zarządzania. Cztery podstawowe funkcje w procesie zarządzania.Cztery podstawowe."— Zapis prezentacji:

1 Zarządzanie 1. Zarządzanie Zarządzanie 2. Cztery podstawowe funkcje w procesie zarządzania. Cztery podstawowe funkcje w procesie zarządzania.Cztery podstawowe funkcje w procesie zarządzania. 3. Rodzaje zarządzania. Rodzaje zarządzania.Rodzaje zarządzania. 4. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Zarządzanie zasobami ludzkimi.Zarządzanie zasobami ludzkimi. 5. Zarządzanie Marketingowe Zarządzanie MarketingoweZarządzanie Marketingowe 6.Zarządzanie strategiczne. Zarządzanie strategiczne.Zarządzanie strategiczne. 7.Zarządzanie operacyjne. Zarządzanie operacyjne.Zarządzanie operacyjne.

2 Zarządzanie Zarządzanie to ogół działań zmierzających do efektywnego wykorzystania zespołów ludzkich i środków materialnych, podejmowanych w celu osiągnięcia wcześniej sformułowanych założeń. Spis treści

3 W procesie zarządzania można wyróżnić cztery podstawowe funkcje: Planowanie (Planning) - określenie celów dla firmy/ przedsiębiorstwa Planowanie (Planning) - określenie celów dla firmy/ przedsiębiorstwa Organizowanie (Organizing) - określenie różnych stanowisk, zakres kompetencji i ich odpowiedzialności oraz relacje czy też powiązania pomiędzy nimi Organizowanie (Organizing) - określenie różnych stanowisk, zakres kompetencji i ich odpowiedzialności oraz relacje czy też powiązania pomiędzy nimi Kierowanie (Directing) - wydawanie odpowiednich poleceń, rozkazów Kierowanie (Directing) - wydawanie odpowiednich poleceń, rozkazów Spis treści

4 Kontrolowanie (Controlling) - sprawdzanie poprzez kontrole budżetów, raportów, wizytacje oraz przegląd sytuacji obejmującej wykonywanie wydawanych poleceń służbowych i osiąganych wytyczonych wcześniej celów Kontrolowanie (Controlling) - sprawdzanie poprzez kontrole budżetów, raportów, wizytacje oraz przegląd sytuacji obejmującej wykonywanie wydawanych poleceń służbowych i osiąganych wytyczonych wcześniej celów W ramach każdej z tych funkcji zarządca może wykorzystywać określone zbiory instrumentów, służących do ich realizacji. Spis treści

5 W zależności od obszaru rozróżnia się zarządzanie: - personelem (zasobami ludzkimi), - produkcją, - marketingiem (zarządzanie marketingowe). Z punktu widzenia horyzontu czasowego i rangi podejmowanych decyzji wyodrębnia się zarządzanie: operacyjne (bieżące) oraz strategiczne. Spis treści

6 Zarządzanie zasobami ludzkimi. Zarządzanie zasobami ludzkimi (inaczej zarządzanie personelem, funkcja personalna lub Human Resource Management) – termin ten można ogólnie zdefiniować jako strategiczną, jednorodną i spójną metodę kierowania najcenniejszym z kapitałów każdej organizacji – ludźmi, którzy osobistym i zbiorowym wysiłkiem przyczyniają się do realizacji wszystkich założonych przez organizację celów, a tym samym umacniają jej przewagę nad konkurencją. Spis treści

7 Zarządzanie Produkcją. Zarządzanie produkcja-wyznaczanie celów w zakresie działalności produkcyjnej przedsiębiorstwa oraz powodowanie ich osiągania przez realizację podstawowych funkcji zarządzania, tj. planowania, organizowania pobudzania i kontrolowania. Spis treści

8 Zarządzanie produkcja obejmuje rozległą dziedzinę działalności ludzkiej, polegającą na przetwarzaniu surowców i materiałów za pomocą maszyn i urządzeń oraz przy pomocy ludzi w celu wytworzenia określonych wyrobów.Produkcja to podstawowa część działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. Spis treści

9 Zarządzanie Marketingowe Zarządzanie Marketingowe (ZM) = Zarządzanie popytem * jest oparte na ogólnej filozofii marketingowej jako działalności zmierzającej do osiągnięcia celów własnych przez aktywne kształtowanie rynku i jak najlepsze zaspokajanie potrzeb klienta (Altkorn, Kramer) *zadaniem ZM jest takie ukształtowanie popytu w jego strukturze i czasie, aby umożliwić realizację celów firmy (Ph. Kotler). Spis treści

10 Jako że organizacja jest powiązana z rynkami, na których funkcjonuje, to do zadań marketingu należy także zaliczyć kształtowanie: - warunków zakupu (materiałów, surowców, siły roboczej, towarów) - relacji wewnątrz firmy (marketing wewnętrzny) - relacji z otoczeniem (konkurentami, mediami, dostawcami, organizacjami społecznymi i samorządowymi Spis treści

11 Zarządzanie strategiczne. Zarządzanie strategiczne – to proces informacyjno-decyzyjny (wspomagany funkcjami planowania, organizacji i kontroli), którego celem jest rozstrzyganie o kluczowych problemach działalności przedsiębiorstwa, o jego przetrwaniu i rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływań otoczenia i węzłowych czynników własnego potencjału wytwórczego. Spis treści

12 Zarządzanie operacyjne. Zarządzanie operacyjne jest funkcją odpowiedzialną za wszystkie działania dotyczące wytwarzania produktu, którym mogą być zarówno dobra, jak i usługi; zarządzanie operacyjne odpowiada zatem za: gromadzenie rozmaitych składników wejściowych, gromadzenie rozmaitych składników wejściowych, przetwarzanie w produkty końcowe. przetwarzanie w produkty końcowe. Powyższa bardzo szeroka definicja wskazuje na olbrzymi zakres zarządzania operacyjnego, obejmujący takie elementy jak planowanie zasobów i środków, organizowanie, alokowanie zasobów itp. Spis treści

13 Dziękujemy za uwagę! Spis treści


Pobierz ppt "Zarządzanie 1. Zarządzanie Zarządzanie 2. Cztery podstawowe funkcje w procesie zarządzania. Cztery podstawowe funkcje w procesie zarządzania.Cztery podstawowe."

Podobne prezentacje


Reklamy Google