Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zarządzanie 1. Zarządzanie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zarządzanie 1. Zarządzanie"— Zapis prezentacji:

1 Zarządzanie 1. Zarządzanie
2. Cztery podstawowe funkcje w procesie zarządzania. 3. Rodzaje zarządzania. 4. Zarządzanie zasobami ludzkimi. 5. Zarządzanie Marketingowe 6.Zarządzanie strategiczne. 7.Zarządzanie operacyjne.

2 Zarządzanie Zarządzanie to ogół działań zmierzających do efektywnego wykorzystania zespołów ludzkich i środków materialnych, podejmowanych w celu osiągnięcia wcześniej sformułowanych założeń. Spis treści

3 W procesie zarządzania można wyróżnić cztery podstawowe funkcje:
Planowanie (Planning) - określenie celów dla firmy/ przedsiębiorstwa Organizowanie (Organizing) - określenie różnych stanowisk, zakres kompetencji i ich odpowiedzialności oraz relacje czy też powiązania pomiędzy nimi Kierowanie (Directing) - wydawanie odpowiednich poleceń, rozkazów Spis treści

4 Kontrolowanie (Controlling) - sprawdzanie poprzez kontrole budżetów, raportów, wizytacje oraz przegląd sytuacji obejmującej wykonywanie wydawanych poleceń służbowych i osiąganych wytyczonych wcześniej celów W ramach każdej z tych funkcji zarządca może wykorzystywać określone zbiory instrumentów, służących do ich realizacji. Spis treści

5 W zależności od obszaru rozróżnia się zarządzanie:
- personelem (zasobami ludzkimi), - produkcją, - marketingiem (zarządzanie marketingowe). Z punktu widzenia horyzontu czasowego i rangi podejmowanych decyzji wyodrębnia się zarządzanie: operacyjne (bieżące) oraz strategiczne. Spis treści

6 Zarządzanie zasobami ludzkimi.
Zarządzanie zasobami ludzkimi (inaczej zarządzanie personelem, funkcja personalna lub Human Resource Management) – termin ten można ogólnie zdefiniować jako strategiczną, jednorodną i spójną metodę kierowania najcenniejszym z kapitałów każdej organizacji – ludźmi, którzy osobistym i zbiorowym wysiłkiem przyczyniają się do realizacji wszystkich założonych przez organizację celów, a tym samym umacniają jej przewagę nad konkurencją. Spis treści

7 Zarządzanie Produkcją.
Zarządzanie produkcja-wyznaczanie celów w zakresie działalności produkcyjnej przedsiębiorstwa oraz powodowanie ich osiągania przez realizację podstawowych funkcji zarządzania, tj. planowania, organizowania pobudzania i kontrolowania. Spis treści

8 Zarządzanie produkcja obejmuje rozległą dziedzinę działalności ludzkiej, polegającą na przetwarzaniu surowców i materiałów za pomocą maszyn i urządzeń oraz przy pomocy ludzi w celu wytworzenia określonych wyrobów.Produkcja to podstawowa część działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. Spis treści

9 Zarządzanie Marketingowe
Zarządzanie Marketingowe (ZM) = Zarządzanie popytem * „jest oparte na ogólnej filozofii marketingowej jako działalności zmierzającej do osiągnięcia celów własnych przez aktywne kształtowanie rynku i jak najlepsze zaspokajanie potrzeb klienta” (Altkorn, Kramer) *”zadaniem ZM jest takie ukształtowanie popytu w jego strukturze i czasie, aby umożliwić realizację celów firmy” (Ph. Kotler). Spis treści

10 Jako że organizacja jest powiązana z rynkami, na których funkcjonuje, to do zadań marketingu należy także zaliczyć kształtowanie: - warunków zakupu (materiałów, surowców, siły roboczej, towarów) - relacji wewnątrz firmy (marketing wewnętrzny) - relacji z otoczeniem (konkurentami, mediami, dostawcami, organizacjami społecznymi i samorządowymi Spis treści

11 Zarządzanie strategiczne.
Zarządzanie strategiczne – to proces informacyjno-decyzyjny (wspomagany funkcjami planowania, organizacji i kontroli), którego celem jest rozstrzyganie o kluczowych problemach działalności przedsiębiorstwa, o jego przetrwaniu i rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływań otoczenia i węzłowych czynników własnego potencjału wytwórczego. Spis treści

12 Zarządzanie operacyjne.
Zarządzanie operacyjne jest funkcją odpowiedzialną za wszystkie działania dotyczące wytwarzania produktu, którym mogą być zarówno dobra, jak i usługi; zarządzanie operacyjne odpowiada zatem za: gromadzenie rozmaitych składników wejściowych, przetwarzanie w produkty końcowe. Powyższa bardzo szeroka definicja wskazuje na olbrzymi zakres zarządzania operacyjnego, obejmujący takie elementy jak planowanie zasobów i środków, organizowanie, alokowanie zasobów itp. Spis treści

13 Dziękujemy za uwagę! Spis treści


Pobierz ppt "Zarządzanie 1. Zarządzanie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google