Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dobrze-lepiej-najlepiej Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dobrze-lepiej-najlepiej Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych."— Zapis prezentacji:

1 Dobrze-lepiej-najlepiej Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych

2 Projekt edukacyjny realizowany w naszej szkole w latach 2012-2013 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1.2: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

3 Cel główny: Wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów kl. I-III dostosowanego do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych Zadania: Zorganizowanie dodatkowych zajęć dla uczniów mających trudności w nauce Zorganizowanie zajęć dla uczniów szczególnie uzdolnionych Doposażenie bazy dydaktycznej szkoły

4 (Opieką objęto 13 dzieci)

5 (Opieką objęto 15 dzieci )

6 (Opieką objęto 17 dzieci)

7 Koło Młody naukowiec Zajęcia plastyczno - techniczne Koło dziennikarskie Kącik Malucha

8 (Opieką objęto 8 dzieci) Głównym celem zajęć było rozwijanie uzdolnień w zakresie nauk matematyczno- -przyrodniczych oraz poznawanie otaczającego świata poprzez obserwację i eksperymenty.

9 (Opieką objęto 8 dzieci) Głównym celem zajęć było kształcenie uzdolnień plastyczno-technicznych poprzez zapoznanie uczniów z różnymi technikami plastycznymi oraz rozwijanie ich aktywności twórczej.

10 (Opieką objęto 8 dzieci) Głównym celem zajęć było rozwijanie zdolności językowych poprzez kształtowanie umiejętności wypowiadania się w małych formach literackich oraz zwracanie uwagi na dbałość o kulturę języka.

11 Zakupiono nowoczesne pomoce dydaktyczne do przeprowadzanych zajęć na kwotę 12 000 zł.

12 60 godzin zajęć dla uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu 120 godzin zajęć logopedycznych 60 godzin zajęć gimnastyki korekcyjnej 120 godzin zajęć rozwijających uzdolnienia

13 Objęcie wsparciem 39 uczniów z klas I-III zgodnie z ich specyficznymi potrzebami edukacyjnymi i możliwościami rozwojowymi Poszerzenie oferty zajęć edukacyjnych dla dzieci Stworzenie w szkole warunków służących wspomaganiu indywidualnej pracy nauczyciela z uczniem poprzez wyposażenie bazy szkoły w nowoczesne pomoce dydaktyczne

14 Projektodawca: Dyrektor Prowadzący Szkołę Podstawową im. św. Franciszka z Asyżu w Poskwitowie - - Michał Znamirowski Dyrektor Szkoły Anna Rerak Koordynator projektu: Joanna Kowalska Autorzy projektu: Joanna Kowalska Marzena Kluza Prowadzący zajęcia: Teresa Orda Agnieszka Kukawka Monika Trzeciakiewicz Joanna Kowalska Marzena Kluza

15


Pobierz ppt "Dobrze-lepiej-najlepiej Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google