Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CZAS NA ROZWÓJ CZAS NA ROZWÓJ KOKSOWNIA PRZYJAŹŃ Sp. z o.o.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CZAS NA ROZWÓJ CZAS NA ROZWÓJ KOKSOWNIA PRZYJAŹŃ Sp. z o.o."— Zapis prezentacji:

1 CZAS NA ROZWÓJ CZAS NA ROZWÓJ KOKSOWNIA PRZYJAŹŃ Sp. z o.o.

2 31 lipca 2003 Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej zawiązał spółkę Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o., do której Zakłady Koksownicze "Przyjaźń" zostaną wniesione jako przedsiębiorstwo w trybie prywatyzacji bezpośredniej. 15 października 2003 Prezes Agencji Rozwoju Przemysłu zatwierdził "Plan Restrukturyzacji Zakładów Koksowniczych Przyjaźń" i ustalił termin zakończenia postępowania restrukturyzacyjnego na dzień 15.10.2005r 30 października 2003. Minister Skarbu Państwa dokonał otwarcia prywatyzacji bezpośredniej przedsiębiorstwa oraz ustanowił swego pełnomocnika ds. prywatyzacji. Z tym dniem ustał zarząd komisaryczny. Przedsiębiorstwo działa jako Zakłady Koksownicze "Przyjaźń" w Dąbrowie Górniczej w prywatyzacji. KALENDARIUM KOKSOWNIA PRZYJAŹŃ Sp. z o.o.

3 1 stycznia 2004 Zakłady Koksownicze Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej w prywatyzacji zostały wniesione w trybie prywatyzacji bezpośredniej do Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o.. Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o. rozpoczyna działalność produkcyjną. 6 września 2004 Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS wydał postanowienie o zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Koksowni Przyjaźń. 9 grudnia 2004 Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S. A. podjął decyzję o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. rok przed terminem. KALENDARIUM KOKSOWNIA PRZYJAŹŃ Sp. z o.o.

4 RESTRUKTURYZACJA RESTRUKTURYZACJA Restrukturyzacja zobowiązań publicznoprawnych. Restrukturyzacja zobowiązań cywilnoprawnych. Uregulowanie wszelkich zaległości publicznoprawnych nie podlegających restrukturyzacji. KOKSOWNIA PRZYJAŹŃ Sp. z o.o.

5 Kwota objęta restrukturyzacją: ponad 122 mln zł w tym wobec: Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 77 mln zł Urzędu Skarbowego (VAT) 36 mln zł PFRON 3 mln zł UM Dąbrowa Górnicza 5 mln zł (podatek od nieruchomości) RESTRUKTURYZACJA ZOBOWIĄZAŃ PUBLICZNOPRAWNYCH KOKSOWNIA PRZYJAŹŃ Sp. z o.o.

6 Dokonanie konwersji wierzytelności na udziały w kapitale zakładowym Spółki. Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 831 698 500 złotych. Objęcie udziałów przez 26 wierzycieli Koksowni RESTRUKTURYZACJA ZOBOWIĄZAŃ CYWILNOPRAWNYCH KOKSOWNIA PRZYJAŹŃ Sp. z o.o.

7 Łączna kwota spłaconych zobowiązań: 161.508.577 zł w tym wobec: Urzędu Miasta Urzędu Skarbowego. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych UREGULOWANIE ZOBOWIĄZAŃ CYWILNOPRAWNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH RESTRUKTURYZACJI KOKSOWNIA PRZYJAŹŃ Sp. z o.o.

8 UDZIAŁOWCY KOKSOWNI PRZYJAŹŃ Sp. z o.o. KOKSOWNIA PRZYJAŹŃ Sp. z o.o.

9 PERSPEKTYWY ROZWOJU PERSPEKTYWY ROZWOJU Realizacja opracowanej przez Zarząd Strategii Spółki na lata 2005-2016 w tym: Strategia rozwoju techniczno-technologicznego. Strategia handlowa Strategia wobec Spółek Zależnych. Uczestnictwo w Grupie Węglowo – Koksowej. KOKSOWNIA PRZYJAŹŃ Sp. z o.o.

10 CELE STRATEGII ROZWOJU TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNEGO Utrzymanie dotychczasowego poziomu produkcji koksu tj. 2,4 mln ton koksu rocznie. Dostosowanie urządzeń i techniki do wymogów BAT (Best Available Techniques). Uzyskanie pozwolenia zintegrowanego na eksploatacje instalacji technologicznych. Nowe działalności do uruchomienia w Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. KOKSOWNIA PRZYJAŹŃ Sp. z o.o.

11 STRATEGIA ROZWOJU TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNEGO Budowa baterii nr 5 o wydajności 0,7 mln ton koksu rocznie. Remonty odtworzeniowe czterech aktualnie eksploatowanych baterii koksowniczych. Modernizacja Wydziału Produkcji Węglopochodnych. Modernizacja oczyszczalni ścieków Modernizacja gospodarki energetycznej zapewniającej bezpieczeństwo energetyczne Spółki jednoczesną utylizacją gazów nadmiarowych. KOKSOWNIA PRZYJAŹŃ Sp. z o.o.

12 STRATEGIA ROZWOJU STRATEGIA ROZWOJU TECHNICZNO TECHNOLOGICZNEGO Łączna wartość inwestycji planowanych do 2016 roku wyniesie ok. 2,2 mld złotych. Wydatki inwestycyjne poniesione do końca 2007 roku wyniosą ok. 1 mld złotych KOKSOWNIA PRZYJAŹŃ Sp. z o.o.

13 STRATEGIA HANDLOWA Zabezpieczenie dostaw węgla koksującego poprzez zawarcie wieloletnich umów ok. 80 % ogółu dostaw z JSW S.A. (typ 35) ok. 20 % ogółu dostaw z Kompani Węglowej S.A., KWK Budryk i JSW S.A. (typ 34) KOKSOWNIA PRZYJAŹŃ Sp. z o.o.

14 STRATEGIA HANDLOWA Sprzedaż 80 % produkcji w ramach długoterminowych kontraktów eksportowych zawartych za pośrednictwem Polskiego Koksu S.A. ze stabilnymi i dużymi odbiorcami. Sprzedaż pozostałych 20 % produkcji w ramach kontraktów krajowych. KOKSOWNIA PRZYJAŹŃ Sp. z o.o.

15 KIERUNKI EKSPORTU KOKSU W 2004r KOKSOWNIA PRZYJAŹŃ Sp. z o.o.

16 STRATEGIA WOBEC SPÓŁEK ZALEŻNYCH Wzrost efektywności nadzoru właścicielskiego nad spółkami zależnymi w zakresie kontroli ich ekonomicznego wpływu na Koksownię. Pozyskanie inwestorów zewnętrznych, z pozostawieniem kontrolnego pakietu udziałów Koksowni w spółkach uznanych za mające dla niej znaczenie strategiczne. Prywatyzacja spółek nie uznanych za strategiczne. KOKSOWNIA PRZYJAŹŃ Sp. z o.o.

17 NOWE DZIAŁALNOŚCI Udział Koksowni w systemie handlu emisjami. Przerób surowego benzolu i smoły. Sprzedaż nadwyżek energii elektrycznej wyprodukowanej z własnego gazu koksowniczego. KOKSOWNIA PRZYJAŹŃ Sp. z o.o.

18 UCZESTNICTWO W GRUPIE WĘGLOWO – KOKSOWEJ. Zapewnienie stałych dostaw węgla koksowego wysokiej jakości z Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Optymalizacja inwestycji w Grupie Jednolita polityka handlowa. Obniżenie kosztów działalności. KOKSOWNIA PRZYJAŹŃ Sp. z o.o.

19 MISJA KOKSOWNI PRZYJAŹŃ Sp. z o.o.... dążenie do zrealizowania wszelkich działań techniczno – produkcyjnych, których celem jest osiągnięcie jakości niedostępnej dla konkurencji. … być konkurencyjnym i niezawodnym producentem koksu i wyrobów węglopochodnych, jednocześnie zmniejszając uciążliwość dla środowiska. … kształtowanie bezpiecznych warunków pracy na terenie Koksowni dla każdego pracownika. KOKSOWNIA PRZYJAŹŃ Sp. z o.o.


Pobierz ppt "CZAS NA ROZWÓJ CZAS NA ROZWÓJ KOKSOWNIA PRZYJAŹŃ Sp. z o.o."

Podobne prezentacje


Reklamy Google