Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

O co toczy się gra wokół polskiego górnictwa? Konferencja Prasowa Ministerstwo Gospodarki 18 stycznia 2007.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "O co toczy się gra wokół polskiego górnictwa? Konferencja Prasowa Ministerstwo Gospodarki 18 stycznia 2007."— Zapis prezentacji:

1 O co toczy się gra wokół polskiego górnictwa? Konferencja Prasowa Ministerstwo Gospodarki 18 stycznia 2007

2 Strategia dla górnictwa Strategia jest dokumentem wyznaczającym kierunki rozwoju branży i możliwe warianty postępowania rządu w zmieniających się warunkach rynkowych. Jej celem jest zapewnienie dobrej kondycji ekonomicznej górnictwa do 2015 roku

3 Strategia dla górnictwa Strategia nie jest szczegółowym planem działań w konkretnych spółkach czy kopalniach Przygotowanie strategii jest obowiązkiem rządu i to rząd ponosi za nią odpowiedzialność. Mieliśmy obowiązek przeprowadzić proces opiniowania i taki proces został bardzo rzetelnie przeprowadzony Nie wolno w imię doraźnych potrzeb i interesów podkopywać strategii dla całej branży.

4 Strategia dla górnictwa Proces opiniowania: Zamiast miesiąca, cztery miesiące Wielogodzinne robocze spotkania, na których związkowcy wyrażali opinię o Strategii Wiele z ich uwag znalazło się w treści Strategii

5 Czego chcą związkowcy? Zakazu powiązania systemu premiowania z wydajnością pracy i wynikami ekonomicznymi kopalń Zakazu dostosowania zdolności produkcyjnych górnictwa do możliwości opłacalnej sprzedaży – decyzje w spółkach Zakazu prywatyzacji jakichkolwiek aktywów w górnictwie do roku 2015

6 Czego chcą związkowcy? Podporządkowania polityki energetycznej Państwa interesom górnictwa Utworzenia wielkiej grupy kapitałowej Polski Węgiel Dalszego dotowania górnictwa z pieniędzy podatników

7 Postulaty nie do przyjęcia Takie żądania związkowców nie mogą się znaleźć w strategii, bo są to propozycje antyrozwojowe i groźne dla całego górnictwa. Niektóre z tych zapisów mogą być atrakcyjne na krótką metę, ale w dłuższej perspektywie są dla branży bardzo szkodliwe

8 Płaca a praca Płaca musi być powiązana z wynikami pracy. To jest fundament ekonomii. Nie może być tak, że sztywne zobowiązania płacowe, oderwane od sytuacji firmy doprowadzą kopalnię w okresie dekoniunktury do bankructwa. Wprowadzenie takiego zapisu jak chcą związkowcy mogłoby doprowadzić do zamykania kopalń

9 Prywatyzacja Zakaz prywatyzacji w przyszłości może uniemożliwić niezbędne działania ratujące przedsiębiorstwo, na przykład poprzez pozyskanie kapitału z giełdy na modernizacje kopalni, czy zwiększenie poziomu bezpieczeństwa.

10 Polski Węgiel Restrukturyzacja górnictwa kosztowała Polskę od roku 1990 prawie 50 miliardów złotych. Jeszcze jedna restrukturyzacja, jest niepotrzebna i najzwyczajniej nie stać nas na nią. Utworzenie Polskiego Węgla spowodowałoby radykalne pogorszenie kondycji zdrowych przedsiębiorstw takich jak kopalnia Bogdanka czy Katowicki Holding Węglowy

11 Dotowanie górnictwa Pomoc publiczna w Unii Europejskiej jest bardzo silnie ograniczona Budżetu Państwa nie stać na kolejne miliardy wydane na jedną tylko branżę

12 Strajk? Strajk w obecnej sytuacji byłby nielegalny i zabójczy dla niektórych kopalń. Referendum w kopalniach jest przeprowadzone nierzetelnie.

13 Strajk? Ustawa nie przewiduje prawa do strajku z powodu odmiennej opini związku na temat konkretnych sformułowań w dokumencie rządowym jakim jest Strategia Konsekwencją strajku bez podstawy prawnej jest brak wynagrodzenia za pracę w czasie strajku.

14 Dzienny koszt strajku Kompania Węglowa – 46 mln złotych Katowicki Holding Węglowy - 25 mln złotych Jastrzębska Spółka Węglowa - 15 mln złotych Kopalnia Budryk – 2 mln złotych

15 Dzienny koszt strajku Łączny, dzienny koszt strajku w samych kopalniach to około 90 milionów złotych

16 Inne konsekwencje strajku Kłopoty w koksowniach (0-2 dni zapasów) zagrożenie bezpowrotnym zniszczeniem – majątku o wartości kilku miliardów złotych. Efekt: roszczenia wobec spółek węglowych (koszt jednej baterii PLN 200 mln)

17 Inne konsekwencje strajku Brak dostaw do energetyki – wstrzymanie produkcji w elektrowniach i niedobór prądu w sieci elektroenergetycznej Wstrzymanie produkcji stali w hutach

18 Zyski Spółek Węglowych za 2006 r. vs jeden dzień strajku netto w milionach złotych

19 Jak przepada roczny zysk JSW 16 dni strajku KHW 3 dni i 4 godziny Budryk 2 dni i 2 godziny Kompania Węglowa 0 dni

20 Resume Przyjęcie Strategii dla górnictwa jest konieczne. Obecna Strategia rządu przeszła proces opiniowania przez związki zawodowe. Strategia dla górnictwa wytycza drogę rozwoju branży do 2015 roku, ale nie przesądza żadnych konkretnych decyzjach natury szczegółowej. Bezprawny strajk dziś jest ciosem w górników i naraża całą branżę, na ogromne niebezpieczeństwo.


Pobierz ppt "O co toczy się gra wokół polskiego górnictwa? Konferencja Prasowa Ministerstwo Gospodarki 18 stycznia 2007."

Podobne prezentacje


Reklamy Google