Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podstawy wyboru strategii marketingowej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podstawy wyboru strategii marketingowej"— Zapis prezentacji:

1 Podstawy wyboru strategii marketingowej

2 Pojęcie strategii marketingowej
K. von Clausewitz pod tym pojęciem rozumie „...zbiór działań prowadzących do spełnienia planu (np. bitwy, wojny, frontu)” C. Hayden przez strategię rozumie „...podejście do takiego wykorzystania zasobów w wyznaczonym przez konkurencję otoczeniu, aby było możliwe zrealizowanie wiązki celów danej organizacji” Wg. Ph. Kotlera strategia marketingowa jest to wybór celów, rodzajów zasad lub reguł, które w określonym czasie nadają kierunek marketingowym działaniom danego przedsiębiorstwa, wyznaczając rozmiary, kombinacje i sposoby alokacji środków, w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej( dyktowanej przez otoczenie i konkurentów)

3

4 2. Strategie marketingowe
Sposób postępowania przedsiębiorstwa na rynku zależy od obranych celów i warunków działania- czyli od atrakcyjności rynku oraz od pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa.

5 Ogół celów definiowanych w ramach strategii marketingowych można podzielić na 4 grupy:

6 Tab. 1 Normatywne strategie rozwoju przedsiębiorstwa
Strategie: 1 - ekspansji 2 - selektywnego rozwoju 3 - eksploatacji pozycji rynkowej i wycofywania się z rynku

7

8

9

10 3. FAZY PLANOWANIA MARKETINGOWEGO Budowę strategii marketingowej należy rozpocząć od wyróżnienia: a) planowania marketingowego strategicznego, b) planowania marketingowego operacyjnego.

11 4. Czynniki mające wpływ na wybór strategii marketingowej
A. Ogólny stan kondycji przedsiębiorstwa a w tym: zasoby rzeczowe, zasoby finansowe( w kasie, w banku, wierzytelności,zobowiązania), liczba i struktura personelu, stan portfela zamówień na produkty lub usługi,

12 4. Czynniki mające wpływ na wybór strategii marketingowej( c.d.)
B. Otoczenie konkurencyjne danego przedsiębiorstwa a w tym: klienci, dostawcy, konkurenci obecni, konkurenci potencjalni, substytuty wyrobów lub usług.

13 4. Czynniki mające wpływ na wybór strategii marketingowej( c.d.)
C. Makrootoczenie a w tym: demograficzne, ekonomiczne, społeczne, techniczno-technologiczne, międzynarodowe, prawne.

14 5. Użytkownicy analiz i strategii marketingowych
Do głównych użytkowników analiz i strategii marketingowych zalicza się: 1. kierownictwo przedsiębiorstwa (firmy)- dyrektor(prezes), z-cy , kier. działów 2. banki finansujące przedsiębiorstwo, 3. istniejący i potencjalni dostawcy, nabywcy i kooperanci, 4.faktyczni i potencjalni udziałowcy przedsiębiorstwa (szczególnie S.A.) 5. potencjalni inwestorzy, 6. inne podmioty i agendy( np: Agencje Rozwoju ,Agencje Restrukturyzacyjne, instytucje ubezpieczeniowe itp).


Pobierz ppt "Podstawy wyboru strategii marketingowej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google