Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Podstawy wyboru strategii marketingowej. 2 Pojęcie strategii marketingowej è K. von Clausewitz pod tym pojęciem rozumie...zbiór działań prowadzących.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Podstawy wyboru strategii marketingowej. 2 Pojęcie strategii marketingowej è K. von Clausewitz pod tym pojęciem rozumie...zbiór działań prowadzących."— Zapis prezentacji:

1 1 Podstawy wyboru strategii marketingowej

2 2 Pojęcie strategii marketingowej è K. von Clausewitz pod tym pojęciem rozumie...zbiór działań prowadzących do spełnienia planu (np. bitwy, wojny, frontu) è C. Hayden przez strategię rozumie...podejście do takiego wykorzystania zasobów w wyznaczonym przez konkurencję otoczeniu, aby było możliwe zrealizowanie wiązki celów danej organizacji è Wg. Ph. Kotlera strategia marketingowa jest to wybór celów, rodzajów zasad lub reguł, które w określonym czasie nadają kierunek marketingowym działaniom danego przedsiębiorstwa, wyznaczając rozmiary, kombinacje i sposoby alokacji środków, w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej( dyktowanej przez otoczenie i konkurentów)

3 3

4 4 2. Strategie marketingowe Sposób postępowania przedsiębiorstwa na rynku zależy od obranych celów i warunków działania- czyli od atrakcyjności rynku oraz od pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa.

5 5 Ogół celów definiowanych w ramach strategii marketingowych można podzielić na 4 grupy:

6 6 Tab. 1 Normatywne strategie rozwoju przedsiębiorstwa Strategie:1 - ekspansji 2 - selektywnego rozwoju 3 - eksploatacji pozycji rynkowej i wycofywania się z rynku

7 7

8 8

9 9

10 10 3. FAZY PLANOWANIA MARKETINGOWEGO Budowę strategii marketingowej należy rozpocząć od wyróżnienia: a) planowania marketingowego strategicznego, b) planowania marketingowego operacyjnego.

11 11 4. Czynniki mające wpływ na wybór strategii marketingowej è zasoby rzeczowe, è zasoby finansowe( w kasie, w banku, wierzytelności,zobowiązania), è liczba i struktura personelu, è stan portfela zamówień na produkty lub usługi, A. Ogólny stan kondycji przedsiębiorstwa a w tym:

12 12 4. Czynniki mające wpływ na wybór strategii marketingowej( c.d.) è klienci, è dostawcy, è konkurenci obecni, è konkurenci potencjalni, è substytuty wyrobów lub usług. B. Otoczenie konkurencyjne danego przedsiębiorstwa a w tym:

13 13 4. Czynniki mające wpływ na wybór strategii marketingowej( c.d.) è demograficzne, è ekonomiczne, è społeczne, è techniczno-technologiczne, è międzynarodowe, è prawne. C. Makrootoczenie a w tym:

14 14 5. Użytkownicy analiz i strategii marketingowych 1. kierownictwo przedsiębiorstwa (firmy)- dyrektor(prezes), z- cy, kier. działów 2. banki finansujące przedsiębiorstwo, 3. istniejący i potencjalni dostawcy, nabywcy i kooperanci, 4.faktyczni i potencjalni udziałowcy przedsiębiorstwa (szczególnie S.A.) 5. potencjalni inwestorzy, 6. inne podmioty i agendy( np: Agencje Rozwoju,Agencje Restrukturyzacyjne, instytucje ubezpieczeniowe itp). Do głównych użytkowników analiz i strategii marketingowych zalicza się:


Pobierz ppt "1 Podstawy wyboru strategii marketingowej. 2 Pojęcie strategii marketingowej è K. von Clausewitz pod tym pojęciem rozumie...zbiór działań prowadzących."

Podobne prezentacje


Reklamy Google