Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wniosek o kredyt technologiczny

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wniosek o kredyt technologiczny"— Zapis prezentacji:

1 Wniosek o kredyt technologiczny
BGK O/Olsztyn BGK – PEWNY PARTNER

2 Wzór wniosku WNIOSEK O KREDYT TECHNOLOGICZNY złotowy
Nr , data rejestracji * 1. Wnioskowana kwota kredytu w złotych słownie co stanowi równowartość ……………euro, według średniego kursu NBP na dzień 2. Przeznaczenie kredytu BGK – PEWNY PARTNER

3 3. Charakterystyka inwestycji technologicznej:
wartość kosztorysowa netto inwestycji (bez podatku VAT, ceł, opłat importowych i wszystkich innych kosztów inwestycji, które są odzyskiwane, refundowane lub kompensowane w jakikolwiek inny sposób) wartość kosztorysowa dotychczasowych nakładów netto cykl realizacji inwestycji (w miesiącach) termin rozpoczęcia realizacji inwestycji (miesiąc i rok) termin osiągnięcia planowanej zdolności produkcyjnej (usługowej) (miesiąc i rok) źródła finansowania inwestycji: kwota procent środki własne kredyty bankowe środki stanowiące uzyskaną pomoc publiczną ………………………… ……………………………… inne (podać jakie) BGK – PEWNY PARTNER

4 wskaźniki efektywności inwestycji: NPV IRR czas zwrotu
docelowy efekt gospodarczy w postaci produkcji w skali rocznej: ilość wartość 9) miejsce realizacji inwestycji (miasto): 10) podregion, w którym realizowana jest inwestycja, w rozumieniu Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS)*: 11) sektor, w jakim realizowana jest inwestycja technologiczna: . 4. Opis inwestycji, zawierający rzeczowy zakres inwestycji: BGK – PEWNY PARTNER

5 BGK – PEWNY PARTNER 5. Okres kredytowania (maks. 72 miesiące)
(od dnia uruchomienia kredytu do dnia ostatecznej spłaty) 6. Rodzaj kredytu: wypłacany jednorazowo do dnia **, wypłacany w transzach**: kwota do dnia , kwota do dnia . Ostateczny termin wykorzystania kredytu upływa w dniu 7. Sposób spłaty kredytu: w okresach jednomiesięcznych**, trzymiesięcznych** okres karencji w spłacie kredytu do 8. Odsetki płatne: w okresach miesięcznych **, trzymiesięcznych ** 9. Prawne zabezpieczenie spłaty kredytu technologicznego: BGK – PEWNY PARTNER

6 Wymagane dokumenty dołączane do wniosku o kredyt
Dokumenty dotyczące inwestycji technologicznej: opinia jednostki naukowej, centrum badawczo-rozwojowego lub stowarzyszenia naukowo-technicznego o zasięgu ogólnopolskim zawierająca opis nowej technologii potwierdzająca, że technologia, w oparciu o którą będzie realizowana inwestycja jest nową technologią (tj. stosowaną na świecie nie dłużej niż 5 lat) dokumenty dotyczące wystawcy opinii (stwierdzające jego status) Dokumenty dotyczące Wnioskodawcy: odpis z rejestru przedsiębiorców, zaświadczenie o nadaniu numeru Regon i NIP, aktualne zaświadczenie z urzędu skarbowego oraz ZUS Inne dokumenty wymienione we wniosku o kredyt (biznes plan inwestycji) BGK – PEWNY PARTNER

7 Opinia o nowej technologii
Wystawcy opinii Dodatkowe dokumenty Zakres opinii BGK – PEWNY PARTNER

8 Business plan inwestycji
Opis działalności Wnioskodawcy Opis i cel inwestycji Opis procesu produkcyjnego Analiza finansowa Analiza opłacalności inwestycji Zakres rzeczowy inwestycji Analiza rynku i konkurencji Strategia marketingowa BGK – PEWNY PARTNER

9 Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Olsztynie
Dziękuję za uwagę Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Olsztynie Ul. Pieniężnego 19 Tel BGK – PEWNY PARTNER


Pobierz ppt "Wniosek o kredyt technologiczny"

Podobne prezentacje


Reklamy Google