Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Most Wanted! Conference & Events Konsorcja producenckie REACH na przykładzie branży koksochemicznej w Polsce i w innych krajach europejskich Zbigniew.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Most Wanted! Conference & Events Konsorcja producenckie REACH na przykładzie branży koksochemicznej w Polsce i w innych krajach europejskich Zbigniew."— Zapis prezentacji:

1 1 Most Wanted! Conference & Events Konsorcja producenckie REACH na przykładzie branży koksochemicznej w Polsce i w innych krajach europejskich Zbigniew Robak Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu Konsorcjum Producentów Koksu Warszawa 22.10.2009

2 2 Most Wanted! Conference & Events Agenda: Branża koksownicza a system REACH Konsorcjum Producentów Koksu REACH for Coal Chemicals (R4CC) Korzyści ze wspólnego działania Podsumowanie

3 Profil produkcyjny zakładu koksowniczego Uzyski produktów koksowania: Koks ~ 75 % Gaz koksowniczy ~ 16,5 – 17,5 % Smoła koksownicza ~ 3,5 – 4,5 % Benzol koksowniczy ~ 1 % Amoniak ~ 0,4% (usuwany w poprzez produkcję siarczanu amonu lub rozkładany katalitycznie do azotu) Siarkowodór ~ 0,1 % (produkcja siarki lub kwasu siarkowego) Woda rozkładowa ~ 3% Piroliza węgla kamiennego w temperaturze rzędu 1000 o C w komorach koksowniczych, średnio ok. 20t węgla w jednej komorze i ok. 70 komór w baterii koksowniczej

4 4 Most Wanted! Conference & Events Smoła koksownicza Benzol koksowniczy Gaz koksowniczy (?) Fenolan sodu (?) Produkty koksowni podlegające rejestracji w systemie REACH: Substancje o słabo określonym lub zmiennym składzie (UVCB), wielkotonażowe produkcja powyżej 1000t/r:

5 5 Most Wanted! Conference & Events Produkty koksowni podlegające rejestracji w systemie REACH: Substancje o dobrze określonym składzie, związki chemiczne, których produkcja związana jest z oczyszczaniem gazu koksowniczego: Siarczan amonu Siarka Kwas siarkowy (?) Woda amoniakalna (?)

6 6 Most Wanted! Conference & Events Transportowane półprodukty wyodrębnione znacząco niższe koszty rejestracji niż w przypadku substancji zakres badań jak dla substancji o tonażu do 1 tony rocznie nie ma konieczności sporządzania raportu bezpieczeństwa oraz uzyskiwania zezwolenia, należy potwierdzić wykorzystanie półproduktu w ściśle kontrolowanych warunkach

7 7 Most Wanted! Conference & Events Członkowie Konsorcjum Producentów Koksu Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o. Kombinat Koksochemiczny Zabrze S.A. Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze Victoria S.A. Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o. Carbo – Koks Sp. z o.o. Petrochemia Blachownia S.A

8 8 Most Wanted! Conference & Events Konsorcjum Producentów Koksu Oferta Instytutu Deklaracja współdziałania Rejestracja wstępna Przygotowanie do współpracy Umowa Konsorcjum Powołanie Grupy Roboczej REACH, spotkania Kontakty z innymi zakładami koksowniczymi w Europie, ECC Opracowanie jednolitych dla całej branży kart charakterystyki Założenie strony internetowej Badania właściwości lotnych produktów koksowania

9 9 Most Wanted! Conference & Events Wzajemny przepływ informacji w KPK KONSORCJUM ZAKŁADÓW POLSKIE ZAKŁADY KOKSOWNICZE ZAKŁADY KOKSOWNICZE W UE UE AGENCJA CHEMIKALIÓW MINISTERSTWO GOSPODARKI KRAJOWE CENTRA ds. REACH ZEWNĘTRZNE LABORATORIA BADAWCZE PARTNER WIODĄCY W UE IChPW AKREDYTOWANE LABORATORIA BADAWCZE

10 10 Most Wanted! Conference & Events Rejestracja wstępna Koksownie zarejestrowały wstępnie: Gaz koksowniczy Smoła koksownicza Benzol koksowniczy Siarczan amonu Siarka

11 11 Most Wanted! Conference & Events Strona internetowa KPK

12 12 Most Wanted! Conference & Events REACH for Coal Chemicals (R4CC) konsorcjum producentów (importerów) produktów chemicznych pochodzenia węglowego, ponad 200 różnych substancji, obejmuje produkty koksownicze oraz koksochemiczne, z przerobu smoły koksowniczej i benzolu utworzenie komitetów technicznych dla opracowania dokumentacji rejestracyjnej dla każdej z substancji (półproduktu), organizowanie okresowych spotkań

13 13 Most Wanted! Conference & Events REACH for Coal Chemicals (R4CC) do współpracy zaprasza i koordynuje pracami Konsorcjum Firma Rütgers I krok, przystąpienie do konsorcjum, umowa z pre – rejestrującymi, dostęp do workroomu I na stronie internetowej, zaproszenie do udziału w spotkaniu rozpoczynającym współpracę II krok, podpisanie Deklaracji Przystąpienia, równoznaczne z akceptacją Umowy Konsorcjum i przystąpieniem do R4CC jako pełny członek, dostęp do workroomu II

14 14 Most Wanted! Conference & Events Strona internetowa R4CC

15 15 Most Wanted! Conference & Events Działania podjęte w R4CC określenie kryteriów i koordynowanie potwierdzenia identyczności substancji określenie wszystkich możliwych zastosowań smoły koksowniczej oraz benzolu, dla potwierdzenie rejestracji jako półproduktu transportowanego wybór wiodącego rejestrującego podjęcie działań na rzecz potwierdzenia stosowania smoły koksowniczej i benzolu w ściśle kontrolowanych warunkach

16 16 Most Wanted! Conference & Events sprawne i szybkie przygotowywanie wszystkich dokumentów, istotne obniżenie kosztów realizacji przedsięwzięcia poprzez wspólne, skoordynowane działania, wykonywanie tych samych działań dla różnych zakładów, uproszczony przepływ informacji pomiędzy zakładami w Polsce i za granicą oraz z Agencją Chemikaliów w Helsinkach, wspólna wymiana danych dotyczących produktów podlegających rejestracji na forum SIEF, NAJWAŻNIEJSZE niższe koszty przygotowania dokumentacji rejestracyjnej do wspólnego przedłożenia Korzyści z pracy w konsorcjum

17 17 Most Wanted! Conference & Events Pozostałe substancje do rejestracji Siarczan amonu (3 koksownie) deklaracja przystąpienia do Konsorcjum AGROFERT (FARM) jako członek pasywny Siarka (4 koksownie) deklaracja przystąpienia do konsorcjum CONCAWE jako członek pasywny

18 18 Most Wanted! Conference & Events Podsumowanie Przykład branży koksochemicznej pokazuje, że współpraca w konsorcjum daje dobre efekty zarówno w przypadku współpracy o zasięgu krajowym jak i europejskim Postęp prac nad przygotowaniem dokumentacji rejestracyjnej dla produktów przemysłu koksochemicznego jest zadawalający, Powodzenie zależy w głównej mierze od umiejętnego zbudowania niezbędnych struktur Konsorcjum oraz konsekwencji koordynującego współpracę

19 19 Most Wanted! Conference & Events Dziękuje za uwagę Zapraszam do dyskusji


Pobierz ppt "1 Most Wanted! Conference & Events Konsorcja producenckie REACH na przykładzie branży koksochemicznej w Polsce i w innych krajach europejskich Zbigniew."

Podobne prezentacje


Reklamy Google