Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOLECZNEJ W LUBLINIE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOLECZNEJ W LUBLINIE"— Zapis prezentacji:

1 REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOLECZNEJ W LUBLINIE
WSPÓŁPRACA OŚRODKA ADOPCYJNEGO Z INSTYTUCJAMI jako warunek powodzenia procesu adopcji

2 Współpraca Ośrodka Adopcyjnego z instytucjami
POWODZENIE ADOPCJI Czynniki ze strony instytucji Dobra współpraca wszystkich instytucji Wymiana informacji Szybkość i skuteczność podejmowanych decyzji Uregulowanie sytuacji prawnej dziecka w wieku, w którym jest największa szansa na przysposobienie Czynniki ze strony dziecka Czas adopcji Częstość zmian miejsc pobytu Okres separacji od rodziny biologicznej Rodzaj opieki w okresie separacji Czynniki ze strony kandydatów do przysposobienia  Integracja małżeństwa Plastyczność (tolerancja) Wiek rodziców Stan zdrowia Dojrzałość emocjonalna Współpraca Ośrodka Adopcyjnego z instytucjami

3 Współpraca Ośrodka Adopcyjnego z instytucjami
Kwalifikacja dziecka- adekwatna diagnoza, określenie specyfiki potrzeb dziecka pod kątem właściwego doboru rodziny Przygotowanie dziecka do adopcji Odpowiednie przygotowanie kandydatów do przysposobienia dziecka, trafna diagnoza predyspozycji osobowościowych Pomoc w procesie nawiązywania więzi Skuteczna pomoc udzielana na wniosek rodziny Urazowe doświadczenia: - zaniedbanie -maltretowanie Stan zdrowia Ilość rodzeństwa zgłaszanego razem z dzieckiem -zdolność dawania bez oczekiwania wzajemności -rozpoznanie własnych potrzeb -równowaga emocjonalna -przewaga pozytywnych emocji Właściwa motywacja (z nadmiaru a nie z braku) Poradzenie sobie z doświadczeniem straty Odpowiedni status materialny Gotowość do jawności Umiejętność korzystania z profesjonalnej pomocy Współpraca Ośrodka Adopcyjnego z instytucjami

4 Współpraca Ośrodka Adopcyjnego z instytucjami
ZESPÓŁ Mała grupa osób Wspólny cel Umiejętności niezbędne do realizacji celów Uzupełniające się kompetencje i role Odpowiedzialność za rezultat Współpraca Ośrodka Adopcyjnego z instytucjami

5 Współpraca Ośrodka Adopcyjnego z instytucjami
PRACA ZESPOŁOWA Wyznaczenie celów Podział kompetencji Ustalenie zasad pracy Podejmowanie i realizowanie decyzji i zamiarów Zapobieganie konfliktom Ocena osiągniętych celów i zadań Zmiana celów i sposobów ich realizacji jeśli zachodzi taka potrzeba Współpraca Ośrodka Adopcyjnego z instytucjami

6 Współpraca Ośrodka Adopcyjnego z instytucjami
WARTOŚĆ PRACY ZESPOŁOWEJ Synergia Informacja zwrotna, możliwość korekty błędów Aktywność zespołu Twórczość Stabilność, odpowiedzialność za decyzje

7 Współpraca Ośrodka Adopcyjnego z instytucjami
TRUDNOŚCI W PRACY ZESPOŁOWEJ • Podział kompetencji i zadań • Komunikacja • Konformizm • Dłuższy czas podejmowania decyzji i realizacji zadań • Rezygnacja z planów członków zespołu na rzecz planów grupy Współpraca Ośrodka Adopcyjnego z instytucjami

8 Współpraca Ośrodka Adopcyjnego z instytucjami
INSTYTUCJE BIORĄCE UDZIAŁ W PROCESIE ADOPCJI: 1 . Organizator rodzinnej pieczy zastępczej, placówka opiekuńczo- wychowawcza, rodziny zastępcze Posiedzenie zespołu, ocena sytuacji dziecka ustalenie działań w kierunku stabilizacji sytuacji życiowej dziecka Opiniowanie do sądu zasadności dalszego pobytu dziecka w pieczy zastępczej Ustalenie zasad współpracy z rodziną biologiczną dziecka, zgodnie z podjętymi działaniami na rzecz stabilizacji życiowej dziecka Współpraca Ośrodka Adopcyjnego z instytucjami

9 Współpraca Ośrodka Adopcyjnego z instytucjami
Zgłoszenie dziecka do Ośrodka Adopcyjnego Przygotowanie dokumentacji dziecka dot. informacji o stanie zdrowia, rozwoju, informacji o rodzicach, rodzeństwie Przygotowanie dziecka do zmiany sytuacji życiowej Wsparcie dziecka w sytuacji poznania rodziny Współpraca Ośrodka Adopcyjnego z instytucjami

10 Współpraca Ośrodka Adopcyjnego z instytucjami
2. Ośrodek Adopcyjny Diagnoza, przygotowanie i zakwalifikowanie kandydatów na rodziców adopcyjnych Przyjęcie zgłoszenia dziecka Sporządzenie karty dziecka w oparciu o dostarczone dokumenty Diagnoza psychologiczno- pedagogiczna dziecka Kwalifikacja dziecka do przysposobienia ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dziecka w kontekście prawidłowego doboru rodziny adopcyjnej Dobór rodziny właściwej ze względu na potrzeby dziecka Współpraca Ośrodka Adopcyjnego z instytucjami

11 Współpraca Ośrodka Adopcyjnego z instytucjami
Zgłoszenie dziecka, dla którego nie ma rodziny w lokalnym Ośrodku Adopcyjnym do Wojewódzkiego Banku Danych, ewentualnie do CBD Uczestniczenie w I spotkaniu rodzice- dziecko Wsparcie rodziny Pomoc w przygotowaniu wniosku i dokumentacji do Sądu Wsparcie w okresie preadopcji Pomoc postadopcyjna Współpraca Ośrodka Adopcyjnego z instytucjami

12 Współpraca Ośrodka Adopcyjnego z instytucjami
3. Ośrodek Pomocy Społecznej Uczestniczenie w posiedzeniu zespołu i ustaleniu działań w kierunku stabilizacji sytuacji życiowej dziecka Ustalenie zasad współpracy z rodziną biologiczną dziecka, zgodnie z podjętymi działaniami na rzecz stabilizacji życiowej dziecka Przygotowanie rodziny biologicznej do zmian związanych ze zmianą sytuacji dziecka Udostępnienie informacji dot. rodziny biologicznej n. t. stanu zdrowia, chorób, uzależnień mających wpływ na funkcjonowanie adoptowanego dziecka W przypadku uregulowania sytuacji dziecka modyfikacja planu pracy z rodziną

13 Współpraca Ośrodka Adopcyjnego z instytucjami
4. Sąd Uregulowanie sytuacji prawnej dziecka umożliwiającej przysposobienie Ustalenie opieki prawnej Przyjęcie wniosku o przysposobienie wraz z załączoną dokumentacją Wydanie zarządzenia tymczasowego w sprawie przejęcia bezpośredniej pieczy przez wnioskodawców nad małoletnim Określenie nadzoru Ośrodka Adopcyjnego nad przebiegiem okresu styczności. Orzeczenie w sprawie wniosku o przysposobienie dziecka

14 Współpraca Ośrodka Adopcyjnego z instytucjami
Dr Antonio D’ Andrea Z adopcją dziecka jest jak z wybieraniem się w podróż: by osiągnąć sukces, trzeba poświęcić czas na przygotowania. W procesie adopcji czasem tym jest ,,czas oczekiwania”- okres który zaczyna się od podjęcia decyzji przez parę małżeńską i trwa do spotkania z dzieckiem. W tym czasie oczekiwania para małżeńska i dziecko spotykają na swojej drodze profesjonalistów – ,,konstruktorów mostów”. Nie można zbudować mostu inaczej, niż zaczynając od dwóch punktów oparcia, będących podstawą dla rozpiętych pomiędzy nimi i łączących się w jednym miejscu przęseł. Współpraca Ośrodka Adopcyjnego z instytucjami

15 Współpraca Ośrodka Adopcyjnego z instytucjami
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Barbara Paczos Kierownik Ośrodka Adopcyjnego w Lublinie


Pobierz ppt "REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOLECZNEJ W LUBLINIE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google