Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Społeczny kontekst przebiegu rehabilitacji Wykład III dr Barbara Przywara.

Коpie: 1
Wybrane aspekty ograniczeń dla osób niepełnosprawnych Społeczny kontekst przebiegu rehabilitacji Wykład III dr Barbara Przywara.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Społeczny kontekst przebiegu rehabilitacji Wykład III dr Barbara Przywara."— Zapis prezentacji:

1 Społeczny kontekst przebiegu rehabilitacji Wykład III dr Barbara Przywara

2 Rehabilitacja osób niepełnosprawnych…

3 Definicja Rehabilitacja - złożony proces społeczno-medyczny, którego zadaniem jest przywrócenie sprawności fizycznej, psychicznej, społecznej oraz zawodowej osoby niepełnosprawnej. Rezultatem pomyślnie przebytej rehabilitacji jest optymalna adaptacja społeczna rekonwalescentów.

4 Rodzaje rehabilitacji ze względu na rodzaj podejmowanych działań: Rehabilitacja medyczna ma na celu przywrócenie sprawności fizycznej, Rehabilitacja psychiczna zmierza do osiągnięcia przez osobę rehabilitowaną stanu akceptacji swojej niepełnosprawności, odzyskania wiary w siebie i w swoje możliwości życiowe; Rehabilitacja społeczna dąży do przyswojenia sobie przez osobę rehabilitowaną nowych ról społecznych lub nauczenia się pełnienia dawniej wykonywanych w odmiennych okolicznościach. Rehabilitacja zawodowa to zespół czynności podejmowanych w celu przystosowania ON do pracy zawodowej (szkolenie).

5 Rehabilitacja psychiczna - etapy 1.Szok 2.Oczekiwanie na wyzdrowienie 3.Rezygnacja lub ubolewanie nad sobą 4.Pojawienie się postawy obronnej (prawidłowej lub neurotycznej) 5.Akceptacja inwalidztwa

6 Rehabilitacja społeczna - etapy 1.Wycofanie się z poprzednich ról społecznych; 2.Wstępna identyfikacja z nowymi rolami lub pełnieniem dawnych ról w odmiennych okolicznościach; 3.Stopniowe wdrażanie do pełnienia nowych ról; 4.Wbudowanie nowych ról w zintegrowaną całość z innymi rolami.

7 Rodzaje rehabilitacji: Rehabilitacja zawodowa - przygotowanie osoby do wcześniej wykonywanego zawodu lub innego jeśli do wcześniejszego nie ma możliwości. Rehabilitacja społeczna - powrót osoby niepełnosprawnej do społeczeństwa. Rehabilitacja lecznicza - FIZYKOTERAPIA - wykorzystywanie czynników (jako faza przygotowawcza) np.: światło lecznicze, laseroterapia, chemioterapia, wodolecznictwo, prą elektryczny pole magnetyczne, leczenie zimnem (krioterapia) leczenie ciepłem( rozluźnienie), leczenie klimatem(w uzdrowiskach). Rehabilitacja funkcjonalna - usprawnianie poprzez funkcję; wykonywanie czynności związanych z życiem codziennym i samoobsługą aż do osiągnięcia największej samodzielności w w stosunku do konkretnej osoby.

8 Na tempo i przebieg rehabilitacji mają wpływ: Zmienne zdrowotneZmienne pozazdrowotne Rodzaj niepełnosprawności Typ niepełnosprawności (nagła, nabyta, wrodzona, postępująca) Stopień odwracalności (trwała, okresowa) Upośledzenia wtórne Zaburzenia psychiczne Ogólna sprawność psychofizyczna Zmienne społeczno- demograficzne Zmienne osobowościowe Zmienne środowiskowe (postawy)

9 Zmienne społeczno-demograficzne Wiek Płeć Stan cywilny Wykształcenie Zawód Sytuacja rodzinna (liczba członków rodziny, podział ról w rodzinie) Pozycja zawodowa (kwalifikacje, stanowiska, motywacja do pracy, aspiracje zawodowe) Sytuacja finansowa Formy spędzania wolnego czasu i wypoczynku.

10 Zmienne osobowościowe inteligencja temperament umiejętność przystosowania się do zmian zdolność samokontroli emocjonalnej postawa wobec niepełnosprawności

11 Zmienne środowiskowe (postawy) rodziny grupy zawodowej kręgu towarzyskiego, sąsiedzkiego ogólnospołeczne.

12 Inne czynniki istotne w rehabilitacji zmiana środowiska społecznego, zawarcie małżeństwa i wychowywanie dzieci, śmierć bliskiej osoby, dodatni lub ujemny wpływ osoby znaczą ej, autorytetu, szczególny sukces w pracy lub uznanie środowiska, nagłe wzbogacenie się lub zubożenie, zmiana światopoglądu, uwolnienie od nałogu.


Pobierz ppt "Społeczny kontekst przebiegu rehabilitacji Wykład III dr Barbara Przywara."

Podobne prezentacje


Reklamy Google