Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Badanie poziomu zadowolenia absolwentów z jakości usług edukacyjnych świadczonych w szkołach prowadzonych przez Powiat Rawicki analiza wyników ankiet -

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Badanie poziomu zadowolenia absolwentów z jakości usług edukacyjnych świadczonych w szkołach prowadzonych przez Powiat Rawicki analiza wyników ankiet -"— Zapis prezentacji:

1 Badanie poziomu zadowolenia absolwentów z jakości usług edukacyjnych świadczonych w szkołach prowadzonych przez Powiat Rawicki analiza wyników ankiet - analiza wyników ankiet Opracowała Honorata Kubacka

2 Omawiany arkusz ankiety powstał w wyniku dyskusji i przemyśleń, po powrocie z wyjazdu studyjnego do Norwegii, będącego nagrodą w konkursie SAMORZĄDOWY LIDER ZARZĄDZANIA 2007 - USŁUGI SPOŁECZNE w dziedzinie OŚWIATA w kategorii POWIATY. Głównym celem wizyty była wymiana doświadczeń oraz zapoznanie się z nowymi Głównym celem wizyty była wymiana doświadczeń oraz zapoznanie się z nowymi i innowacyjnymi metodami zarządzania. Ankieta jest próbą przeniesienia doświadczeń norweskich na nasz grunt. Powstała we współpracy Naczelnika Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Rawiczu – Marii Wojtkowiak oraz Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Rawiczu – Renaty Pietrak. Badanie ankietowe składa się z 11 pytań, w tym 2 otwartych. Badanie ankietowe składa się z 11 pytań, w tym 2 otwartych.

3 Badanie ankietowe w miesiącu kwietniu 2008 roku przeprowadzili pracownicy Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Rawiczu. Badaniu poddano uczniów ostatnich klas we wszystkich szkołach prowadzonych przez powiat rawicki, tj.: I Liceum Ogólnokształcącego w Rawiczu, I Liceum Ogólnokształcącego w Rawiczu, Zespołu Szkół Nr 3 w Rawiczu, Zespołu Szkół Nr 3 w Rawiczu, Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu, Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu, Zespołu Szkół Rolniczych w Bojanowie, Zespołu Szkół Rolniczych w Bojanowie, Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Rawiczu. Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Rawiczu. Ankietę wypełniło: 433 uczniów, w tym: Ankietę wypełniło: 433 uczniów, w tym: 149 absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego w Rawiczu, 149 absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego w Rawiczu, 78 absolwentów Zespołu Szkół Nr 3 w Rawiczu, 78 absolwentów Zespołu Szkół Nr 3 w Rawiczu, 141 absolwentów Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu, 141 absolwentów Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu, 53 absolwentów Zespołu Szkół Rolniczych w Bojanowie, 53 absolwentów Zespołu Szkół Rolniczych w Bojanowie, 12 absolwentów Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Rawiczu. 12 absolwentów Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Rawiczu.

4 Z jakich powodów wybrałeś swoją szkołę?

5 Czy uważasz, że w trakcie nauki w swojej szkole zdobywasz?

6 Jakie jest Twoje zainteresowanie lekcjami?

7 Jak oceniasz wykorzystanie czasu na lekcjach? (w skali 1-5)

8 Czy korzystasz z korepetycji?

9 Jeśli korzystasz z korepetycji, to jakie są tego przyczyny?

10 Kto jest Twoim korepetytorem?

11 Czy nauczyciele pomagają Ci w razie trudności w nauce?

12 Czy jesteś zadowolony ze swojej szkoły? (w skali 1-5)

13 Oprócz 9 pytań zamkniętych omówionych powyżej, ankieta zawierała również pytania otwarte, jednak zostaną one przekazane wraz z innymi szczegółowymi wynikami do każdej ze szkół, ponieważ odpowiedzi były bardzo zróżnicowane ze względu na różną specyfikę szkół. Jednak wspomnieć należy o fakcie wskazywania nauczycieli – czasem imiennego i sygnalizowania pewnych problemów z nimi związanymi. Podkreślić należy, że uczniowie podeszli do ankiet z należytą powagą a ich odpowiedzi były często zaskakujące i dojrzałe. Niejednokrotnie zwracano uwagę na źle zorganizowany czas na lekcji, brak przygotowania nauczycieli oraz ich niekompetencje. W każdej ze szkół, jako jedną z głównych wad wskazano na niekompetentnych nauczycieli, wielokrotnie pisano, że w szkołach brakuje miejsca oraz nowoczesnych środków dydaktycznych. Wspólnym mianownikiem było również wskazywanie na brak zajęć pozalekcyjnych oraz niewystraczającą ilość przygotowań do matury. Widać wyraźnie, że uczniowie oczekują zmian na lepsze i pomimo faktu, iż przyszłe zmiany nie będą ich już dotyczyć, ponieważ są już absolwentami, są zatroskani losem uczniów i swoich szkół. Analiza ankiet wskazała na potrzebę zmian we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych. Celowe byłoby przeprowadzanie tego typu ankiety rokrocznie wśród wszystkich absolwentów. Przedstawione wyniki ankiety zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.powiatrawicki.home.pl, natomiast do szkół przekazane zostaną szczegółowe wyniki ankiet przeprowadzonych w poszczególnych szkołach, celem zapoznania i omówienia na posiedzeniach Rad Pedagogicznych.www.powiatrawicki.home.pl


Pobierz ppt "Badanie poziomu zadowolenia absolwentów z jakości usług edukacyjnych świadczonych w szkołach prowadzonych przez Powiat Rawicki analiza wyników ankiet -"

Podobne prezentacje


Reklamy Google