Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ewaluacja: Bezpieczeństwo w szkole. Analiza ankiet przeprowadzonych na 30 osobowych grupach, w skład których wchodzili nauczyciele, uczniowie i rodzice.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ewaluacja: Bezpieczeństwo w szkole. Analiza ankiet przeprowadzonych na 30 osobowych grupach, w skład których wchodzili nauczyciele, uczniowie i rodzice."— Zapis prezentacji:

1 Ewaluacja: Bezpieczeństwo w szkole

2 Analiza ankiet przeprowadzonych na 30 osobowych grupach, w skład których wchodzili nauczyciele, uczniowie i rodzice uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. K. Pułaskiego w Gorlicach.

3 Rodzice W ankiecie wzięło udział 30 rodziców uczniów klas pierwszych ZSZ w Gorlicach (15 rodziców uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz 15 rodziców uczniów Technikum).

4 14 - stu rodziców uważa, że dziecko jest bezpieczne w drodze do szkoły. Przeciwnego zdania jest 4 osoby, natomiast 12 twierdzi, że nie ma wiedzy na ten temat.

5 Uczniowie w większości przypadków dojeżdżają do szkoły autobusem na co wskazało 26 ankietowanych. Nieliczni (3 uczniów) docierają pieszo.

6 Rodzice zaproponowali także kilka sposobów poprawy bezpieczeństwa dziecka w drodze do i ze szkoły. Według ankietowanych zajęcia w okresie zimowym: *kończą się po pierwszej zmianie, * powinny być prowadzone patrole policji i straży miejskiej, *zajęcia w piątki mogą odbywać się tylko na pierwszej zmianie.

7 24 rodziców uważa, że ich dzieci są bezpieczne w szkole.

8 26 ankietowanych rodziców twierdzi, że ich dzieci nie boją się chodzić do szkoły. Rodzice nie przedstawili propozycji poprawy bezpieczeństwa dziecka w szkole.

9 Ankiety uczniów dotyczące bezpieczeństwa w szkole.

10 Płeć uczniów

11 Z badanej grupy aż 27 uczniów to osoby dojeżdżające do szkoły publicznymi środkami transportu (autobus, bus), 7 pieszo i 1 samochodem.

12 9 uczniów twierdzi że czuje się bezpiecznie w szkole, 11 ma zdanie przeciwne że nie" a 15 twierdzi że czasami tak czasami nie". Wśród przyczyn najczęściej padała późna godzina powrotu do domu z lekcji po drugiej zmianie, 5 uczniów stwierdziło, że kończąc lekcje o godzinie 17.15 dociera do domu między 19.30 a 20, 7 uczniów chciałoby kończyć lekcje wcześniej.

13 Na pytanie Co szkoła powinna zrobić by poprawić bezpieczeństwo w czasie drogi do i z szkoły", 5 uczniów że kupić uczniom odblaski", 3 lepsze oświetlenie szkoły", 6 że nie ma potrzeby nic robić, pozostali nie udzielili odpowiedzi.

14 Na pytanie Czy czujesz się bezpiecznie na terenie szkoły 15 uczniów stwierdziło że tak", 13 że czasami tak czasami nie" a 7 że nie".

15 Wg badanych w szkole najczęściej zdarzają się (możliwe kilka zaznaczeń); -bójki 22 uczniów -kradzieże18 uczniów -niszczenie wyposażenia szkoły 13 uczniów -poniżanie jakiegoś ucznia 9 uczniów -niszczenie przedmiotów ucznia 9 uczniów -wymuszenia 6 uczniów -handel narkotykami 4 uczniów -wymienione zdarzenia nie mają miejsca 4 uczniów.

16 O tym, że takie sytuacje mają miejsce wiedzą z; - z opowiadań kolegi 14 uczniów - że takie widziało 7 uczniów - bo sam ucierpiałem w ich wyniku 2 uczniów - z innych źródeł ma informacje 6 uczniów - takie informacje nie dotarły do mnie6 uczniów

17

18 Do zdarzeń w/w dochodzi najczęściej: - przy wejściu do szkoły8 uczniów, - na korytarzu szkolnym7 uczniów, - w szatni 5 uczniów - w ubikacji 1 uczeń - na boisku1uczeń - nie wie gdzie dochodzi do takich sytuacji 14 uczniów

19

20 Wg wiedzy badanych tych zdarzeń dopuszczają się: -uczniowie z mojej szkoły 22 uczniów -osoby z poza szkoły 7 uczniów - nie wiem 6 uczniów

21 Uczniowie na informację o tego typu zdarzeniach reagują najczęściej - rozmawia z kolegami 9 - rozmawia z rodzicami 6 - nic nie robi 8 - radzi sobie inaczej 12

22 Uczniowie na informację o tego typu zdarzeniach reagują najczęściej - rozmawia z kolegami 9 - rozmawia z rodzicami6 - nic nie robi 8 - radzi sobie inaczej 12

23 Ocena poziomu bezpieczeństwa w szkole w skali od 1 – szkoła jako miejsce niebezpieczne do 6- szkoła jako miejsce całkowicie bezpieczne: 6 – 5 uczniów 5 – 3 uczniów 4 - 12 uczniów 3 – 6 uczniów 2 – 0 uczniów 1 – 9 uczniów

24 Nauczyciele W ankiecie przeprowadzonej dla nauczycieli wzięło udział 30 osób. Na wykresach kołowych przedstawiono wyniki ankiety dla poszczególnych pytań oraz ilość osób, które zaznaczały daną odpowiedź.

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37


Pobierz ppt "Ewaluacja: Bezpieczeństwo w szkole. Analiza ankiet przeprowadzonych na 30 osobowych grupach, w skład których wchodzili nauczyciele, uczniowie i rodzice."

Podobne prezentacje


Reklamy Google