Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wizyta studyjna w Barcelonie w ramach projektu „Zwiększenie Kwalifikacji Zawodowych Pracowników Pomocy Społecznej”, Programu Wspólnotowego Leonardo da.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wizyta studyjna w Barcelonie w ramach projektu „Zwiększenie Kwalifikacji Zawodowych Pracowników Pomocy Społecznej”, Programu Wspólnotowego Leonardo da."— Zapis prezentacji:

1 Wizyta studyjna w Barcelonie w ramach projektu „Zwiększenie Kwalifikacji Zawodowych Pracowników Pomocy Społecznej”, Programu Wspólnotowego Leonardo da Vinci – wymiana doświadczeń VETPRO PCPR Wieruszów

2 Terminy i miejsce wizyty
27 września - 3 października 2009r. – Barcelona 10 września - 16 września 2010r – Barcelona

3 Uczestniczki wyjazdu Kierownik PCPR - Elżbieta Ochocka
Starszy specjalista pracy socjalnej – Anna Habelska Pracownik socjalny ds. osób niepełnosprawnych – Karina Klaus

4 Specyfika pomocy społecznej w Hiszpanii
W Hiszpanii, a w szczególności w Katalonii większość zadań pomocy społecznej realizowana jest przez organizacje pozarządowe, które zrzeszają się w sieci otrzymując środki od instytucji publicznych (konkursy, granty), a także ze zbiórek publicznych. Podczas wizyty studyjnej była możliwość zwiedzania i zapoznania się ze specyfiką działalności niektórych organizacji pozarządowych.

5 Specyfika pomocy społecznej w Hiszpanii
W ramach systemu pomocy społecznej w Katalonii podobnie jak w Polsce przyznawane są świadczenia pieniężne i niepieniężne, zasiłki różnego typu, renty np. PIRMI czyli renta minimalna, pomoc mieszkaniowa, pomoc w utrzymaniu dziecka, pomoc osobom starszym.

6 Specyfika pomocy społecznej w Hiszpanii
W Hiszpanii pracownicy socjalni pracują jako tzw. streetworkerzy. Streetworking to praca prowadzona na ulicy, stanowi przykład metody „outreach”, czyli pracy poza instytucjami, w środowisku przebywania klienta. Pracownicy terenowi, są zrzeszeni w organizacjach pozarządowych i oni zbierają informacje o osobach wymagających pomocy i przekazują te informacje do odpowiednich Centrów pozarządowych. Ta metoda pracy pracowników socjalnych jest bardzo skuteczna, daje możliwość szybszej pomocy. W Polsce jest również stosowana, jednakże tylko w dużych miastach. Nie jest tak rozwinięta i popularna jak w Hiszpanii.

7 Partner projektu - PROBENS
PROBENS to organizacja pozarządowa zajmująca się wspieraniem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, szczególnie imigrantów. Działania swoje opiera na pracy z jednostkowym przypadkiem. Oferuje podopiecznym głównie szkolenia zawodowe, doradztwo, wsparcie psychologiczne i społeczne.

8 FEPA FEPA – sieć organizacji realizująca programy pomocy dla młodzieży, prowadząca placówki opiekuńczo-wychowawcze.

9 Fundacja ESCO Fundacja ESCO – fundacja specjalizująca się w pracy z prostytutkami. Siedziba jej mieści się w dzielnicy skupiającej prostytucję, co umożliwia bezpośredni kontakt z podopiecznymi. Działania fundacji są prowadzone w oparciu o streetworking oraz pomoc psychologiczną i pedagogiczną świadczoną w siedzibie fundacji.

10 Współpraca z organizacjami pozarządowymi w Polsce
W Polsce pomoc społeczna jest inaczej zorganizowana. W małych miejscowościach jest niewiele organizacji pozarządowych. Natomiast instytucje publiczne cechuje mniejsze zaufanie do organizacji pożytku publicznego. Organizacje te, szczególnie w małych miejscowościach są słabe i niejednokrotnie nie zawsze dobrze radzą sobie z realizacją zadań publicznych. Stąd być może wynika mniejsza współpraca pomiędzy instytucjami publicznymi a 3 sektorem.

11 Zdobyte doświadczenia zawodowe
Doświadczenie hiszpańskie dało nam większe przekonanie do zlecania większej ilości zadań z zakresu pomocy społecznej do realizacji organizacjom pozarządowym. Ponadto wzbudziło większe zaufanie do trzeciego sektora.

12 Centrum usług socjalnych w dzielnicy Raval
Centrum usług socjalnych w dzielnicy Raval jest odpowiednikiem ośrodka pomocy społecznej w Polsce. W Barcelonie działają 34 takie centra. W Polsce w każdej gminie działa ośrodek pomocy społecznej.

13 XAFIR Sieć XAFIR to narzędzie internetowe służące gromadzeniu danych o konkretnych osobach potrzebujących pomocy. Zrzesza organizacje pozarządowe współpracujące bezpośrednio z sektorem publicznym. Stworzona baza informacji o beneficjentach zapobiega podwójnemu finansowaniu tego samego rodzaju świadczenia tej samej osobie. W Polsce odpowiednikiem tej sieci jest system POMOST jednakże na dzień dzisiejszy nie jest w pełni wykorzystany.

14 Zdobyte doświadczenia zawodowe
Uczestnictwo w projekcie dało nam okazję do bliższego poznania sposobów pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym głównie imigrantami i prostytutkami (pomoc psychologiczna, pedagogiczna). Te doświadczenia przyczynią się zapewne do wypracowania określonych standardów do pracy z cudzoziemcami, którzy coraz częściej pojawiają się na naszym terenie i będą wymagać pomocy. Ponadto udział w projekcie dał nam możliwość zdobycia nowych umiejętności w zakresie pracy z klientem. Poznaliśmy nowe metody pracy z osobami wymagającymi pomocy.

15 Zdobyte doświadczenia zawodowe
Udział w projekcie dał szansę wymiany doświadczeń z innym krajem Wspólnoty. Ponadto poznaliśmy szerzej warunki historyczne i kulturowe Hiszpanii, a w szczególności Katalonii. Z udziału w projekcie jesteśmy bardzo zadowolone.


Pobierz ppt "Wizyta studyjna w Barcelonie w ramach projektu „Zwiększenie Kwalifikacji Zawodowych Pracowników Pomocy Społecznej”, Programu Wspólnotowego Leonardo da."

Podobne prezentacje


Reklamy Google