Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Alternatywne formy zajęć wychowania fizycznego organizowane w Publicznym Gimnazjum im. Kazimierza Górskiego w Zespole Szkół w Widuchowej Widuchowa 2010.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Alternatywne formy zajęć wychowania fizycznego organizowane w Publicznym Gimnazjum im. Kazimierza Górskiego w Zespole Szkół w Widuchowej Widuchowa 2010."— Zapis prezentacji:

1 Alternatywne formy zajęć wychowania fizycznego organizowane w Publicznym Gimnazjum im. Kazimierza Górskiego w Zespole Szkół w Widuchowej Widuchowa 2010

2 Czym dysponujemy ? Czym dysponujemy ? czteroosobową kadrą wykwalifikowanych nauczycieli wychowania fizycznego; czteroosobową kadrą wykwalifikowanych nauczycieli wychowania fizycznego; pełnowymiarową halą sportową, siłownią, kompleksem boisk przyszkolnych, możliwością realizacji zajęć w terenie /las w bliskim odstępie od szkoły/ pełnowymiarową halą sportową, siłownią, kompleksem boisk przyszkolnych, możliwością realizacji zajęć w terenie /las w bliskim odstępie od szkoły/ W co zainwestowaliśmy? sprzęt do zajęć rekreacyjnych: kije do nordic walking, rakiety do badmintona sprzęt do zajęć rekreacyjnych: kije do nordic walking, rakiety do badmintona

3 W czerwcu 2009r. przeprowadziliśmy ankietę diagnozującą zainteresowania i potrzeby uczniów w zakresie preferowanych zajęć rekreacyjno – sportowych.

4 Już wiedzieliśmy, że warunki, jakimi dysponujemy oraz oczekiwania naszych uczniów pozwalają nam stworzyć możliwość realizacji czterech godzin zajęć wychowania fizycznego w formie 2 + 2 /czyli dwie godziny wychowania fizycznego z całą klasą i dwie godziny zajęć alternatywnych do wyboru przez uczniów/. jakimi dysponujemy oraz oczekiwania naszych uczniów pozwalają nam stworzyć możliwość realizacji czterech godzin zajęć wychowania fizycznego w formie 2 + 2 /czyli dwie godziny wychowania fizycznego z całą klasą i dwie godziny zajęć alternatywnych do wyboru przez uczniów/.

5 1. sportowa: siatkówka, piłka nożna; 2. sportowa: koszykówka, piłka ręczna; 3. sportowa: piłka nożna, lekkoatletyka; 4. rekreacyjna: Nordic Walking, stretching, aerobic, callanetics, body building, rekreacyjne gry: palant, badminton, ringo. Planowana liczba czterech klas pierwszych skłoniła nas do utworzenia czterech grup zajęć alternatywnych:

6 ORGANIZACJA ZAJĘĆ Przydziału uczniów do poszczególnych grup dokonaliśmy we wrześniu na pierwszych Przydziału uczniów do poszczególnych grup dokonaliśmy we wrześniu na pierwszych zajęciach wychowania fizycznego. Liczebność grup jest mniej więcej taka sama. Liczebność grup jest mniej więcej taka sama. Po pierwszym półroczu umożliwiliśmy uczniom zmianę grupy na zasadzie wymiany (skorzystali z tego pojedynczy uczniowie) Po pierwszym półroczu umożliwiliśmy uczniom zmianę grupy na zasadzie wymiany (skorzystali z tego pojedynczy uczniowie)

7 Zajęcia są zblokowane i odbywają się po dwie godziny dziennie raz w tygodniu. Zajęcia są zblokowane i odbywają się po dwie godziny dziennie raz w tygodniu. Wszystkie zajęcia odbywają się w tych samych godzinach lekcyjnych. Wszystkie zajęcia odbywają się w tych samych godzinach lekcyjnych. Zajęcia odbywają się w grupach koedukacyjnych. Zajęcia odbywają się w grupach koedukacyjnych.

8 OCENIANIE Każdy prowadzący określił wymagania i kryteria na poszczególne oceny. Ocenie podlegają: umiejętności sprawdzane przy pomocy różnego rodzaju testów sprawnościowych, umiejętności sprawdzane przy pomocy różnego rodzaju testów sprawnościowych, wysiłek i zaangażowanie w zajęcia, wysiłek i zaangażowanie w zajęcia, przygotowanie do zaję ć / strój sportowy/, przygotowanie do zaję ć / strój sportowy/, frekwencja, frekwencja, samodzielne przygotowywanie i prowadzenie ćwiczeń, przygotowanie tras, itp. samodzielne przygotowywanie i prowadzenie ćwiczeń, przygotowanie tras, itp.

9 Ocena z zajęć jest oceną składową z wychowania fizycznego, wagowo bardzo ważną, mającą duży wpływ na ocenę końcową z wychowania fizycznego.

10 DOKUMENTACJA NAUCZYCIELA nauczyciel opracowuje plan dydaktyczny na podstawie obowiązującego w szkole programu nauczania, określa wymagania edukacyjne i kryteria oceniania, określa wymagania edukacyjne i kryteria oceniania, modyfikuje PSO uwzględniając specyfikę zajęć. modyfikuje PSO uwzględniając specyfikę zajęć.

11 do każdego rodzaju zajęć prowadzony jest dziennik / jak do zajęć pozalekcyjnych/; do każdego rodzaju zajęć prowadzony jest dziennik / jak do zajęć pozalekcyjnych/; w dzienniku tym odnotowywane są tematy, oceny cząstkowe, frekwencja; w dzienniku tym odnotowywane są tematy, oceny cząstkowe, frekwencja; uczniowie zapisywani są według klas, aby usprawnić przenoszenie frekwencji do dziennika klasowego; uczniowie zapisywani są według klas, aby usprawnić przenoszenie frekwencji do dziennika klasowego; do dziennika klasowego wpisuje się tylko ocenę końcową; do dziennika klasowego wpisuje się tylko ocenę końcową;

12 EFEKTY WPROWADZENIA ALTERNATYWNYCH FORM ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO uczniowie mogą realizować swoje sportowe pasje poprzez umożliwienie im wyboru zaję ć oraz ich zmiany po każdym semestrze; uwzględniane są ich indywidualne predyspozycje i możliwości; uwzględniane są ich indywidualne predyspozycje i możliwości; dla uczniów bez tzw. zacięcia sportowego stworzono rekreacyjną /patrz bezstresową/w charakterze ofertę uprawiania ruchu. dla uczniów bez tzw. zacięcia sportowego stworzono rekreacyjną /patrz bezstresową/w charakterze ofertę uprawiania ruchu. zmniejszyła się liczba decyzji dyrektora zwalniających ucznia z zajęć wychowania fizycznego. zmniejszyła się liczba decyzji dyrektora zwalniających ucznia z zajęć wychowania fizycznego. uczniowie trenujący w klubach sportowych, mimo możliwości nie wykorzystali zwolnień z zajęć alternatywnych. uczniowie trenujący w klubach sportowych, mimo możliwości nie wykorzystali zwolnień z zajęć alternatywnych.

13 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Prezentacje przygotowały: mgr Barbara Szczawik – dyrektor Zespołu Szkół w Widuchowej mgr Marlena Błaż – wicedyrektor Zespołu Szkół w Widuchowej, nauczycielka wychowania fizycznego


Pobierz ppt "Alternatywne formy zajęć wychowania fizycznego organizowane w Publicznym Gimnazjum im. Kazimierza Górskiego w Zespole Szkół w Widuchowej Widuchowa 2010."

Podobne prezentacje


Reklamy Google