Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wyniki ankiet przeprowadzonych wśród uczniów, rodziców, nauczycieli wychowania fizycznego i dyrektorów szkół miasta Opola.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wyniki ankiet przeprowadzonych wśród uczniów, rodziców, nauczycieli wychowania fizycznego i dyrektorów szkół miasta Opola."— Zapis prezentacji:

1 Wyniki ankiet przeprowadzonych wśród uczniów, rodziców, nauczycieli wychowania fizycznego i dyrektorów szkół miasta Opola

2 Liczba uczniów zwolnionych z lekcji Wych. Fiz. (zwolnienie lekarskie) w roku szkolnym 2007/2008 na okres do 3 miesięcy 79 133 132

3 Liczba uczniów zwolnionych z lekcji Wych. Fiz. (zwolnienie lekarskie) w roku szkolnym 2007/2008 na 1 semestr 31 81 146

4 Liczba uczniów zwolnionych z lekcji Wych. Fiz. (zwolnienie lekarskie) w roku szkolnym 2007/2008 na cały rok 38 161 506

5 Udział procentowy uczniów zwolnionych na jeden semestr w poszczególnych typach szkół procent Podstawowe0,66 Gimnazja2,51 Średnie3,32

6 Udział procentowy uczniów zwolnionych na jeden rok w poszczególnych typach szkół procent Podstawowe0,81 Gimnazja4,99 Średnie11,5

7 Uczniowie z ograniczonymi formami uczestnictwa w lekcjach W-F (zaświadczenie lekarskie) Podstawowe24 Gimnazja91 Ponadgimnazjalne58

8 Czy uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach W-F

9 Najbardziej lubiane zajęcia na lekcjach W-F - zespołowe gry sportowe – 57,9% - zespołowe gry sportowe – 57,9% - gry i zabawy ruchowe – 10,5% - gry i zabawy ruchowe – 10,5% - gimnastyka – 10,4% - gimnastyka – 10,4% - pływanie - 8,3% - pływanie - 8,3% - lekkoatletyka – 8,0% - lekkoatletyka – 8,0% - nie lubię żadnych - 4.0% - nie lubię żadnych - 4.0%

10 Przyczyny niechęci uczniów do zajęć W-F (procent wskazań) - warunki do ćwiczeń w szkole - 25,4% - warunki do ćwiczeń w szkole - 25,4% - możliwości sportowe ucznia - 21,0% - możliwości sportowe ucznia - 21,0% - system oceniania na lekcji W-F – 15,4% - system oceniania na lekcji W-F – 15,4% - zbyt duże wymagania naucz. – 16,4% - zbyt duże wymagania naucz. – 16,4%

11 Czy wprowadzać na lekcjach W-F zajęcia alternatywne – wg uczniów

12 Co powinno mieć największy wpływ na ocenę z W-F (wg uczniów) -zaangażowanie na lekcjach W-F – 68,4% -zaangażowanie na lekcjach W-F – 68,4% - osiągane wyniki – 29,9% - osiągane wyniki – 29,9% - inne - 1,7% - inne - 1,7%

13 Czy zdaniem rodziców lekcja W-F jest ważnym przedmiotem dla ich dzieci

14 Czy zdaniem rodziców ich dziecko chętnie uczestniczy w lekcjach W-F

15 Przyczyny niechęci dziecka do ćwiczenia na lekcjach W-F (wg rodziców) - warunki do ćwiczeń w szkole – 17,5% - warunki do ćwiczeń w szkole – 17,5% - bariery psychiczne – 8,6% - bariery psychiczne – 8,6% - system oceniania na lekcji – 18,5% - system oceniania na lekcji – 18,5% - brak dostosowania ćwiczeń do możliwości psychofizycz. dziecka – 14,4% - brak dostosowania ćwiczeń do możliwości psychofizycz. dziecka – 14,4% - inne - 6,9% - inne - 6,9%

16 Czy duża niechęć dziecka do lekcji W-F byłaby powodem do zwolnienia go z zajęć przez rodziców

17 Czy alternatywne formy aktywności fizycznej zwiększyłyby atrakcyjność lekcji (wg rodziców)

18 Co powinno mieć największy wpływ na ocenę z W-F (wg rodziców) -zaangażowanie na lekcjach W-F – 78,9% -zaangażowanie na lekcjach W-F – 78,9% - osiągane wyniki – 22,3% - osiągane wyniki – 22,3% - inne - 2,8% - inne - 2,8%

19 Czy uczniowie i rodzice wspólnie uczestniczą w formach aktywności fizycznej rodzicedzieci Podstawowe44,257,3 Gimnazja30,724,9 Średnie22,418,9

20 rodzicedzieci Podstawowe45,435,5 Gimnazja65,148,3 Średnie57,355

21 Formy uatrakcyjnienia lekcji wprowadzane przez nauczycieli - nordic walking - nordic walking - rugby - rugby - tenis stołowy - tenis stołowy - tenis ziemny - tenis ziemny - siłownia - siłownia - badminton - badminton - jazda na łyżwach - jazda na łyżwach

22 - taniec - taniec - aerobic - aerobic - joga - joga - jazda na rolkach - jazda na rolkach - zajęcia na kręgielni - zajęcia na kręgielni

23 Procent nauczycieli zainteresowanych szkoleniami w zakresie alternatywnych form zajęć wychowania fizycznego

24 Sposoby motywowania nauczycieli W-F przez dyrektorów - nagrody - nagrody - dofinansowanie form doskonalenia zaw. - dofinansowanie form doskonalenia zaw. - zwiększenie dodatku motywacyjnego - zwiększenie dodatku motywacyjnego - nakłady na bazę sportową - nakłady na bazę sportową - wizyty w szkołach partnerskich - wizyty w szkołach partnerskich

25 Propozycje alternatywnych form W-F – najczęstsze odpowiedzi dyrektorów - wycieczki piesze i rowerowe - wycieczki piesze i rowerowe - basen - basen - judo - judo - zajęcia taneczne - zajęcia taneczne - tenis stołowy - tenis stołowy - aerobic - aerobic

26 Co stworzy lepsze warunki do zajęć alternatywnych – wg dyrektorów - dowolność wyboru zajęć przez uczniów - dowolność wyboru zajęć przez uczniów - zastąpienie oceny z W-F przez zaliczenie - zastąpienie oceny z W-F przez zaliczenie - doskonalenie zawodowe nauczycieli - doskonalenie zawodowe nauczycieli - podniesienie poziomu bazy - podniesienie poziomu bazy - bezpłatne korzystanie z lodowiska i basenu - bezpłatne korzystanie z lodowiska i basenu -zmiana podstawy programowej i przepisów -zmiana podstawy programowej i przepisów

27 Dziękuję za uwagę! Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Wyniki ankiet przeprowadzonych wśród uczniów, rodziców, nauczycieli wychowania fizycznego i dyrektorów szkół miasta Opola."

Podobne prezentacje


Reklamy Google