Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROGRAMU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ NA TERENIE GMINY KIWITY PROJEKT.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROGRAMU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ NA TERENIE GMINY KIWITY PROJEKT."— Zapis prezentacji:

1 PROGRAMU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ NA TERENIE GMINY KIWITY PROJEKT

2 TEMAT PROJEKTU WYCHOWANIE ZDROWOTNO-REKREACYJNE Autor projektu Roman Kornas

3 Spis treści: Cele projektu Formy realizacji Sposoby realizacji Szczegółowe zadania dla dyrektorów, rodziców, samorządu gminnego, klubu sportowego Baza środowiskowa

4 CELE: 1. Podnoszenie sprawności fizycznej uczniów Dostarczenie zasobu ćwiczeń rozwijających ogólną sprawność psychofizyczną Ujawnienie zainteresowań uczniów określoną dyscypliną i dochodzenie w niej do mistrzostwa Doprowadzenie sprawności fizycznej dziecka do stanu uznanego za prawidłowy. 2. Wychowanie zdrowotne. Niedopuszczenie do powstawania wad postawy Prowadzenie stylu życia sprzyjającemu zdrowiu Walka z uzależnieniem od telewizji, komputera, Internetu Bezpieczeństwo podczas zajęć

5 3. Wychowanie do rekreacji Wytwarzanie nawyku uprawiania różnych form realizacji ruchowej i sportu 4. Integrowanie środowiska wiejskiego Współpraca dyrekcji szkół podstawowych na terenie gminy z gminnym klubem sportowym DELTA i samorządem gminy Angażowanie do realizacji programu szkolnych komitetów rodzicielskich i ogółu rodziców Zaangażowanie się w realizacji programu nauczycieli wychowawców, nauczycieli wychowania fizycznego, nauczycieli przyrody, pielęgniarki szkolnej

6 Formy realizacji Stworzenie systemu uwzględniającego zróżnicowane potrzeby i właściwości psychofizyczne dzieci 1. Dla dzieci uzdolnionych i dobrze usprawnionych ruchowo zajęcia sportowe (treningi) w trzech sekcjach; tenisa stołowego piłki nożnej kolarstwo 2. Dla średnio uzdolnionych i usprawnionych rekreacja ruchowo-sportowa (bez selekcyjnego sita) 3. Dla słabych i defektywnych trzeba organizować gimnastykę korektywną

7 Sposoby organizacji form dla Dzieci uzdolnionych i dobrze usprawnionych Treningi na zajęciach pozalekcyjnych w poszczególnych sekcjach Sportowe imprezy środowiskowe na terenie gminy - Gminne Turnieje w Tenisa Stołowego - Rajdy rowerowe - Turnieje Piłki Nożnej Udział w zawodach na szczeblu rejonowym, powiatowym i wojewódzkim

8 Sportowo-rekreacyjne imprezy środowiskowe dla dzieci średnio usprawnionych, słabo usprawnionych i defektywnych 1. Moja rodzina - sztafeta 4x 100 - tor przeszkód - usportowiona gra w dwa ognie 2. Masowe biegi przełajowe - gminne i rejonowe 3. Zawody saneczkarskie 4. Międzyklasowe zawody - piłka nożna - usportowione dwa ognie - terenowe biegi przełajowe (0,5km) Rekreacyjne imprezy środowiskowe - kulig - ze śniegu ulepione Warunek uczestnictwa Udział biorą rodziny

9 Sposoby organizacji form dla dzieci słabszych, defektywnych 1. Uczeń i rodzice poznają : Istotę ewentualnych wad postawy Wskazania i przeciwwskazania wykonywanych przez siebie ćwiczeń Istotę zdrowego stylu życia 2. Udział w zajęciach gimnastyki korekcyjnej w szkole 3. Zajęcia indywidualne w domu 4. Elementy korekcji w rodzinnych i szkolnych imprezach rekreacyjnych Wycieczki rowerowe Biegi na krótkich dystansach leśna ścieżka zdrowia saneczkarstwo

10 Szczegółowe zadania dla dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców, klubu sportowego i samorządu gminnego Nauczyciele wychowania fizycznego, przyrody, wychowawcy. Podejmowanie działań uczących uczniów dbałości o zdrowie, stosowania zasad higieny Stworzenie warunków do kształtowania nawyków higieniczno – zdrowotnych Humanizacja zajęć wychowania fizycznego Organizacja sportowych zawodów klasowych i miedzyklasowych Wytworzenie wśród uczniów potrzeby działania ruchowego Zajęcia praktyczne dla nauczycieli dotyczące zasobu ćwiczeń korekcyjnych Prowadzenie właściwie przygotowanych ćwiczeń śródlekcyjnych

11 Komitety Rodzicielskie rodzice Komitet Rodzicielski Aktywny udział w organizacji środowiskowych imprez rekreacyjnych Współpraca z Gminnym Klubem Sportowym DELTA Pomoc nauczyciela wychowania fizycznego w organizowaniu szkolnych imprez rekreacyjnych Współsponsorowanie nagród Rodzice Uczestnictwo w zawodach i imprezach rekreacyjnych Pomoc w naprawach sprzętu sportowego i rekreacyjnego Prowadzenie indywidualnych ćwiczeń korekcyjnych dla dzieci defektywnych w domu

12 Samorząd gminny komisja do spraw oświaty Finansowanie zakupu sprzętu sportowego i rekreacyjnego Patronat nad środowiskowymi imprezami sportowymi i rekreacyjnymi Sponsorowanie nagród Zapewnienie transportu na zawody szczebla powiatowego, rejonowego i wojewódzkiego

13 Gminny Ludowy Klub Sportowy DELTA Planowanie działań sportowych i rekreacyjnych na terenie gminy Organizowanie imprez międzyszkolnych na terenie gminy Organizowanie imprez środowiskowych sportowych i rekreacyjnych Organizowanie wyjazdów na zawody Poszukiwanie sponsorów

14 Dyrektorzy Szkół Podstawowych i Dyrektor Gimnazjum Tworzenie optymalnych warunków rozwoju zajęć wychowania fizycznego, sportu i rekreacji na terenie swoich szkół Współorganizowanie międzyszkolnych zawodów sportowych na terenie gminy Współsponsorowanie nagród za udział w zawodach międzyszkolnych Sponsorowanie nagród za udział w zawodach szkolnych

15 Baza Środowiskowa 1. Gminny Ośrodek Kultury 2. Miejscowe świetlice 3. Sale gimnastyczne 4. Boiska szkolne 5. Ścieżki zdrowia


Pobierz ppt "PROGRAMU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ NA TERENIE GMINY KIWITY PROJEKT."

Podobne prezentacje


Reklamy Google