Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Anna Kłos metodyk pracy socjalnej. Skierowanie asystenta do rodziny objętej asystą następuje na wniosek pracownika socjalnego. Wskazówki niezbędne do.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Anna Kłos metodyk pracy socjalnej. Skierowanie asystenta do rodziny objętej asystą następuje na wniosek pracownika socjalnego. Wskazówki niezbędne do."— Zapis prezentacji:

1 Anna Kłos metodyk pracy socjalnej

2 Skierowanie asystenta do rodziny objętej asystą następuje na wniosek pracownika socjalnego. Wskazówki niezbędne do pracy z rodziną pochodzą od pracownika socjalnego wcześniej zajmującego się rodziną. Diagnoza społeczna sytuacji rodziny (w tym dzieci) następuję na poziomie OPS (diagnoza wstępna), natomiast asystent może wykonać diagnozę pogłębioną. Asystent rodziny ma różne kwalifikacje zawodowe - nie zawsze jest przygotowany do stawiania diagnozy.

3 Opracowanie planu pracy z rodziną z uwzględnieniem sytuacji dziecka (dzieci), udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych, prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci, współpraca z innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny.

4 Wiedza - ogół wiarygodnych informacji o rzeczywistości, Postawy - wyuczona skłonność do reagowania w określony sposób (akt woli przejawiający się w czynach), Umiejętności – sposób wykorzystania wiedzy.

5 Umiejętność nawiązania kontaktu Otwartość Spostrzegawczość Obiektywizm Cierpliwość Spolegliwość Kreatywność Mądrość życiowa

6 Wrażliwość poznawcza, Odpowiedni poziom percepcji, Umiejętność obserwowania –rejestrowania faktów, Umiejętność interpretowania faktów, Umiejętność powiązania faktów, Umiejętność wyciągania wniosków, Umiejętność konstruowania pytań diagnostycznych kierowanych do dzieci.

7 Precyzja w przekazie informacji na temat sytuacji dziecka, Wiarygodność, Obiektywizm (bez naznaczania określonych sytuacji własnym napięciem emocjonalnym), Prostolinijność, Rzetelność,

8 Umiejętność oceny stanu somatycznego (stanu zdrowia dziecka), Umiejętność oceny stanu psychicznego dziecka, Umiejętność oceny poziomu rozwoju dziecka, Umiejętność zdefiniowania wad rozwojowych i deficytów, Umiejętność zdefiniowania rodzajów niepełnosprawności oraz przewidywania jej skutków.

9 Umiejętność motywowania dziecka do aktywności, Umiejętność odczytywania symptomów świadczących o zagrożeniach np. o doznawanej przemocy, w tym seksualnej, Umiejętności wywierania wpływu na dziecko w celu poddania się badaniom specjalistycznym,

10 Znajomość przepisów prawa w kontekście sprawowanej asysty, Znajomość biegu życia człowieka i procesów rozwojowych, Wiedza na temat zaburzeń rozwojowych dziecka, Własna aktywność i motywacja do rozwoju, Umiejętność współpracy z innymi podmiotami.

11 Zdrowie, Poziom rozwoju i edukacja, Rozwój zdolności i zainteresowań, Prawa dziecka, Wychowanie w poczuciu godności, Zaspokajanie potrzeb emocjonalnych i społecznych, Sytuacja dziecka na tle rodziny, Ochrona przed bezprawną ingerencją w życie dziecka, Zapewnienie kontaktu z rodzicem mieszkającym oddzielnie.

12 Dziękuję za uwagę Anna Kłos www.pspsdoradztwo.pl


Pobierz ppt "Anna Kłos metodyk pracy socjalnej. Skierowanie asystenta do rodziny objętej asystą następuje na wniosek pracownika socjalnego. Wskazówki niezbędne do."

Podobne prezentacje


Reklamy Google