Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Współpraca z rodzicami- szansa czy konieczność? mgr Katarzyna Noskowicz psycholog, terapeuta SI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Współpraca z rodzicami- szansa czy konieczność? mgr Katarzyna Noskowicz psycholog, terapeuta SI."— Zapis prezentacji:

1 Współpraca z rodzicami- szansa czy konieczność? mgr Katarzyna Noskowicz psycholog, terapeuta SI

2 Dwutorowość pracy psychologa w szkole specjalnej, oddziale wczesnego wspomagania rozwoju Przedmiotem pomocy jest nie tylko dziecko, ale i jego rodzina, która wymaga wsparcia psychicznego, informacji i edukacji

3 Różnorodne cele oddziaływań terapeutycznych wzmocnienie, podbudowanie rodziny jako całościwzmocnienie, podbudowanie rodziny jako całości poprawa szeroko rozumianego stanu dziecka, wspieranie interakcji rodzice-dziecko, budowanie satysfakcjonującego kontaktu z otoczeniem tegoż dzieckapoprawa szeroko rozumianego stanu dziecka, wspieranie interakcji rodzice-dziecko, budowanie satysfakcjonującego kontaktu z otoczeniem tegoż dziecka zapobieganie powstawaniu wtórnych zaburzeńzapobieganie powstawaniu wtórnych zaburzeń przygotowanie dziecka do korzystania z odpowiednich form edukacji, umożliwiających osiąganie potencjalnie możliwej samodzielności i autonomii życiowejprzygotowanie dziecka do korzystania z odpowiednich form edukacji, umożliwiających osiąganie potencjalnie możliwej samodzielności i autonomii życiowej

4 Rodzice i dzieci - wewnętrzny obraz dziecka Wewnętrzny obraz dziecka funkcjonuje w świadomości rodziców jako obraz pozytywny.

5 Narodziny dziecka zagrożonego niepełnosprawnością – sytuacja kryzysu psychicznego Rodzice dziecka, którego rozwój jest zagrożony począwszy od szoku, przeżywają rozpacz, żal, a także żałobę po stracie wymarzonego, wyobrażonego dziecka. Rodzice dziecka, którego rozwój jest zagrożony począwszy od szoku, przeżywają rozpacz, żal, a także żałobę po stracie wymarzonego, wyobrażonego dziecka.

6 Etapy pokonywania kryzysu psychicznego Kryzys emocjonalny, poczucie winy, apatia, depresjaKryzys emocjonalny, poczucie winy, apatia, depresja Gonitwa terapeutycznaGonitwa terapeutyczna Konstruktywne przystosowanie się do sytuacjiKonstruktywne przystosowanie się do sytuacji

7 Kondycja psychiczna rodziny i jej wpływ na rozwój relacji matka - dziecko W zasadzie każdy obszar funkcjonowania dziecka może zostać zaburzony, jeśli zaburzona jest więź, bowiem rozwój zawsze odbywa się w kontekście relacji z innymi.

8 Rola psychologa w pracy z rodziną Rola psychologa w pracy z rodziną może polegać na pomocy w uzyskiwaniu przez nich realnej oceny stanu dziecka, porzuceniu iluzji w przypadku stwierdzonej niepełnosprawności, a także przeformułowaniu wszelkich życiowych celów. W dalszej kolejności psycholog pomaga w budowaniu realistycznej wizji dziecka i ukierunkowuje uwagę rodziców na jego potrzeby psychiczne tak, aby nie stało się ono tylko obiektem do naprawiania. Rola psychologa w pracy z rodziną może polegać na pomocy w uzyskiwaniu przez nich realnej oceny stanu dziecka, porzuceniu iluzji w przypadku stwierdzonej niepełnosprawności, a także przeformułowaniu wszelkich życiowych celów. W dalszej kolejności psycholog pomaga w budowaniu realistycznej wizji dziecka i ukierunkowuje uwagę rodziców na jego potrzeby psychiczne tak, aby nie stało się ono tylko obiektem do naprawiania.

9 Formy pomocy psychologicznej dla rodzin wyjaśnianie przyczyn trudności rozwojowych u dziecka wyjaśnianie przyczyn trudności rozwojowych u dziecka działania edukacyjne dotyczące celów i sposobów stymulacji rozwoju dziecka działania edukacyjne dotyczące celów i sposobów stymulacji rozwoju dziecka uwypuklanie mocnych stron dziecka, jego możliwości oraz tego, co realnie można robić, aby wspierać jego rozwój uwypuklanie mocnych stron dziecka, jego możliwości oraz tego, co realnie można robić, aby wspierać jego rozwój wzmacnianie rodziców w poczuciu ich kompetencji wzmacnianie rodziców w poczuciu ich kompetencji udzielanie wskazówek wychowawczych i pomocy w zrozumieniu zachowań dziecka udzielanie wskazówek wychowawczych i pomocy w zrozumieniu zachowań dziecka

10 Podsumowanie Współpraca psychologa szkolnego z rodzicami dziecka niepełnosprawnego jest zarówno szansą, jak i koniecznością. Współpraca psychologa szkolnego z rodzicami dziecka niepełnosprawnego jest zarówno szansą, jak i koniecznością. Szansą, by dać rodzicom nadzieję na lepszą przyszłość. Szansą, by dać rodzicom nadzieję na lepszą przyszłość. Koniecznością, by ujrzeli w osobie dziecka niepełnosprawnego pełnowartościowego człowieka i nauczyli się respektować jego potrzeby. Koniecznością, by ujrzeli w osobie dziecka niepełnosprawnego pełnowartościowego człowieka i nauczyli się respektować jego potrzeby.


Pobierz ppt "Współpraca z rodzicami- szansa czy konieczność? mgr Katarzyna Noskowicz psycholog, terapeuta SI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google