Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Uczniowie i nauczyciele wykorzystują technologię informacyjną w projektach realizowanych wspólnie z partnerami w Polsce jak i za granicą Opracowanie: Barbara.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Uczniowie i nauczyciele wykorzystują technologię informacyjną w projektach realizowanych wspólnie z partnerami w Polsce jak i za granicą Opracowanie: Barbara."— Zapis prezentacji:

1 Uczniowie i nauczyciele wykorzystują technologię informacyjną w projektach realizowanych wspólnie z partnerami w Polsce jak i za granicą Opracowanie: Barbara Kuwaczka

2 Nasz szkoła jest otwarta na twórczość, pomysłowość oraz nawiązywanie nowych kontaktów. Te działania stosujemy we wszystkich obszarach naszej działalności. Głównym naszym celem jest podnoszenie atrakcyjności prowadzonych zajęć, poprzez wyposażenie dydaktyczne różnych pracowni, organizację różnorodnych zajęć pozalekcyjnych, udział w projektach edukacyjnych, co nam ułatwia stosowanie technologii informacyjnej we wszystkich tych działaniach.

3 Aktywni na zmiany dotyczące naszego zdrowia Szkoła promująca zdrowie zwiększa możliwości młodych ludzi do podejmowania działań i dokonywania zmian. Jest miejscem, w którym młodzi ludzie pracując razem z nauczycielami i innymi osobami, mogą osiągnąć sukces. Wzmacnianie młodych ludzi, wspieranie ich wizji i idei, umożliwia im wpływ na ich życie i warunki życia. Jednym słowem ogół działań zmierzających do propagowania zdrowych sposobów i stylów życia

4 Aktywni na potrzeby naszych uczniów zarówno te wyrównujące poziom, jak i rozwijające talenty Zespół Szkół Technicznych w Rybniku, brał udział w projekcie Równy Start Przyszłość – w ramach którego od 12.03.2007 do końca maja 2008 roku były prowadzone zajęcia pozalekcyjne: Zajęcia wyrównawcze – przygotowujące do matury i egzaminów zewnętrznych Kółka zainteresowań Kółka informatyczne Kółka językowe Zajęcia motywacyjne - doradztwo zawodowe, warsztaty z asertywności i profilaktyki

5 Aktywni na przyszłość zawodową absolwentów w Galerii Porczyńskich w Warszawie odbyło się ogólnopolskie Spotkanie Najlepszych z Najlepszych – spotkanie absolutnych Liderów Szkoły Przedsiębiorczości, nagrodzone zostały 64 szkoły, które najlepiej spośród 205 wyróżnionych Certyfikatem Jakości Szkoły Przedsiębiorczości realizują zadania z zakresu szeroko rozumianej edukacji ekonomicznej, kształtują postawy przedsiębiorcze, przygotowując swoich absolwentów do dorosłego życia. Nasza szkoła – Zespół Szkół Technicznych w Rybniku znalazła się w tej znakomitej czołówce.

6 Aktywni na pomoc przy podejmowaniu decyzji zawodowych naszych uczniów Ogólnopolski Dzień Przedsiębiorczości w ZST jest programem organizowanym przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości, przy współpracy Kancelarii Prezydenta RP. Jego ideą jest: włączenie środowisk przedsiębiorców w edukację młodzieży, stworzenie nowatorskiej płaszczyzny przekazywania młodym ludziom wiedzy o funkcjonowaniu na rynku pracy, zbudowanie mostów między szkołą a miejscem pracy.

7 Aktywni na innowacyjność w przedmiotach zawodowych Program Leonardo da Vinci został ustanowiony w ramach działań Unii Europejskiej podejmowanych w dziedzinie polityki kształcenia i szkolenia zawodowego w roku 1994. Program zmierza do podniesienia jakości i innowacyjności w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego poprzez dofinansowywanie międzynarodowych projektów. W tym roku szkolnym w ramach programu odwiedzili naszą szkołę przedstawiciele z partnerskiej szkoły z Ukrainy. Uczestniczyli z naszą młodzieżą w realizacji przedmiotów zawodowych oraz w licznych wycieczkach, mających na celu zobrazowanie i przybliżenie polskiego przemysłu i przedsiębiorstw.

8 Aktywni na wykorzystanie technologii informacyjno – komunikacyjnej eTwinning jest główną akcją unijnego programu eLearning. Akcja promuje wykorzystywa-nie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w szkołach europejskich. Uczniowie i nauczyciele wykorzystują internet we współpracy ponad granicami. Współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. W tym roku szkolnym (2008/2009) w ramach programu e-Twinning zorganizowano konkurs graficzny w oparciu o platformę Moodle, w którym brali także udział uczniowie z Czech.

9 Przykładowe prace

10 Aktywni na podnoszenie kwalifikacji naszych uczniów, szczególnie tych, których na to nie stać Celem projektu jest zdobycie nowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych przez 600 młodych osób w wieku 15-25 lat z województwa śląskiego, z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, które przyczynią się do polepszenia ich sytuacji na śląskim rynku pracy. Piętnastu uczniów naszej szkoły - zakwalifikowanych przez pedagogów szkolnych - zostanie przeszkolonych i otrzyma certyfikaty. Zajęcia będą prowadzone przez trenerów i psychologów z Krakowa.

11 Aktywni na sprawy związane z Unią Europejską Głównym celem projektu Zaproś wolontariusza do swojej szkoły jest przybliżenie polskiej młodzieży spraw związanych z Unią Europejską, pokazanie praktycznego wymiaru integracji europejskiej oraz umożliwienie uczniom doświadczenia edukacji międzykulturowej. Naszą szkołę odwiedza wolontariuszki z Niemiec i Holandii w maju i przedstawią problemy międzykulturowe na warsztatach z młodzieżą.

12 Aktywni dla osób dorosłych chcących dalej się kształcić Projekt Szkoła Otwarta dla Dorosłych jest propozycją rozwoju oferty edukacyjnej placówek kształcenia ustawicznego województwa śląskiego. Wspólnie podejmowane działania mają służyć zachęceniu osób dorosłych do ciągłego kształcenia, doskonalenia zawodowego i podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Główny cel projektu: Modernizacja systemu kształcenia ustawicznego i upowszechnienie edukacji osób dorosłych w regionie.

13 Aktywni na potrzeby ludzi pochodzących z krajów Globalnego Południa Projekt Szkoła Globalna jest trzyletnim europejskim projektem z edukacji rozwojowej (2006-2009) organizowany przez Polską Akcję Humanitarną i uczestniczą w nim szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne. Ideą projektu jest przekonanie, że społeczność szkolna może mieć pozytywny wkład w zrównoważony rozwój zarówno w kontekście lokalnym, jak i globalnym

14 Aktywni na potrzeby innych, w oparciu o cele Milenijne Ideą projektu Szkoła Humanitarna jest: Zachęcenie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kształtowaniu swojego otoczenia i w zmianie świata na lepsze w oparciu o Milenijne Cele Rozwoju. Kształtowanie świadomej postawy przeciwko wykluczeniu oraz dyskryminacji, w szczególności wobec cudzoziemców. Zainicjowanie procesu kształtowania się postaw otwartych na inność czy różnorodność kulturową.

15 Aktywni na upowszechnianie idei edukacji globalnej Patrz i zmieniaj to projekt edukacji globalnej wykorzystujący filmy dokumentalne, który jest wykorzystywany przez nauczycieli i uczniów do wprowadzania zagadnień rozwoju świata do szkół. Program jest adresowany do uczniów i nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. W ramach projektu nauczyciele naszej szkoły prowadzą zajęcia z wykorzystaniem filmów, scenariuszy zajęć i przygotowanych materiałów pomocniczych. Organizujemy również otwarte pokazy filmów dokumentalnych oraz debaty i dyskusje z zaproszonymi gośćmi. Nasza filmoteka zawiera kilkadziesiąt filmów, które pozyskaliśmy dzięki udziale w projekcie.

16 Aktywni na problemy w dziedzinie gospodarki odpadami Młody Manager Środowiska to internetowy program edukacyjny, trwający do 10.01.2010 r. Celem programu jest podnoszenie osobistej odpowiedzialności za działania w obszarze ochrony środowiska poprzez promowanie wśród dzieci, młodzieży szkolnej oraz nauczycieli i pozostałej społeczności szkolnej dobrych praktyk w dziedzinie gospodarki odpadami (monitorowanie, ewidencjonowanie i zagospodarowywanie) z wykorzystaniem aktywnych technologii internetowych. Program zmierza do uczynienia ze szkół podstawowych ogniw generujących właściwe odruchy w stosunku do odpadów, pozwalające budować lokalne strategie ograniczania masy odpadów i upraszczania sposobów ich recyklingu lub usuwania.

17 Aktywni na uwrażliwianie młodych ludzi na odpowiedzialność za powierzoną własność Celem projektu Własność to odpowiedzialność jest uwrażliwienie młodych ludzi (uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) na kwestię własności i odpowiedzialności za powierzoną własność, zarówno prywatną, jak publiczną. Uczestnicy projektu poznają prawa i obowiązki wynikające z prawa własności, dowiadują się, jak dbać o własność oraz jak podejmować dobre decyzje konsumenckie.

18 Aktywni na problemy bezpieczeństwa w naszym kraju Podjęte działania w ZST: W naszej szkole bardzo dużą uwagę zwracamy na bezpieczeństwo. Realizujemy bardzo wiele działań, które mają na celu zmniejszenie zachowań agresywnych i poprawę stanu bezpieczeństwa w szkole. Przeprowadzamy: szkoleniowe Rady Pedagogiczne np. "Jak walczyć z agresją", Dyscyplina w szkole lekcje otwarte, pokazowe dla nauczycieli, warsztaty dla uczniów, pedagogizację rodziców, audycje profilaktyczne, nawiązaliśmy współpracę z Komendą Wojewódzką w Katowicach (w ramach współpracy odbyło się szkolenie Rady Pedagogicznej na temat zagrożeń w Internecie) współpracujemy z Komenda Miejską Policji w Rybniku (systematycznie odbywają się szkolenia dla nauczycieli, uczniów, jak również rodziców).

19 Aktywni na problemy uchodźców Głównym celem projektu Wejdź w skórę uchodźcy jest wyjaśnienie młodym ludziom, kim naprawdę są uchodźcy. Uważamy za niezmiernie istotne, by ludzie zrozumieli, iż uchodźcy nie stanowią żadnego zagrożenia dla kraju, w którym przebywają, wręcz przeciwnie, to oni sami przez długi czas znajdowali się w sytuacji zagrożenia. W ramach projektu w naszej szkole gościliśmy trzy wolontariuszki z Francji, Grecji i Niemiec. Wizyta miała na celu zwiększenia świadomości naszej młodzieży oraz umożliwienia im lepszego zrozumienia sytuacji uchodźców, zespół wolontariuszek przygotował grę symulacyjną przedstawiającą los czeczeńskich uchodźców. Zarówno gra symulacyjna, jak i prezentacja miały za zadanie przybliżyć młodzieży problemy czeczeńskich uchodźców, dać im szansę doświadczenia emocji, jakie przeżywają uchodźcy, zapoznać ich z bieżącą sytuacją polityczną w Czeczenii.


Pobierz ppt "Uczniowie i nauczyciele wykorzystują technologię informacyjną w projektach realizowanych wspólnie z partnerami w Polsce jak i za granicą Opracowanie: Barbara."

Podobne prezentacje


Reklamy Google