Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROMOCJA ZDROWIA Szkoła Podstawowa nr 46.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROMOCJA ZDROWIA Szkoła Podstawowa nr 46."— Zapis prezentacji:

1 PROMOCJA ZDROWIA Szkoła Podstawowa nr 46

2 Szkoła promująca zdrowie
Zbudowana jest na zasadach demokracji Przestrzega równości w dostępie do edukacji,jest wolna od represji,lęku i ośmieszenia Wzmacnia kompetencje do działania i dokonywania zmian Dostosowuje program nauczania do obecnych i przyszłych potrzeb młodych ludzi,stymuluje ich kreatywność,zachęca do wysiłku Inspiruje nauczycieli,stymuluje ich rozwój osobisty i zawodowy

3 Ludzie w szkole promującej zdrowie to:
społeczność szkolna – nauczyciele i inni pracownicy oraz uczniowie rodzice przedstawiciele samorządu i społeczności lokalnej osoby wspierające lub nadzorujące prace szkoły

4 Zespół Promocji Zdrowia w naszej szkole
Koordynator - Dorota Peła-Matusiak Członkowie – Urszula Matyśkiewicz Maciej Nowicki Mirosława Brajczewska Tomasz Politański

5 Metoda projektu w edukacji prozdrowotnej
Projekt to aktywizująca metoda pracy, której głównym zadaniem jest stawianie ucznia w takiej sytuacji, aby odczuwał potrzeby podejmowania działań, a tym samym rozwijał twórcze myślenie.

6 Faza I – Przygotowanie projektu
Etapy pracy nad projektem Faza I – Przygotowanie projektu Faza II – Wykonanie projektu Faza III – Prezentacja i ocena projektu

7 Plan działań w roku szkolnym 2005/2006 i 2006/2007 zakładał zwiększenie aktywności ruchowej uczniów poprzez realizację różnorodnych form aktywności ruchowej.

8 1. „W zdrowym ciele – zdrowy duch” –
konkurs wiedzy i umiejętności sportowych 2005/2006

9 2. RUCH TO ZDROWIE - z zielenią w tle –
poznanie miejsc aktywnego wypoczynku w Łodzi i jej okolicach 2006/2007

10 Plan działań w roku szkolnym 2007/2008 ochrona środowiska oraz zapobieganie i ograniczanie zanieczyszczeń  

11 3. „Ekologia mieszczucha” –
konkurs wiedzy dla klas V na temat ochrony środowiska 2007/2008

12 3. „Eko Asy” – konkurs wiedzy dla klas V na temat ekologii o ochrony środowiska 2007/2008

13 REALIZACJA CELÓW W ROKU SZKOLNYM 2007/2008
r. – włączenie się szkoły w projekt - „Sprzątanie Świata”. projekt objął klasy VI. r. – przygotowanie i przeprowadzenie projektu - „Ekologia mieszczucha”- konkurs wiedzy na temat ochrony środowiska. r. – uczestnictwo uczniów w „Wiosennych porządkach w Łodzi-2008 ”zorganizowanych przez Wydział Gospodarki Komunalnej UMŁ. r. - przygotowanie i przeprowadzenie projektu – „Eko Asy” – konkurs na temat ekologii i ochrony środowiska. r. –Szkolny Konkurs Ekologiczny dla klasy IVc. Ponadto Koordynator ds.Promocji Zdrowia uczestniczył w: ü     Seminarium Łódzkiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujacych Zdrowie r. ü     Konferencji „Edukacja prozdrowotna a profilaktyka” r. ü     Seminarium szkoleniowym dla placówek z Łódzkiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie r.

14 Korzyści z tworzenia szkół promujących zdrowie
dobrze pracujące,w których zadowoleni są nauczyciele,uczniowie mające zespół aktywnych, otwartych i kształcących się nauczycieli stosujące aktywizujące metody nauczania i oferujące uczniom więcej zajęć pozalekcyjnych tworzące środowisko społeczne i atmosferę sprzyjającą zmniejszeniu agresji i innych niepożądanych zachowań wśród uczniów aktywizujące rodziców do współuczestnictwa w poprawie warunków pracy szkoły,organizacji wspólnych przedsięwzięć podejmujące długofalowe działania,wychodzące poza mury szkoły i różnorodne inicjatywy w środowisku lokalnym

15 Autor – Dorota Peła-Matusiak


Pobierz ppt "PROMOCJA ZDROWIA Szkoła Podstawowa nr 46."

Podobne prezentacje


Reklamy Google