Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkoła promująca zdrowie Zbudowana jest na zasadach demokracji Przestrzega równości w dostępie do edukacji,jest wolna od represji,lęku i ośmieszenia Wzmacnia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkoła promująca zdrowie Zbudowana jest na zasadach demokracji Przestrzega równości w dostępie do edukacji,jest wolna od represji,lęku i ośmieszenia Wzmacnia."— Zapis prezentacji:

1

2 Szkoła promująca zdrowie Zbudowana jest na zasadach demokracji Przestrzega równości w dostępie do edukacji,jest wolna od represji,lęku i ośmieszenia Wzmacnia kompetencje do działania i dokonywania zmian Dostosowuje program nauczania do obecnych i przyszłych potrzeb młodych ludzi,stymuluje ich kreatywność,zachęca do wysiłku Inspiruje nauczycieli,stymuluje ich rozwój osobisty i zawodowy

3 Ludzie w szkole promującej zdrowie to: społeczność szkolna – nauczyciele i inni pracownicy oraz uczniowie rodzice przedstawiciele samorządu i społeczności lokalnej osoby wspierające lub nadzorujące prace szkoły

4 Zespół Promocji Zdrowia w naszej szkole Koordynator - Dorota Peła-Matusiak Członkowie – Urszula Matyśkiewicz Maciej Nowicki Mirosława Brajczewska Tomasz Politański

5 Metoda projektu w edukacji prozdrowotnej Projekt to aktywizująca metoda pracy, której głównym zadaniem jest stawianie ucznia w takiej sytuacji, aby odczuwał potrzeby podejmowania działań, a tym samym rozwijał twórcze myślenie.

6 Faza I – Przygotowanie projektu Etapy pracy nad projektem Faza II – Wykonanie projektu Faza III – Prezentacja i ocena projektu

7 Plan działań w roku szkolnym 2005/2006 i 2006/2007 zakładał zwiększenie aktywności ruchowej uczniów poprzez realizację różnorodnych form aktywności ruchowej.

8 1. W zdrowym ciele – zdrowy duch – konkurs wiedzy i umiejętności sportowych 2005/2006

9 2. RUCH TO ZDROWIE - z zielenią w tle – poznanie miejsc aktywnego wypoczynku w Łodzi i jej okolicach 2006/2007

10 Plan działań w roku szkolnym 2007/2008 ochrona środowiska oraz zapobieganie i ograniczanie zanieczyszczeń

11 3. Ekologia mieszczucha – konkurs wiedzy dla klas V na temat ochrony środowiska 2007/2008

12 3. Eko Asy – konkurs wiedzy dla klas V na temat ekologii o ochrony środowiska 2007/2008

13 REALIZACJA CELÓW W ROKU SZKOLNYM 2007/2008 14.09.2007r. – włączenie się szkoły w projekt - Sprzątanie Świata. projekt objął klasy VI. 12.09.-31.01.2008r. – przygotowanie i przeprowadzenie projektu - Ekologia mieszczucha- konkurs wiedzy na temat ochrony środowiska. 14-16.03.2008r. – uczestnictwo uczniów w Wiosennych porządkach w Łodzi- 2008 zorganizowanych przez Wydział Gospodarki Komunalnej UMŁ. 7.02.-23.04.2008r. - przygotowanie i przeprowadzenie projektu – Eko Asy – konkurs na temat ekologii i ochrony środowiska. 8.05.2008r. –Szkolny Konkurs Ekologiczny dla klasy IVc. Ponadto Koordynator ds.Promocji Zdrowia uczestniczył w: Seminarium Łódzkiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujacych Zdrowie 6.11.2007r. Konferencji Edukacja prozdrowotna a profilaktyka 7.03.2008r. Seminarium szkoleniowym dla placówek z Łódzkiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie 29.05.2008r.

14 Korzyści z tworzenia szkół promujących zdrowie dobrze pracujące,w których zadowoleni są nauczyciele,uczniowie mające zespół aktywnych, otwartych i kształcących się nauczycieli stosujące aktywizujące metody nauczania i oferujące uczniom więcej zajęć pozalekcyjnych tworzące środowisko społeczne i atmosferę sprzyjającą zmniejszeniu agresji i innych niepożądanych zachowań wśród uczniów aktywizujące rodziców do współuczestnictwa w poprawie warunków pracy szkoły,organizacji wspólnych przedsięwzięć podejmujące długofalowe działania,wychodzące poza mury szkoły i różnorodne inicjatywy w środowisku lokalnym

15 Autor – Dorota Peła-Matusiak


Pobierz ppt "Szkoła promująca zdrowie Zbudowana jest na zasadach demokracji Przestrzega równości w dostępie do edukacji,jest wolna od represji,lęku i ośmieszenia Wzmacnia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google