Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Modernizacja Kształcenia Zawodowego Projekty systemowe KOWEZiU Od 2008 roku w KOWEZiU realizowane są projekty systemowe…

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Modernizacja Kształcenia Zawodowego Projekty systemowe KOWEZiU Od 2008 roku w KOWEZiU realizowane są projekty systemowe…"— Zapis prezentacji:

1

2 Modernizacja Kształcenia Zawodowego

3

4 Projekty systemowe KOWEZiU Od 2008 roku w KOWEZiU realizowane są projekty systemowe…

5 Projekty systemowe KOWEZiU Okres realizacji: 2008-2013 W ramach projektu opracowano podstawy programowe kształcenia w zawodach oraz przykładowe programy nauczania dla 282 zawodów. …działania podejmowane w projektach oraz wypracowane w trakcie ich realizacji rezultaty stanowią o kształcie zmian w kształceniu zawodowym i ustawicznym…

6 Projekty systemowe KOWEZiU Okres realizacji: 2009-2012 – ZAKOŃCZONY W ramach projektu opracowano i pilotażowo wdrożono w województwie warmińsko-mazurskim model poradnictwa edukacyjno-zawodowego. W ramach projektu dokonano także analizy stanu poradnictwa edukacyjno-zawodowego w Polsce i krajach UE oraz wyprodukowano filmy propagujące idee poradnictwa edukacyjno- zawodowego. …działania podejmowane w projektach oraz wypracowane w trakcie ich realizacji rezultaty stanowią o kształcie zmian w kształceniu zawodowym i ustawicznym…

7 Projekty systemowe KOWEZiU Okres realizacji: 2009-2012 – ZAKOŃCZONY W ramach projektu opracowano i wdrożono system wsparcia organizacyjnego, merytorycznego, metodycznego i informatycznego szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia. W ramach projektu opracowano m.in. pakiet poradników Jak wdrażać modułowe programy kształcenia zawodowego. …działania podejmowane w projektach oraz wypracowane w trakcie ich realizacji rezultaty stanowią o kształcie zmian w kształceniu zawodowym i ustawicznym…

8 Projekty systemowe KOWEZiU Okres realizacji: 2009-2014 W ramach projektu opracowano propozycję modelu wdrażania i upowszechniania Kształcenia Na Odległość. W ramach projektu opracowano poradniki z zakresu wdrażania KNO w placówkach oświatowych. …działania podejmowane w projektach oraz wypracowane w trakcie ich realizacji rezultaty stanowią o kształcie zmian w kształceniu zawodowym i ustawicznym…

9 Projekty systemowe KOWEZiU Okres realizacji: 2010-VI 2013 ZAKOŃCZONY W ramach projektu podjęto szereg działań mających na celu popularyzację kształcenia zawodowego wśród młodzieży oraz kadry oświatowej poprzez: -opracowanie materiałów promujących kształcenie zawodowe (filmy, plakaty, spot telewizyjny), -organizację konkursu Lider Edukacji Zawodowej, -organizację konkursu Szkoła dla rynku pracy. …działania podejmowane w projektach oraz wypracowane w trakcie ich realizacji rezultaty stanowią o kształcie zmian w kształceniu zawodowym i ustawicznym…

10 Projekty systemowe KOWEZiU Okres realizacji: 2013- VI 2015 W ramach projektu prowadzone są działania mające na celu wspieranie szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe w zakresie wdrażania podstawy programowej kształcenia w zawodach poprzez: -opracowanie narzędzi do zewnętrznego monitorowania procesu wdrażania, -opracowanie narzędzi do ewaluacji wewnętrznej dla szkół, -organizację kursów dla kadry zarządzającej i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie w zawodach. …działania podejmowane w projektach oraz wypracowane w trakcie ich realizacji rezultaty stanowią o kształcie zmian w kształceniu zawodowym i ustawicznym…

11 Projekty systemowe KOWEZiU Okres realizacji: I 2013-XII 2013 W ramach projektu prowadzone są działania mające na celu wsparcie gimnazjów i placówek kształcenia ustawicznego w realizacji zadań z doradztwa edukacyjno-zawodowego w kontekście idei uczenia się przez całe życie poprzez: -opracowanie suplementów do świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, -opracowanie suplementów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, -szkolenia dla doradców-trenerów, -opracowanie materiałów propagujących idee poradnictwa edukacyjno-zawodowego (w tym broszury, filmy, Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego). …działania podejmowane w projektach oraz wypracowane w trakcie ich realizacji rezultaty stanowią o kształcie zmian w kształceniu zawodowym i ustawicznym…

12 Modernizacja Kształcenia Zawodowego … 3 spośród wszystkich projektów mają szczególne znaczenie… … wypracowane w ramach nich rezultaty składają się na…

13 Programy nauczania Podstawy programowe kształcenia w zawodach Modernizacja Kształcenia Zawodowego Szkolne plany nauczania Programy nauczania Kolejne odsłony zmian Kształcenia Zawodowego … a są to…

14 Modernizacja Kształcenia Zawodowego

15 Podstawy programoweProgramy nauczaniaSzkolne plany nauczania opis

16 Modernizacja Kształcenia Zawodowego Podstawy programoweProgramy nauczaniaSzkolne plany nauczania podstawa prawna

17 Modernizacja Kształcenia Zawodowego Podstawy programoweProgramy nauczaniaSzkolne plany nauczania dodatkowe informacje z możliwością rozwinięcia treści

18 Modernizacja Kształcenia Zawodowego Podstawy programoweProgramy nauczaniaSzkolne plany nauczania repozytoria

19 Modernizacja Kształcenia Zawodowego Podstawy programoweProgramy nauczaniaSzkolne plany nauczania biblioteka


Pobierz ppt "Modernizacja Kształcenia Zawodowego Projekty systemowe KOWEZiU Od 2008 roku w KOWEZiU realizowane są projekty systemowe…"

Podobne prezentacje


Reklamy Google