Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

A-Team Podsumowanie Gry.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "A-Team Podsumowanie Gry."— Zapis prezentacji:

1 A-Team Podsumowanie Gry

2 Strategia rozwoju i polityka zarządzania ryzykiem
Strategia rozwoju A-Team Strategia rozwoju i polityka zarządzania ryzykiem Rok I: Zrównoważony rozwój poprzez: Wzrost aktywów poprzez rozwój portfela detalicznego, Stabilny poziom portfela korporacyjnego, Budowanie bazy kapitałowej (zatrzymane zyski). Rok II: Maksymalizacja ceny akcji poprzez: Budowanie tarczy podatkowej, Zmiana struktury portfela papierów wartościowych na mniej wrażliwą / zabezpieczoną przed zmianą stóp procentowych, Aktywizację polityki dywidendowej. Strategia zarządzania ryzykiem Polityka zatrudnienia Ryzyko kredytowe: bezpieczny rozwój w pierwszym roku, agresywna polityka w roku drugim, Ryzyko stopy procentowej: lekceważone w początkowym okresie, źródło wielu problemów wraz ze wzrostem portfela w roku drugim, Ryzyko płynności: luka w okresie do 3 miesięcy – koncentracja w drugim roku, żeby nie dopuścić do wzrostu wymogu kapitałowego

3 Strategia rozwoju usług bankowych
Strategia finansowania działalności Banku od strony depozytowej Strategia rozwoju usług bankowych Spadek udziału rachunków bieżących w pasywach ogółem (z 32% do 27%) na rzecz depozytów, Rosnący udział rachunków bieżących ludności w strukturze rachunków ogółem, Znaczna niestabilność wyniku z tytułu obsługi rachunków: wrażliwość na inne czynniki niż alokacja. Stabilny udział w zysku wyniku z usług peryferyjnych (średnio 15%), Dynamiczny wzrost aktywów i wyniku z działalności powierniczej, Brak znaczących zmian w alokacji czasu, Stabilne saldo akredytyw przez cały okres gry (mimo zmian w polityce). Strategia produktowo w zakresie usług dodatkowych Wynik z działalności peryferyjnej Struktura finansowania depozytami mln mln

4 Strategia rozwoju usług bankowych
Działania wspomagające realizację strategii pozyskiwania klienta - bank uniwersalny Strategia rozwoju usług bankowych Systematycznie rosnąca liczba oddziałów w kwartałach Wzrost nakładów na marketing z początkowych 3300 do 4800 (wzrost o 45%). Równowaga w alokacji czasu pracy na nową i bieżącą działalność. Okres 3.3. – zmiana wynikająca z reguł gry i krótkookresowego celu maksymalizacji akcji po kwartale 4.1: zatrzymanie wzrostu liczby oddziałów, znacząca redukcja alokacji czasu na nową działalność (z 50% do 40%). Wynik z działalności peryferyjnej Struktura finansowania depozytami

5 Polityka Płacowa i Alokacja
Przeciętna struktura nakładów czasu pracowników Koszty wynagrodzeń i premii: Polityka Płacowa i Alokacja Strategia alokacji czasu pracy Kluczowe pozycje na początku: depozyty ludności, rachunki bieżące ludności, kredyty kategorii 1 i 2 , W miarę upływ czasu większa alokacja czasu pracy na rachunki bieżące ludności, depozyty firm, a mniejsza na depozyty ludności, Skutek: znaczące zmiany udziałów nakładów pracy dotyczyły: depozytów firm i ludności (odchylenia rzędu 5pp.).

6 Podsumowanie Nasze sukcesy:
Współczynnik wypłacalności – utrzymany w trakcie całej gry powyżej 1, Wzrost aktywów – miał miejsce ale mniejszy od oczekiwanego, Udany przyrost przychodów poza-odsetkowych, Stopniowa budowa tarczy podatkowej. Nie wszystko poszło zgodnie z planem.. Bardzo kosztowne lekceważenie struktury portfela papierów wartościowych i granie na zniżkę oprocentowania. Konieczność skrócenia duration portfela i zmniejszenia jego wrażliwości (wpływ na adekwatność kapitałową), Nietrafione spekulacje na wzrost/spadek stopy procentowej, Ostrożne podejście do budowy portfela z perspektywy ryzyka kredytowego.

7 Dziękujemy

8 Back-up Sprawozdanie finansowe Rok 1 Rok 2 Zysk netto 44,5 40,8
Przychody ogółem 520,1 661,4 Przychody odsetkowe 410,9 530,5 Przychody poza-odsetkowe 109,3 130,9 Koszty ogółem 463,3 590,7 Koszty odsetkowe 228,9 313,5 Koszty poza-odsetkowe 234,4 277,2 Koszty/Przychody poza-odsetkowe 2,1 Współczynnik wypłacalności 108% 106% Kapitał 334,5 359,3 Kapitał akcyjny 42,5 48,2 Obligacje długoterminowe 35,4 32,9 Rentowność: Rentowność aktywów ROA 1% Zwrot z kapitału ROE 16% 13% Wartość udzielonych kredytów, w tym: 3898,4 4087,9 dla firm 936,6 1069,3 dla osób fizycznych 2593,4 2471,6 hipotecznych 368,3 547,0 Przeznaczenie wypracowanego zysku netto: ma podsniesienie kapitału 43,2 27,3 na dywidendy 1,4 13,5


Pobierz ppt "A-Team Podsumowanie Gry."

Podobne prezentacje


Reklamy Google