Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Plan na 2011 rok 522 542 312 zł Wykonanie 498 454 565,01 zł 95,39%

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Plan na 2011 rok 522 542 312 zł Wykonanie 498 454 565,01 zł 95,39%"— Zapis prezentacji:

1

2 Plan na 2011 rok 522 542 312 zł Wykonanie 498 454 565,01 zł 95,39%

3 Plan na 2011 rok 560 097 392 zł Wykonanie 502 206 634,50 zł Wykonanie 502 206 634,50 zł 89,66%

4 Plan na 2011 rok 37 mln 555 tys. zł Wykonanie 3 mln 752 zł Wykonanie 3 mln 752 zł

5 Plan na 2011 rok rezerwa ogólna: 3 mln 188 tys. zł rezerwa celowa: 6 mln 593 tys. zł Plan na 2011 rok rezerwa ogólna: 3 mln 188 tys. zł rezerwa celowa: 6 mln 593 tys. zł Rozdysponowanie rezerwa ogólna: 2 mln 548 tys. zł rezerwa celowa: 4 mln 641 tys. zł Rozdysponowanie rezerwa ogólna: 2 mln 548 tys. zł rezerwa celowa: 4 mln 641 tys. zł

6 Plan na 2011 rok 35 mln 194 tys. zł Wykonanie 35 mln 194 tys. zł

7 » Departament Gospodarki i Infrastruktury 42,81 % ogółu wydatków Inwestycje zrealizowane w ramach LRPO: Budowa obejścia m. Nowy Kisielin łączącego 15 mln zł drogi woj. nr 279 i 282 – 15 mln zł Budowa obwodnicy Ośna Lubuskiego – 5,3 mln zł 4,7 mln zł Rozbudowa drogi woj. nr 278 w ciągu ul. Obrońców Warszawy we Wschowie – 4,7 mln zł 3,9 mln zł Rozbudowa drogi woj. nr 279 w Ochli – 3,9 mln zł Przebudowa drogi woj. nr 296 w ciągu ul. Przyjaciół Żołnierza 3,9 mln zł w Żaganiu – 3,9 mln zł 3 mln zł Przebudowa drogi woj. nr 286 w Czarnowicach – 3 mln zł

8 Inwestycje zrealizowane w ramach budżetu województwa: Przebudowa drogi woj. 276 na odcinku Sycowice – Świebodzin; 3,7 mln zł 3 mln zł Przebudowa drogi woj. nr 296 na odcinku Kożuchów – Żagań; 3 mln zł Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 156 w Strzelcach Krajeńskich; 2,1 mln zł Przebudowa drogi woj. nr 278 wraz z budową chodnika 2 mln zł w Lubiatowie – 2 mln zł 16,6 mln zł Zakup dwóch autobusów szynowych – 16,6 mln zł 7,3 mln zł (z tego refundacja z budżetu państwa 7,3 mln zł)

9 Departament Rolnictwa Środowiska i Rozwoju Wsi oraz PROW Zadania zrealizowane w ramach PROW: Młynkowo – etap I – modernizacja i odbudowa 3,6 mln zł wału rzeki Odry; 3,6 mln zł 5,9 mln zł Warniki – Witnica I – przebudowa z rozbudową wału przeciwpowodziowego rzeki Warty; 5,9 mln zł 4,9 mln zł Kanał Borkowski-Głuchowski-Klenica, przebudowa i odbudowa kanałów – etap I; 4,9 mln zł 5mln zł Gorzów- Jasiniec, modernizacja prawostronnego przeciwpowodziowego wału rzeki Warty; 5mln zł 3,7 mln zł Rzeka Lubsza – odbudowa i modernizacja rzeki; 3,7 mln zł 2,8 mln Przebudowa kanału D; 2,8 mln 3 mln zł Kanał Zimna Woda – odbudowa i rekonstrukcja kanału; 3 mln zł 31,78 % ogółu wydatków

10 Zadania zrealizowane w ramach LRPO Zbiorniki małej retencji, gm. Czerwieńsk – 3,1 mln zł zbiornik Strużyna, zbiornik Czerwieńsk; 3,1 mln zł Zabezpieczenie przed powodzią Bytomia Odrzańskiego – 5,1 mln zł etap II ; 5,1 mln zł Zadania zrealizowane z budżetu województwa: 5,2 mln zł Odbudowa wałów przeciwpowodziowych zniszczonych w trakcie powodzi na terenie woj. lubuskiego w 2010 roku; 5,2 mln zł

11 Departament Infrastruktury Społecznej Infrastruktura sportowa 9,8 mln zł Modernizacja zespołu basenów odkrytych/pływalni wraz z rozbudową internatu sportowego w WOSiR w Drzonkowie; 9,8 mln zł 2,4 mln zł Przebudowa i rozbudowa wielofunkcyjnego obiektu jeździeckiego w WOSiR w Drzonkowie; 2,4 mln zł 1,2 mln zł Budowa podłogi sportowej z nawierzchnią oraz zakup wyposażenia hali tenisowej w WOSiR w Drzonkowie; 1,2 mln zł 1,1 mln zł Termomodernizacja Hali Tenisowej i Budynku Zaplecza w WOSiR w Drzonkowie; 1,1 mln zł 9,49 % ogółu wydatków

12 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Wyposażenie budynku w system alarmowej sygnalizacji pożarowej służący do samoczynnego 261 tys. zł wykrywania i przekazywania informacji o pożarze – WiMBP w Zielonej Górze; 261 tys. zł 219, 5 tys. zł Wkład własny do projektu pod nazwą Modernizacja, remont i konserwacja budynków Muzeum Lubuskiego im. J.Dekerta w Gorzowie Wlkp.; 219, 5 tys. zł (Projekt zrealizowany w ramach LRPO) 22 tys. zł Wkład własny do projektu pod nazwą Kultury Europy - w kulturze regionu – Muzeum etnograficzne w Ochli; 22 tys. zł (Dofinansowanie w ramach LRPO- 3,1 mln zł) 0,27 % ogółu wydatków

13 Departament Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki 12,9 mln zł Projekt pn. Lubuski e-Urząd rezalizowany w ramach LRPO, 12,9 mln zł 7 % ogółu wydatków

14 Departament Ochrony Zdrowia Inwestycje zrealizowane w 2011 roku: a)Szpital Wojewódzki w Zielonej Górze: 600 tys. zł - Modernizacja Oddziału Zakaźnego: 600 tys. zł - - Zakup lasera urologicznego wraz z wyposażeniem i urologicznego sprzętu endoskopowego; 300 tys. zł b)Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych ZOZ w Ciborzu 943 tys. zł - Termomodernizacja obiektów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu: 943 tys. zł 2,2 tys. zł - Lubuska Sieć Teleradiologii e -zdrowie w diagnostyce obrazowej: 2,2 tys. zł 300 tys. zł - Modernizacja pawilonów leczniczych Nr 48 Oddział XV i Nr 59 Oddział III: 300 tys. zł 1,68 % ogółu wydatków

15 c)SP Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu -Lubuska Sieć Teleradiologii e -zdrowie w diagnostyce 2,5 tys. zł obrazowej: 2,5 tys. zł 100 tys. zł -Adaptacja pomieszczeń pawilonu szpitalnego Nr 14 na potrzeby Całodobowego Oddziału Rehabilitacji Psychiatrycznej: 100 tys. zł 271 tys. zł - Modernizacja pawilonu szpitalnego Nr 15 na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego: 271 tys. zł

16 Priorytetowe inwestycje zakończone w 2011 r. Priorytet I 3,3 mln zł » Przebudowa drogi woj. nr 287 na odc. Kosierz - Bobrowice ; dofinansowanie: 3,3 mln zł » Przebudowa drogi woj. nr 130 w m. Baczyna; 2,9 mln zł dofinansowanie: 2,9 mln zł 2,5 mln zł » Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 296 w ciągu ulicy Przyjaciół Żołnierza w m. Żagań; dofinansowanie: 2,5 mln zł Priorytet III 6 mln zł » Termomodernizacja gmachu głównego Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze: dofinansowanie: 6 mln zł

17 Priorytet IV » 1,2 mln zł » Zakup aparatu RTG i remont pomieszczeń pracowni RTG w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu; dofinansowanie: 1,2 mln zł Priorytet V 1,4 mln zł » Modernizacja budynku Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze; dofinansowanie: 1,4 mln zł » 3,1 mln zł » Rozwój i modernizacja regionalnej infrastruktury turystycznej i kulturowej – Kultury Europy w kulturze regionu – Muzeum etnograficzne w Ochli; dofinansowanie: 3,1 mln zł

18 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego 130,6 mln zł » Środki zaplanowane do kontraktacji: 130,6 mln zł » Środki zakontraktowane: 5,7 mln zł 155,8 mln zł » Środki zaplanowane do wydatkowania w 2011 r.: 155,8 mln zł 105,9 mln zł » Środki wypłacone w 2011 r.: 105,9 mln zł » W 2011 r. ogłaszano: - Priorytet VI – (6.3 i VI – innowacyjnyX2, razem 2 konkursy - Priorytet VII –7.6 (innowacyjny) – razem 1 konkurs - Priorytet VIII – (8.6 x2, 8.1.1 z POM. publ., 8.1.1 bez pom. publ., 8.1.3) – razem 4 konkursy - Priorytet IX – (9.1.2, 9.2 X2,,9.3, 9.5, 9.6) – razem 5 konkursów

19


Pobierz ppt "Plan na 2011 rok 522 542 312 zł Wykonanie 498 454 565,01 zł 95,39%"

Podobne prezentacje


Reklamy Google