Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt budżetu Województwa Lubuskiego na 2013 rok.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt budżetu Województwa Lubuskiego na 2013 rok."— Zapis prezentacji:

1 Projekt budżetu Województwa Lubuskiego na 2013 rok

2 Plan na 2012 rok 428 mln 649 tys. zł 118,28% Plan na 2013 rok 507 mln 20 tys. zł Dochody

3 Plan na 2012 rok 440 mln 39 tys. zł Plan na 2013 rok 501 mln 724 tys. zł 114,02% Wydatki

4 Plan na 2012 rok 11 mln 389 tys. zł Plan na 2013 rok 5 mln 296 tys. zł Nadwyżka Deficyt

5 Plan na 2012 rok Rezerwa ogólna: 2 mln 125 tys. zł Rezerwa celowa: 11 mln 452 tys. zł Plan na 2013 rok Rezerwa ogólna: 695 tys. zł Rezerwa celowa: 7 mln 984 tys. zł Rezerwa

6 Plan na 2012 rok 5 mln 698 tys. zł Plan na 2013 rok 0 zł Planowany kredyt

7 Lubuski Regionalny Program Operacyjny 177 mln450 tys. zł 12 mln zł 10 mln zł Priorytet I - Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu (Drogi regionalne/lokalne) 31 mln 350 tys. zł Priorytet IV - Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej (poddziałanie 4.2.1) Łącznie 109 mln zł 43 mln zł (2013-2015) Konkurs na poprawę efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii - WFOŚiGW (wpłynęły 83 wnioski) Konkursy zaplanowane w 2013 roku z KRW Dodatkowe wydatki w 2013 roku 41 mln 800 tys. zł Priorytet I - Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu (Tabor kolejowy) 10 mln 450 tys. zł Priorytet II – Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału (działanie 2.5) 15 mln 400 tys. zł Priorytet IV - Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej (poddziałanie 4.2.2)

8 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Konkursy zaplanowane w 2013 roku 2 mln 690 tys. zł Priorytet VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich 6 mln 400 tys. zł Priorytet VII – Promocja i integracji społecznej 30 mln 700 tys. zł Priorytetu VIII – Regionalne kadry gospodarki 22 mln zł Priorytetu IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Łącznie 68 mln zł

9 Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera 319,67 tys. zł Lubuskie Centrum Innowacji 106 tys. zł Punkty Informacyjne 895 tys. zł Program współpracy transgranicznej Polska Saksonia 2007 - 2013 281 tys. zł Wdrożenie Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego oraz funkcjonowanie Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego 245 tys. zł Współpraca zagraniczna oraz działalność Biura w Brukseli 228 tys. zł 2 mln 74 tys. zł

10 Departament Infrastruktury i Komunikacji W tym: dotacja z budżetu państwa, z tytułu wydanych zezwoleń, z Funduszu Kolejowego oraz z UE, WFOŚ i GW W tym: Przewozy Regionalne, zakup szynobusów, wkład własny do projektów (ESOD II, Lubuski e-urząd), loty promocyjne Babimost – Warszawa Dochody ogółem 81 mln 429 tys. zł Wydatki ogółem 119 mln 688 tys. zł

11 Departament Infrastruktury I Komunikacji Zadania Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Poprawa Infrastruktury transportowej w ramach (LRPO) 29 mln 956 tys. zł, w tym: Obwodnica Nowej Soli etap I 25 mln 281 tys. zł Rozbudowa drogi w Dankowie 2 mln 438 tys. zł Przebudowa drogi Rzepin - Ośno Lubuskie 306 tys. zł Przebudowa drogi Torzym 149 tys. zł Dojazd do węzła A2 w Torzymiu 1 mln 200 tys. zł Dojazd do węzła A18 Iłowa - Ruszów 345 tys. zł Dojazd do węzła A18 Nowogród – Żagań 225 tys. zł Dochody ogółem 26 mln 178 tys. zł Wydatki ogółem 70 mln 321 tys. zł

12 Departament Infrastruktury I Komunikacji Krajowe Pasażerskie Przewozy Kolejowe Wydatki Bieżące 37 mln 321 tys. zł Wydatki Majątkowe (zakup taboru kolejowego) 49 mln 176 tys. zł Źródła: budżet województwa 31 mln 28 tys. zł fundusz kolejowy 6 mln 459 tys. zł dotacja z budżetu państwa 7 mln 294 tys. zł LRPO (Krajowa Rezerwa Wykonania) 41 mln 800 tys. zł Łącznie 86 mln 497 tys. zł

13 Departament Infrastruktury Społecznej 24 mln 975 tys. zł Kultura 6 mln 402 tys. zł Kultura fizyczna 22 mln zł Edukacja 16 mln 245 tys. zł Sprawy społeczne 329 tys. zł Turystyka

14 Departament Infrastruktury Społecznej 24 mln 975 tys. zł Kultura 329 ty. zł Wydatki bieżące dla instytucji kultury 23 mln 456 tys. zł : -Dotacje dla dwóch teatrów 6 mln 48 tys. zł -Filharmonia Zielonogórska 3 mln 7 tys. zł -Regionalne Centrum Animacji Kultury 1 mln 548 tys. zł -Dotacja dla dwóch bibliotek 7 mln 182 tys. zł -Dotacja dla 3 muzeów 5 mln 551 tys. zł Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych 120 tys. zł Wydatki majątkowe - inwestycje 1 mln 495 tys. zł: -Teatr w Gorzowie Wielkopolskim (rewitalizacja) 710 tys. zł -Biblioteka w Zielonej Górze (klatka schodowa) 45 tys. zł -Biblioteka w Zielonej Górze (e-usługi) 240 tys. zł -Prace konserwatorskie, restauratorskie przy lubuskich zabytkach 500 tys. zł

15 Departament Infrastruktury Społecznej 329 ty. zł Wydatki bieżące 3 mln 919 tys. zł z tego : -WOSiR Drzonków (utrzymanie obiektów) 2 mln 69 tys. zł -Organizacje pozarządowe (sport) 1 mln 605 tys. zł -Lubusiki 108 tys. zł -Stypendia sportowe 90 tys. zł Wydatki majątkowe - inwestycje 2 mln 483 tys. zł: -e - Drzonków 1 mln 483 tys. zł -budowa dziesięciu boisk (dofinansowanie) 1 mln zł 6 mln 402 tys. zł Kultura fizyczna

16 Departament Infrastruktury Społecznej 329 ty. zł Wydatki bieżące 21 mln 714 tys. zł : -Medyczne szkoły zawodowe (Zielona Góra i Gorzów Wielkopolski) 6 mln 836 tys. zł -ODN - Zielona Góra i WOMP w Gorzowie 6 mln 103 tys. zł -Ośrodki resocjalizacyjne (Babimost i Zabór) 5 mln 741 tys. zł -Biblioteka Pedagogiczna (Zielona Góra) 2 mln 489 tys. zł -Stypendia motywacyjne 514 tys. zł -Stypendia naukowe, twórcze i artystyczne 36 tys. zł Wydatki majątkowe - inwestycje 187 tys. zł: -Remont i termomodernizacja Medycznego Studium Zawodowego w Gorzowie Wielkopolskim (wkład własny do projektu) 22 mln zł Edukacja

17 Departament Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi Wydatki Bieżące 130 tys. zł: -XV Lubuskie Święto Plonów -Dożynki w Spale -Polagra Food -Nasze Kulinarne Dziedzictwo -Impreza promująca listę produktów tradycyjnych Wydatki Majątkowe 1 mln 107 tys. zł: -Inwentaryzacja Ujęć Wód Podziemnych Powiatu Sulęcińskiego 32 tys. zł -Program ochrony powietrza 25 tys. zł -Infrastruktura przeciwpowodziowa rzeki Odry 600 tys. zł -Droga do Winnicy w Zaborze 450 tys. zł

18 Departament Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Program dla Odry 2006 i WFOŚiGW 35 mln 708 tys. zł: - Głęboka – Ledno - modernizacja wałów (2012-2013) 17 mln 655 tys. zł - Witnica – przebudowa i modernizacja systemu pompowego (2012 - 2014) 8 mln 150 tys. zł - Koszęcin – budowa przepompowni rzeka Warta (2012-2014) 4 mln 100 tys. zł - Ludzisławice – przebudowa przepompowni rzeka Noteć (2012-2014) 5 mln 803 tys. zł

19 Departament Ochrony Zdrowia Wydatki bieżące 5 mln 715 tys. zł -WOMP w Gorzowie Wielkopolskim -WOMP w Zielonej Górze Wydatki majątkowe 1 mln 713 tys. zł -SPZOZ w Ciborzu 1 mln 209 tys. zł Modernizacja pawilonów szpitalnych 1 mln zł Lubuska sieć teleradiologii e-zdrowie 209 tys. zł -SP w Międzyrzeczu 504 tys. zł Modernizacja pomieszczeń szpitalnych 400 tys. zł Lubuska sieć teleradiologii e-zdrowie 104 tys. zł Wydatki bieżące (pozostała działalność) 719 tys. zł Ochrona i promocja zdrowia, konferencje, spotkania, programy profilaktyczne

20 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 527 mln 500 tys. zł 12 00 000 zł Konkursy zaplanowane na 2013 rok 13 mln zł Zbiorniki małej retencji 25 mln zł Zadania melioracyjne 38 mln 200 tys. zł Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej 11 mln zł Odnowa i rozwój wsi

21 Departament Administracyjno-Gospodarczy Modernizacja II piętra wraz z przyległymi klatkami schodowymi oraz połaci dachu w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego PRZEZNACZONA KWOTA 2 mln 400 tys. zł PRZEZNACZONA KWOTA ok. 5 mln zł Dofinansowanie z LRPO 50% Rewitalizacja budynku przy ulicy Zyty w Zielonej Górze

22 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Projekt budżetu Województwa Lubuskiego na 2013 rok."

Podobne prezentacje


Reklamy Google